Sunteți pe pagina 1din 19

,METODOLOGIA CERCETARII JURIDICE

1) „Un ansamblu de principii, de etape si faze, de metode, tehnici si instrumente de


investigare si cunoastere stiintifică a fenomenelor juridice” este definitia:
1. metodei;
2. metodologiei cercetării stiintifice juridice.
3. documentarea
4. niciuna
RASPUNS 2

2) Cuvântul grecesc „methodos” înseamnă:


1. metodă;
2. stiintă.
3. investigatie stiintifica
4. niciunul
RASPUNS 1

3) Cuvântul grecesc „logos” înseamnă:


1. metodă;
2. stiintă.
3. cuvant
RASPUNS 2

4) Metodologia cercetării stiintifice este structurată astfel:


1. metode de maximă generalitate, specifice tuturor stiintelor;
2. metode proprii unui grup de stiinte;
3. metode specifice fiecărei stiinte;
4. toate categoriile de metode.
RASPUNS 4

5) Din stiintele juridico – istorice fac parte discipline ca:


1. Istoria generală a dreptului, Istoria dreptului românesc;
2. Drept civil, Drept penal, Drept administrativ.
3. Nicio varianta
RASPUNS 1

6) Apartin stiintelor juridice de ramura urmatoarele discipline :


1. Istoria generală a dreptului, Istoria dreptului românesc;
2. Drept civil, Drept penal, Drept administrativ.
3. Nicio varianta
RASPUNS 2

7) Stiinta redă realitatea:


1. eliminând orice aspect subiectiv;
2. raportată la om, la subiectivitatea lui.
3. in functie de ipotezele stabilite
RASPUNS 1

8) Structura stiintei cuprinde :


1. materialul faptic acumulat istoric;

1
2. ipoteze confirmate si neconfirmate;
3. rezultatele observărilor si experimentelor concretizate în concepte, notiuni, principii,
legi, teorii;
4. metodologia de cercetare stiintifică;
5. toate
RASPUNS 5

9) Structura stiintei cuprinde :


1. materialul faptic acumulat istoric;
2. ipoteze confirmate si neconfirmate;
3. rezultatele observărilor si experimentelor concretizate în concepte, notiuni, principii,
legi, teorii;
4. metodologia de cercetare stiintifică;
5. toate
RASPUNS 5

10) Cunoasterea comună este:


1. rod al învătării prin ucenicie;
2. o cunoastere care are o armătură teoretică, metode de investigare, procedee de verificare
a ipotezelor, un limbaj propriu.
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 1

11) Cunoasterea stiintifică este:


1. rod al învătării prin ucenicie;
2. o cunoastere care a o armătură teoretică, metode de investigare, procedee de
verificare a ipotezelor, un limbaj 2. stiintă.
RASPUNS 2

12) Cercetarea stiintifică este o activitate sistematică si creatoare, menită să sporească


volumul de cunostinte, pentru a le utiliza pentru noi aplicatii este o definitie:
1. adevărată;
2. falsă.
RASPUNS 1

13) Cercetarea stiintifică fundamentală este:


1. o activitate teoretică sau experimentală fundamentală, care are ca scop principal
acumularea de noi cunostinte;
2. o activitate de investigare originală orientată spre un scop practic specific.
3. ambele
4. niciunul
RASPUNS 1

14) Cercetarea stiintifică aplicativă este:


1. o activitate teoretică sau experimentală fundamentală, care are ca scop principal
acumularea de noi cunostinte;
2. o activitate de investigare originală orientată spre un scop practic specific.
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 2

2
15) Cercetarea stiintifică – etape:
1. alegerea temei;
2. documentarea-învătarea;
3. explicarea fenomenului juridic: formularea ipotezei si verificarea ipotezei si a
concluziilor stiintifice;
4. redactarea si sustinerea publică a lucrării;
5. toate
RASPUNS 5

16) Sistemul managementului în cercetarea stiintifică juridică - subsisteme:


1. organizatoric;
2. informational;
3. decizional;
4. cel al metodelor si tehnicilor specifice de gestiune;
5. toate
RASPUNS 5

17) Alegerea temei conditionează succesul cercetării dacă:


1. temele complexe se divid si se încredintează unor echipe mai mici sau unor persoane
individuale;
2. tema i se potriveste ca aspiratie, pregătire si resurse disponibile;
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 3

18) În alegerea temei trebuie respectate următoarele criterii:


