Sunteți pe pagina 1din 11

CARACTERISTICI GENERALE

ale obiectivelor turistice naturale şi antropice


din mediul rural al Republicii Moldova

RAIONUL Anenii Noi


Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Bulboaca 6 Biserica “Sf. Arhanghel Mihail” (1868).
Rezervaţia peisagistică “Delacău” (platou sarmaţian, depuneri aluviale din cuaternar).
Delacău 38
Ape minerale curative.
Rezervaţia peisagistică “Pădurea Hârbovăţ”.
Hârbovăţ 12
Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” (a. 1730-înc. sec. XX).
Muzeu etnografic.
Mereni 15 Şcoală de muzică.
Complex sportiv (şcoală de hipism).
Speia 20 Muzeul satului.
Teliţa 17 Rezervaţia peisagistică “Teliţa”.
Varniţa - Ape minerale curative (sulfuroase hidrocarbonatate sodice calcice magnezice şi alcaline cu siliciu).

RAIONUL basarabeasca
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Abaclia 3 Muzeul satului.

RAIONUL briceni
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Caracuşenii Noi
6 Hotelul “Făt-Frumos”.
(Tabani)
Defileul “Caracuşeni” (calcare recifale de vârsta sarmaţiană inferioară).
Grote şi peşteri (fosile cuaternare).
Caracuşenii Vechi 10
Situri arheologice eneolitice de cultură tripoliană.
Muzeul, monumentul şi mormântul scriitorului Constantin Stamati Ciurea (1828-1898).
Defileul “Ciuntu” (stânci pitoreşti aflate în şira recifală din tortonian).
Corjeuţi 16
Cramă.
Coteala 24 Ape minerale curative.
Cotiujeni 20 Schit de călugăriţe (înc. sec. XVIII).
Ape minerale curative (sulfuroase hidrocarbonatate sodice calcice magnezice).
Criva 35 Peştera carstică “Emil Racoviţă” (monument al naturii; peste 100 km lungime): intrarea se află în
cariera de ghips.
Rezervaţia de resurse “Rosoşeni”.
Grimăncăuţi 4 Rezervaţia naturală silvică “Rosoşeni”.
Rezervaţia naturală de plante medicinale “Rosoşeni”.
Larga 20 Biserica din lemn “Sfânta Treime” (a. 1897).
Pavlovca (Larga) - Parcul “Pavlovca” (monument de arhitectură peisagistică).
Complexul de monumente arheologice “Zamca”.
Pererita 37
Biserica din lemn “Sf. Ioan Gură de Aur” (a. 1771).
Rezervaţia peisagistică “Teţcani”.
Teţcani 24
Monumente de arhitectură populară: biserica satului, moară de apă (sf. sec. XIX).

RAIONUL cahul
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Badicul Moldovenesc 34 Monumentul lui P. A. Rumeanţev .
Baurci Moldoveni 18 Artă populară: meşteri de instrumente muzicale populare.
Brânza - Biserica “Sf. Arhanghel Mihail” (a. 1805).
Colibaşi - Ansamblu de muzică populară şi de dansuri.
Crihana Veche 13 Lacul Manta.
Stejari pedunculari.
Giurgiuleşti -
Artă populară.
Amplasamentul fosilifer “Moscovei” (monument al naturii).
Moscovei 18
Monument de arhitectură populară: casa de cultură.
Paşcani (Manta) 12 Ape minerale curative (hidrosulfuroase).
Lacul Beleu.
Slobozia Mare -
Bustul lui Mihai Eminescu (1850-1889).
Rezervaţia naturală silvică “Pădurea Flămândă” (59 ha).
Vadul lui Isac -
Ansamblu de muzică populară şi de dans.
Zârneşti 15 Rezervaţia naturală silvică “Zârneşti” (pădure de stejar pufos cu plante rare mediteraneene).

RAIONUL cantemir
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Rezervaţia peisagistică “Antoneşti” (în lunca Prutului).
Antoneşti 7
Lacul Antoneşti.
Cania 3 Plopi albi seculari.
Câietu 36 Stejari pedunculari seculari.
Chioselia 29 Rezervaţia peisagistică “Chioselia” (stejar pufos şi peduncular).
Cociulia 24 Ansamblul folcloric “Semănătorii” (muzică şi dans).
Goteşti 18 Ape minerale curative (hidrocarbonatate clorurate sodice).
Rezervaţia peisagistică “Codrii Tigheci” cu Movila lui Ghica-Vodă (302 m altitudine).
Lărguţa 16
Monumentul lui Ghica-Vodă, domn al Moldovei (1767, 1774-1777) şi al Munteniei (1768-1769).
Şamalia 37 Ape minerale curative (hidrocarbonatate clorurate sodice).

