Sunteți pe pagina 1din 40

CUPRINS

INTRODUCERE ............................................................................................................................2

CAPITOLUL I PREZENTAREA BUCOVINEI .....................................................................4

1.1. Potențialul turistic natural ........................................................................................................4

1.1.1. Obiective geologice ..............................................................................................................4

1.1.2. Obiective floristice................................................................................................................ 5

1.1.3. Obiective faunistice ..............................................................................................................8

1.2. Potențialul turistic antropic ......................................................................................................8

1.2.1. Resurse turistice antropice ....................................................................................................9

1.2.2. Fondul etnografic și folcloric ..............................................................................................17

1.2.3. Arta cusăturilor și țesăturilor populare ...............................................................................18

1.3. Forme de turism practicate ....................................................................................................19

CAPITOLUL II. OFERTA PENSIUNILOR AGROTURISTICE DIN BUCOVINA ..............23

2.1. Pensiuni turistice din zona Bucovina ....................................................................................23

2.2. Oferta pensiunilor agroturistice din Bucovina ......................................................................25

2.3. Sejur în Bucovina ................................................................................................................29

Bibliografie

1
INTRODCERE

“Pentru puține popoare se găsește un ținut relativ mic ca acesta în care să se cuprindă atâta
frumusețe, atâta bogăție și amintiri din trecut,... așa de îmbelșugate, de îndepărtate și sfinte“. –
Nicolae Iorga

Bucovina este printre cele mai atractive și frecventate zone turistice de pe harta
României. Nu întâmplător de altfel, această zonă, vestită astăzi în întreaga lume, a fost distinsa în
anul 1975 cu premiul internațional “Pomme d’Or” de către Federația Internațională a Ziariștilor
și Scriitorilor de Turism, iar multisecularele monumente de arhitectură cu fresce interioare și
exterioare din acest colț de țară au fost trecute de UNESCO în lista monumentelor de artă
universală.

Leagăn de veche civilizație, unde istoria se împletește cu legenda, Bucovina păstrează


mărturii ale prezenței omului din cele mai îndepărtate vremuri. Cele 96 de morminte de
incinerație scoase la lumina la Zvoriștea, ca și descoperirile arheologice de la Siliștea Scheii,
Suceava, Bosanci, Probota sau Dolheștii Mari atestă existenta unor așezări traco-getice și dacice
bine conturate.

Meleagurile bucovinene au fost martorii închegării și dezvoltării în secolul XIV, a


statului feudal independent al Moldovei. Așezări precum Baia, Siret, Suceava, Rădăuți păstrează
până în zilele noastre construcții (cetăți, ctitorii și case domnești s.a.) din vremea primilor
voievozi moldoveni.

Alte localități precum Putna, unde în 1871 festivitățile prilejuite de împlinirea a 400 de
ani de la zidirea ctitoriei lui Ștefan cel Mare s-au transformat, cu participarea lui Mihai
Eminescu, Mihai Slavici, Ciprian Porumbescu și a altor tineri veniți din toate provinciile istorice
româneși, într-o impunătoare manifestare a conștiinței de neam și de țară a românilor de
pretutindeni, evocă sugestiv rolul active pe care locuitorii suceveni l-au avut de-a lungul timpului
pe scena istoriei.

2
Bucovina este cunoscută pentru folclor, costume, mobilier, olărit, tapițerii și covoare.
Meșterșugarii continuă tradițiile moștenite din generație în generație. Măști, costume
tradiționale, ouă vopsite, obiecte din lemn sculptate, broderii și covoare care sunt încă elemente
al vieții cotidiene.

Oferta de cazare este variată și există ceva pentru fiecare turist și pentru bugetul său.
Hoteluri în Vatra Dornei, hoteluri de lux ce îndeplinesc standardele occidentale, blocuri datând
din perioada coumunistă, pensiuni de modă veche, noi vile și case de vacanță care sunt mici
hoteluri private și camere în interiorul fermelor.

Arhitectura în Bucovina, la fel ca în toată România este o mixtură de vechi și nou. Foarte
adesea hotelurile sunt găsite în clădiri moderne anonime. Toate clădirile sunt clasificate în
funcție de sistemul național de la una la cinci stele.

Pentru oricine care vrea să viziteze regiunea singur și pentru prima dată se recomandă, ca
variantă de cazare, casele tip fermă, în ceea ce românii numesc agroturism. Se poate găsi cazare
în oricare din satele învecinate mănăstirilor. Pentru a vedea viața localnicilor, puteți de asemenea
opta pentru o pensiune. Stând într-o pensiune poți face repede parte din viața proprietarului și a
familiei sale, în special dacă stați mai mult timp. Pensiunile în special se găsesc în sate mici și
orașe în care se poate ajunge mai ușor folosind transportul în comun, dar se poate ajunge foarte
ușor folosind și mașina.

Pentru toate aceste motive am ales ca temă pentru realizarea proiectului de absolvire
,,Oferta unei pensiuni agroturistice din Bucovina ”. Lucrarea este structurată în două capitole și
prezintă informații cu privire la prezentarea generală a zonei, potențialul turistic natural și
antropic, forme de turism practicate ăn Bucovina și oferta pensiunilor turistice din zona studiată.

3
CAPITOLUL I
PREZENTAREA BUCOVINEI

1.1. Potențialul turistic natural

Bucovina se bucură de un potențial turistic capabil să satisfacă exigentele tuturor


categoriilor de turiști. Ea se include în regiunea turistică a Carpaților Orientali și împreuna cu
Complexul muntos Rarău - Giumalău și Țara Dornelor, în aria turistică ''nordul Moldovei'' sau
''bucovineană''.

1.1.1. Obiective geologice


Bucovina oferă numeroase documente de piatră, din care unele au fost declarate rezervații
paleontologice și geologice, ocrotite prin lege, iar altele se impun prin frumusețea formelor de
relief modelate în ele prin raritatea și importanța fosilelor pe care le conțin.
 Rezervația paleotologică ''Klippa Triasica'' de pe pâraul Cailor (aval de Fundul
Moldovei): obiectul ocrotirii îl formează un bloc de calcar roșu fosilier în care s-au descoperit
numeroase fosile (circa 100 de specii) unele nemaiîntâlnite în Carpații Românești.
Rezervația geologică "Formațiunea cu Aptychus" - Pojorâta; aici în marme și calcare
roșii, violacee și verzui se găsesc numeroase exemplare de aptychus de circa 140 milioane de
ani.
Rezervația geologică "Piatra Pinului" de lângă orașul Gura Humorului; aici apar descrise
în succesiune aproape completă depozite oglicocene. Tot aici a fost descoperit un exemplar de
fosilă cu o lungime de 1,8 m .
În afara celor trei rezervații, există și alte puncte fosiliere care ar merita să obțină statutul
de rezervație fiind unice în Carpați, de exemplu rezervația "Adam și Eva '' cu calcare și dolomite
triastice de lângă Pojorâta.
Obiectivele tectonice sunt numeroase, dar ele interesează mai mult pe specialiști.
Obiectivele geomorfologice sunt variate, unele de vale altele de culme.
Între cele de vale se impun cheile:
 Cheile Lucavei (lângă Moldova Sulina);
 Cheile Tatarcei (lângă Benea);
 Cheile Brezei (pe valea Moldovei în aval de Breaza);
 Cheile Botușului (în aval de Botuș);
4
 Cheile Strâmtura Roșie (în amonte de Prisaca Dornei);
Fără să fie spectaculoase, cheile se impun destul de clar în relieful văilor.
Ca obiective de culme se regăsesc fragmente păstrate din vechile niveluri de eroziune
(nivelul Mestecăniș și Moldovița).
Specific în fizionomia zonei este relieful de tip Hogback în Obcina Feredeului și Obcina
Mare și relieful carstic din estul Obcinei Mestecănișului.
Un rol turistic deosebit îl au pasurile ca puncte obligatorii de trecere sau de belvedere.
Merită reținute:
 Pasul Mestecăniș - 1100 m (între valea Putnei și valea Bistriței Aurii);
 Pasul Izvor -1130 m (între izvoarele Sucevei și cele ale Moldovei);
 Pasul Cârlibaba -1225 m (între izvoarele Cârlibabei și ale Sucevei).

