Sunteți pe pagina 1din 1

Utilizarea acidului clorhidric

HCl este un gaz incolor, cu miros înţepător. Densitatea sa este mai mare decât cea a
aerului. Este foarte solubil în apă, iar în aer fumegă. Se foloseşte la obţinerea în
laborator a hidrogenului, clorului, a clorurilor şi a altor acizi mai slabi.
Se foloseşte ca agent de recunoaştere a carbonaţilor după dioxidul de carbon care se
degajă în urma reacţiilor: acid + carbonat → sare + CO2 + H2O. De asemenea este
folosit şi la fabricarea maselor plastice, a firelor şi fibrelor sintetice. Clorurile organice
(de vinil, de etil) şi produşii organici (difenil–amina, cauciucul sintetic şi camforul) se
obţin tot din acidul clorhidric.
În industriile coloranţilor, medicamentelor, pielăriei şi textilelor, acidul clorhidric
este un reactiv de neînlocuit. Acidul clorhidric se gaseste in comert diluat 12,2% si
concentrat numit acid clorhidric fumans (38%) .
Alta data servea la prepararea clorului si a derivatilor sai. Astazi serveste la prepararea
clorurii de amoniu, de zinc (II), la extragerea fosfatilor din oase, la purificarea negrului
de fum, in diferite industrii organice. Prin aditie la acetilena se prepara clorura de
vinil .Acidul clorhidric este foarte solubil in apa.
Industrial se livreaza in butelii sub presiune sau ca solutii concentrate. Acidul
clorhidric este utilizat in metalurgie la baterii pentru masini,pentru fabricarea hartiei,in
medicina,la rafinarea petrolului,la ingrasaminte chimice,la gravarea metalelor,la
explozivi,etc.

S-ar putea să vă placă și