Sunteți pe pagina 1din 14

Caiet de practică

AMF II

1
Modulul al-VI-lea:Marketing in domeniul farmaceutic
Tema nr.1: Farmacia:Compartimentare

FARMACÍE, farmacii, s. f. 1. Știință care se ocupă cu problemele preparării, păstrării,


controlului și distribuirii medicamentelor. 2. Loc special amenajat în care se păstrează, se
distribuie, se vând și uneori se prepară medicamente; potică1, spițerie. – Din fr. pharmacie, lat.
pharmacia.
Farmacia este unitatea sanitară în care:

- are loc manipularea medicamentelor fiind veriga de legătură între depozitul farmaceutic
sau chiar producător şi pacient sau alţi cumpărători;
- se prepară forme oficinale şi reţete magistrale;
- sunt depozitate temporar (până la eliberare) medicamentele, substanţele
medicamentoase, ceaiuri, cosmetice şi tehnico-medicale în condiţiile prevăzute de lege.

Localul farmaciei trebuie să corespundă unor exigenţe impuse de legislaţia în vigoare şi anume:

- să aibă încăperi bine luminate, uscate şi cu ventilaţie corespunzătoare;


- să dispună de încălzire sau aer condiţionat astfel încât să fie respectate următoarele
temperaturi în diferite încăperi:
 18-20C în oficină şi încăperile de lucru;
 15-18C în depozit;
 6-15C în pivniţă;
- şi să fie situată la parter.

Încăperile farmaciei se împart în două categorii:

a) încăperi de lucru, în care sunt incluse următoarele:


 oficina (camera de eliberare a medicamentelor);
 receptura;
 laboratorul;
 boxa sterilă;
 laboratorul pentru analiza medicamentelor;
 birou;
 camera de gardă;
 spălătorul;
 grup social;
b) încăperi de depozitare:
 depozitul;
 pivniţa.

2
Modulul al-VI-lea: Marketing in domeniul farmaceutic
Tema nr2: Farmacia:Oficina.Receptura

Oficina este încăperea în care farmacistul intră în contact cu publicul. Oficina trebuie să aibă
o dimensiune corespunzătoare şi să fie dotată cu mobilier adecvat, ca de exemplu: mese de oficină,
dulapuri farmaceutice, raft rotativ (vertuşcă), rafturi fixe, precum şi masă cu scaune pentru clienţi.

În oficină medicamentele sunt aranjate pe rafturi sau în dulapuri după mai multe criterii:

- intensitatea efectului terapeutic şi anume:


 medicamente puternic active în dulapul „Separanda”, în funcţie de forma
farmaceutică şi în ordine alfabetică;
 medicamentele obişnuite (anodine) pe rafturi în funcţie de forma farmaceutică, de
asemenea în ordine alfabetică;
- gradul de vandabilitate (cele mai vandabile la îndemână pentru a evita mişcări
inutile);
- în funcţie de categoria de produse (tehnico-medicale, cosmetice, ceaiuri,
medicamente eliberate pe prescripţii, OTC);
- în funcţie de calea de administrare (extern sau intern).

Receptura trebuie să comunice cu oficina şi este spaţiul în care se prepară medicamentele


pe bază de reţete magistrale. În această cameră există mobilier adaptat activităţii specifice acestei
încăperi (mese pentru balanţe, mese pentru alte activităţi specifice, masa pentru receptură pe
rafturile căreia se găsesc borcanele cu substanţe medicamentoase etc.).
Tot în această încăpere se găseşte dulapul Venena care conţine medicamente toxice şi
stupefiante şi dulapul Separanda pentru substanţe puternic active. Ustensilele necesare pentru
manipularea toxicelor şi stupefiantelor se păstrează în Venena.
În această cameră poate exista şi o mică boxă sterilă pentru aparatul de distilat sau pentru
prepararea colirelor şi, de asemenea, un spălător pentru spălarea recipientelor.
În afara mobilierului şi aparaturii prezentate în receptură se mai păstrează:
- aparate şi ustensile pentru cântărire şi măsurare (balanţe, cilindrii gradaţi, pipete,
mensuri gradate);
- ustensile necesare pentru prepararea formelor farmaceutice (mojare, pistile, capsule
de porţelan, patentule, presă pentru supozitoare, pilular etc.);
- materiale pentru ambalare şi pregătirea medicamentelor pentru expediere (sticle,
borcane, pungi, etichete, tecturi, capsule de hârtie, capsule amilacee, flacoane cu dop,
picurător etc.).

