Sunteți pe pagina 1din 3

Strategii și metode utilizate în predarea-învățarea-evaluarea lexicului limbii române în

învățământul primar

ARGUMENT...............................................................................................................................

CAPITOLUL I DISCIPLINA COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN CICLUL

PRIMAR .....................................................................................................................................

I.1. Competențe educaționale.......................................................................................................

I.2. Conținuturi lingvistice în clasele primare...............................................................................

CAPITOLUL II LEXICUL-PARTE INTEGRANTĂ A LIMBII ROMÂNE..................

II.1. Vocabular-definiție,caracterizare,clasificare...........................................................................

II.2. Locul și rolul vocabularului în cadrul disciplinei Limba și literatura română........................

CAPITOLUL III CULTIVAREA ȘI DEZVOLTAREA VOCABULARULUI

LA CLASELE PRIMARE...........................................................................................................

III.1. Stabilirea competențelor cadru,specifice și operaționale.....................................................

III.2. Activități de învățare pentru formarea,educarea și dezvoltarea limbajului în ciclul


primar................................................................................................................................................

III.3. Modalități de îmbogățire a vocabularului limbii române....................................................

III.4. Strategii didactice și metode utilizate în predarea-învățarea lexicului

în ciclul primar..................................................................................................................................

III.4.1. Strategii didactice între creativitate și rutină.......................................................................


3

Strategii și metode utilizate în predarea-învățarea-evaluarea lexicului limbii române în


învățământul primar

CAPITOLUL IV EVALUAREA LEXICULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR............

IV.1. Evaluarea-barometrul activității școlare pentru învățător și elev...........................................

IV.2. Strategii și metode didactice de evaluare folosite în lecțiile de vocabular.............................

CAPITOLUL V CERCETARE PEDAGOGICĂ................................................................

V.1. Formularea ipotezei și a obiectivelor cercetării.....................................................................

V.2. Organizarea și desfășurarea cercetării pedagogice................................................................

V.3. Analiza,prelucrarea și interpretarea rezultatelor....................................................................

V.4. Concluziile cercetării.............................................................................................................

CONCLUZII..................................................................................................................................

ANEXE...........................................................................................................................................

BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................
4