RAIONUL călăraşi
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Buda 15 Muzeul Naturii.
Căbăieşti 43 Rezervaţia peisagistică “Căbăieşti-Pârjolteni” (cu fagul secular “Fagul îngrădit”).
Frumoasa 16 Mănăstirea “Sfânta Treime”.
Staţiunea balneoclimaterică “Codru”.
Hârjauca 20 Ape minerale curative (hidrocarbonatate clorurate sodice).
Mănăstirea “Înălţarea Domnului” (a. 1740-sec. XX).
Hogineşti 23 Centru de ceramică populară.
Cetate de pământ geto-dacă (sec. IV-III î.e.n.).
Monumente de arhitectură populară: biserica din lemn “Sf. Nicolae” (a. 1797); biserica din piatră
Horodişte 35 “Sf. Paraschiva” (a. 1888).
Muzeul satului.
Artă populară: prelucrarea artistică a lemnului.
Leordoaia 35 Rezervaţia naturală silvică “Leordoaia”.
Mândra (Hârjauca) 20 Biserica din lemn “Sf. Dumitru” (a. 1827).
Ape minerale curative.
Nişcani 8
Monument de arhitectură populară: biserica satului din 1898 (după proiectul lui A. Şciusev).
Palanca (Hârjauca) 30 Biserică din lemn (1847).
Pârjolteni 35 Rezervaţia peisagistică “Căbăieşti-Pârjolteni”.
Cetate de pământ (sec. VIII-XII).
Răciula 11 Mănăstirea “Naşterea Maicii Domnului”.
Artă populară: ţeserea covoarelor.
Rezervaţia naturală silvică “Pădurea Rădeni”.
Rădeni 33
Tabără de odihnă pentru copii.
Rezervaţia naturală silvică “Sadova”.
Sadova 25
Formaţie corală.
Temeleuţi 22 Rezervaţia peisagistică “Temeleuţi”.
Vălcineţ 18 Izvorul lui Ştefan cel Mare

RAIONUL căuşeni
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Chiţcani - Ansamblul monastic “Înălţarea Domnului” (Noul Neamţ) cu clopotniţa de la intrare de 55,6 m
înălţime (mijl. sec. XIX-înc. sec. XX).
Ape minerale curative (hidrocarbonatate clorurate sodice).
Copanca - Rezervaţia naturală silvică “Copanca”.
Rezervaţia peisagistică “Grădina Turcească”.
Hagimus 24 Stejari seculari.
Parcul “Leuntea” (monument de arhitectură peisagistică).
Leuntea (Grădiniţa) -
Monumentul naturii “Râpa lui Albu”.
Sălcuţa 18 Sit arheologic (sec. IV-III î.e.n.).
Taraclia - Râpa “Taraclia” (monument al naturii).
Tănătari 15 Monument de arhitectură populară: moară de vânt.
Ucrainca 31 Ape minerale curative (hidrocarbonatate clorurate sodice).
Ursoaia 13 Monument de arhitectură populară: moară de vânt.
Zaim 6 Casa memorială şi monumentul poetului Alexe Mateevici (1888-1917).

RAIONUL cimişlia
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Cenac 13 Lac pentru pescuit.
Ciucur-Mingir 12 Lac pentru pescuit.
Gura Galbenei 22 Tabără de odihnă pentru copii.
Hârtop 18 Rezervaţia naturală silvică “Hârtopul Moisei”.
Ialpug (Hârtop) 21 Lac pentru pescuit.
Selemet 13 Fanfară.
Zloţi (Codreni) - Mănăstirea “Sf. Gheorghe”.

RAIONUL criuleni
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Bălăbăneşti 20 Parcul “Bălăbăneşti” (monument de arhitectură peisagistică).
Staţiunea de turism rural “Satul Moldovenesc”.
Hârtopul Mare 19 Cetate geto-dacă (sec. IV-III î.e.n.).
Monumente de arhitectură populară.
Işnovăţ 24 Biserica “Sf. Nicolae” (a. 1810).
Jevreni 14 Monumente de arhitectură populară.
Cetate de pământ geto-dacă (sec. IV-III î.e.n.).
Maşcăuţi 19 Casa memorială a scriitorului I. Sârbu (1830-1868).
Monument de arhitectură populară: biserica satului, ctitorită de I. Sârbu, unde şi este îngropat.
Parcul şcolii cu arbori seculari.
Micleşti 29
Biserica “Sf. Spiridon” (1802).
Ape minerale curative (hidrocarbonatate clorurate sodice).
Oniţcani 11
Biserica “Sf. Arhanghel Mihail” (1892).

