Sunteți pe pagina 1din 2

 Partide politice din Federatia Rusa:

Partidele politice care fac parte din Parlamentul federal rus (Duma de Stat şi Consiliul Federaţiei) sunt
Partidul „Rusia Unită” (238 mandate), Partidul Comunist (92 mandate), Partidul Rusia Justă (64 mandate)
şi Partidul Liberal Democrat rus (56 mandate).
Alte partide politice înregistrate oficial sunt Partidul „Iabloko”, Partidul „Patrioţii Rusiei”, Partidul „Cauza
Dreaptă”, Partidul Republican al Libertăţii Populare (PARNAS), Partidul „Alianţa Verzilor”, Partidul
„Oraşele Rusiei”, Partidul Democratic Rus, Partidul Pensionarilor, Partidul „Tânăra Rusie”, Partidul „Noua
Rusie”, Partidul „Comuniştii Rusiei”, Partidul Ecologic „Verzii”, Partidul Popular „Pentru femeile Rusiei”,
Partidul Agrarian Rus, Partidul Popular Rus, Partidul „Pentru Dreptate”, Partidul Reţelelor Sociale, Partidul
„Uniunea Orăşenilor”, Partidul Comunist al Echităţii Sociale, Partidul Social Democrat, Partidul Protecţiei
Sociale, Partidul „Rusia Inteligentă”, Partidul „Forţa civică”, Partidul Platforma Civică, Partidul „Uniunea
Populară Rusă”, Partidul Păcii şi Unităţii, Partidul Monarhic, Partidul „Dreptatea”.

 Constitutia Federatiei Ruse din 1993:


Ratificata la 12 decembrie 1993, Aprobata de presedintele Rusiei Boris Eltin si trimis la referendumul
national din deccembrie 1993.
In preambul se specifica urmatoarele:
Noi, poporul multinațional al Federației Ruse, unite de un destin comun pe pământul nostru, afirmând
drepturile și libertățile omului, pacea și acordul civil, păstrând unitatea istorică a statului, pornind de la
principiile recunoscute de egalitate și de autodeterminare a popoarelor care onorează memoria strămoșilor
noștri, care ne-au transmis dragostea și respectul față de patria noastră și credința în bine și dreptate,
revigorând statalitatea suverană a Rusiei și afirmând fundamentele ei democratice imuabile, încercând să
asigure bunăstarea și prosperitatea Rusiei și pornind de la un sentiment de responsabilitate pentru patria
noastră înaintea generațiilor actuale și viitoare și fiind conștienți de noi înșine ca parte a comunității
mondiale, aprobăm
Constitutia are 2 sectiuni si 9 capitole a cite 137 de articole.
Secțiunea 1 Principalele dispozitii
Capitolul 1. Fundamentele sistemului constitutional
Capitolul 2. Drepturile și libertățile omului și cetățenilor
Capitolul 3. Federația Rusă
Capitolul 4. Președintele Federației Ruse
Capitolul 5. Adunarea federal
Capitolul 7. Sistemul judiciar
Capitolul 8. Autoguvernarea locala
Capitolul 9. Amendamente și revizuiri constituționale
Secțiunea a doua: Dispoziții finale și tranzitorii
1. Constituția Federației Ruse intră în vigoare din ziua publicării sale oficiale pe baza rezultatelor votului
la nivel național. Data alegerilor, 12 decembrie 1993, este considerată ziua adoptării Constituției
Federației Ruse. Concomitent, Constituția (Legea fundamentală) a Federației Ruse - Rusia, adoptată la 12
aprilie 1978, cu modificările și amendamentele care au urmat, încetează să mai fie valabilă. În cazul unei
situații de neconformitate între Constituția Federației Ruse și Tratatul Federal - Acordul privind
delimitarea jurisdicției și puterilor între organele federale ale puterii de stat a Federației Ruse și organele
puterii de stat a Republicilor Sovereigne care alcătuiesc Federația Rusă, Acordul privind delimitarea
jurisdicției și puterilor între organele federale ale puterii de stat a Federației Ruse și organele puterii de
stat ale teritoriilor, regiunilor, orașelor Moscovei și Sankt Petersburgului din Federația Rusă, Acordul
privind definirea jurisdicției și puterilor între organele federale ale puterii de stat ale Federației Ruse și
organele puterii de stat ale regiunii autonome, zonele autonome care alcătuiesc Federația Rusă și, în mod
similar, alte acorduri între organismele federale de putere Federația Rusă și organele puterii de stat ale
subiecților Federației Ruse, acorduri între organele puterii de stat ale subiecților Federației Ruse, se aplică
prevederile Constituției Federației Ruse.
(2) Legile și alte acte normative în vigoare pe teritoriul Federației Ruse până la intrarea în vigoare a
prezentei Constituții sunt puse în aplicare în măsura în care acestea nu contravin Constituției Federației
Ruse.
3. Președintele Federației Ruse, ales în conformitate cu Constituția (Legea fundamentală) a Federației
Ruse - Rusia, de la data intrării în vigoare a acestei Constituții, exercită puterile stabilite în Constituție
până la sfârșitul termenului pentru care el a fost ales.
4. Consiliul de Miniștri - Guvernul Federației Ruse de la data intrării în vigoare a Constituției, își asumă
drepturile, îndatoririle și responsabilitățile Guvernului Federației Ruse prevăzute în Constituția Federației
Ruse și, în viitor, vor fi desemnate ca Guvernul Federației Ruse.
5. Instanțele din Federația Rusă își exercită dreptul de a administra justiția în conformitate cu
competențele lor stabilite în prezenta Constituție. După intrarea în vigoare a Constituției, judecătorii
tuturor instanțelor din Federația Rusă își păstrează puterile până la sfârșitul termenului pentru care au fost
aleși. Posturile vacante se completează în conformitate cu procedurile stabilite în prezenta Constituție.
6. Până la adoptarea unei legi federale care stabilește procedurile de judecare de către juriu, se păstrează
procedura anterioară de desfășurare a proceselor. Până la punerea în aplicare a legislației penale-
procedurale a Federației Ruse în conformitate cu dispozițiile prezentei Constituții, se vor menține
procedurile anterioare de arestare, custodie și detenție a persoanelor suspectate de săvârșirea de
infracțiuni.
7. Consiliul Federal și Duma de Stat din prima convocare sunt alese pentru un mandat de doi ani.
8. Consiliul Federației va organiza prima sesiune în a 30-a zi după alegeri. Prima sesiune a Consiliului
Federației va fi deschisă de Președintele Federației Ruse.
9. Un deputat al Dumei de Stat din prima convocare poate fi simultan membru al Guvernului Federației
Ruse. Deputații din Duma de Stat - membri ai Guvernului Federației Ruse - nu intră sub incidența
dispozițiilor prezentei Constituții privind imunitatea deputaților de responsabilitatea pentru activitățile lor
(sau lipsa lor de activitate) legate de executarea atribuțiilor lor oficiale. Deputații Consiliului Federației
din prima convocare își vor exercita temporar atribuțiile.

S-ar putea să vă placă și