Pasul mestecăniș Pasul și comuna Cârlibaba


Pentru cei ce vor să admire pitorescul Obcinelor Bucovinei și ale regiunilor limitrofe
recomandăm numeroase puncte de belvedere:
o Vârful Lucina 1588 m;
o Vârful Bârca Tatarcei 1550 m;
o Vâful Dadu 1523 m;
o Vâful Mestecăniș 1291 m;
o Vârful Feredeu 1477 m;

1.1.2. Obiective floristice


Interesează nu numai pe specialiști ci și pe orice turist dornic să-și lărgească sfera
cunoștințelor și care este iubitor de frumos.
Se impun trei rezervații floristice, adevărate muzee vii ale rarităților lumii vegetale de pe
teritoriul Obcinelor Bucovinei.

5
o       Rezervația Lucina - cuprinde tinovul Găina situat la 1200 m altitudine. Aici în mlaștina
turboasă pe o suprafață de circa un hectar se găsesc exemplare de mesteacăn pitic care
este relict din Glaciar.
o       Rezervația Răchitișul Mare (la sud de satul Bena). Renumele rezervației este dat de
relictul glaciar "strugurele ursului", subarbust ce coabitează cu merișorul și afinul într-o
pădure de silvestru, secondat de molid și mesteacăn.
o       Rezervația Cimirna - din apropierea cătunului Cimirna, comuna Vatra
Moldoviței  pentu protejarea plantei de interes științific "Trientales Europae" raritate
europeană.
Rezervații forestiere nu s-au delimitat încă deși întinsele și bătrânele păduri așteaptă
legiferarea. De menționat și existența a două rezervații dendrologice :
o       Parcul Dendrologic de la Gura Humorului cu o suprafață de 22 de hectare și peste
500 de esențe lemnoase (în majoritate exotice).
o       Parcul Dendrologic de la Câmpulung Moldovenesc.
O atracție turistică deosebită o constituie și arborii ocrotiți, datorită fie vârstei și
dimensiunilor ieșite din comun, fie rarității și importanței lor deosebite, motive pentru care sunt
sau trebuie declarate monumente ale naturii :
·          Ulmii multiseculari (600 - 700 de ani) de la Câmpulung Moldovenesc probabil
cele mai bătrâne exemplare din țară;
·          Tisa - aflată în parcul central din Câmpulung Moldovenesc;
·          Fagul roșu - care se găsește în parcurile din Gura Humorului și din Câmpulung
Moldovenesc.
Alte plante rare sub incidenta legii de ocrotire sunt:
§         Albumița sau "Floarea de Colț" aflate în stâncile calcaroase din Cheile
Lucavei;

6
§         "Căldarușa" în fânețele de la Lucina;

Căldărușa Crin de pădure


§         "Crinul de pădure" în fânețele de la Lucina și de la Pojorâta;
§         "Curechiul de munte" la Lucina și Tatarca;

Curechiul de munte Papucul Doamnei


§         "Papucul Doamnei" de  la Câmpulung Moldovenesc și Cacica;
§         "Strugurele Ursului"  de la Cheile Lucavei.

Strugurele ursului

7
1.1.3. Obiective faunistice
Nu sunt încorsetate în rezervații, pentru ca natura Obcinelor Bucovinei, ca mediu de viață
pentru animale este puțin modificată prin intervenția omului.
Obiective ocrotite de lege sunt :
 Cocoșul de mesteacăn în pădurile de la izvoarele Cârlibabei;
 Cerbul carpatin;
 Râsul;
 Jderul;
 Corbul;
 Ierunca;
 Lostrița de pe Bistrția Aurie

Cocoșul de mesteacăn Cerbul carpatin Râsul

Jder Ieruncă Corb

1.2. Potențialul turistic antropic


            Este atât de bogat încat și singur ar putea susține o activitate turistică de proporții.
El pune în lumină intensa trăire în istorie și marea sensibilitate artistică a oamenilor acestor
locuri, care au reușit să modeleze cu gust, mesaj și trăinicie tot ceea ce natura le-a pus la

8
dispoziție. Dintre componentele mediului local, piatra și lemnul s-au impus prin abundență și
rezistență și ele au fost transpuse în nemuritoare opere de artă, amplasate armonios în peisajul
Obcinelor Bucovinei și conferindu-le statutul de vast muzeu în aer liber.

1.2.1. Resurse turistice antropice


Ø      Cetatea de Scaun a Sucevei
În partea de răsărit a orașului Suceava se află Cetatea de Scaun, care ocupă o poziție
dominantă pe un platou înalt. Aceasta apare menționată prima dată în documentele de la 1388 și
a fost ridicată din piatră la sfârșitul secolului al XIV-lea.
În timpul domnitorului Petru Mușat I, Suceava a devenit capitala Moldovei. Cetatea
ridicată în acea perioadă se limita la o fortificație ridicată din piatră, înconjurată de șanțuri de
apărare. Cetatea a fost lărgită în timpul domniei lui Alexandru cel Bun și apoi întărită și
dezvoltată de Ștefan cel Mare. Acesta a impus construirea unui zid secundar în jurul cetății înalt
de 2 m, menit să reziste atacurilor otomane.
Din Palatul Domnesc construit între secolele XV-XVII s-au păstrat până azi fragmente
din zid, o parte a subsolului, precum și șanțul de apărare dinspre cetate.

Cetatea de scaun a Sucevei

Ø      Chilia lui Daniil Sihastrul


În apropierea Mănăstirii Putna, la poalele unui deal împădurit se află chilia lui Daniil
Sihastru, săpată într-un masiv de stâncă. Aici a trăit pusnicul Daniil Sihastru, sfătuitor al lui
Ștefan cel Mare.

9
Chilia lui Daniil Sihastrul

Ø      Hanul Domnesc
Clădirea Hanului Domnesc a fost ridicată la începutul secolului al XVII-lea din piatră și
cărămidă. Valorosul monument de arhitectură laică moldovenească adăpostește din 1968 Muzeul
Etnografic al Bucovinei, care a fost reamenajat în 1982 în forma actuală.
Patrimoniul muzeal cuprinde piese ale artiștilor populari, prezentate pe zone etnografice
ale zonei: Suceava, Câmpulung, Humor, Vatra Dornei, Rădăuți și Fălticeni. Se remarcă
costumele populare vechi, măștile folosite la sărbătorile de iarnă, ouăle pictate, diversele obiecte
din lemn, etc.

Hanul Domnesc Suceava

10
MUZEE
Ø      Muzeul Național al Bucovinei
Nucleul institutiei de cultură a fost organizat în anul 1900 , dar forma actuală în care
funcționează muzeul a fost inaugurată în 1980.
Expoziția prezintă trecutul acestui colț străvechi de țară printr-un bogat fond tematic,
diverse documente și piese arheologice care demonstreză continuitatea poporului român în
Bucovina.

Ø      Muzeul Ciprian Porumbescu


Organizat într-o veche casă boierească datând din secolul al XVIII-lea, muzeul este inclus
în complexul muzeistic "Ciprian Porumbescu" de la Stupca, care funcționează din 1971. Clădirea
muzeului devenită monument de arhitectură expune în sălile sale documente și obiecte care au
aparținut autorului "Baladei" și a primei operete românești "Crai Nou".
Patrimoniul muzeului cuprinde peste 250 de lucrări muzicale și pianul compozitorului
Ciprian Porumbescu (1853-1883).