3
4
Modulul al-: Marketing in domeniul farmaceutic
Tema nr.3: Farmacia:laboratorul

Laboratorul este spaţiul în care se prepară cantităţi mari de medicamente (supozitoare,


siropuri, unguente, forme oficinale etc.). Încăperea este dotată cu mese potrivite acestui scop,
dulapuri, aparatură etc. În farmaciile mai mici există şi o masă pentru analiză a substanţelor
medicamentoase şi de asemenea, un loc pentru ambalarea produselor elaborate.
Boxa sterilă este foarte importantă. Fiecare farmacie trebuie să aibă un spaţiu destinat
obţinerii formelor farmaceutice sterile (produse oftalmologice, injectabile etc.).
În farmaciile mai mici unde nu există un spaţiu special destinat acestui scop, este obligatoriu
amenajarea unei boxe sterile în receptură sau laborator.
Toată aparatura şi ustensilele utilizate în acest spaţiu trebuie să fie foarte curate şi sterilizate, iar
pentru sterilizarea aerului se utilizează lămpi cu raze ultraviolete.
Spălătorul este încăperea în care se spală recipientele necesare ambalării medicamentelor
preparate.
Laboratorul de analiză trebuie să fie dotat cu ustensile, respectiv reactivi, astfel încât să poată fi
identificate substanţele medicamentoase intrate în farmacie cât şi cele preparate în unitate.
Operatii intalnite in laborator:
Distilarea este operaţia prin care un lichid se transformă în starea de vapori în urma fierberii
urmată de condensare ca urmare a dirijării vaporilor printr-un refrigerent.
Filtrarea este operaţia de separare a particulelor solide dintr-un sistem polidispers care
conţine în amestec particule solide şi o componentă fluidă rezultând un lichid transparent numit
filtrat şi o parte solidă reţinută pe hârtia de filtru.
Mărunţirea este operaţia care presupune un cost energetic exterior (dependent de
rezistenţa materialului) care acţionând asupra forţelor de coeziune din cadrul materialului
realizează divizarea unui corp solid în particule mai mici.
Cantarirea este operaţia prin care se determină masa substanţei sau produsului cântărit. În
realizarea acestui scop se utilizează balanţa şi greutăţi corespunzătoare. În ţara noastră unitatea
de măsură
pentru masă este gramul cu multiplii şi submultiplii săi.
Dizolvarea este procesul fizic prin care substanţa este divizată la nivel molecular şi apoi
difuzează între moleculele solventului rezultând o fază unică omogenă numită soluţie.

5
6
Modulul al-VI+-lea: Marketing in domeniul farmaceutic
Tema nr.4: Farmacia:Depozitul

Depozitul este o încăpere prevăzută cu rafturi sau dulapuri pe care sunt aranjate, în funcţie
de criteriile indicate şi în oficină, substanţele, produsele tipizate, preparatele oficinale, tehnico-
medicale, ceaiurile etc. Tot în această încăpere este importantă existenţa unei mese pe care se
pun temporar medicamentele până la recepţie, respectiv pe care se pregătesc coletele pentru
beneficiari. În această încăpere este importantă existenţa caietului de defectură, în care se
notează medicamentele lipsă.

Pivniţa este cea mai răcoroasă încăpere a farmaciei în care se păstrează mai ales
medicamentele la care Farmacopeea Română prevede conservarea la loc răcoros (seruri, vaccinuri
etc.) cât şi ambalajele. Încăperea trebuie dotată cu mobilier adecvat (rafturi, dulapuri etc.).

7
Modulul al-VI-lea: Marketing in domeniul farmaceutic
Tema nr.5: Drogheria.Compartimente

Drogheria este unitatea sanitara care asigura asistenta ambulatorie a populatiei cu produse
medicamentoase care se elibereaza fara prescriptive medicala,produse igieno-
sanitare,cosmetic,dispositive medicale.
Drogheriria este condus de un asistent sef,alaturi de alti asistenti de farmacie si asistenti in
stadiul de practica.
Încăperile drogheriei se împart în două categorii:
a) încăperi de lucru, în care sunt incluse următoarele:
 oficina (camera de eliberare a produselor parafarmaceutice);
 receptura;
 birou;
 camera de gardă;
 spălătorul;
 grup social;

b) încăperi de depozitare:
 depozitul;

Modulul al-VI-lea: Marketing in domeniul farmaceutic


Tema nr.6: Drogheria.Oficina

Oficina este incapera in care are acces publicul,locul unde se face eliberarea produselor
medicamentoase. Oficina trebuie să aibă o dimensiune corespunzătoare şi să fie dotată cu mobilier
adecvat, ca de exemplu: mese de oficină, dulapuri farmaceutice, raft rotativ (vertuşcă), rafturi fixe,
precum şi masă cu scaune pentru clienţi.