1. informarea – documentare prealabilă alegerii temei;
2. să se aibă în vedere importanta si actualitatea teoretică si practică a temei de cercetare;
3. necesitatea încheierii cercetării l a termenul stabilit;
4. toate
5. niciunul
RASPUNS 4

19) Schita proiectului de cercetare cuprinde numai unul dintre următoarele elemente:
1. metodele propuse;
2. termenul de finalizare a cercetării;
3. sursele de informare – documentare;
4. toate aceste elemente la un loc.
5. niciunul
RASPUNS 4

20) Proiectul temei, elaborat numai după terminarea documentării bibliografice,


contine numai:
1. documentarea bibliografica;
2. modul si termenele de prelucrare a informatiilor;
3. termenul de predare la beneficiar
4. niciunul
5. toate aceste componente.
RASPUNS 5

3
21) Planul preliminar de structurare a lucrării cuprinde numai:
1. selectarea surselor;
2. argumentatia teoretică, practică, juridică si social-politică;
3. note bibliografice;
4. fise de idei;
5. toate
RASPUNS 5

22) Documentarea bibliografică (livrescă) - scop :


1. să asigure cunoasterea zestrei stiintifice;
2. să asigure cunoasterea fenomenului practic.
3. ambele
4. niciunul
RASPUNS 1

23) Documentarea directă - specific :


1. să asigure cunoasterea zestrei stiintifice;
2. să asigure cunoasterea fenomenului practic.
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 2

24) Documentele primare - continut:


1. idei sub formă de documente (legislatia românească, acquis-ul comunitar,
jurisprudentă);
2. idei obtinute prin prelucrarea datelor primare
3. ambele
4. niciunul
RASPUNS 1

25) Documentele secundare - contin:


1. idei sub formă de documente (legislatia românescă, acquis-ul comunitar, jurisprudentă);
2. prelucrarea ale documentelor primare
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 2

26) Documente tertiare exemple:


1. reviste de referate, titluri, sinteze documetare, ghiduri bibliografice
2. bibliografii, culegeri de traduceri, sinteze de referate
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 2

27) Documentele microformate includ:


1. fise bibliografice;
2. benzi, discuri, CD, imagini, programul Lex 200
3. fise de idei
4. toate
5. niciuna
RASPUNS 2

4
28) Referatul documentar se realizează, în etapa studierii surselor, pe baza:

1. unei singure surse;


2. mai multor surse.
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 1

29) Referatul documentar de sinteză se realizează, în etapa studierii surselor, pe baza:


1. unei singure surse;
2. mai multor surse.
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 2

30) Fisa de idei retine:


1. ideea si pagina
2. datele din fisa bibliografica
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 3

31) Fisa bibliografică contine:


1. numai o idee si pagina de la care s-a extras;
2. autor, titlu, oras, editură, an, si numărul de pagini
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 2

32) Explicarea fenomenului juridic - etape :


1. formularea ipotezei;
2. verificarea ipotezei;
3. ambele;
4. niciuna.
RASPUNS 3

33) Ipoteza poate fi definita:


Olga Dutu, Ioana-Teodora Butoi, Metodologia cercetarii stiintifice juridice , Note de
curs, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2005,pag.26

Raspuns ?Este o presupunere, o supozitie, in baza careia urmeaza sa se explice


problema juridica.

34) De ce este importanta relatia cauzală ?


Olga Dutu, Ioana-Teodora Butoi, Metodologia cercetarii stiintifice juridice , Note de
curs, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2005,p.27

5
Raspuns ? Este indispensabila pentru producerea efectului. Sustine actiunea cauzei, o
grabeste sau o incetineste, o stimuleaza sau o franeaza.

35) Modalitati de verificare a ipotezei si de fundamentare a concluziilor stiintifice -


exemple:
1. experimentul
2. metode cantitative
3. studiul de caz
4. toate
5. niciuna
RASPUNS 4

36) Ipoteza cercetării este verificată dacă:


1. toate consecintele ei concordă cu datele practicii;
2. toti factorii independenti sunt controlati
3. ambele
4. niciunul
RASPUNS 1

37) Ipoteza cercetării este infirmată dacă:


1. nu s-au utilizat toate metodele de cercetare;
2. si numai o singură consecintă nu concordă cu datele practicii;
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 2

38) Care sunt conditiile pentru redactarea stiintifica a unei lucrari ?