RAIONUL donduşeni
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Arioneşti 27 Rezervaţia peisagistică “Rudi-Arioneşti”.
Rezervaţia naturală de plante medicinale “Cernoleuca”.
Cernoleuca 15 Monumente de arhitectură populară: biserica satului; moară de vânt (sf. sec. XIX).
Casa memorială şi atelierul pictorului Igor Vieru (1923-1988).
Ape minerale curative (sulfuroase hidrocarbonatate sodice calcice magnezice).
Cetate de pământ geto-dacă (sec. IV-III î.e.n.).
Horodişte 16
Muzeul satului.
Biserica “Sf. Paraschiva” (a. 1888).
Parcul “Rediul Mare” (monument de arhitectură peisagistică).
Rediul Mare 11
Conacul familiei Dombrovschi (înc. sec. XX).
Conacul familiei Negruzzi Manoil (a doua jum. A sec. XIX).
Târnova 9
Biserica din lemn “Sf. Arhanghel Mihail” (sec. XVIII).
Parcul “Ţaul” (46 ha, cel mai mare) cu conacul bancherului Pommer (monument de arhitectură
Ţaul 7
peisagistică).
RAIONUL drochia
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Baroncea 12 Lac de acumulare.
Drochia (sat) 13 Parcul “Drochia” (monument de arhitectură peisagistică).
Maramonovca (Moara Muzeul satului.
-
Nouă) Monumente de arhitectură populară.
Parcul “Mândâc” (monument de arhitectură peisagistică) în jurul conacului familiei Oganovici
Mândâc - (1890).
Monument de arhitectură populară: biserica satului.
Moara de Piatră 23 Formaţie corală participantă la festivaluri.
Lac de acumulare.
Mănăstirea “Sf. Ilie”.
Nicoreni 10 Muzeul satului.
Monument de arhitectură populară: biserica satului.
Formaţie corală participantă la concursuri şi festivaluri.
Palanca 17 Biserica din lemn “Acoperământul Maicii Domnului” (sec. XVIII-XX).
Artă populară: case ţărăneşti de epocă.
Sofia 10
Formaţie corală.

RAIONUL dubăsari
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Coşniţa 18 Restaurantul “Casa Mare”.
Doroţcaia 17 Fanfară.
Molovata 35 Staţiune de odihnă.
Roghi (Molovata
14 Schit rupestru (sec. XVIII).
Nouă)

RAIONUL edineţ
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Parcul “Brânzeni” (monument de arhitectură peisagistică).
Brânzeni 17
Monument de arhitectură populară: moară de apă pe râul Racovăţ (sf. sec. XIX)
Buzdugeni
20 Defileul “Buzdugeni” (monument al naturii).
(Burlăneşti)
Rezervaţia peisagistică “Feteşti”.
Feteşti 17
Rezervaţia peisagistică “La Castel”.
Ape minerale curative (hidrocarbonatate clorurate sodice).
Gordineşti 11
Sit arheologic din paleoliticul superior (cca 27-30 mii de ani î.e.n.).
Hancăuţi 26 Parcul “Hancăuţi” (monument de arhitectură peisagistică).
Lopatnic 22 Rezervaţia peisagistică “Lopatnic”.
Stolniceni 18 Parcul “Stolniceni” (monument de arhitectură peisagistică).
Ape minerale curative (hidrocarbonatate sulfuroase sodice).
Şofrâncani 20 Biserica “Sfânta Treime” (1888).
Sit arheologic (grotă).
Parcul “Trinca” (monument de arhitectură peisagistică).
Trinca 20 Cetate geto-dacă din neolitic.
Peşteri şi grote cu urme de locuire din paleolitic.
Rezervaţia peisagistică “Zăbriceni”.
Zăbriceni 16
Staţiune balneoclimaterică.

RAIONUL făleşti
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Albineţul Vechi 6 Ape minerale curative (hidrocarbonatate sodice).
Călineşti 22 Ape minerale curative (hidrocarbonatate sodice).
Pădurea “Călugăr” cu stejari şi frasini seculari.
Călugăr 3
Monument de arhitectură populară: clădirea şcolii medii.
Hânceşti 20 Ape minerale curative (hidrocarbonatate sodice).
Horeşti 22 Biserica din lemn “Sf. Arhanghel Mihail” (sec. XVIII).
Izvoare 20 Rezervaţia peisagistică “Izvoare-Risipeni”.
Mărăndeni 18 Monument de arhitectură populară: casa de cultură.
Pietrosu 32 Rezervaţie peisagistică “Pietrosu”.
Răuţel 20 Monumente de arhitectură populară: case ţărăneşti.
Risipeni 16 Rezervaţia peisagistică “Izvoare-Risipeni”.