11
Ø      Muzeul Apelor Mihai Băcescu
Unul din obiectivele turistice ale orașului Fălticeni este Muzeul Apelor, înființat de
academicianul Mihai Băcescu și inaugurat în 1982. În sălile muzeului sunt expuse cercetările lui
Grigore Antipa, Emil Racoviță, Ion Borcea și ale savantului  Mihai Băcescu. Din cele 750 de
exponate  ale muzeului punctul principal  este acvariul de mari dimensiuni.
De menționăt sunt si alte muzee cu o forță instructiv – educativă importantă:
q       Muzeul Etnografic din Vatra Dornei;
q       Muzeul de Artă a Lemnului din Câmpulung Moldovenesc, unicat pe plan
național;
q       Muzeul Obiceiurilor Populare din Gura Humorului;
q       Casa muzeu din Solca, cu obiecte originale în interior.

CASE MEMORIALE
Ø      Casa memorială Ciprian Porumbescu
Casa părintească și satul unde marele compozitor a văzut lumina zilei constituie astăzi
locuri de pelerinaj organizate de forurile culturale locale.
Aceasta a fost amenajată adunând lucruri și mărturii legate de viața copilului și
învățăcelului, de mediul familial etc.
Ø      Casa părintească a poetului Nicolae Labiș
Vizitatorul de astăzi, trecând prin Mălini îl caută pe sensibilul poet al căprioarei ucise.
Încearcă să-l regăsească în umbrele copacilor din lunca Moldovei, printre casele primitoare ale
satului sau în preajma casei părintești, pe pajiști și prin grădini.

12
Casa memorială Ciprian Porumbescu Casa memorială Nicolae Labiș

SALINA CACICA
La 22 km de municipiul Suceava se află orașul Cacica, cunoscut datorită zăcământului de
sare existent aici.
Cunoscută de circa 200 de ani, salina de la Cacica constituie una dintre rezervele de sare
ale țării. În interiorul salinei la 30 m  adâncime, se află biserica salinei închinată Sfintei Maria,
având amvonul, altarul și balconul pentru cor dăltuite din sare. În interiorul salinei se află un lac.

Salina Cacica
Amintirea unor evenimente din istoria Bucovinei a fost imortalizată în monumente
comemorative ca cel din piața centrală a orașului Câmplung Moldovenesc, intitulat "Dragoș
Vodă și zimbrul", "Obeliscul lui Bogdan Vodă" de la Cârlibaba, "Stâlpul lui Vodă" de la Vama.
Dar dintre toate monumentele cultural istorice la loc de frunte se află ctitoriile de Humor,
Voronet, Sucevița, Moldovița, Putna ce sunt apreciate între cele mai desăvârșite întruchipări ale
artei populare europene și incluse de UNESCO între capodoperele artistice universale.
În prefața albumului  editat de UNESCO, dedicat valorilor artistice mondiale, se
precizează că "numai într-o singură provincie a României, în Moldova de Nord sau Bucovina se
găsesc picturi de acest gen, care nu mai există în nici o altă țară".

13
Mănăstirea Voroneț, situată la 4 km sud de Gura Humorului, este cea mai
reprezentativă pentru stilul arhitectural moldovenesc, ea armonizând într-o formă artistică
originală, elemente ale stilului gotic și ale celui bizantin.
Ctitorie a lui Ștefan cel Mare din 1488, desi a fost realizată într-un timp impresionant de
scurt (3 luni și jumătate), a înfruntat cinci veacuri fără degradări esențiale. Renumele ei se
datorează inegalabilei valori artistice a frescelor exterioare executate în 1547 de iscusiți zugravi
moldoveni conduși de Marcu Postavul, în vremea lui Petru Rareș. Pentru aceste picturi de o
prospețime impresionantă, între care excelează tablourile monumentale ale "Asediului
Constantinopolului", "Judecății de apoi", "Cina cea de taină", "Arborele lui Ieseu" și multe altele
este declarată de specialiști  "Capela Sixtină a României".
Renumit este și fondul policromatic cu exploxie de albastru ("albastru de Voroneț"), de
compoziție necunoscută.

Mănăstirea Voroneț

Mănăstirea Humorului, înalțată pe pajiștea îmbietoare de pe terasa de 15 km a


Humorului, lângă satul cu același nume și la 7 km de Gura Humorului, este ctitorie a marelui
logofat Teodor Bubuioc și a soției sale Anastasia "prin voința și cu ajutorul blagocestivului
Domn Petru Voievod" (Petru Rareș) din anul 1539.
Ca și mănăstirea Voronețului, este de proporții modeste dar, ca și ea, se impune atenției
prin zveltețea liniilor construcției.

14
Picturile sale exterioare scot în evidență politica antiotomană a Moldovei feudale în scena
"Asediul Constantinopolului", scene biblice și laice cu mijloace autentic artistice și pe un fond
cromatic în care roșul ("roșul de Humor") își găsește o mai frecventă folosire decât la celelalte
mănăstiri.

Mănăstirea Humorului

Mănăstirea Moldovița. Purtând hramul Buna Vestire, Mănăstirea Moldovița, a fost


construită de Petru Rareș în anul 1532, zugrăvirea acesteia terminându-se cinci ani mai târziu în
anul 1537. În pictură regăsim Imnul Acatist, Arborele lui Ieseu, Asediul Constantinopolului teme
întâlnite și la alte mănăstiri din Bucovina, dar diferențiindu-se prin perspectivă și cromatică.
La exterior este înconjurată de ziduri (late de 1,2 m și înalte de 5 m), fațada având două
turnuri pe colțuri și unul central pe sub care se poate trece.
Muzeul mănăstirii păstreaza obiecte de o valoare deosebită: broderii, manuscrise, icoane și jiltul
ctitorului Petru Rareș.

Mănăstirea Moldovița

15
Dimensiunile mari ale bisericii au permis artistului să desfășoare registre monumentale,
cu sute de scene și personaje ("Arborele lui Ieseu", cele 24 scene ale "Acatistului" totul expresiv
reliefat pe un fond coloristic variat, dar cu predominarea galbenului de toamna ("galbenul de
Moldovița") și albastrului cerului.

Mănăstirea Sucevița având hramul Învierea Domnului a fost construită în ultimile


decenii ale secolului al XVI-lea prin contribuția întregii familii de boieri Movila.
În timpul domniei lui Irimia Movilă (1595-1606) bisericii i se adaugă cele două pridvoare
de la intrare pe laturile de nord și sud, turnurile de incintă și se pictează biserica în interior și
exterior. Pictura exterioară este cel mai bine conservată din grupul bisericilor din Moldova.
În tematica picturii găsim: Scara virtuții - contrast dintre ordinea îngeriilor și haosul
iadului; Rugăciunea tuturor sfinților; Arborele lui Ieseu - având la bază filozofii antici; Cicluri
complete din viața unor sfinți Sf. Ioan cel Nou, Sf Ierarh Nicolae, Sf. Mucenic Gheorghe.
Tot aici gasim și mormintele voievozilor Ieremia și Simion Movilă.
În muzeul mănăstirii se găsesc obiecte de o deosebită valoare: broderii și manuscrise din
secolele XV-XVI, etc.
Biserica ei zveltă are picturile exterioare bine păstrate, dintre care se remarcă tablouri ca:
"Scara virtutilor", "Arborele genealogic", "Filozofii lumii antice".
Roșul veșmintelor, ocrul chipurilor, auriul nimburilor sunt expresiv conturate pe fondul
verde ("verdele de Sucevița") al picturii și naturii înconjurătoare.

