Sunteți pe pagina 1din 11

Facultatea Transporturi

Departament: Telecomenzi si Electronica in Transporturi

Sisteme de dirijare a traficului feroviar


-proiect-

Coordonator: Student:
S.L. Dr. Ing. Gheorghiu Andrei Olaru Alina

1
CUPRINS
1. Schema bloc .......................................................................................................................... 4
1.1 Sursa de alimentare .............................................................................................................. 4
1.2 Arduino Uno ........................................................................................................................ 5
1.3 Releu (OMRON G2R-1-SNI 48VAC (S)) ........................................................................... 7
1.4 GSM Shield V2 .................................................................................................................... 7
1.5 Firul de tensiune ................................................................................................................... 8
1.6 Led ....................................................................................................................................... 8
2.Amplasarea echipamentelor pe tren ........................................................................................... 8
2.1 Descrierea schemei electrice la bordul trenului ........................................................................ 9
3.Mesajul transmis catre dispecer ................................................................................................. 9
3.1 Pseudocod Arduino ................................................................................................................... 9
3.2 Pseudocod Dispecer ................................................................................................................ 10
Bibliografie ................................................................................................................................... 11

2
Tema proiectului
Sa se proiecteze un sistem automat de verificare a integritatii trenului, care sa transmita
informatii de alerta atat la locomotiva, cat si la dispeceratul regional.
 Pe baza notatiilor:
 nn =5
 np=5
 Se considera urmatorii parametri:

 minim min(nn,np) vagoane si maxim nn+np vagoane: minim 5 vagoane si maxim


10 vagoane.
 viteza de circulatie intre statii este cuprinsa intre min (nn,np)*10km/h si
(nn+np)*10km/h, adica intre 50-100km/h;
 lungimea mesjului de avertizare este min (nn,np) octeti: 5 octeti;
 tensiunea de alimentare pentru toate echipamentele noi introduse in sistem este de
nn*10V=5*10=50V;
 Alimentarea este de current alternative deoarece nn=5 este numar impar.
 Un vagon are lungimea de 10 m iar distanta dintre 2 vagoane este de 2m

3
1. Schema bloc

Vagoane

Locomotiva

1.1 Sursa de alimentare


 Current alternative de 50 V la intrare iar la iesire current continuu de 12 V:
- Transformator coborator de tensiune
- Punte redresoare cu diode cu pierderi de circa 1,4 V
- 2 condensatoare de filtrare necesare pentru netezire
- Stabilizator de tensiune LM7812 cu pierderi de circa 1,7 V
 Curent altermatic de 50 V

4
1.2 Arduino Uno
Este o placa de dezvoltare cu ajutorul carei prelucram datele primate de la celelalte
componente ale sistemului si le trimite mai departe catre modulului GSM.
 Specificatii:
- Microcontroler: ATmega328
- Tensiune de lucru: 5V
- Tensiune de intrare (recomandat): 7-12V
- Tensiune de intrare (limita): 6-20V
- Pini digitali: 14 (6 PWM output)
- Pini analogici: 6
- Curent per pin I/O: 40 mA
- Curent 3.3V: 50 mA

5
6
1.3 Releu (OMRON G2R-1-SNI 48VAC (S))
Este un releu de tip electromagnetic cu o tensiune nominala a bobinei de 48VAC.
Bobina este alimentata de cea de a 2-a sursa de current alternativ aflata pe ultimul vagon
al trenului.Contactele acestuia sunt conectate la placa de dezvoltare la 5V, GND si la un
pin analogic. In momentul desprinderi vagoanelor trenului firul este rupt iar
intrerupatorul este comutat pe GND.

1.4 GSM Shield V2


Arduino GSM Shield 2 permite unei placi Arduino sa se conecteze la internet, sa trimita sau sa
primeasca apeluri vocale si sa trimita sau sa receptioneze mesaje SMS.
Functioneaza la o tensiune de 5V pe care o primeste automat de la placa de dezvoltare din
momentul conectarii.Am ales acest modul pentru a putea transmite mesaje catre dispecer, cu date
despre integritatea trenului, deoarece este usor de utilizat si conectata la placa Arduino
Uno.Acesta necesita un card SIM de la un oerator de telefonie mobile necesar pentru conecatrea
la retea.

7
1.5 Firul de tensiune
Firul de tensiune face legatura intre vagoane pornind de la sursa de alimentare de pe ultimul
vagon pana la bobina releului amplasat in locomotiva.Trenul are in componenta sa 7 vagoane
adica o sa avem nevoie de 175 m de fier de tensiune cu o rezistenta de 8,48ohm

1.6 Led
Am ales sa amplasez un led la bordul locomotive pentru a putea avertiza conductorul in
cazul in care integritatea trenului a fost afectata. Acesta este activat ,in momentul in care
intrerupatorul este comutat pe GND, prin intermediul placutei de dezvlotare Arduino.

2.Amplasarea echipamentelor pe tren

8
2.1 Descrierea schemei electrice la bordul trenului

Avand la intrare o tensiune de 50 V AC am create o sursa de alimentare care sa aibe la iesire o


tesiune de 12V DC necesari alimentari placutei de dezvolare Arduino.
La placuta de dezvolatre se afla conectat releul , modului GSM si ledul din cabina conductorului.
Modulul GSM este conectat la pini TX, RX si pinul 7 ai placutei Arduino.
Bobina releului este alimentata de sursa de alimentare aflata in ultimul vagon al trenului cu o
tensiune de 50 V, iar in momentul desprinderii unuia dintre vagoane aceasta v-a fi intrerupta cee
ace va determina comutarea intrerupatorului, activarea ledului in locomotiva pentru avertizarea
conductorului si activarea modulului GSM pentru a putea vertiza dispecerul in legatura cu
integritatea trenului.

3.Mesajul transmis catre dispecer

Pentru avertizarea dispecerului avem alocat 5 octeti, conform cerintei, ocupati de catre mesajul
de avertizare.
Daca pinul D4 nu va mai primi tensiune atunci integritatea trenului este afectata iar mesajul
transmis catre dispecer va fi de forma:
 Stare sistem:TREN AVARIAT
 Mesaj transmis: ALERT
 Mesajul in binar: 01000001 01001100 01000101 01010010 01010100
Daca integritatea trenului nu este afectata mesajul transmis va fi:
 Stare system: TREN IN STARE BUNA
 Mesaj transmis: SAFE
 Mesajul in binar: 01010011 01000001 01000110 01000101

3.1 Pseudocod Arduino

int SIM_TREN //initializarea numarului cartelei SIM de la tren


int SIM_DISPECER //initializarea numarului cartelei SIM de la dispecerat
if (tens_D4 == 1) {
TRIMITE_SMS (“SAFE”, SIM_TREN) //se trimite mesajul SAFE la dispecer
else
TRIMITE_SMS (“ALERT”, SIM_DISPECER) //se trimite mesajul ALERT la dispecer
}
9
3.2 Pseudocod Dispecer

MESAJ=CITIRE_ULTIM_MESAJ() //se salveaza in variabila MESAJ ultimul mesaj primit


If (MESAJ==SAFE) {
DELAY 3000s
else
DISPLAY(MESAJ) //este afisat ultimul mesaj
}

10
Bibliografie

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino_Uno
2. https://www.tme.eu/ro/details/g2r-1-s-48ac/relee-electromagnetice-miniatura/omron/g2r-
1-s-48vac-s/
3. https://www.arduino.cc/en/Main.ArduinoGSMShield
4. https://www.romstal.ro/conductor-cupru-flexibil-h07v-k-myf-cu-izolatie-pvc-negru-1x2-
5mmp-p9465.html

11