Sunteți pe pagina 1din 4

Raportul de activitate

a Comisiei metodice ,,Matematică și Științe”,


gimnaziul „D.Matcovschi”
În anul de studiu 2017-2018 Comisia metodică ,,Matematica și Științe” a
fucționat cu un număr de cinci membri: Harabagiu Cristina, prof. de geografie și
biologie, grad didactic II, masterat; Cirimpei Angela, prof. de fizică, grad didactic
II, Harabagiu Lidia prof. de matematică, grad didactic II; Harbagiu Igor, prof. de
chimie și informatică. Pe parcursul anului de studiu, membrii comisiei au urmărit
atingerea obiectivelor educaționale, creșterea calității și randamentului școlar, toți
membrii au întocmit la începutul anului proiectele de lungă durată și la zi conform
reperelor metodologice respectând recomandările propuse.

Obiectivele de bază au urmărit realizarea în procesul educațional a conexiunii


intra și interdisciplinare precum și implementarea prevederilor curriculumului
modernizat axat pe formarea de competențe centrate pe elev. Deasemenea, la toate
disciplinele din aria curriculară s-a optat pentru Standartele de eficiență a învățării
ca normă în evaluarea activităților educaționale.

Toți membrii comisiei metodice au susținut ore publice în cadrul MCM,


activități exracurriculare. La chimie profesorul a desfășurat o oră în clasa a IX-a
cu subiectul: „Compoziția soluțiilor. Partea de masă”. Utilizând diverse metode și
tehnici de lucru. O oră inresantă a desfășurat profesoara de fizică în clasa a VIII-a,
cu subiectul „Oră de sinteză (recapitulare)”, utilizând jocurile didactice, la
matematică în clasa a V-a, cu subiectul: „Unități de măsură pentru lungime”.
Utilizând diverse metode și tehnici de lucru orele au fost interesante elevii au fost
activi, calculatorul a fost utilizat la toate orele desfășurate. Toate orele au fost
apreciate cu calificativul foarte bine. În cadrul fiecărei ședințe s-a petrecut câte o
activitate extracurriculară prof.de biologie: ,,La mijloc de Codru des”, clasa a VI-a.
În clasele a VIII-a și a IX-a profesoara de fizică a organizat concursul ,,Erudit
cafe”. Profesoara de matematică petrecut concursul: „Veriga slabă”, în clasa
a VI-a. Activitățile au fost apreciate cu calificativul ,,f. bine”.

În cadrul MCM profesorii au desfășurat trainingul: „Locul și rolul evaluării


formative la orele de matematică”, elaborat de Harabagiu Lidia și ,,Formarea
comportamentului conștient a tuturor participanților la traficul rutier”, Cirimpei
Angela.

Pe tot parcursul anului, membrii comisiei au muncit foarte mult în privința


pregătirii elevilor pentru olimpiada locală și raională. Astfel, elevii gimnaziului au
obținut succese îmbucurătoare la olimpiadele raionale: Cirisău Dorina s-a clasat pe
locul III la informatică; Cazacu Constantin, locul III, la chimie, iar la fizică și
științe Harabagiu Dumitrița s-a clasat pe locul III; Harabagiu Igor a desfășurat
cursul la disciplina opțională: Surse de energie regenerabile, la sfârșitul anului a
participat la concursul republican cu elevii Cazacu Constantin și Harabagiu
Dumitrița, unde s-au clasat pe locul II. La olimpiada de matematică raională, elevii
s-au prezentat mult mai bine decât în anii precedenți, au acumulat mai multe
puncte.

Elevii din gimnaziu au fost interesați să participe la concursul internațional


„Kangourou”. Au petrecut diverse concursuri în clasa a VI-a „ Prețul unui minut”,
în cl.VIII-a – a IX-a „Erudit cafe”.

Anul acesta profesoara de matematică a trecut cursurile de perfecționare la IȘE


din Chișinău.