Mănăstirea Sucevița

16
Mănăstirea Putna, prima și cea mai mare ctitorie a lui Ștefan cel Mare, între anii 1466-
1469 este amplasată în locul unde legenda spune că s-a oprit săgeata slobozită de viteazul
domnitor.
Prin construcția sa, mănăstirea Putna e un strălucit exponent al arhitecturii și artei
moldovenești din a doua jumătate a secolului al XV-lea. Picturile interioare au fost mult
deteriorate de numeroase reparații. În schimb celelalte dotări interioare și muzeul sunt un
adevărat tezaur de broderii, țesături, sculpturi în piatră și în lemn, argintărie, manuscrise și cărți
bisericești. Întreaga istorie a Bucovinei se înscrie în aceste monumente de artă.

Mănăstirea Putna

1.2.2. Fondul etnografic și folcloric

Pune în valoare o milenară cultură materială realizată cu talent, pasiune și sensibilitate


pentru frumos. Creațiile populare, printre cele mai bogate și nealterate din țară, ne oferă mărturii
despre ocupațiile locuitorilor de aici, legate de procurarea hranei, confecționarea îmbrăcămintei,
uneltelor de muncă, mobilierului sau ne introduc în datini și obiceiuri originale, cântece și
dansuri specifice, în portul popular descendent din cel al dacilor.
În arhitectura populară se impune tipul de gospodărie din bârne cu ornamentații. Sate
întregi din zone ca: Ciocănești, Pojorâta, Sadova, Fundu Moldovei, Vama ilustrează
originalitatea arhitecturii populare.
Pădurile de foioase și conifere oferă lemn de diferite tării și caliățile necesare construirii
locuinței și mobilierului, uneltelor și vaselor folosite în traiul de zi cu zi.

17
O adevarată broderie în lemn ne oferă cerdacurile, ușile și ramele ferestrelor fântânilor,
porțile și grajdurile majorității caselor.
Lemnului i se adaugă de asemenea decorații picturale, cu un decor cromatic neîncărcat,
cusături, obiecte de ceramică și de os la armonizarea interioarelor.
Sculptura este reprezentată de mici unelte de care se folosesc femeile în operațiile de tors
și țesut textile.
Instrumentele muzicale sunt de asemenea încă o dovadă a artei meșteșugarilor în lemn.
Cele mai reprezentative creații populare pot fi văzute la Muzeul Obiceiurilor Populare de la Gura
Humorului și la Muzeul "Arta Lemnului" din Câmpulung Moldovenesc.

Cultură bucovineană

1.2.3. Arta cusăturilor și țesăturilor populare


Uzuale și decorative pentru interioare și îmbracaminte, cusăturile și țesăturile populare
au o meritată recunoaștere pe plan național. Sunt cunoscute cămășile naționale, ștergarele de cap
cu marginile brodate în alb, sumanele cu ornamente de lână și covoarele țesute manual. La loc de
frunte se situează:
· confecționarea cojoacelor, "cheptarelor" și "bundițelor" ornamentate cu lână, mărgele sau
cu blăniță de jder;
· încondeierea ouălor cu miniaturi geometrice sau motive populare stilizate;
· modelarea obiectelor de ceramică;

18
· adaptarea artistică a coarnelor de cerb sau de căprior pentru decorațiuni exterioare și
interioare;
Datinile și obiceiurile străvechi, îndeosebi cele legate de sărbătorirea Anului Nou
(plugușorul, capra, ursul) se păstrează nealterate și cu tot fastul tradițional.
Colecțiile de artă populară sunt numeroase, realizate prin strădania personală a unor
pasionați colecționari, dar nu toate au ajuns în atenția publicului.
Se evidențiază:
 "Colecția de linguri și ștergare" a profesorului Ion Țugui din Câmpulung Modovenesc;
 "Colecția de țesături, mărgele și ouă încondeiate" a profesorului Grațian Jucan tot din
Câmpulung Moldovenesc.
Toate creațiile artistice amintite fac ca Obcinele Bucovinei să se evidențieze ca o
veritabilă vatră folclorică, al cărui specific ar trebui mai bine popularizat și mai intens valorificat
turistic.
Mulțimea obiectivelor naturale și farmecul greu egalabil al peisajului, valoarea
inegalabilă a monumentelor istorice și arhitecturale în care sunt oglindite întreaga istorie și arta
Moldovei medievale, specificul bogatului fond etnografic și folcloric, fac din Obcinele
Bucovinei o regiune cu un valoros potențial turistic.

1.3. Forme de turism practicate

Pentru aprofundarea analizei activității turistice din zonă este necesară si evidențierea
formelor de turism ce pot fi practicate în această zonă. Fiind o regiune de munte care cuprinde o
multitudine de resurse turistice dintre cele mai variate, formele de turism sunt multiple (generate
de diverse motive):
· pentru vizitarea obiectivelor cultural-istorice;
· pentru odihnă și agrement;
· pentru practicarea vânătorii sau a pescuitului;
· pentru drumeții.
Tipurile de turism practicat în zona Obcinele Bucovinei sunt:
- turism de circulație;
- turism de tranzit;
- turism staționar.

19
Turismul de circulație (itinerant) este cel mai dezvoltat și se manifestă în principal, sub
forma turismului automobilistic și în secundar, sub forma de week-end și drumeție.
Turismul automobilistic își explică dezvoltarea prin posibilitatea efectuării unor circuite
de interes turistic, care străbat peisaje de o rară frumusețe și leagă localități cu obiective social -
istorice de valoare inestimabilă. Cel mai important este "circuitul mănăstirilor bucovinene", al
cărui traseu se desfășoară în cea mai mare parte prin Obcinele Bucovinei: Putna - Sucevița -
Vatra Moldoviței - Câmpulung Moldovenesc - Vama - Voroneț - Gura Humorului -Mănăstirea
Humorului - Cacica - Solca.
Închiderea se face în Podișul Sucevei prin numeroase variante, care să valorifice, după
interes, timp și posibilități cel puțin câteva din obiectivele oferite de așezările: Mălini, Baia,
Ciprian Porumbescu, Fălticeni, Cacica, Solca, Arbore, Suceava și Rădăuți cu importanta lor
turistică deosebită și ca principale baze de plecare și sosire. Pentru iubitorii de inedit naturalistic
și folcloric se recomandă circuitul cu plecare din Suceava sau Rădăuți - pe Valea Sucevei, până
la izvoarele Sucevei de unde poate fi folosită varianta:
- Cârlibaba - Ciocănești - Mestecăniș - Valea Putnei - Pojorâta - Pasul Izvor - Moldova
Sulita (cu abatere pâna la Lucina pentru vizitarea crescătoriei de cai huțuli și a rezervației
floristice Breaza).
Turismul automobilistic se poate desfășura pe văile interioare: valea Humorului între
Gura Humorului și Mănăstirea Humorului, pe valea Moldoviței între Vama, Frumosu, Vatra
Moldoviței și Argeș unde există o cabană de vânătoare, pe valea superioară a Moldovei între
Pojorâta, Breaza, Moldova-Sulița și Lucina.

Turismul la sfârșit de săptămână (week-end), încă slab practicat de locuitorii orașelor din
zonă, în pădurile și pe pajiștile obcinelor, dar această formă de turism a început să se extindă prin
atragerea în zona și a locuitorilor din judetele învecinate (Botoșani, Maramureș, Bistrița Năsăud,
Iași).

Drumeția antrenează din ce în ce mai mulți turiști, dat fiind faptul ca relieful neaccidentat
și clima sunt favorabile practicării acestei forme de turism. În Obcinele Bucovinei sunt marcate
30 de trasee turistice deosebit de atractive, existând un număr mare de cabane, dar doritorii de
drumeție pot apela și la casele de vânătoare, la cantoanele silvice și casele particulare ale celor
care practică agroturismul.
Atunci când timpul o permite se pot organiza numeroase drumeții cu corturile pentru
amatorii acestui gen de turism.

