Sunteți pe pagina 1din 2

Alegeţi definiţia corectă a microbiologiei sanitare: Simplu

Indicaţi bacteriile aerobe/facultative frecvent izolate din abcesele periapicale: Multiplu


Indicaţi bacteriile anaerobe asociate infecţiilor endodontice: Multiplu
Indicaţi bacteriile anaerobe asociate infecţiilor endodontice: Multiplu
Indicaţi bacteriile facultativ anaerobe asociate infecţiilor endodontice: Multiplu
Indicaţi căile principale prin care microorganismele pot invada pulpa dentară: Multiplu
Indicaţi caracteristicile grupului bacteriilor coliforme: Multiplu
Indicaţi caracteristicile grupului bacteriilor coliforme: Multiplu
Indicaţi caracteristicile grupului bacteriilor coliforme: Multiplu
Indicaţi cazurile în care se efectuiază analiza sanitaro-microbiologică a apei pentru depistarea
Multiplu
microflorei patogene:
Indicaţi cazurile în care se efectuiază analiza sanitaro-microbiologică a apei pentru depistarea
Multiplu
microflorei patogene:
Indicaţi cazurile în care se efectuiază analiza sanitaro-microbiologică a apei pentru depistarea
Multiplu
microflorei patogene:
Indicaţi cazurile în care se efectuiază analiza sanitaro-microbiologică a apei pentru depistarea
Multiplu
microflorei patogene:
Indicaţi ce prevăd standardele de stat (STAS), indicaţiile şi recomandările metodice utilizate
Multiplu
în microbiologia sanitară:
Indicaţi ce prevăd standardele de stat (STAS), indicaţiile şi recomandările metodice utilizate
Multiplu
în microbiologia sanitară:
Indicaţi cerinţele înaintate faţă de microorganismele sanitar-indicatorii: Multiplu
Indicaţi cerinţele înaintate faţă de microorganismele sanitaro-indicatorii: Multiplu
Indicaţi cerinţele înaintate faţă de microorganismele sanitaro-indicatorii: Multiplu
Indicaţi definiţia corectă a indicelui coli: Simplu
Indicaţi definiţia corectă a numărului total de microorganisme formatoare de colonii: Simplu
Indicaţi definiţia corectă a titrului coli: Simplu
Indicaţi factorii care contribuie la eliminarea microorganismelor din cavitatea orală: Multiplu
Indicaţi factorii care contribuie la eliminarea microorganismelor din cavitatea orală: Multiplu
Indicaţi factorii celulari de rezistenţă nespecifică de la nivelul cavităţii orale: Simplu
Indicaţi factorii necesari pentru multiplicarea microorganismelor orale: Simplu
Indicaţi factorii necesari pentru multiplicarea microorganismelor orale: Multiplu
Indicaţi factorii umorali de rezistenţă nespecifică de la nivelul cavităţii orale: Multiplu
Indicaţi factorii umorali de rezistenţă nespecifică de la nivelul cavităţii orale: Multiplu
Indicaţi genurile de bacili gram-negativi glucozofermentativi: Multiplu
Indicaţi genurile de bacili gram-negativi glucozofermentativi: Multiplu
Indicaţi genurile de bacili gram-negativi glucozonefermentativi: Multiplu
Indicaţi genurile oxidazo-negative: Multiplu
Indicaţi genurile oxidazo-pozitive: Multiplu
Indicaţi infecţiile bacteriene în care apa serveşte ca factor de transmitere: Multiplu
Indicaţi infecţiile bacteriene în care apa serveşte ca factor de transmitere: Multiplu
Indicaţi infecţiile virale sistemice în cadrul cărora pot apărea manifestări orale: Multiplu
Indicaţi infecţiile virale sistemice în cadrul cărora pot apărea manifestări orale: Multiplu
Indicaţi maladia provocată de microorganismul din micropreparat: Simplu
Indicaţi metodele utilizate pentru determinarea indicelui şi titrului coli: Multiplu
Indicaţi microorganismele incluse în grupul bacteriilor coliforme: Multiplu
Indicaţi microorganismele sanitaro-indicatorii ce caracterizează starea sanitară a apei
Multiplu
potabile:
Indicaţi microroganismele sanitaro-indicatorii ce caracterizează starea sanitară a aerului: Multiplu
Indicaţi principiile care trebuie respectate în efectuarea investigaţiilor sanitaro-microbiologice: Multiplu
Indicaţi principiile care trebuie respectate în efectuarea investigaţiilor sanitaro-microbiologice: Multiplu
Indicaţi proprietăţile culturale caracteristice pentru Escherichia coli: Simplu
Indicaţi regimul de termostatare a probelor de apă pentru determinarea numărului total de
Multiplu
microorganisme, în cazul selectării unei surse noi de aprovizionare cu apă:
Indicaţi sarcinile microbiologiei sanitare: Multiplu
Indicaţi sarcinile microbiologiei sanitare: Multiplu
Indicaţi situsurile protectore din cavitatea orală, care permit retenţia bacteriilor: Multiplu
Indicaţi situsurile protectore din cavitatea orală, care permit retenţia bacteriilor: Multiplu
Indicaţi specia care reprezintă un important indicator microbiologic al contaminării aerului cu Simplu
secreţii rinofaringiene:
Indicaţi speciile de bacterii aerobe/facultative frecvent izolate din abcesele periapicale: Multiplu
Indicaţi speciile de bacterii anaerobe frecvent izolate din abcesele periapicale: Multiplu
Indicaţi speciile de bacterii anaerobe frecvent izolate din abcesele periapicale: Multiplu
Indicaţi speciile de bacterii anaerobe frecvent izolate din abcesele periapicale: Multiplu
Indicaţi tehnicile utilizate pentru diagnosticul bolilor parodontale: Multiplu
Indicaţi tehnicile utilizate pentru diagnosticul bolilor parodontale: Multiplu
Indicaţi tehnicile utilizate pentru diagnosticul bolilor parodontale: Multiplu
Indicaţi, interacţiunea factorilor ce permit persistenţa microorganismelor în cavitatea orală: Multiplu
Indicaţii microorganismele care domină microbiota orală: Multiplu
Microbiologia sanitară prevede investigaţiile personalului din urmatoarele instituţii: Multiplu
Microbiologia sanitară prevede investigaţiile personalului din urmatoarele instituţii: Multiplu
Numiţi aparatul din imagine: Simplu
Numiţi aparatul din imagine: Simplu
Numiţi sursele de nutrienţi pentru bacteriile din cavitatea bucală: Multiplu
Numiţi sursele de nutrienţi pentru bacteriile din cavitatea bucală: Multiplu
Selectaţi elementele de studiu a microbiologiei sanitare: Multiplu
Selectaţi elementele de studiu a microbiologiei sanitare:
1.