8
9
Modulul al-VI-lea: Marketing in domeniul farmaceutic
Tema nr.7: Drogheria.Depozitul

10
Depozitul este o încăpere prevăzută cu rafturi sau dulapuri pe care sunt aranjate, în funcţie
de criteriile indicate şi în oficină, substanţele, produsele tipizate, preparatele oficinale, tehnico-
medicale, ceaiurile etc. Tot în această încăpere este importantă existenţa unei mese pe care se
pun temporar medicamentele până la recepţie, respectiv pe care se pregătesc coletele pentru
beneficiari. În această încăpere este importantă existenţa caietului de defectură, în care se
notează medicamentele lipsă.

Anul al- II-lea:AMF


Modulul al-VI-lea: Marketing in domeniul farmaceutic
Tema nr.8: Acte necesare infiintarii unei farmacii

11
Unitatile farmaceutice la care se refera Ordinul ministrului Sanatatii nr. 626/2001
modificat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 1.199/2004 sunt: farmacia, depozitul
farmaceutic si drogheria.
Aceste unitati farmaceutice functioneaza pe baza autorizatiilor de functionare emise de
Ministerul Sanatatii.
Obtinerea autorizatiei de functionare se face pe baza cererii pentru planificarea inspectiei
farmaceutice si a urmatoarelor documente care se depun la Ministerul Sanatatii Publice:

- cerere-tip;
- personalul angajat - schema organizatorica a personalului in functie de marimea unitatii,
cerintele de calificare in domeniu, contractele de munca ale personalului de specialitate angajat si
avizul de libera practica;
- avizul conform al Colegiului Farmacistilor judetean, respectiv al municipiului Bucuresti,
privind infiintarea unitatilor farmaceutice;
- actul constitutiv al societatii comerciale (statutul si/sau contractul) pentru farmaciile cu circuit
deschis, depozite farmaceutice si drogherii si ordinul ministrului sanatatii de aprobare a structurii
unitatii sanitare, insotit de anexa in care este prevazuta farmacia de circuit inchis;
- incheierea irevocabila a judecatorului delegat pentru autorizarea si inmatricularea societatii
comerciale sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca definitiva, copie dupa certificatul de
inmatriculare la Registrul Comertului si, daca este cazul, cerere de mentiuni la Registrul
Comertului pentru inregistrarea sediului unitatii farmaceutice; schita si datele privind localul
unitatii (amplasare, constructie, compartimentare, legaturi functionale conforme cu prezentele
norme;
- sursa de apa potabila, echipament de preparare a apei distilate, conditii de temperatura si
umiditate;
- dotarea cu mobilier, ustensile si aparatura, masa de analiza;
- autorizatia sanitara de functionare pentru farmaciile de circuit inchis si anexele la certificatul de
inregistrare la Registrul Comertului pentru farmaciile cu circuit deschis, depozite farmaceutice si
drogherii;
- dovada detinerii spatiului;
- lista cuprinzand literatura de specialitate si legislatia in vigoare.
In urma analizarii documentatiei complete depuse, solicitantului i se va raspunde in termen
de maximum 15 zile de la data inregistrarii cererii, iar in cazul unei documentatii incomplete
termenul de maximum 15 zile curge de la data completarii acestora.
In cazul unui raspuns favorabil, inspectorii vor efectua inspectia in termen de 30 de zile de
la data comunicarii.

Verificare
Inspectia se realizeaza pe baza unei grile de inspectie. Raportul de inspectie va fi intocmit
in doua exemplare - unul din exemplare fiind transmis unitatii inspectate - si va cuprinde
neconformitatile gasite, termenele acordate pentru remedierea acestora si concluzia provizorie.
Raportul poate fi contestat in termen de 30 zile, in caz contrar concluzia ramane definitiva.
Pentru mediul urban si rural pot solicita autorizatie de functionare pentru farmacii si
depozite farmaceutice farmacistii care detin autorizatie de libera practica .
12
Asistentii de farmacie pot solicita autorizatie de functionare pentru drogherii in mediul
urban si rural, daca detin autorizatie de libera practica (art. 6).
In autorizatia de functionare a unitatilor farmaceutice de distributie se va mentiona, dupa
caz, calitatea de farmacist- sef, farmacist-sef de depozit, asistent de farmacie, sef de drogherie.
In unitatile de distributie schimbarea conducatorului de unitate se face numai cu o persoana
avand aceeasi calitate, in baza urmatoarelor documente:
- cererea farmacistului care solicita schimbarea din functie sau plecarea lui din unitate, insotita
de autorizatia de functionare in original;
- cererea farmacistului care solicita numirea;
- hotararea organismului de conducere al societatii comerciale farmaceutice referitoare la aceasta
schimbare;
- autorizatia de libera practica a noului conducator de unitate; dovada angajarii cu contract de
munca pentru un program de opt ore sau o asociere in unitatea respectiva.
In situatiile care impun inlocuirea farmacistului-sef, respectiv a asistentuluisef pe o
perioada determinata ce nu va depasi 90 de zile, se va adresa o cerere in acest sens Ministerului
Sanatatii Publice - Directia generala farmaceutica, precizandu- se si motivele care au determinat
aceasta inlocuire.
Personalul farmaciei isi desfasoara activitatea numai pe baza autorizatiei de libera practica,
emisa conform legii. Pregatirea personalului de specialitate trebuie sa fie continua si se va
asigura prin cursuri de perfectionare. Unitatile farmaceutice de distributie vor fi amplasate in
cladiri adecvate, la parter, cu acces direct din artera de circulatie. Nu este admisa amplasarea
acestora in spatii cu destinatie de locuinta .
In incinta spitalelor in cadrul carora functioneaza farmacii ca sectii ale acestora nu este
permisa infiintarea farmacilor publice, de circuit deschis.