Toți membrii comisiei metodice au respectat și au îndeplinit toate cerințele ce


au fost puse în fața lor. Pe parcursul anului de studii s-au străduit să utilizeze
diverse metode și tehnici de lucru la ore, pentru a petrece orele mai interesant și să
îmbunătățească calitatea orelor, au utilizat calculatorul, jocurile didactice:pixuri în
pahar, memorarea obiectelor, divizibilitatea la 5 etc.; metode: salata de cuvinte,
ciorchinele, lotus, descoperirea, turul galerii etc.

Fiecare profesor a lucrat asupra temelor de cercetare și continuă să le cerceteze.

Nr. Numele, prenumele profesorului Tema de cercetare


ord.
1 Harabagiu Cristina Monitorizarea progresului școlar la
geografie/ biologie din perspectiva
finalităților educaționale.
2 Harabagiu Igor Memorarea formulelor de calcul prin
analiză și deducere algoritmică.
3 Harabagiu Lidia Metode interactive de predare a
matematicii, rezolvarea problemelor
nestandarte
4 Cirimpei Angela Importanța jocurilor didactice la
lecțiile de fizică.
ANALIZA SWOT

Puncte tari

 Toți profesorii sunt bine pregătiți, specialiști în domeniul predat, sunt


interesați de inovații, activități eficiente.
 Climat favorabil, bune relații cu elevii, cu profesorii.
 Varietatea metodelor utilizate, creativitatea în adoptarea stilurilor de predare.
 Comunicarea cu diriginții și părinții elevilor privitor la îmbunătățirea
reușitei.
 Activități extracurriculare desfășurate.
 Colaborarea eficientă între membrii comisiei.

Puncte slabe

Una din părțile nereușitei elevilor o prezintă un interes din ce în ce mai redus față
de școală și ceea ce oferă ea pentru viitorul lor.

Lipsa cabinetului la matematică

Lipsa motivației de a învăța.

Oportunități:

Participarea unui număr mai mare de elevi la concursul matematic ,,Kangourou” și


alte concursuri.

Folosirea de material adecvat didactic(cărți, documente, problemare, fișe de lucru,


gazeta matematică...)astfel să fie consolidată competențele de lectură ale elevilor.

Participarea a unui număr mare de elevi la concursuri în cadrul gimnaziului,cât și


raionale.

Amenițări

Creșterea dezinteresului față de școală atât la părinți, cât și la elevi.

Numărul din ce în ce mai redus de elevi.

Și nu în ultimul rând remunerarea proastă a celora ce muncesc în ănvățământ.

Șeful Comisie metodice: Harabagiu Lidia


Planul de activitate
al comisiei metodice ,,Matematica și Științe”
pentru anul de studiu 2018-2019

Nr. Conținutul Termenul de Responsabil


ord realizare
Ședința I
1 Aprobarea proiectului pe anul de septembrie Șeful comisiei,
studiu 2018-2019 membrii ei
2 Aprobarea proiectelor de lungă
durată a profesorilor pe anul de
studiu 2018-2019
Repere metodologice
Ședința II
1 Lecție publică la matematică Noiembrie Harabagiu Lidia
2 Activitate extracurriculară la Harabagiu Lidia
matematică
3 Training:Utilizarea tehnologiilor Harabagiu Igor
avansate în PPT.
4 Noutăți metodice Toți
Ședința III
1 Lecție publică la chimie februarie Harabagiu Igor
2 Activitate extracurriculară la Harabagiu Igor
chimie
3 Comunicare: Sensibilizarea și Harabagiu Cristina
expresie culturală în activitățile de Toți
învățare la geografie și biologie.
Noutăți metodice.
Ședința IV
1 Raportul de activitate al comisiei mai Șeful catedrei
metodice pentru anul de studii
2018-2019 Toți membrii
Planificarea activității comisiei
metodice pe anul de studii 2019-
2020

Șeful Comisie metodice: Harabagiu Lidia

S-ar putea să vă placă și