RAIONUL floreşti
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Biserica “Sf. Arhanghel Mihail” (a. 1844).
Ciripcău (Cerepcău) 18
Locul naşterii lui Constantin Stere (1865-1936).
Ciutuleşti 21 Dealul “Ciutuleşti” (330 m) cu stejari seculari.
Biserica “Sfânta Treime”, construită după proiectul lui A. Şciusev (a. 1913).
Cuhureştii de Sus - Monumente de arhitectură populară: conacul familiei Bogdan, şcoala, moara ş.a. (sf. sec. XIX-înc.
sec. XX).
Cunicea - Cetate de pământ (sec. X-XII).
Frumuşica 22 Fanfară deosebită.
Izvoare 25 Ape minerale curative (sulfuroase hidrocarbonatate sodice calcice magnezice).
Monumentul naturii “Stânca Japca” (roci sarmaţiene).
Japca -
Mănăstirea “Înălţarea Domnului” (sec. XVIII-XX). Schit rupestru.
Parc natural cu conacul familiei N. V. Regiu (înc. sec. XX).
Năpadova - Cetate geto-dacă (sec. IV-III î.e.n.).
Biserica “Sf. Nicolae” (a. 1843).
Prajila 12 Ape minerale curative (sulfuroase hidrocarbonatate sodice calcice magnezice).
Muzeul satului.
Trifăneşti 19
Complex cultural sportiv.

RAIONUL glodeni
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Ape minerale curative (hidrocarbonatate clorurate sodice).
Balatina 18
Rezervaţie naturală de cuiburi de bâtlani. Pădure în lunca Prutului.
Grote şi peşteri (cu urme de locuire din paleolitic).
Buteşti (Camenca) 21 Sit arheologic.
Monumentul naturii “Cheile Buteşti” (recif fosil). Arbori seculari.
Biserica “Sf. Gheorghe”, construită de Gh. Leondari (a. 1831).
Ciuciulea 14
Conacul familiei Leondari-Buzni, înconjurat de parc (sec. XIX-înc. sec. XX).
Rezervaţia peisagistică “Suta de Movile” (movile cu altitudinea de 15-20 m; cea mai înaltă—
Cobani 17 Movila Ţiganului, 30 m). A fost menţionat pentru prima dată şi reprezentat pe harta Moldovei la
înc. sec. XVIII de către D. Cantemir.
Danu 7 Ape minerale curative (hidrocarbonatate clorurate sodice).
Hâjdieni 6 Formaţie corală deosebită.
Iabloana 11 Ape minerale curative (hidrocarbonatate sodice).
Viişoara 20 Muzeul satului.

RAIONUL hânceşti
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Ansamblu etnofolcloric.
Cărpineni 34 Pădurea “Danco” (în lunca Prutului).
Fabrică de vin.
Cioara 54 Ape minerale curative (hidrocarbonatate sodice).
Costeşti 43 Sit arheologic.
Dancu 54 Rezervaţia naturală silvică “Dancu”.
Lăpuşna 18 Rezervaţia peisagistică “Pădurea Hânceşti”.
Biserica “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”.
Artă populară: un număr mare de mori de vânt.
Important târg medieval.
Leuşeni 45 Semn memorial în cinstea Jocurilor Olimpice.
Logăneşti 10 Rezervaţia naturală de plante medicinale “Logăneşti”.
Pădurea “Nemţeni” (cu viţă-de-vie spontană).
Nemţeni 48
Izvorul din sat cu acoperiş ornamentat.
Pogăneşti 57 Rezervaţia naturală silvică “Pogăneşti”.
Rezervaţia naturală silvică “Sărata Galbenă”.
Sărata Galbenă 18
Rezervaţia naturală de plante medicinale “Sărata Galbenă”.

