Sunteți pe pagina 1din 15

Caninul mandibular

Generalitati

 Caninul mandibular este localizat lateral de incisivul lateral inferior si mezial fata de
primul premolar inferior.
 Caninii inferiori seamănă cu cei superiori dar au dimensiuni mai reduse decât
aceştia şi au o formă alungită asemănătoare cu o lance.
 Reprezintă dinţii de tranziţie între dinţii frontali şi cei laterali.
 Este cel mai voluminos dinte din grupul frontal mandibular.
 Erupe în jurul vârstei de 9 ani înaintea premolarilor inferiori si nu creeazã accidente în
ceea ce priveste eruptia sa pe arcadã. Rareori apare în pozitie ectopicã, mai
frecvent în vestibulo-pozitie.
 Debutul mineralizãrii este la 4-5 luni de la nastere, mineralizarea încheindu-se la 6-7
ani dupã nastere.
Dimensiunile medii ale caninilor inferiori:

• înălţimea coronară: 10 – 11mm


• înălţimea rădăcinii : 16 mm
• diametrul coronar M-D : 7mm
• diametrul coronar V-L: 7,5-8 mm
Numărul lobilor de dezvoltare este de 4 (3 pe faţa V şi 1 pe faţa L).
Caninii inferiori au urmatoarele notatii:
- caninul permanent de pe hemiarcada stanga: 3.3. (FDI), 22
- caninul permanent de pe hemiarcada dreapta: 4.3. (FDI), 27

- caninul temporar de pe hemiarcada stanga: 7.3. (FDI), M


- caninul temporar de pe hemiarcada dreapta: 8.3. (FDI), R
Coroana seamãnã cu a caninului superior având aspectul mai putin globulos si mai
asemãnãtor cu cel al unei dãlti. Are patru fete laterale: vestibularã, lingualã, mezialã si
distalã si o margine incizalã
Fata vestibularã
• Este mai mult lungã (mai înaltã) decât latã, având
diametrul cervico-incizal mult mai mare decât cel
mezio-distal.
• Conturul fetei vestibulare este pentagonal, delimitat
de marginile mezialã (M), distalã (D), cervicalã (C) si
incizalã (I).
• Marginea incizalã are forma literei „V“ cu bratele
inegale, segmentul mezial fiind mult mai scurt decât
decât segmentul distal.
• Are vârful mult mai aproape de marginea mezialã si
mai departe de cea distalã.
• Marginile proximale sunt plan convexe si paralele în
cele 2/3 incizale ale fetei vestibulare. În treimea
cervicalã ele devin convergente unindu-se prin
marginea cervicalã, ce are forma unui arc de cerc
convex spre apex (concav spre incizal), cercul având
razã micã.
• Relieful fetei vestibulare este plan-convex cu o usoarã
schimþare a santurilor verticale ce delimiteazã cei trei
lobuli.
• Creasta esentialã de smalt ce sustine vârful „v“-ului
incizal este mai putin evidentã. Datoritã dimensiunii
reduse mezio-distale a acestei fete si convexitatea în
acest sens este mai accentuatã.
Fata lingualã
• Este mai micã decât fata vestibularã înscriindu-se în
conturul acesteia;
• Se deosebeste de aceasta prin relief.
• Crestele marginale si cingulum sunt mult atenuate,
putin vizibile.
• Fetele proximale de aspect triunghiular având o
margine vestibularã, lingualã si cervicalã sunt
aproape paralele între ele si au relieful sters, fãrã
convexitãti exagerate.
• Punctul de contact se realizeazã în 1/3 incizalã.
• Foramen caecum nu există.
Fetele proximale
1. Dimensiuni:
- Sunt mai înalte decât la caninii superiori.
- Diferenţa de înălţime dintre faţa M (mai înaltă) şi faţa D (mai joasă)
este mai accentuată decât la caninul superior.
- Cele două feţe proximale sunt paralele între ele.
2. Conturul:
- Este triunghiular alungit datorită înălţimii mai mari comparativ cu
lăţimea.
3. Relieful:
- Prezintă o convexitate mai puţin pronunţată în sens V-O.
FATA DISTALĂ FATA MEZIALĂ
Rãdãcina
• Are o lungime de aproximativ 15 mm si prezintã o aplatizare mezio-distalã mai
accentuatã decât la caninul superior.
• Pe fetele proximale ale rãdãcinii existã o depresiune longitudinalã, mai
accentuatã în 1/3 mijlocie.
• În marea majoritate a cazurilor caninul inferior prezintã o singurã rãdãcinã si un
singur canal radicular. Exceptional rãdãcina poate fi divizatã de santurile
longitudinale cervico-apicale de pe fetele proximale situatie în care rãdãcina
poate deveni bifidã sau pot aparea chiar douã rãdãcini cu douã canale
radiculare. În cazul existentei a douã rãdãcini, dispozitia lor se face vestibular
pentru o rãdãcinã si lingual pentru a doua rãdãcinã. Dintre cele douã rãdãcini,
cea vestibularã este mai voluminoasã si mai lungã.
Camera pulpară
• Este mai putin voluminoasã decât a caninului superior, iar canalul radicular
este si el mai redus si puternic aplatizat mezio-distal.
Pozitia de implantare
• Caninul este pozitionat în osul mandibular având o înclinare vestibulo-lingualã de
2-3° si mezio-distalã de 0-1°. Valoarea implantãrii (asemenea caninului superior)
se apropie de valoarea de implantare a molarilor.
Biliografie

 MORFOLOGIE dentarã , DAVID VICHENTE DUMITRU, Bucuresti 2003,


UNIVERSITATEA DE MEDICINÃ Si FARMACIE „CAROL DAVILA“ FACULTATEA
DE STOMATOLOGIE Bucuresti
 MORFOLOGIA DINTILOR, NOTIUNI INTRODUCTIVE,
 https://netdent.ro/dictionar-medical/ai-intrebari-despre-dintele-canin
 https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&v
ed=0ahUKEwiaoIPDyqrMAhUD2hoKHTALDx8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2F
www.implantodent.ro%2Fortodontie-si-
ortopedie%2F&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNFf66nQXTPGLFAFP
Vneq5C9fTA2IQ&ust=1461700877247404
Vă multumesc pentru atentie!

S-ar putea să vă placă și