Sunteți pe pagina 1din 1

SCHEMA LECŢIEI – REVOLUŢIA DE LA 1848 ÎN ŢĂRILE ROMÂNE

Ocazia revoluţiei
române
Cauzele:
 Libertate şi egalitate în
drepturi pentru toţi locuitorii
 Libertatea cuvântului –
Revoluţia în Moldova:
Contextul extern: fiecare să poată spune ce
 Martie 1848 →
 Izbucnirea revoluţiei europene doreşte
adunarea de la Iaşi cere
(”Primăvara popoarelor”)  Libertatea tiparului – să
drepturi pentru toţi
 Focare revoluţionare: Paris – poată scoate cărţi tipărite toţi
moldovenii
Franţa, Berlin – Germania, cei care doresc
 Este înăbuşită de
Viena – Austria  Desfiinţarea iobăgiei în
domnul Mihail Sturza
Transilvania – eliberarea
ţăranilor
 Egalitate în drepturi pentru
românii din Transilvania cu
Revoluţia în Transilvania: maghiarii, saşii şi secuii Revoluţia în Ţara
 Mai 1848 → o mare adunare Românească:
naţională a românilor cere  Iunie 1848 → românii
egalitatea în drepturi a adunaţi la Islaz
românilor cu maghiarii, saşii şi pornesc spre Bucureşti
secuii REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE  Domnul Gheorghe
 Împăratul de la Viena – LA 1848 Bibescu părăseşte ţara
conducătotul de drept al  Conducerea Ţării
Transilvaniei – acordă Româneşti este
drepturi pentru români preluată de către un
(chiar dacă maghiarii sunt guvern revoluţionar
împotrivă)

Urmări: Revoluţionari români:


 Mişcările revoluţionare din  Moldova:
teritoriile româneşti sunt Documente ale  Mihail Kogălniceanu
înfrânte de imperiile vecine: revoluției:  Vasile Alecsandri
 Imperiul Otoman Petițiune –  Alexandru Ioan Cuza
 Rusia proclamațiune a  Ţara Românească:
 Austria boierilor și notarilor  Nicolae Bălcescu
 Dreptul românilor de a-şi moldoveni – Iași  C.A. Rosetti,
alege conducătorii a fost 1848  Gheorghe Magheru
limitat Proclamația de la  Transilvania:
 Cele trei state se amestecă în Islaz 1848  Simion Bărnuţiu
problemele Ţărilor Române Pețiunea Națională  Avram Iancu – „Craiul
 Revoluţionarii trebuie să Blaj 1848 Munţilor” → organizează
fugă şi să trăiască în exil (în rezistenţa armată a
alte ţări) românilor din Transilvania
împotriva maghiarilor