RAIONUL ialoveni
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Artă populară: prelucrarea artistică a lemnului.
Bardar 11
Fabrică de vin
Cărbuna - Rezervaţia peisagistică “Cărbuna”.
Costeşti 9 Lac de acumulare.
Complex de monumente arheologice.
Dănceni 7
Lacul de acumulare “Ialoveni”.
Cetate geto-dacă (sec. IV-III î.e.n.).
Hansca 14
Rezervaţia peisagistică “Vila Hansca-Buţeni”.
Malcoci 14 Rezervaţia naturală silvică “Malcoci-Condriţa”.
Fabrică de vin (cu crame subterane).
Mileştii Mici 8
Carieră de calcar cochilier.
Moleşti 19 Rezervaţia naturală silvică “Moleşti-Răzeni”.
Răzeni - Lacul de acumulare “Răzeni”. Rezervaţia naturală silvică “Moleşti-Răzeni”.
Mănăstirea “Sf. Gheorghe”, construită de pitarul Casian Suruceanu (a. 1785).
Suruceni 10
Meşteri populari în arta prelucrării lemnului.
Ulmu 28 Lac de acumulare.
Ape minerale curative (alcaline cu siliciu).
Văsieni 20
Muzeu etnografic.

RAIONUL leova
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Beştemac 25 Monument de arhitectură populară: biserica satului.
Tomai 16 Biserica “Sf. Arhanghel Mihail” (a. 1895).
Vozneseni 29 Muzeu etnografic.

RAIONUL nisporeni
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Dealul Bălăneşti (429,5 m, cel mai înalt punct). Fagi seculari.
Bălăneşti 22
Bustul poetului Gr. Adam (1914-1946).
Bălăureşti 20 Artă populară: prelucrarea artistică a lemnului.
Mănăstirea “Sf. Cuv. Paraschiva” (Hâncu) (a. 1678-înc. sec. XX). Ctitorie a stolnicului Mihail
Bursuc 22 Hâncu.
Monumente de arhitectură populară.
Ciuteşti 14 Monument de arhitectură populară: biserica satului.
Cristeşti 15 Centru de ceramică populară.
Centru de ceramică populară.
Iurceni 16
Artă populară: prelucrarea artistică a lemnului.
Mileşti 25 Rezervaţia peisagistică “Cazimir-Mileşti”.
Rezervaţia naturală silvică “Selişte-Leu” (arbori seculari).
Selişte 13
Rezervaţia naturală de plante medicinale “Selişte”.
Vărzăreşti 3 Mănăstirea “Sf. Dumitru” (a. 1420), cea mai veche din Basarabia.
Zberoaia 20 Rezervaţia naturală silvică “Zberoaia-Lunca”.

RAIONUL ocniţa
Localitatea rurală Distanţa în Descrierea obiectivului turistic rural
km până la
oraşul-
reşedinţă
Rezervaţia peisagistică “Călărăşeuca”.
Călărăşeuca
29 Râpa “La Izvoare” (monument al naturii).
(Calaraşovca)
Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” (sec. XVIII).
Hădărăuţi 15 Biserica din lemn “Înălţarea Domnului” (a. 1807).
Cetate geto-dacă (sec. IV-III î.e.n.).
Lipnic 3
Locul bătăliei de la Lipnic din 1469 (între oştirile lui Ştefan cel Mare şi cele tătare).
Rezervaţia peisagistică “La 33 de Vaduri”.
Râpa “Carpov Iar” (monument geologic al naturii).
Naslavcea 27 Izvor de apă minerală (ocrotit de stat).
Monumentul naturii “Fila tectonică Naslavcea”.
Cetate geto-dacă (sec. IV-III î.e.n.).
Ocniţa (sat) 7 Rezervaţia naturală silvică “Ocniţa”.
Casa memorială “P. Zadnipru”. Aici s-a născut şi este înmormântat poetul P. Zadnipru (1927-
1976).
Sauca 21
Monumentul lui S. Źolkewski (Jolchevschi), comandant de oşti polonez, căzut în 1620 în luptele
cu turcii.

RAIONUL orhei
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Bieşti 25 Formaţie corală deosebită.
Complex de monumente arheologice (sec. VII-XIV).
Brăneşti 13 Grote şi peşteri.
Fabrică de vin.
Schit rupestru (sec. XV).
Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”.
Butuceni 30
Arhitectură populară.
Monument de cultură traco-getică (sec. IV-III î.e.n.).
Cucuruzeni 16 Formaţie corală premiantă.
Mănăstirea “Naşterea Maicii Domnului” (a. 1720-înc. sec. XX).
Curchi (Vatici) 14
Monumente de arhitectură populară.
Donici 26 Casa memorială şi bustul fabulistului A. Donici (1806-1865).
Furceni (Ivancea) 15 Monumente de arhitectură populară.
Parcul “Ivancea” (monument de arhitectură peisagistică).
Conacul Bolioz (sec. XIX).
Muzeul etnografic al meşteşugurilor artistice populare din Moldova (în conacul Bolioz, filială a
Ivancea 15
Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Chişinău).
Tabere de odihnă.
Monumente de arhitectură populară.
Jeloboc (Piatra) 12 Monumente de arhitectură populară.
Mănăstirea “Sf. Simion Stâlpnicul”.
Neculăieuca 15
Meşteri populari în arta prelucrării lemnului.
Peşteră pe malul drept al Răutului.
Piatra 8
Monumente de arhitectură populară.
Pohrebeni 32 Rezervaţia peisagistică “Pohrebeni”.
Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”.
Tabăra (Vatici) 21
Artă populară: ţeserea covoarelor.
Rezervaţia peisagistică “Trebujeni”.
Complexul istoric de arhitectură şi arheologie “Orheiul Vechi”.
Trebujeni 22 Pensiunea agroturistică “Casa din Luncă”.
Muzeele: “Casa Meşteşugurilor”, “Casa Pâinii şi a Florilor”.
Artă populară.

