Sunteți pe pagina 1din 2

Principiile generale privind organizarea si

conducerea asistentei farmaceutice a


populatiei
Asistenta farmaceutica a populatiei urmareste asigurarea accesului populatiei la
medicamente sigure, eficiente si de buna calitate. Pe linga medicamente, asistenta
farmaceutica asigura accesul potrivit legii si la alte produse stabilite prin ordin al
ministrului sanatatii, cum ar fi: cosmetice, produse parafarmaceutice, dispozitive si
aparatura medicala de uz individual si consumabile pentru acestea, suplimente alimentare si
alimente cu destinatie speciala, plante anodine si produse pe baza de plante anodine,
produse de puericultura,Articole destinate intretinerii igienei personale, echipamente,
materiale sau produse destinate protectiei ori imbunatatirii sanatatii, produse pentru
protectia impotriva bolilor cu transmitere sexuala sau cu actiune contraceptiva, produse
homeopate, produse destinate aromaterapiei, alte produse destinate utilizarii in unele stari
patologice.
Asistenta farmaceutica a populatiei se asigura, in conditiile prezentei legi, prin
intermediul urmatoarelor unitati farmaceutice: farmacie comunitara, care poate deschide
puncte de lucru, denumite oficine, farmacie cu circuit inchis si drogherie.
Infiintarea, organizarea si functionarea, precum si preschimbarea autorizatiilor de
functionare ale farmaciilor comunitare a farmaciilor cu circuit inchis precum si ale
drogheriilor se stabilesc prin norme de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al
ministrului sanatatii.Distributia cu amanuntul a medicamentelor se face numai prin farmacii
comunitare, oficine locale de distributie si drogherii. Eliberarea medicamentelor in farmacii
comunitare, oficine locale si drogherii se face numai cu amanuntul, cu exceptia
medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit inchis si a produselor destinate truselor
de urgenta, impuse prin lege. Modul de distribuire, stocare si eliberare de medicamente de
catre farmaciile comunitare, oficine, farmacii cu circuit inchis si drogherii, se face in
conditiile legii si prin norme stabilite de ministerul sanatatii.
Eliberarea medicamentelor prin unitatile farmaceutice autorizate in Romania are
urmatoarele principii generale:
- asistenta farmaceutica este parte componenta a ocrotirii sanatatii publice;
- asistenta farmaceutica se realizeaza numai prin unitatile farmaceutice de productie si
desfacere de medicamente;

- in reteaua farmaceutica circula numai medicamente si produse farmaceutice cuprinse


in Nomenclatorul aprobat de Ministerul Sanatatii, pentru utilizarea in terapeutica;
- controlul calitatii produselor se asigura de catre laboratoarele intreprinderilor
producatoare, de catre organele specializate ale Ministerului Sanatatii si alte laboratoare
autorizate de M.S., potrivit Farmacopeii Romane in vigoare, standardele si normele de
calitate oficiale;
- toate tipurile de unitati farmaceutice se infiinteaza pe baza de autorizatie, emisa de
catre Ministerul Sanatatii;
- la infiintarea unitatilor farmaceutice se vor avea in vedere doua obiective si anume:
asigurarea accesibilitatii intregii populatii la asistenaa cu medicamente si apropierea celor
doi factori sanitari, care participa in mod egal la ocrotirea sanatatii populatiei, medicul i
farmacistul.
Farmacia comunitara asigura asistenta farmaceutica a populatiei prin urmatoarele
activitati:
- eliberarea la pretul cu amanuntul a medicamentelor care se acorda pe baza de prescriptie
medicala
- eliberarea la pretul cu amanuntul, in conformitate cu prevederile legale, a medicamentelor
fara prescriptie medicala
-prepararea medicamentelor magistrale si oficinale sau a altor produse de sanatate;
-eliberarea medicamentelor de uz veterinar
-vanzarea de produse cosmetice, produse parafarmaceutice, dispozitive si aparatura
medicala de uz individual si consumabile pentru acestea, suplimente alimentare si alimente
cu destinatie speciala, plante anodine si produse pe baza de plante anodine, produse de
puericultura, articole destinate intretinerii igienei personale, echipamente, materiale sau
produse destinate protectiei ori imbunatatirii sanatatii, produse pentru protectia impotriva
bolilor cu transmitere sexuala sau cu actiune contraceptiva, produse homeopate, produse
destinate aromaterapiei, alte produse destinate utilizarii in unele stari patologice
- informarea si consilierea pacientilor privind utilizarea corecta si rationala a
medicamentelor si intretinerea starii de sanatate
- testarea unor parametri biologici cu aparatura destinata utilizarii individuale de catre
pacienti, precum si administrarea de vaccinuri, in conditiile prevazute prin ordin al
ministrului sanatatii publice.