20
Turismul de tranzit atinge regiunea prin partea ei sudică, pe axul Văii Moldovei (Pasul
Mestecăniș), ca parte a traseului transversal între Moldova de Nord și Maramureș și o străbate pe
traseul DN 17A între Câmpulung Moldovenesc și Sucevița.

Turismul staționar (de sejur) este încă necorespunzător dezvoltat față de potențialul
regiunii. Ca principale forme ale turismului staționar în această zonă se remarcă:
 Turismul de odihnă și agrement care este generat de calitățile sedative ale climatului,
pitorescul cadrului natural, atracția produselor specifice regiunii (lactate, fructe de
pădure). Cea mai mare pondere în această formă de turism o are Câmpulung
Moldovenesc, urmat de Solca, Sucevița, Putna, Vatra Moldoviței, cu amenajări în acest
sens, apoi: Vama, Frumosu, Ciocănești, Brodina, care oferă posibilități de cazare și masă
la pensiuni și case particulare.
 Turismul balneo-climateric are o pondere redusă și de interes local, la Vatra Dornei,
Solca și Cacica, prin folosirea apelor minerale din rocile saliferului de contact. Această
formă de turism ar putea fi extinsă prin folosirea apelor din zona Câmpulung
Moldovenesc și Gura Humorului, prin folosirea băilor de cetină și prin transport de
nămol terapeutic din regiunea Dornelor (cel puțin la Câmpulung Moldovenesc).

Turismul sportiv se bazează pe sporturi de iarnă (ski, sanie, patinaj), pe vânătoare și


pescuit și începe să devină tot mai intens din punct de vedere economic. Pantele prelungi și
relativ uniforme, abundența și persistența zăpezii, sunt condiții favorabile practicării sporturilor
de iarnă. În prezent aceste sporturi se practică pe pârtia de la Vatra Dornei, în împrejurimile
orașului Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, dar și în celelalte zone poate fi extins, cu
condiția amenajării și dotării corespunzătoare.
Turismul de echitație este reprezentat în zonă de herghelia de la Lucina, care oferă
programe de profil (cursuri pentru adulți și copii).
Densitatea mare a vânatului și valoarea trofeelor fac ca Obcinele Bucovinei să
întrunească condiții optime pentru dezvoltare turismului de vânătoare. În acest scop au fost
delimitate "fonduri de vânătoare", între Valea Putnei, Argel, Cârlibaba, Brodina, Putna
(prevăzute cu case de vânătoare). Pentru multe din animalele vânate aici (cerbi, râși, cocoși de
mesteacăn) s-au primit premii internaționale.
Pescuitul sportiv, reconfortant pentru turiștii de vacanță sau de week-end, are perimetre
amenajate la Argel, Brodina, Cârlibaba, Valea Putnei. Construirea unor anexe pentru păstrarea

21
păstrăvului la crescătoriile de la Prisaca Dornei, Valea Putnei, Brodina ar constitui noi puncte de
atracție pentru turiști.

Turismul pentru tineret poate fi desfășurat în Tabara Internațională Bucsoaia de lângă


Frasin, ce ofera un cadru adecvat pentru odihna și recreerea elevilor.

Turismul cu caracter științific suscită rezervațiile naturale (tinovul de la Lucina, ce


adăpostește un număr de relicte glaciare cu importanță floristică si geo-botanica, calcare roșii de
Hallstatt din Pârâul Cailor, Rezervația "12 Apostoli" din munții Călimani și altele), Parcul
Dendrologic și Rezervația "Piatra Pinului" de la Gura Humorului.

Leagăn de veche civilizație, unde istoria se împletește cu legenda, Bucovina este


cunoscută sub aspect turistic în primul rând pentru renumitele biserici cu fresce exterioare-
patrimoniu UNESCO: Moldovița, Sucevița, Voroneț, Humor. Nu mai puțin importante sub
aspect ahitectonic și istoric sunt mănăstirile Putna, Neamțului, Dragomirna.
Toate aceste bijuterii arhitectonice se încadrează perfect într-un cadru natural de excepție.
Masivul Rarău, valea Sucevei, valea Moldovei cu afluentul său valea Moldoviței, Defileul
Bistriței Aurii, Codrii seculari de la Slătioara sunt doar căteva puncte de maxim interes turistic.

Arhitectura populară este absolut unică și originală. Adevărate broderii în lemn oferă
cerdacurile, ușile și ramele ferestrelor, fântânile, porțile și gardurile. La acestea se adaugă
decorațiunile exterioare cu motive geometrice sau florale stilizate și divers colorate, cu precădere
în satele de pe valea Bistriței Aurii, dintre care cel mai cunoscut este Ciocănești.
Arta țesăturilor și a cusăturilor, încondeierea ouălor cu splendide și simbolice miniaturi
geometrice, confecționarea costumelor populare cu broderii de mărgele și blană de jder sunt
comori incontestabile ale artei populare bucovinene.

22
CAPITOLUL II
OFERTA PENSIUNILOR AGROTURISTICE DIN BUCOVINA

2.1. Pensiuni turistice din zona Bucovina


Așezările Bucovinei sunt încărcate de cea mai bogată istorie și autentică artă populară
românească, vestigiile arheologice, mărturiile etnografice și folclorice, ctitoriile feudale cu
valoare mondială înscriindu-se pe linia unei continuități neîntrerupte.
Bucovina este înzestrată cu un climat înmiresmat de aroma rășinilor și parfumul florilor,
ce îmbie deopotrivă la odihnă și drumeție, pe potecile tăinuite ale codrilor adânci. Natura și omul
s-au înfrățit aici de secole - natura oferind omului sursa de existență, adăpost în timpuri de
restriște și tihnă în anii de acalmie, omul protejând-o și ferindu-se să-i declanșeze stihiile,
realizându-se astfel o armonioasă coexistență între patria bourului legendar și populația martor
"descălecatului".
Locuitorii sunt foarte primitori și dornici de a arăta lucrul lor de zi cu zi, precum și de a
face cunoscute obiceiurile păstrate din moși-strămoși.
În Bucovina oaspeții sunt primiți cu inima deschisă, cu un pahar de țuică sau de vin, iar
gastronomia este o aventură tentantă. Mămăliga cu brânză cu smântână proaspete, din
gospodărie, nu va lipsi din nici o pensiune, alături de brânza afumată, păstrăvul afumat și
sarmale care sunt alte bunătăți specifice regiunii.