RAIONUL râşcani
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Rezervaţia peisagistică “Suta de Movile” (movile cu altitudinea de 15-20 m; cea mai înaltă—
Branişte 46 Movila Ţiganului, 30 m). A fost menţionat pentru prima dată şi reprezentat pe harta Moldovei la
înc. sec. XVIII de către D. Cantemir.
Druţa (Pociumbeni) 28 Stânca de recif “Druţa”.
Duruitoarea 37 Defileul “Duruitoarea”.
Stejari seculari.
Hiliuţi 15
Biserica din lemn “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” (a. 1808).
Petruşeni 31 Biserica din lemn “Sf. Arhangheli” (a. 1702).
Pociumbăuţi 27 Defileul “Pociumbăuţi” (monument geologic al naturii).
Proscureni (Costeşti) 37 Reciful şi peştera “Proscureni”.
Recea 10 Ape minerale curative (hidrocarbonatate clorurate sodice).
Sturzeni 10 Rezervaţia peisagistică “Sturzeni”.
Defileul “Văratic” (monument al naturii) cu stânci recifale.
Văratic 35 Grote şi peşteri.
Tabără de odihnă pentru copii.
Zăicani 15 Taraf şi formaţie corală.

RAIONUL rezina
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Cascadă: monument al naturii.
Cinişeuţi 14
Centru de ceramică populară.
Cogâlniceni 25 Cetate geto-dacă (sec. IV-III î.e.n.).
Horodişte 33 Cetate geto-dacă “La Şanţ” (sec. IV-III î.e.n.).
Rezervaţia peisagistică “Saharna”.
Saharna (Saharna
8 Cetăţi geto-dace (sec. IV-III î.e.n.).
Nouă)
Mănăstirea “Sfânta Treime” (sec. XVIII). Schit rupestru.
Cetate geto-dacă (sec. IV-III î.e.n.).
Ţareuca 5
Biserica “Naşterea Maicii Domnului” (1915).
Rezervaţia peisagistică “Ţipova”.
Ţipova (Lalova) 42
Mănăstirea rupestră “Adormirea Maicii Domnului” (sec. XVI).

RAIONUL sângerei
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Alexăndreni 43 Ape minerale curative (hidrocarbonatate clorurate sodice).
Bocancea-Schit
35 Mănăstirea “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”
(Dumbrăviţa)
Copăceni 7 Biserica “Sfânta Treime” (a. 1810).
Cubolta 50 Locul de naşterea al omului politic şi literatului Pan Halippa (1883-1979).
Dumbrăviţa 33 Artă populară: ţeserea covoarelor.
Prepeliţa 16 Ape minerale curative (hidrocarbonatate clorurate sodice).

RAIONUL soroca
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Căinarii Vechi 45 Artă populară: ţeserea covoarelor şi prelucrarea artistică a lemnului.
Rezervaţia peisagistică “Cosăuţi”.
Clădirea fostei Bănci de Credite (a. 1901).
Cosăuţi 10 Prelucrarea artistică a pietrei (cioplitori în piatra de Cosăuţi).
Mănăstirea “Acoperământul Maicii Domnului”.
Sit arheologic din paleoliticul superior.
Ape minerale curative (hidrocarbonatate clorurate sodice).
Holoşniţa 25
Rezervaţia peisagistică “Holoşniţa”.
Iarova 37 Parcul “Iarova” (monument de arhitectură peisagistică).
Monumentul naturii “Râpa lui Bechir”.
Ocolina 7
Biserica “Sf. Nicolae” (a. 1745).
Rezervaţia peisagistică “Rudi-Arioneşti”.
Rudi - Cetate geto-dacă (sec. IV-III î.e.n.).
Mănăstirea “Sfânta Treime” (sec. XIX-anii 30 ai sec. XX).
Ape minerale curative (hidrocarbonatate clorurate sodice).
Slobozia-Cremene 30
Cetate geto-dacă (sec. IV-III î.e.n.).
Trifăuţi (Vasilcău) 8 Zonă de odihnă
Staţiune balneoclimaterică.
Vărăncău 35
Ape minerale curative.
Visoca - Movilele recifale “Visoca” (monument al naturii).
Biserica “Sf. Arhanghel Mihail” (1826).