Modulul al-VI-lea: Marketing in domeniul farmaceutic


Tema nr.9: Acte necesare infiintarii unei drogherii

Infiintare drogherie
a. Conditii de indeplinit
Drogheria este definita de legea 266/2008 ca fiind unitatea farmaceutica ce asigura
asistenta farmaceutica in ambulatoriu a populatiei numai cu medicamente ce se pot elibera fara
prescriptie medicala.
Pot infiinta drogherii societatile comerciale ce au ca obiect de activitate comercializarea cu
amanuntul a medicamentelor.
Pentru a putea functiona conform legii, drogheria trebuie condusa de un farmacist-sef sau
de un asistent medical de farmacie sef.
Drogheria poate functiona doar in prezenta a cel putin asistent medical de farmacie.
Spatiul in care functioneaza drogheria trebuie sa aiba cel putin 30 mp, exceptand holul, grupul
sanitar si biroul asistentului medical sef.
Spatiul destinat functionarii drogheriei trebuie sa aiba amplasamentul doar la parterul
cladirilor si sa fie destinat exclusiv activitatii dorgheriei.
Firma expusa nu trebuie sa contina insemnul "Farmacie". Se va inscrie pe firma
"Drogherie" urmata de denumirea unitatii sau a societatii.
Spatiul destinat activitatii drogheriei trebuie sa dispuna de facilitatile necesare: apa curenta,
canalizare, curent electric, incalzire.
13
b. Documente necesare

I.Documente necesare obtinerii autorizatiri de functionare din partea Ministerului Sanatatii


- cerere tip
- contractul de munca sau dovada exercitarii profesiei în forma liberala, pentru o norma întreaga
cu durata timpului de lucru de 8 ore, pentru farmacistul-sef al unitatii, si certificatul de membru
al Colegiului Farmacistilor din România, eliberat în conditiile legii, însotit de certificatul
profesional curent, emis de Colegiul Farmacistilor din România
- fisele de atributii ale farmacistilor, avizate de Colegiul Farmacistilor din România
- actul constitutiv al societatii comerciale
- copia certificatului de înregistrare a societatii la oficiul registrului comertului
- certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, care atesta înregistrarea ca punct
de lucru a spatiului destinat farmaciei comunitare sau, dupa caz, a sediului social cu activitate,
pentru care se solicita autorizarea
- schita si datele privind localul unitatii
- lista privind dotarea cu mobilier, ustensile si aparatura
- dovada achitarii taxei de autorizare: 2000 RON infiintare drogherie in mediul urban; 50 RON
infiintare drogherie in mediul rural.

II.Criterii ce vor fi verificate de catre comisia de inspectie si supraveghere a Ministerului


Sanatatii - spatiul drogheriei sa aiba urmatoarele incaperi: oficina (min. 16 mp); depozitul (min.
7 mp); biroul conducatorului de unitate; vestiar; grup sanitar.
- drogeria sa fie dotata cu mobilier usor de intretinut astfel: mese de oficina, dulapuri cu sertare
destinate pastrarii medicamentelor, vitrine pentru expunerea medicamentelor, mese pentru
receptia medicamentelor, dulapuri inchise pentru pastrarea imbracamintii de strada si a
echipamentului de protectie, mobilier pentru pastrarea ducumentelor.
- Dotarea cu aparatura trebuie sa contina: frigider sau vitrina frigorifica, sistem pentru asigurarea
temperaturii si umiditatii necesare pentru pastrarea medicamentelor, dispozitive de monitorizare
a conditiilor de umiditate si temperatura.
- Personalul drogheriei sa poarte halat alb si ecuson in care se specifica numele si functia.
- Programul de functionare a drogheriei sa fie de minim 8 ore.
Verificarile mentionate mai sus vor fi facute in baza grilei de inspectie ce va fi trimisa catre
administratorul drogheriei de catre Ministerul Sanatatii.

14

S-ar putea să vă placă și