Pensiunea Bio Valeputna

23
Turiștii pot rezerva locuri de cazare la o multitudine de pensiuni turistice de 3, 4 stele, în
funcție de preferințele personale sau de oferta acestora. În Bucovina rețeaua de unități de cazare
este bine reprezentată de hoteluri și în special pensiuni turistice . Dintre acestea se pot aminti:
 Pensiunea Elegance - Gura Humorului
 Codrii Bucovinei - Frasin
 Pensiunea Casa Humor - Gura Humorului
 Pensiunea Orhideea – Gura Humorului
 Pensiunea Forest Ecvestru - Sucevița
 Pensiunea Casa Alexandru- -Șaru Dornei
 Pensiunea Anastasia - Gura Humorului
 Casa Doamnei - Voroneț
 Pensiunea Popasul Domnesc - Voroneț
 Pensiunea Dor de Munte - Sadova
 Pensiunea Sandina - Vama
 Pensiunea Inima Bucovinei - Frasin
 Pensiunea Coliba Drumetului - Vatra Dornei
 Pensiunea Casa Rustica - Vatra Dornei
 Pensiunea Adristel - Vatra Dornei
 Pensiunea Floare de Crin - Pojorâta
 Pensiunea Flori de Bucovina - Pojorâta
 Pensiunea Romantic - Sucevița
 Pensiunea Daiana - Sucevița
 Pensiunea Arina - Sucevița
 Pensiunea Aluniș – Sucevița etc

24
2.2. Oferta pensiunilor agroturistice din Bucovina

Pensiunea Casa Baciu


Adresa: Str Secari nr 4 - Pojorâta, Suceava

 Prezentare generală
Tipologie: Pensiune, Agroturism
Poziție: Munte
Cazare: Camera, Apartament, Toată clădirea
Formule de cazare:
 Cazare și mic dejun
 Demipensiune
 Pensiune completă
Locuri: 14
Perioada de închidere: deschis tot timpul
Servicii:
 Restaurant
 Piscină

25
 Loc de joacă pentru copii
 Activități teambuilding
 Vânzare produse locale
 Internet
 Grătar în curte
 Terasă sau foisor
Casa Baciu este o continuare firească a tuturor eforturilor de până acum de promovare a
unui stil de viață sănătos, alegând o alimentație naturală fără conservanți. La Casa Baciu turiștii
vor descoperi bucătăria bucovineană tradițională cu hribi, chiroște, scârjele, poale'n brâu, sarmale
fierte în oală de lut, lapte proaspăt muls, smântână groasă culeasă de pe lapte, chisleac, brânza lui
Mos Baciu și tot felul de bunătăți! Tot ceea ce turiștii vor servi provine fie din gospodăria
proprie, fie din cea a consătenilor.
Pe lângă răsfățul culinar la care vor fi supuși turiștii, pensiunea oferă o mulțime de
activități și modalități de petrecere a timpului liber...stâna țărănească unde vor vedea cum se face
brânza, casa bătrânească unde pot să se odihnească pe o saltea din fân, iaz cu păstrăvi pe care să-i
pescuiască chiar ei, căsuța din copac, loc de joacă pentru copii (trambulină, căsuță, leagăn,
tobogan etc). Daca doresc , turiștii pot privi pe tanti Augustina cum țese, pe tanti Aurelia cum
face lapte acru, pe tanti Ghenta cum face cozonaci, pe Moșu cum mulge vacile și face brânza...
pot participa la tot ceea ce se mai întâmplă în viața sătenilor de zi cu zi!
Pentru a avea parte de un sejur fără cusur proprietarii pensiunii vă pun la dispoziție 6
camere cu pat matrimonial și baie proprie, dotată cu cabina de duș cu hidromasaj, televizor cu
program tv prin satelit și minibar, și un apartament cu pat matrimonial și baie propie cu cadă
clasică...Halatul de baie și papucii așteaptă cuminți în șifonier...Toate camerele dispun de balcon
de unde se pot admira în liniște împrejurimile...munții falnici străjuiți de brazii veșnic verzi și
râul Moldova care-și are izvoarele la doar câtiva kilometri depărtare...
Zona de relaxare este un spațiu vast unde clienții se pot relaxa fie citind o carte din
biblioteca pe care v-o pun la dispozitie gazdele, fie urmărind un program tv, fie jucând un joc de
societate sau făcându-și planuri de călătorii cu harta în mână...Iar pentru turiștii obosiți după o zi
de drumeții o cu saună pregătită și un masaj reconfortant sunt binevenite!
Tarife cazare și masă
 Camera dublă
Demipensiune 500,00 lei - - Camera
Pensiune completă 650,00 lei - - Camera

26
Cazare și mic dejun 350,00 lei - - Camera
Caracteristici : Pat matrimonial, baie în cameră
 Apartament
Demipensiune 550,00 lei - - Apartament
Pensiune completă 700,00 lei - - Apartament
Cazare și mic dejun 400,00 lei - - Apartament
Caracteristici : 2 camere, pat matrimonial, baie în cameră

 Casa Băciței
Toată clădirea
Demipensiune 650,00 lei - - Toată clădirea
Pensiune completă 800,00 lei - - Toată clădirea
Cazare și mic dejun 500,00 lei - - Toată clădirea
Caracteristici : Pat matrimonial, baie în cameră

 Casa din copac


Camera
Demipensiune 600,00 lei - - Camera
Pensiune completă 700,00 lei - - Camera
Cazare și mic dejun 450,00 lei - - Camera
Caracteristici : Pat matrimonial, baie în cameră

 Structura unității :
 Parter: recepție, restaurant – bar, salon;
 Etajul 1: 5 camere cu băi proprii, apartament, salon de relaxare;
 Etajul 2 : saună și amenajări pentru hidromasaj
 Foișor;
 Casă bătrânească;
 Stână turistică;
 Grădină;
 Teren de sport;
 Loc de joacă;
 Zonă barbeque;
 Parcare .

27
 Servicii
Restaurant:
 restaurant modern cu dotări audio-video, capacitate 60 locuri
 cramă
 terasă 20 de locuri
 bucătărie locală tipică și specialități
 meniu cu produse din ferma proprie, bio
 degustări/evenimente etno-gastronomice
Welness și fitness:
 piscină în aer liber
 salon de relaxare
 hidromasaj
 saună / baie turcească
Atracții în apropiere / agrement:
 excursii rezervație naturală
 vizite muzee și galerie de artă
 vizite biserici și mănăstiri
 drumeții
 pinicuri
 petreceri în aer liber / restaurant / pe terasă / în foișor
Sport si activități în împrejurimi:
 Trekking

28
 Mountain bike
 Posibilități de pescuit și vânătoare
2.3. Sejur în Bucovina

„Țara Fagilor” este una dintre cele mai vizitate regiuni din România și este cunoscută mai
ales pentru lăcașurile de cult, o parte dintre ele aflate în patrimoniul UNESCO, care au fost
construite de domnitorii Moldovei, precum Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Petru Rareș si
Alexandru Lăpușneanu. Bucovina este un tărâm al culorilor: dincolo de peisajul care îți taie
respirația, fiecare mănăstire are culoarea ei dominantă: dacă la Voroneț este albastrul, la Humor
este roșul, la Sucevița, verdele, la Moldovița, galbenul, iar la Arbore este un amestec multicolor.
Cu toate că vizitarea mănăstirilor este cea mai populară activitate turistică în Bucovina,
exista multe alte activități pe care le puteți încerca aici: river rafting, paintball, mountain biking
și alpinism, tir cu arcul și cu pușca cu aer comprimat, precum și cursuri de echitație.
Dacă vă plac plimbările pe cărări de munte, munții Rodnei și Călimani au multe trasee
care pot fi străbătute pe jos sau călare, cu ajutorul cailor pe care localnicii îi pun la dispoziția
turiștilor.
Construită la finalul secolului al XIV-lea, Cetatea de Scaun a Sucevei domină întregul
oraș, fiind situată pe un platou, la înălțimea de 70 de metri. Dincolo de peisajul sublim, cetatea
trebuie vizitată pentru paginile de istorie nescrisă pe care le poartă zidurile acesteia.
Agroturismul este destul de dezvoltat în Bucovina și turiștii nu au cum să nu cedeze
tentației de a gusta din produsele pe care le cresc localnicii, extrem de gustoase și cât se poate de
naturale.
Putina lume știe că în Bucovina există Muzeul Oului Vama, unde se găsește cea mai mare
colecție de ouă care au fost decorate pe întreg mapamondul. Nu trebuie ratat acest muzeu, mai
ales ca vizitatorii au șansa de a încondeia singuri ouă.
În comuna Marginea există un atelier de ceramică neagră, mărturie a moștenirii dacice,
unde o mână de oameni se încăpătânează să păstreze această tradiție exact așa cum o făceau
strămoșii lor.
Bucovina este o destinație pentru tot parcursul anului deoarece oferă atracții specifice în
toate anotimpurile, iar peisajul ni se dezvăluie altfel în funcție de sezon. Vizitarea mănăstirile din
Bucovina este un câștig spiritual și estetic de neprețuit. Bucurați-vă de natura și de peisajele
splendide ale Bucovinei. Bucovina este o zonă sigură așa că turiștul nu ar trebui să-și facă nicio
problemă. Există centre medicale în zonă pentru rezolvarea eventualelor urgențe.

