Sunteți pe pagina 1din 3

Modul: Psihologie medicala – M42

Nr.ore pe Săptămână: 2 h teorie + 3 h lab. Tehnologic


Total: 60 de ore / semestru

AVIZAT: AVIZAT:

Director, Şef Catedra,

Planificare semestrială
2017-2018

Competenţe:
1. Determina factorii psihici in dinamica sanatatii/bolii
2. Abordeaza pacientul in perspectiva holistica
3. Sustine pacientul in mentinerea/restaurarea calitatii vietii
Unitatea de invăţare Competente Conţinuturi Nr. Saptamana Lab. Tehnologic/Nr.ore
specifice ore
Test predictiv 1 11.09.2017 –
1.1. 15.09.2017 Aplicatii
1.2. NOTIUNI INTRODUCTIVE
2h
-Definirea psihologiei medicale 1
Determina factorii psihici in - terminologie: factor, 1
dinamica sanatatii/bolii sanatate/boala, simptome
psihosomatice
Relatia asistent medical-pacient 18.09.2017 – Aplicatii
- interactiunea asistent medical- 1 22.09.2017 3h
pacient(afiliatie, empatie)
- comunicarea diagnosticului 1
Psihologia situational- 25.09.2017 – Aplicatii
existentiala 1 29.09.2017 3h
- dependent bolnavului
-psihosociologia spitalului 1

Stres si disfunctionalitate 02.10.2017 – Aplicatii


- cauze 1 06.10.2017
- factori de risc pentru profesia 1
medicala 3h
Comportamente protectoare si 09.10.2017 – Aplicatii
de risc 13.10.2017 1h
-credinte personale si tendinte
fata de sanatate 1
- adaptarea la stres 1
Recapitulare 1
Evaluare 1
Tulburari functionale 16.10.2017 – Aplicatii
Abordeaza pacientul in perspectiva 1.2. 20.10.2017 3h
holistica -raspunsuri somatice ale
emotiilor 1
-afectiuni de etiologie psihogena 1
Tipurile psihologice si boala 1 23.10.2017 – Aplicatii
- Tipurile de personalitate 27.10.2017 3h
- particularitati psihofiziologice 1
- psihologia actului chirurgical 1 30.10.2017 – Aplicatii
-transformari 1 03.11.2017 1h
psihocomportamentale induse de
boala
Recapitulare 1
Evaluare 1
Sustine pacientul in 1.2. -psihologia medicamentului si 06.11.2017 - Aplicatii
mentinerea/restaurarea calitatii vietii 1.3 complianta terapeutica 1 10.11.2017 3h
- efectul placebo 1
Modalitati de optimizare a 1 13.11.2017 – Aplicatii
actului de ingrijire 17.11.2017 3h
-calitatea vietii si obiective
sanogenetice
-abordarea in situatii de criza si 1
in faza terminala
Psihoterapie 1 20.11.2017 – Aplicatii
- Psihoterapie suportiva simpla 24.11.2017 3h
- ghid de schimbare a unui 1
comportament nociv
Recapitulare finala 1 27.11.2017 – Aplicatii
Evaluare sumativa 1 01.12.2017 3h