RAIONUL străşeni
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Rezervaţia peisagistică “Căpriana-Scoreni”.
Căpriana 14 Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” (sec. XV-înc. sec. XVI).
Artă populară: prelucrarea artistică a lemnului.
Cetate geto-dacă (sec. IV-III î.e.n.).
Chirianca 20
Monument de arhitectură populară: casa de cultură cu o pictură impresionistă de I. Bogdescu.
Codreanca 20 Cetate geto-dacă (sec. IV-III î.e.n.).
Stejari seculari.
Cojuşna 10 Ansamblu de muzică populară şi de dans.
Fabrică de vin (cu crame subterane).
Rezervaţia peisagistică “Dolna”.
Dolna -
Muzeul şi bustul poetului rus A. S. Puşkin (1799-1837).
Lozova 20 Artă populară: prelucrarea artistică a lemnului.
Micăuţi 45 Conacul familiei Russo, al cărei principal descendent este poetul Alecu Russo (1819-1859).
Oneşti 22 Monumente arheologice medievale.
Recea 10 Formaţie corală deosebită.
Romăneşti - Fabrică de vin.
Roşcani 6 Rezervaţia naturală silvică “Roşcani”.
Scoreni 13 Rezervaţia peisagistică “Căpriana-Scoreni”.
Rezervaţia peisagistică “Ţigăneşti”.
Ţigăneşti 24 Centru de ceramică populară.
Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”.
Voinova 21 Rezervaţia naturală silvică “Voinova”.
Biserica din lemn “Adormirea Maicii Domnului” (a. 1839).
Vorniceni 16
Artă populară: prelucrarea artistică a lemnului.

RAIONUL şoldăneşti
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Monumente de cultură geto-dacică (sec. IV-III î.e.n.).
Alcedar 14
Aşezare slavă (sec. XI-XII).
Climăuţii de Jos 26 Rezervaţia peisagistică “Climăuţii de Jos”.
Cobâlea 12 Monument de arhitectură populară: biserica satului.
Curătura (Alcedar) 14 Rezervaţia peisagistică “Poiana Curătură”.
Rezervaţia peisagistică “Dobruşa”.
Dobruşa 33
Mănăstirea “Sf. Nicolae” (sec. XVIII).
Hligeni 10 Cetate geto-dacă “La Şanţ” (sec. IV-III î.e.n.).
Olişcani 6 Cetate geto-dacă (sec. IV-III î.e.n.).
Parcani 3 Cetate geto-dacă “La Scaune” (sec. IV-III î.e.n.).
Cetate antică (sec. IV-III î.e.n.).
Vadul-Raşcov 25
Biserica “Sf. Arhanghel Mihail” (a. 1887).

RAIONUL ştefan-vodă
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Carahasani 16 Fabrică de vin.
Cioburciu 14 Tabără de odihnă pentru copii.
Crocmaz 32 Stejari seculari (pedunculari şi cu frunză de castan).
Rezervaţia naturală silvică “Olăneşti”.
Olăneşti 25
Sit arheologic.
Popeasca 18 Muzeu de apicultură.
Purcari 19 Fabrică de vin (celebrul vin Roşu de Purcari).
Rezervaţia peisagistică “Grădina Turcească”.
Talmaza 14 Monument de arhitectură populară: moară de vânt.
Artă populară: împletitul de lozie.
Volintiri 11 Ansamblu de muzică populară şi de dans.

RAIONUL taraclia
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Cairaclia 18 Muzeu etnografic.
Ciumai Râpa “Ciumai” (monument al naturii).
30
(Vinogradovca) Fabrică de vin.
Musaitu 28 Ape minerale curative.
Tvardiţa 44 Formaţie corală.
Valea Perjei 30 Monument de arhitectură populară: moară de vânt.