29
PENSIUNEA LOREDANA ***

Str. Aleea Mărășești nr. 8


Localitatea: Gura – Humorului
Judetul: Suceava
Telefon mobil: 004 0744520093
Telefon fix: 004 0230232161.

 Acces:
Din București – până la Suceava:
 cu avionul: 1h;
 cu mașina: 6:00h (E85)
 cu trenul: 7:30 h.
Din Suceava – pnă la Pensiunea Loredana (35 km.)
 cu mașina: 35 min. ( E 576 )
 cu trenul: 45 min.
Accesul cu trenul :
 Se face prin Stația CFR Gura Humorului Oraș, aflată la 1,8 Km distanță de Pensiunea
Loredana.

30
 Pensiunea Loredana asigură transferul de la Stația CFR Gura Humorului la pensiune și
retur în mod GRATUIT.
 La cerere asigură transfer de la Stația CFR Suceava la aeroport contra cost:

Tarife transfer:
Stația CFR Suceava – Gura Humorului = 120 lei (1-8pers.)
Aeroportul Suceava – Gura Humorului = 120 lei (1-8pers.)

De la Pensiunea Loredana – la Mănăstiri:


* Voroneț: – 6 km.
* Humorului: – 6 km.
* Moldovița: – 32 km.
* Sucevița: – 65 km.
* Putna – 68 km.
* Arbore: – 35 km.
* Volovat: – 45 km.
* Dragomirna : – 45 km.
* Slatina: – 41 km
* Marginea ( zona cu tradiție în olărit ) – 45 km.

Alte obiective:
În Gura Humorului:
 Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina
 Rezervația Piatra Pinului
 Piatra Șoimului
 Pietrele Doamnei
În Suceava:
 Cetatea de Scaun – 35 km.
 Muzeul satului Bucovinean
 Mănăstirea Sf. Ioan
 Sala Planetarium
 Muzeul de Istorie ( sala tronului )
 Muzeul Științele Naturii

31
Pensiunea Loredana organizează la cererea turiștilor excursii opționale cu ghid însoțitor
la toate obiectivele turistice din Bucovina cu microbuze 8 – 35 locuri sau autoturisme în funcție
de numărul de persoane.
Imagini Pensiunea Loredana

32
SEJURURI ÎN BUCOVINA

1. BUCOVINA PENTRU TOȚI


5 nopți cazare cu DP + 1 excursie
Pensiunea Loredana  te invită într-o vacanță de aproape o săptămână, în care să te
relaxezi și să te  bucuri de o parte din măăastirile pictate din Moldova de Nord. Am pregătit
pentru dumneavoastră pachetul turistic Bucovina pentru toti, pachet ce include 5 nopți cazare cu
demipensiune (mic dejun și cină) și un tur de mănăstiri inclus, la prețul de:
 650 lei  persoană sejur, perioada 01.05.2018 – 30.06.2018
 720 lei  persoană sejur, perioada 01.07.2018 – 31.08.2018
 650 lei  persoană sejur, perioada 01.09.2018 – 30.09.2018
 625 lei  persoană sejur, perioada 01.10.2018 – 15.12.2018
Pachetul include :
  5 nopți cazare în camere duble ( loc în camera dublă )
  5 mic dejun ( bufet )
  5 cine ( meniu fix tradițional Bucovinean )
  toate mesele sunt servite după tradiția Bucovineană.
  1 excursie la mănăstiri cu ghid și transport asigurat.
  Se vizitează Mănăstirea Voroneț, renumită prin Albastrul de Voroneț, Muzeul
Obiceiurilor Populare din Bucovina, Catedrala cu hramul Nașterii Maicii Domnului din
centrul orașului Gura Humorului.
  În prețul pachetului NU sunt incluse: 
 Taxa de intrare la mănăstiri, case memoriale, muzee (taxa este 5 lei/persoană)
 Taxa foto și video (taxa foto este 10 lei/persoană )
 Transportul de la domiciliul turistului până la Pensiunea Loredana.
Conditii de rezervare: 50% avans la comanda fermă, iar diferența de 50% se achită la recepția
pensiunii.
De știut:
 Copiii până la 4 ani care dorm în pat cu părinții au gratuit cazare și masă.  Copiii de la 5
la 10 ani care dorm în pat cu părinți vor plăti  50% din valoarea pachetului.

33
Dacă vă plac mănăstirile pictate din Nordul Moldovei și bucătăria tradițională Bucovineană,
vă așteptăm cu drag la Pensiunea Loredana !
Informații și rezervări la telefon : 0744520093 – 0230232161.
2. CRĂCIUN ÎN BUCOVINA

,,PROMISIUNEA UNOR ZILE DE POVESTE pline de obiceiuri frumoase de iarnă, cu urători și


colindători, pocnete de bici, alaiuri de sănii trase de cai …  Așa încep sărbătorile de iarnă într-
unul din cele mai minunate tărâmuri de pe pământ, Bucovina, unde vinul fiert îți încălzește
sufletul, iar bucatele sunt din cele mai alese. Tu trebuie doar să te răsfeti la schii sau sănius, la
o partidă de bulgăreală si de ce nu aventurându-te într-o excursie la mănăstirile din zonă,
încărcate de istorie. Și totul pare că nu se termină pentru că la noi petrecerile durează 3 zile și 3
nopți …”
Oferta de Crăciun: 1200  lei /persoană/ sejur.
Pachetul cuprinde : 3 nopți și 4 zile cazare în camere duble ( loc în cameră ) 24.12.2018 –
27.12.2018 cu demipensiune și masa festivă de Crăciun. Salonul pensiunii vă întâmpină cu o
ambianță plăcută și cu meniul  ce cuprinde specialități tradiționale Bucovinene, pregătite cu
grijă.  În ajunul Crăciunului  împodobim bradul, primim colindătorii și pe  Moș Crăciun cu
daruri pentru cei mici și mari. 
Pachetul  include:
 3 nopți cazare în cameră dublă (loc în cameră)
 3 mic dejun ( bufet cu produse tradiționale)
 3 cine ( meniu tradițional Bucovinean )
 1 prânz - masa festivă de Crăciun.
 Toate mesele sunt servite după tradiția Bucovineană
Perparatele de bază constau în: preparate tradiționale din porc, pasăre, pșste, (pomana
porcului, ciolan de porc afumat la cuptor, ciorbă de cocoș, friptură de porc stropită cu vin,
sarmalute în oală de lut la cuptor și smântână, păstrăv la grătar cu mămăliguță și usturoi.)
– Băuturile casei sunt incluse în prețul pachetului în cadrul meselor de seară (palincă, vișinată,
afinată, vin natural la carafă alb/roșu, apă minerală/plată, siropuri de casă, sucuri, cafea.)
Detalii privind structura camerelor = 10 locuri de cazare :
 3 camere duble și 1 apartament format din 2 camere duble ( 4 persoane)
– Copiii până  la 4 ani care dorm cu părinții au gratuitate la cazare și masă.

34
– Copiii de la 5 la 10 ani care dorm în pat cu părinții vor plăti 50% din valoarea  
pachetului.
Condiții de rezervare: 50% avans la comandă fermă, iar diferența de 50% până la data de
15.12. 2018. Avansul nu se restituie în cazul anulării rezervării.

