Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru – recapitularea pronumelor

Clasa a XI-a

Dei Gallorum

Deorum maxime Mercurium colunt; huius sunt plurima simulacra; hunc omnium
inventorem artium, hunc viarum ducem dicunt.
Post hunc Apollinem et Martem et Minervam. De his eandem fere quam reliquae gentes
habent opinionem: Apollo morbos depellit, Minerva artificiorum initia tradit, Iuppiter imperium
caelestium tenet, Mars bella gerit.

Vocabula:
Maxime = în cel mai înalt grad, în primul rând Gens,-tis (f) = neam
Colo, -ere = a cinsti ( pe zei) Opinio, -onis (f) = părere
Simulacrum ,-i = imagine, statuie Morbus, -i = boală
Inventor, -oris(m)= inventator Depello,-ere= a îndepărta, a alunga
Ars, artis (f) = meșteșug, artă Artificium, -ii = meserie
Via, -ae (f) = drum Initium ,-ii = început, principiu
Post (+ac) = după Trado, -ere = a învăța ( pe cineva)
Fere = aproape Celestis, -e = ceresc
Reliquus, -a, -um = celălalt Gero, -ere = a purta

1. Identifică formele pronominale din text;


2. Precizează felul, genul, numărul
Fișă de lucru – recapitularea pronumelor
Clasa a XI-a

Ad Atticum

Terentia tibi et saepe et maximas agit gratias. Id est mihi gratissimum. Ego vivo miserrimus
et maximo dolore conficior. Ad te quid scribam nescio. Ego vivo miserrimus et maximo dolore
conficior. Tantum te oro ut, quoniam me ipsum semper amavisti, ut eodem amore sis; ego enim
idem sum. Inimici mei mea mihi, non me ipsum ademerunt. Cura ut valeas.
( după Cicero)
Vocabula:
Terentia, -ae = Terentia ( soția lui Cicero) Quoniam = fiindcă
Saepe = adesea Semper = mereu
Ago, -ere = a face, a aduce Amo, -are = a iubi
Gratias agere = a aduce mulțumiri Amor,-oris = dragoste
Gratus, -a, -um = plăcut Inimicus, -i = dușman ( personal)
Vivo, -ere = a trăi Adimo, -ere = a lua
Dolor, -oris = durere Curo, -are = a avea grijă
Conficio, -ere = a copleși Quis, quid = cine, ce
Tantum = (numai) atât Oro, -are = a ruga
Ut = ca să

1. Identifică formele pronominale din text;


2. Grupează pronumele;
Personal Demonstrativ
Pers 1 Pers 2 De apropiere De depărtare De întărire De identitate

3. Analizează pronumele, precizând, genul, numărul și cazul;


4. Notează traducerea în latină pentru formele:
a) Pe acela d) Pe aceasta g) Acestora
b) Aceluia e) Aceștia h) Pe ea însăși
c) Al acelora f) Ale acesteia i) Al aceluiași

5. Tradu textul în limba română.