Sunteți pe pagina 1din 3

c c c c c c c c ccc

c
c
~c
 c
 
c


 c~c
c
c " cc 
 cc 

c c c c


c
c c
ccc
ccc
cc
c


c
ccÄo mică trupă de
şoc, o unitate de comando, de mare iniţiativă, curaj şi energie, care se strecoară spre liniile
inamicului, înfruntând multe riscuri şi obstacole, pentru a deschide drum armatei în înaintare´c

c
cc
c c
c c 
c 
c c 
c !
c
c c
c ""#
c $c 


c

cc
c

 c
cc
cc

cc


c
cc


 c
 c c !c c ruptură totală de tradiţiec c
c c c cultivare a unor forme
estetice noic%c cc


cc 
c
ccÄcurent ± umbrelă, care include orientări
caracterizate prin extremism artistic´ c c c c 
c &c c 

c G  

  cc
c 


c
cc
cc
'c
c() c c c
 c

 c c 

 c
c*c


c#

c

cc
 c
c 
 c c

 c
c c
+cc
c %c cc


cc
'cc
#c 

ccc
c c
cc$c
cc
#c 


cc
c
c
cc
#c 
cc
#c 
c
cc
 c
c cc

 c
$cc
c
c

 c$c cc
c
c


c cc 
cc
#c +
cc

cc
#c 

ccc cc
c
cc
%c
c 
 cc c 
c cpictura fauvistăc (,c 
c -c 
)c
c c .c

 c /c 
c 
c 0
c 1c
c

c c 
c c c c c

cc
c 2
cpicturii cubistecc c
c3
c3
 c c
c
 
 
 
c4c 567ccc c

c
c
cc c c 

cc
cc


c c %c c 
c 8c 9
: c ;
c </ c=
c 8 c c #c 
c

c c c8
c 
c

c cÄgeometria e cuprinsă în artele plastice aşa
cum gramatica se cuprinde în arta scrisului´cc
>
c c c c c


c cc(,cil futuroc4c) c
c c
c 

c ; c 
c 
c ( ?7@# 5AA) c c ‘ c 
c 3
c 
c 

c c 
c

c c 'c 
c c 

c c
c (
c c c
c c
) c

c
! ccc c+
c
c c cc 
 cc
 c

c c 

c c c 
c c c c
c 
 c c 

 c c c +
c %c

c 5 6ccC
1cD
E1c 
c 
c

c

 cc
c c cccc
c
 cccccc


c!
 ccc cc # 
c

c
 c
c
c%ccc

c
 c3c
 c +cF
cc(
$c c$c c
+c c
cc
)cc
%c 5 6 c
c9c ccc 
cexpresionismul c
c$cc
 c 
c
cc


c cc
c 
c c
c c
c c c
cc 
c c

c 

c

c cc 
cc
cc
cc
 
c
c
cc 
cc
c
%c
cc c 'cGc<HcD+ cGcI c*c J c 
ccc c


c G
c + c =
c G c 8c 0
 c c 
c c 0
c 
c 'c * c

 
 c
c+

cF
c

EEcc


 ccc


c ccc ccc c
ccG
cc
 c3c0 c
 c
cc
c
cKJ+c(cG
)cc‘ ‘ c c
cc
c
c$c 
c

c( cc

cL
c0E cc
c cc ?5@c c
c
c3
cc 5@M)c
cc
cc
c c+

 c
c 
c

c
cc

ccc
!c
c
 c#c
c<
cc
2
c 
c c c (c )c 
c c c c c 'c 
 c c c 
c %c 
 c
c
c 
c c
c 
c c
cÄdemola´c c c
c 
c

c $c
cc
Gc 
c ½ c c 
c

c 4c c 
c  
c c
c ccGc
c c cc
c c
cc
c
cc 
c 
c c
c
c 'cc
c c ÄLuaţi un ziar.
Luaţi nişte foarfeci.
Alegeţi în ziar un articol care să aibă lungimea pe
care doriţi s-o daţi poeziei dumneavoastră
Decupaţi articolul.
Decupaţi şi fiecare cuvânt ce intră în articol
şi puneţi toate cuvintele într-o pungă.
Agitaţi uşor.
Scoateţi cuvintele, unul după altul, dispunându-le
în ordinea în care le veţi extrage.
Copiaţi-le conştiincios.
Poezia vă va semăna.´cc
c 

c 

c c
c 
c c #
c
 
c Lc c 
c

c 3
c
G
 c<c
 c/c9c
c

c
c 

cc

c Bc
& c c c 
c
c 
c c c
c c 0
c 
c
c c  
c c 
c CONTIMPORANUL c 
c

c c ‘ c c


c c 2c F
c c 
c 2
c %c

c c c c½    
 cc 5BA c

c c2cF
c%c
cc

c c$
c c
cc2c9
c
c c c c PUNCTc ( 5BA) c 
c 
c 
c cCONTIMPORANULc c 5BNc
&c c c c c c c 
cc
c


c
c c c
 
c
c+ccc
L 

c(,c/
-c 
O

) cc
c
c


 c
cc
c
c c
 c8
c 
 c c cc 
c
#
 c 
c
cc
c <
/
c c c =
1c %c
c 
c 

c
c c  
c c c
L

c 
c 3c 
c
 c 

c c c +c
c  c c 


c
(- 

)c c 
c c 
 cÄhazard obiectiv´ c Ädelir metodic´ c 


c
c c 
c c c 
cÄparanoia-critică´c (
c c L

c 
)c %c
c 5BA c
9c c c½    cc
%c 

c $ c 

c
c
c 
c c
 c c
c c 
c c c c
'c > c 2
c F
c L

c 3
 c 8c 9
c ( c c $ c
c c 
!c

) c 
c

cc
c

c8cI
c cFc c
c 

c

c c 

c c ‘ c c 'c URMUZ c c c 8c 9
c cUNU c 
c c L

c
3
cc
c 

c c 
c c 
c 


c () c c 
c c
+


c c ;c Lc
c

c 
c +
c c

c ( c 
c c


c 
c
cc$cccc cccccc

 c
c
 
 c !c
c c
c 

) c 
c c 
c 

c c
c c +

 c


c c c+ 
c3 c 

c
c
 
cc
c 
cc
c
c
cc
&cc cc c 

 cccc
c
csintetismc(c

c c 2
c F
) c 
c c 
cINTEGRAL c
c c ‘ c c c c 2
c
F
cc
cc


'c· H.Pc( 5BA cccc) cALGEc( 5M6) LICEUc( 5MB)
VIAŢA IMEDIATĂc( 5MM cc) ccc
;c
ccc$c
c ccc


c
c
c

c
$c $'c 
c

c 2c F
c 8c 9
c Fc c L

c 3
 c 8c I
 c
2
cF
cc

c Mc