35
3. PELERIN ÎN BUCOVINA

PENSIUNEA LOREDANA  vă invită în pelerinaj la Mănăstirile din Bucovina, mănăstiri


cu mare încărcătură istorică, spirituală și venim în întâmpinarea oaspeților noștrii cu pachetele
turistice PELERIN ÎN BUCOVINA în 2 variante:
Pachetul turistic PELERIN ÎN BUCOVINA de 3 nopți cazare și 2 excursii la
mănăstiri, la pretul de 630 lei /persoană/  sejur.
Pachetul cuprinde: 3 nopți cazare în cameră dublă cu demipensiune ( mic dejun + cină ) tur de
mănăstiri cu ghid însoțitor  și transport asigurat cu microbuze de la 8 la 35 locuri sau autoturisme
în funcție de numărul de persoane.
Programul sejurului este următorul :
ZIUA  1  Primirea oaspeților la Pensiunea Loredana, formalități de cazare, prezentarea traseelor
și scurt istoric  despre  Salba de Mănăstiri din Bucovina.
Ora 19:00 – cină de bun venit, meniu tradițional Bucovinean ( specialitatea bucătarului )
ZIUA  2 – ora 9:00 mic dejun, 10:00  îmbarcarea în microbuze sau autoturisme în funcție de
numărul de persoane, drumul spre  M-rea MOLDOVIȚA, apoi traversăm
popasul CIUMARNA 1100 m  unde facem un mic popas la PALMA pentru fotografie și a

36
admira piesajul Bucovinean, continuăm drumul spre M-rea SUCEVIȚA ctitoria fraților
Movilești, îndreptându-ne apoi către localitatea MARGINEA vestită pentru  Ceramica
Neagră de Marginea, facem o vizită la atelierul meșterilor olari și la expoziția cu vânzare, apoi
ne continuăm drumul către M-rea PUTNA, trecem porțile Mănăstirii spre a ne închina marelui
Voevod Ștefan cel Mare, vizităm mănăstirea și cu pasi repezi ne îndreptăm spre CHILIA LUI
DANIIL SIHASTRU la 2 km de M-rea Putna.  Obosiți  dupa 8 ore de drumeție facem cale
întoarsa la PENSIUNEA LOREDANA   unde ne așteaptă o bine meritată cină.
ZIUA  3 – ora 9:00 mic dejun, 10:00 îmbarcarea, primul popas  M-rea VORONEȚ renumită
prin albastru de voroneț, datorită picturii de pe fațada vestică a primit denumirea de capela
Sixtina a Orientului, vizităm Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, apoi ne îndreptăm
spre M-rea HUMORULUI construită în 1530 și  vestitul turn de apărare construit de Vasile
Lupu în 1641, apoi cu pasi repezi ne îndreptăm către localitatea CACICA pentru a
vizita SALINA CACICA .  Apoi ne îndreptăm către Pensiunea Loredana  unde la ora 20:00 ne
așteaptă cina .
ZIUA  4 –  0ra 9:00 – mic dejun de rămas bun.

În prețul pachetului sunt incluse:


–  3 nopți cazare în camere duble ( loc în camera dublă )
–  3 mic dejun ( bufet )
–  3 cine ( meniu fix, tradițional bucovinean )
–  2 excursii, transportul în turul mănăstirilor și ghidaj specializat inclus
–  Asistență turistică din partea pensiunii pe toată durata sejurului.
În prețul pachetului NU sunt incluse:
 Taxa de intrare la mănăstiri, case memoriale, muzee (taxa este 5 lei/persoană)
 Taxa foto și video (taxa foto este 10 lei/persoană )
 Masa de prânz în excursiile la mănăstiri.
 Transportul de la domiciliul turistului până la Pensiunea Loredana.
NOTA : Oferta noastră se adresează grupurilor de minim 4 persoane . 
Pachetele turistice Pelerin in Bucovina nu sunt adresate copiilor sub 12 ani.
Perioada intrare:
 Iunie:  03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27,30,
 Iulie: 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30,
 August: 02, 05 ,08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29,

37
 Septembrie: 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28
Condiții de rezervare: 50% avans la comandă fermă, iar diferența de 50% se achită la recepția
pensiunii. 
Pensiunea Loredana asigura transferul de la Stația CFR Gura Humorului la pensiune și retur în
mod GRATUIT.
 

4. SEJUR IN BUCOVINA

Pensiunea Loredana vă invită într-o vacanță de o săptămână, în care să vă relaxați și să vă


bucurați de o parte din mănăstirile pictate din Moldova de Nord. Am pregătit pentru dvs.
pachetul turistic Sejur în Bucovina, pachet ce include 6 nopți cazare cu demipensiune (mic
dejun și cină) și un tur de mănăstiri inclus la prețul de:
 800 lei persoana sejur, perioada 01.05.2018 – 30.06.2018
 850 lei persoana sejur, perioada 01.07.2018 – 31.08.2018
 800lei  persoana sejur, perioada 01.09.2018 – 30.09.2018
 750 lei persoana sejur, perioada 01.10.2018 – 15.12.2018
În prețul pachetului sunt incluse:
– 6 nopți cazare în camere duble ( loc în camera dublă )
– 6 mic dejun ( bufet )
– 6 cine ( meniu fix, tradițional bucovinean )
– toate mesele sunt servite după tradiția bucovineană.
– 1 excursie la mănăstiri cu ghid și transport asigurat.

38
– Se vizitează : Mănăstirea Voroneț, renumita prin ,,albastru de Voroneț”, Muzeul Obiceiurilor
Populare din Bucovina, Catedrala cu hramul Nașterii Maicii Domnului din centrul orașului Gura
Humorului, Mănăstirea Humorului construită în 1530 și vestitul turn de aparare ridicat de Vasile
Lupu în 1641.                                                                                                                           
În prețul pachetului NU sunt incluse:
– Taxa de intrare la mănăstiri, case memorial, muzee .
– Taxa foto și video ( nu la toate mănăstirile se plătește taxa de intrare )
– Transportul de la domiciliul turistului până la Pensiunea Loredana.
Condiții de rezervare: 50% avans la comandă fermă, iar diferența de 50% se achită la recepția
pensiunii. 
Perioada intrare:
 Iunie: 01, 07, 13, 19, 25,
 Iulie: 01, 07, 13, 19, 25, 31,
 August: 06, 13, 19, 25, 25, 31,
 Septembrie: 06, 12, 18, 24, 30

Bibliografie

1. Florina Bran, Ion Istrate, Anca Gabriela Rosu - „Economia turismului și mediului
înconjurator”, Editura Economică, București, 1995
2. Florina Bran, Stefan Mitrache - „Agroturism și turism rural”, Editura Economică,
București, 1995
3. Ion Miclea - „Dulce Bucovina”, Editura: Sport-Turism, 1976
4. N. Popp, I. Josep - „Județul Suceava”, Editura ARS, București, 1973
5. N. Barbu - „Obcinile Bucovinei”, Colecția ,,Munții noștri ” - 1987
6. Iacobescu Mihai - „Din istoria Bucovinei”, EDP, București, 1984
7. Ion Bojoi, N. Carlan, Ioan Cocuz - „Suceava: ghid turistic al județului” , EDP București,
1982
8. Ion Manta - „România, o enciclopedie a naturii”, Editura: Casa editorială pentru turism și
cultură Abeona, București, 1992
9. Iacobescu, Mihai - ,,Din istoria Bucovinei” , București, Ed. Academiei Române, 1993

39
10. Moldoveanu, Gh. C. - ,,Bucovina: Onomastică și istorie”, Ed. Academiei Române,
București, 2002

40

S-ar putea să vă placă și