RAIONUL teleneşti
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Băneşti 8 Lac de acumulare.
Budăi 5 Rezervaţia naturală silvică “Teleneşti”.
Căzăneşti 21 Lac de acumulare cu baraj artificial.
Mănăstirea “Sf. Arhanghel Mihail”.
Chiştelniţa 27
Formaţie corală cu rezultate deosebite.
Pădurea “Ghiliceni” (stejari seculari).
Ghiliceni 14
Monumente de arhitectură populară.
Ape minerale curative.
Mândreşti 6
Lac de acumulare.
Negureni 28 Muzeu etnografic.
Formaţie de dansuri populare.
Sărătenii Vechi 18
Formaţie corală.

RAIONUL ungheni
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Buciumeni 24 Biserica “Tuturor Sfinţilor” (a. 1824).
Cetireni 14 Ape minerale curative (hidrosulfuroase).
Elizavetovca
4 Ape minerale curative (hidrosulfuroase).
(Zagarancea)
Hârceşti 45 Ape minerale curative (hidrocarbonatate clorurate sodice).
Leordoaia - Rezervaţia naturală silvică “Leordoaia”.
Negurenii Vechi 30 Ape minerale curative (hidrocarbonatate sodice).
Pârliţa 16 Ape minerale curative (hidrocarbonatate sodice şi alcaline cu siliciu).
Rădenii Vechi 30 Ape minerale curative (hidrocarbonatate sodice).
Sculeni 22 Biserica “Sf. Nicolae” (a. 1825).
Ape minerale curative (hidrosulfuroase).
Semeni (Zagarancea) 8
Cetatea “Zamca” (1711).
Teşcureni 29 Monumente de arhitectură populară.
Valea Mare 12 Rezervaţia peisagistică “Valea Mare”.
Zagarancea 4 Ape minerale curative (hidrosulfuroase).

GĂGĂUZIA
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Beşalma 20 Ape minerale curative (hidrocarbonatate clorurate sodice).
Muzeul etnografic al găgăuzilor (costume, covoare etc.).
Monument de arhitectură populară: moară de vânt.
Chirsova 8 Fabrică de vin.
Cişmichioi - Râpa “Cişmichioi” (monument al naturii cu flori rare).
Congaz 23 Ape minerale curative (hidrocarbonatate clorurate sodice).
Lacul de acumulare “Congaz”.
Monument de arhitectură populară: casa de cultură.
Dezghingea 16 Rezervaţia peisagistică “Dezghingea”.
Etulia - Afloriment de argile etuliene (monument al naturii).
Biserica “Sf. Ioan Teologul” (a. 1862).
Ferapontievca 12
Muzeu de istorie.
TRANSNISTRIA
Distanţa în
km până la
Localitatea rurală Descrierea obiectivului turistic rural
oraşul-
reşedinţă
Beloci - Monument de arhitectură populară: moară de apă (sfârşitul sec. XVIII).
Blijnii Hutor - Fanfară.
Butor - Ape minerale curative (sulfuroase hidrocarbonatate sodice calcice magnezice).
Caterinovca - Cetate geto-dacă (sec. IV-III î.e.n.).
Parc de odihnă.
Cioburciu -
Tabără de odihnă pentru copii.
Dubău - Biserica “Adormirea Maicii Domnului” (sec. XIX).
Ghidirim - Monumente de arhitectură populară: case noi.
Hârjău - Rezervaţia naturală silvică “Hârjău”.
Rezervaţia naturală de plante medicinale “Hruşca”.
Hruşca -
Rezervaţia naturală silvică “Vadul”.
Mălăieşti - Monument de arhitectură populară: clădirea şcolii medii.
Grotă cu urme de locuire din paleolitic.
Ofatinţi -
Casa memorială şi bustul lui A. G. Rubinştein (1829-1894) şi F. E. Dzerjinski (1877-1926).
Pervomaisc - “Orăşelul Pomicultorilor”.
Plopi - Pădurea lui Simion (arbori seculari).
Podoima - Elemente de port şi tradiţii populare.
Catedrala catolică “Sf. Caetan” (a. 1749).
Sinagogă.
Raşcov - Monumente arheologice (de cultură geto-dacă, tripoliană etc.).
Rezervaţia peisagistică “Glubocaia Dolina”.
Rezervaţia naturală silvică “Colohur”.
Sucleia - Monumente de arhitectură populară: biserica satului şi monumentul reprezentat printr-un tractor.
Taşlâc - Biserica “Sf. Arhanghel Mihail” (1827).
Vadul Turcului - Muzeul satului.
Rezervaţia peisagistică “Valea Adâncă” cu peştera “Carmaliuc”.
Valea Adâncă -
Rezervaţia peisagistică “Bugornea”.
Sursa: Elaborarea autorului.