Sunteți pe pagina 1din 8

Raionul

MINISTERUL EDUCAŢIEI, Localitatea


CULTURII ŞI CERCETĂRII
Instituţia de învăţământ
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA NAŢIONALĂ Numele, prenumele elevului


PENTRU CURRICULUM ŞI
EVALUARE

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


PRETESTARE
CICLUL LICEAL
Profil real, sport
20 aprilie 2018
Timp alocat: 180 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!

Punctaj acumulat _________


PROFIL REAL
SUBIECTUL I (38 de puncte)

Scrie, în spaţiile rezervate, răspunsul la fiecare dintre cerinţe, pentru a demonstra înţelegerea
textului de mai jos:
Adolescentul obișnuit
Adolescentul nu are Adolescentul nu vrea să fie sincer – el este,
16 ani. Deoarece toate cuvintele îl reprezintă.
Umblă la școală și bate mingea El până și-n urechile clăpăuge roșește
pe o pajiște verde, pentru cel ce iscusit o să-l mintă.
păscută de iezii și mieii
satului, pe care mai târziu El își ia bicicleta de coarne
îi va pierde. ca taică-său în tinerețe un cal de căpăstru...
El este un adolescent obișnuit.
El se îndrăgostește de una Cu bicicleta, în zare,
și de mai multe fete deodată, îi stă al naibii de bine,
dar de fiecare din ele de aceea eu nu mă supăr
mai mult decât de cealaltă. că îmi întoarce spatele
și îmi aruncă:
– Bună seară, bătrâne!

Eugen Cioclea
Nr. Item Scor
1 Propune câte un sinonim contextual pentru următoarele cuvinte: L L
0 0
pajiște –
1 1
va pierde – 2 2
sincer – 3 3
4 4
să mintă –
2 Alcătuieşte câte un enunţ cu fiecare sintagmă: L L
Pentru I enunţ: iezii și mieii satului 0 0
1 1
2 2
3 3
Pentru al doilea enunţ (nu schimba forma de infinitiv!): a minți iscusit 4 4

3 Scrie 4 expresii frazeologice/ locuţiuni cu verbul a bate: L L


1) 0 0
1 1
2)
2 2
3) 3 3
4) 4 4

4 Comentează, în spațiul dat, simbolul fete din strofa a doua, prin raportare la L L
particularitatea de a fi sincer a adolescentului, conturată în strofa ulterioară. 0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

5 Interpretează, în text coerent de 5-6 rânduri, semnificaţia unei figuri de stil din poem L L
(numeşte figura și demonstrează cum s-a constituit). 0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
6 Propune pentru acest poem un titlu propriu, argumentându-ți mai jos opțiunea. L L
0 0
Titlul: 1 1
Justificarea lui: 2 2
3 3
4 4

