Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA

EXAMENUL PENTRU ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE


CLASA a X- a
BIOLOGIE
SESIUNEA AUGUST 2018

Proba Scrisă
Varianta 1

SUBIECTUL I 40 Puncte
A. Scrieți noțiunile cu care trebuie completate spațiile libere din afirmația următoare, astfel
încât aceasta să fie corectă: 5 puncte
Căile urinare sunt ureterele,.........................și..................................
B. Scrieți litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de
răspuns. 10 puncte

1. Nefronul este component din structura:


a) plămânului
b) rinichiului
c) inimii
2. În inspirație:
a) volumul cutiei toracice scade
b) volumul cutiei toracice rămâne constant
c) volumul cutiei toracice crește
3. Formarea imaginei se face la nivelul:
a) pupilei;
b) irisului;
c) retinei
4.Sunt căi respiratorii intrapulmonare:
a) plămânii
b) bronhiile
c) fosele nazale
C. Apreciați afirmațiile cu adevărat (A) sau fals (F). Transformați propozițiile false în
propoziții adevărate. 15 puncte

1. Sistemul respirator este alcătuit din căi respiratorii și plămâni.


2. Retina este unul din mediile transparente ale globului ocular.
3. Derma este stratul mijlociu al pielii nevascularizat.

D.Precizați principalele tipuri de respirație din lumea vie; dați câte un exemplu de
organism pentru fiecare tip de nutriție. 10 puncte
SUBIECTUL II 50 Puncte
1. Răspundeți la următoarele întrebări: 25 puncte

a) Comparați artera pulmonară cu venele cave, având în vedere următoarele criterii: cavitățile
inimii cu care comunică, tipul de sânge transportat, sensul circulației sângelui prin aceste vase de
sânge. 10 puncte
b) Realizați o schemă a circulației mici (pulmonare). 10 puncte
c) Precizați cum comunică între ele camerele inimii. 5 puncte

2. Urechea este organul auzului și al echilibrului. 25 puncte

a) Enumerați alte 3 organe de simț. 3 puncte


b) Precizați rolul pavilionului urechii, timpanului, oscioarelor articulate (ciocan, nicovală,
scăriță). 10 puncte
c) Alcătuiți un minieseu intitulat ”Anatomia urechii interne”. 12 puncte

EVALUATOR: Prof. ARDELEAN DELIA