7 Comentează, într-un eseu de 10-12 rânduri, mesajul global al textului, în raport cu L L


spusa poetului american John Ciardi: Nu trebuie neapărat să suferi ca să fii poet; e de 0 0
ajuns să treci prin adolescență. În acest eseu, urmează: 1 1
 să formulezi mesajul global al poeziei, prin raportare la imaginile artistice, 2 2
motivele literare, titlul poeziei, orice alt semn sugestiv;
3 3
 să relaţionezi mesajul cu citatul marcat;
 să dezvolţi ideea din afirmația propusă. 4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
SUBIECTUL AL II-LEA (28 de puncte)
Realizează, în limita a 1-1,5 pagini, o caracterizare a personajului Darian Georgescu, în baza
fragmentului dat:
Abia cotise pe bulevard, când privirea i-a căzut pe bărbatul ce venea din partea opusă. Îi părea
cunoscut.
Și-a amintit de unul dintre colegii de școală. Cel mai popular băiat din clasă, nesilitor la
învățătură, dar inteligent și spontan, fără a fi impertinent (îl invidiase mereu pentru replicile care
făceau clasa să izbucnească în râs). Genul sportiv, bine făcut pentru vârsta aceea și umblând cu tipi
mai mari, căpătase faima de bătăuș. Odată venise la școală cu încheietura mâinii în ghips, dar nimeni
nu-l văzuse vreodată lovind cu pumnul. Fizicul lui, secondat de simțul ironiei, era suficient pentru a
impune respect. Se dovedise și un tip corect, cu bun-simț, care nu-și exercita gratuit puterea. Nu-i
persifla pe cei mai slabi decât el, iar pe cei mai deștepți îi respecta de la distanță. Darian. Darian
Georgescu îl chema.
Nu-și amintea când auzise ultima oară de Darian. Nu revenise de prea multe ori în orașul unde
crescuse și oricum nu ții legătura cu colegii de gimnaziu. Dintre toți însă, pe el i-ar fi plăcut să-l
reîntâlnească. Îl simpatizase, mai mult, îl admirase pentru naturalețea cu care se purta la o vârstă când
încă profesorii te intimidează și au metode de a-ți înfrâna personalitatea. Chiulea frecvent, iar când era
scos în fața tablei, Darian își primea pedeapsa cu o demnitate ce nu avea nimic sfidător. Părea că ar fi
putut excela la orice materie, doar că nu-l interesa să se remarce, cu atât mai puțin să fie trimis la
Olimpiadă (cum se întâmpla cu el). Și-ar fi dorit și el să poată fi atât de liber precum Darian
Georgescu, deși s-ar fi mulțumit fie și numai cu părul său purtat suficient de lung ca diriginta să facă
din asta o problemă.
Într-un an, clasa lor se calificase pentru prima dată în finala de handbal a campionatului școlii.
Fiind mai scund, el juca pe post de pivot, iar Darian era interdreapta. La unul dintre ultimele
contraatacuri ale meciului (pe care, surprinzător, aveau să-l și câștige), aflat într-o situație de unu la
unu cu portarul, a ales să-i paseze în lateral lui Darian, iar acesta a înscris spectaculos. Gestul altruist i-
a fost răsplătit în cel mai neașteptat mod, când, la una din orele de română, profesoara l-a întrebat
genul unei poezii pe care tocmai le-o citise. Darian Georgescu stătea câteva bănci mai în spate, dar de
la dânsul a venit și i-a fost suflat mai departe răspunsul: era vorba de un imn.
Îi plăcea să creadă că simpatia pe care i-o purtase fusese reciprocă și bănuia că-și avea originea
într-una din ședințele cu părinții, când diriginta ceruse ca aceștia să vină la școală însoțiți de copii. El
nu acordase nicio atenție părinților celorlalți colegi, însă Darian Georgescu îi spusese că mama lui e o
femeie frumoasă. O spusese simplu, fără nicio aluzie, ca pe un compliment confidențial. Se simțise
flatat într-un mod neașteptat (până atunci nu realizase că și mamele pot fi femei frumoase). Îi făcuse
cinste cu un suc. Darian îi oferise, în schimb, o țigară, așa că băuseră suc și fumaseră împreună în
spatele chioșcului din curtea școlii, fără să schimbe prea multe vorbe.
Rând pe rând, toate fetele din clasă se îndrăgostiseră de Darian Georgescu și-i aduceau să le
completeze oracolele manufacturate cu imagini decupate din reviste. Darian mergea deja la Disco-
Club cu băieți de liceu și nu era interesat de fetele din clasa lui.
Ce era acum Darian? Oare își făcuse o viață acolo în oraș sau plecase la muncă în străinătate?
Dăduse oare de necazuri? Poate se căsătorise cu o fată potrivită cu care avea și copii. Îi ducea la
handbal? Mai citea Sven Hassel*?
*Sven Hassel – autor danez al unor romane autobiografice bazate pe experiența sa în al Doilea Război Mondial.
Marius Chivu, Domino
(ordinea încadrării parametrilor în text este la alegere, dar fiecare va începe din alineat)

În compoziţia ta, vei ţine cont de următoarele cerinţe: Scor


1) 1) Stabilirea, prin două argumente, a tipului uman reprezentat de personaj. L0123456 L0123456
2) 2) Comentarea a două trăsături morale ale personajului respectiv. L0123456 L0123456
3) 3) Interpretarea adecvată a atitudinii personajului anonim faţă de colegul său. L01234 L01234
4) 4) Exprimarea viziunii proprii, în raport cu una dintre ideile ce se desprind L0123456 L0123456
din fragmentul subliniat.
5) 5) Formularea unei concluzii cu referire la alimentarea prieteniilor în L0123 L0123
adolescență.
6) 6) Referinţa convingătoare la un personaj similar (poți invoca un personaj cu L0123 L0123
altă ocupație, care gândește/ procedează ca Darian Georgescu).
În atenţia candidatului!
Pentru redactarea itemilor din subiectul I şi a eseului-caracterizare, vei obţine, suplimentar, 24 de
puncte. În acest scop, vei respecta următoarele cerinţe:
Cerinţe faţă de redactarea textului Scor
1) Organizarea corectă a ideilor în scris. L012 L012
2) Utilizarea limbii literare. L01234 L01234
3) Demonstrarea aptitudinilor de analiză şi de interpretare critică. L01234 L01234
4) Respectarea normelor de ortografie. L0123456 L0123456
5) Respectarea normelor de punctuaţie. L0123456 L0123456
6) Aşezarea în pagină, încadrarea în limitele de spaţiu. L012 L012
SUBIECTUL AL III-LEA (10 puncte)

Te numești Alexandru/ Alexandra Blându. Ești elev (-ă) în ultimul tău an școlar, la Liceul
Teoretic „Gheorghe Crăciun” din Chișinău. La orele de română, realizați un proiect despre scriitorii
secolului XXI. Grupului din care faci parte i-a revenit sarcina de a-l prezenta din mai multe aspecte pe
Norman Manea. Printre altele, sarcina ta este să reflecți materialele din revistele Literatura și Arta,
Timpul și Ziarul Național referitoare la vizita la Chișinău, în octombrie 2014, a cunoscutului
romancier și eseist.
Redactează o cerere pe numele Directorului Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” Mariana
Harjevschi, prin care îți exprimi dorința de a lucra cu colecțiile revistelor în cauză din luna octombrie a
anului sus-indicat, cerând permisiunea să faci poze de pe materialele ce te interesează. Vei data
documentul cu 20 aprilie 2018.

Atenţie! În text, trebuie:

 să utilizezi structura specifică acestui tip de compunere; 3 puncte


 să valorifici conţinutul legendei; 5 puncte
 să respecţi normele de ortografie şi de punctuaţie. 2 puncte