Olga Dutu, Ioana-Teodora Butoi, Metodologia cercetarii stiintifice juridice , Note de
curs, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2005,p.38 si 39

Raspuns ? O lucrare sa fie redactată stiintific sa respecte succesiunea logică,


formularea si argumentarea clară a ideilor si dimensiunile adecvate.

39) Care sunt conditiile pentru redactarea stiintifica a unei lucrari ?


Olga Dutu, Ioana-Teodora Butoi, Metodologia cercetarii stiintifice juridice , Note de
curs, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, pag.39

Raspuns ? Conditia este ca lucrarea sa fie redactată stiintific sa asigure


corectitudinea trimiterilor bibliografice, acuratetea gramaticală si stilistică,
eliminarea detaliilor inutile si repetării ideilor si citatelor.

40) Notele bibliografice se trimit:


1. în subsolul paginii;
2. la sfârsitul fiecărui capitol;
3. la sfârsitul lucrării;
4. toate
5. niciuna
RASPUNS 4

41) Indexul de termeni reprezintă:


6
1. ordonarea alfabetică a cuvintelor cheie folosite în text;
2. ordonarea alfabetică a numelor proprii utilizate în text.
3. niciuna
4. ambele
RASPUNS 1

42) Indexul de nume reprezintă:


1. ordonarea alfabetică a cuvintelor cheie folosite în tex t;
2. ordonarea alfabetică a numelor proprii utilizate în text.
3. niciuna
4. ambele
RASPUNS 2

43) Pentru investigarea fenomenelor juridice se utilizeaza :


1. metoda statistica
2. metode prospective
3. metoda tipologica
4. toate
5. niciuna
RASPUNS 4

44) Alte metode de verificare a ipotezei :


1. metoda istorică;
2. metoda logică;
3. metode cantitative
4. toate
5. niciuna
RASPUNS 4

45) Metoda logică - caracteristici :


1. se corelează cu metoda istorică
2. surprinde dinamica internă a raporturilor sociale
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 3

46) Metoda logica - aplicatii în domeniul dreptului :


1. sistematizarea si interpretarea normelor juridice;
2. activitatea de elaborare si aplicare a legilor
3. ambele
4. niciunul
RASPUNS 1

47) ISBN înseamnă:


1. International Standard Book Number (număr international de clasificare pentru
cărti);
2. International Standard Serial Number (număr international de clasificare bibliografică
pentru seriale si periodice).
RASPUNS 1

7
48) Clasificarea normelor juridice presupune aplicarea:
1. metodei sociologice
2. studiul de caz
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 4

49) Metoda experimentala si metodele cantitative - caracteristici :


1. se aplica pe un esantion mare de subiecti
2. aduc un spor de precizie
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 2

50) Paragraful înseamnă:


1. cinci blancuri (spatii albe) în stânga textului;
2. un grup de mai multe rânduri, continând aceeasi idee.
RASPUNS 2

51) Numărul paginii (coloncifru) se pune în:


1. coltul din dreapta sus, la un cm de celelalte două margini;
2. coltul din stânga sus, la un cm de cele două margini.
3. niciunul
RASPUNS 1

52) Adverbul latin [sic] plasat în citat înseamnă:


1. reproducerea exactă a greselilor din original („asa”, „chiar asa”);
2. sublinierea unei părti din citat, făcută de autorul lucrării stiintifice („sublinierea
noastră”)
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 1

53) Metode prospective - specific :


1. se raporteaza la functia predictivă;
2. valorizează functia descriptivă
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 4

54) Abrevierea [N.A.] înseamnă:


1. sublinierea unei părti din citat, făcută de autorul lucrării stiintifice(„ sublinierea
noastră”)
2. interventia unui autor în textul altuia („nota autorului”).
RASPUNS 2

55) Pentru a evita plagiatul (furt intelectual) trebuie precizată sursa: autorul s i
lucrarea numai:
1. (în paranteză), imediat după textul preluat;
2. într-o notă de subsol;
3. ambele

8
4. niciunul
RASPUNS 3

56) Nota de subsol precizează:


1. autorul (prenume, nume), titlul, orasul, editura, anul, pagina, în ordine numerică;
2. autorul (nume, prenume), titlul, orasul, editura, anul, în ordine alfabetică.
3. niciunul
RASPUNS 1

57) Lista bibliografică (de la sfârsitul lucrării) precizează:


1. autorul ( prenume, nume), titlul, orasul, editura, anul, pagina, în ordine numerică;
2. autorul (nume, prenume), titlul, orasul, editura, anul, în ordine alfabetică.
3. niciuna
RASPUNS 2

58) Dacă sunt mai mult de doi autori, în nota de subsol se trec:
1. numele tuturor autorilor;
2. numele primului urmat de et al. („si altii”).
3. niciunul
RASPUNS 2

59) Dacă sunt mai mult de doi autori, în lista bibliografică de la sfârsitul lucrării se
trec:
1. numele tuturor autorilor;
2. numele primului autor urmat de et al. („si altii”).
3. niciunul
RASPUNS 1

60) Precizarea (V. supra p. 9) înseamnă:


1. trimiterea la un paragraf anterior („vezi mai sus în text la pag. 9”);
2. trimitere la un paragraf ulterior.
3. niciunul
RASPUNS 1

61) Tipul - caracterizare:


1. retine trasaturile esentiale fenomenului juridic
2. elimina elementele secundare
3. niciunul
4. ambele
RASPUNS 2

62) Adverbul latin passim din precizarea [V. pp. 78, 88 et passim] înseamnă:
1. trimitere la o anumită pagină;
2. „răspândit peste tot”, „în diferite locuri”.
3. niciunul
RASPUNS 2

63) Cuvântul latin idem înlocuieste:


1. numele autorului, în nota de subsol, când se repetă de mai multe ori;
2. numele autorului si titlul lucrării, în nota de subsol, când se repetă de mai multe ori.
3. niciunul

9
RASPUNS 1

64) Cuvântul latin ibidem înlocuieste:


1. numele autorului, în nota de subsol, când se repetă de mai multe ori;
2. numele autorului si titlul lucrării, în nota de subsol, când se repetă de mai multe
ori.
3. niciunul
RASPUNS 2

65) „Prepozitia latină apud („după”) precizează citarea indirectă, din surse
secundare” este o afirmatie:
1. falsă;
2. adevărată.
RASPUNS 2

66) Monografia este:


1. o lucrare axata pe descrierea unei singure teme;
2. o lucrare stiintifică amplă care abordează unitar concluzii, principii, teorii în limitele
unei stiinte.
3. niciunul
RASPUNS 1

67) Tratatul este:


1. o lucrare stiintifică amplă care abordează o singură problemă;
2. o lucrare stiintifică amplă care abordează unitar concluzii, principii, teorii în
limitele unei stiinte.
3. niciunul
RASPUNS 2

68) Studiul stiintific este:


1. o lucrare de cercetare stiintifică veritabilă, care solutionează unele probleme si
formulează altele noi, cu dimensiuni între 20-100 pag;
2. rezultatul partial sau final al unui studiu stiintific, cu caracter de informare, pe circa 10
pag.
3. niciunul
RASPUNS 1

69) Comunicarea stiintifică este:


1. o lucrare de cercetare stiintifică veritabilă, care solutionează unele probleme si
formulează altele noi, cu dimensiuni între 20-100 pag;
2. rezultatul partial sau final al unui studiu stiintific, cu caracter de informare, pe
circa 10 pag.
3. niciunul
RASPUNS 2

70) Lucrarea de disertatie este:


1. o lucrare stiintifică care se sustine la sfârsitul celor trei ani de facultate, tratând o
problemă de specialitate, pe 50 – 100 de pagini;
2. o lucrare stiintifică care se sustine la sfârsitul celor doi ani de masterat, tratând o
problemă de specialitate, pe 50-100 de pagini.
3. ambele

10
4. niciuna
RASPUNS 2

71) Dizertatia se defineste ca:


1. o lucrare stiintifică care se sustine la sfârsitul celor trei ani de facultate, tratând o
problemă de specialitate, pe 50 – 100 de pagini;
2. o lucrare stiintifică care se sustine la sfârsitul celor doi ani de masterat, tratând o
problemă de specialitate, pe 50-100 de pagini.
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 2

72) Dreptul penal este :


1. o disciplină juridică de ramură
2. o disciplină juridico-istorică
3. o disciplina de sinteza
4. niciuna
RASPUNS 1

73) Din punct de vedere al finalitatii , distingem urmatoarele tipuri de cercetare:


1. cercetare principala si secundara;
2. cercetare fundamentala si aplicata;
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 2

74) Stiinta - componente :


1. o parte a artei
2. structuri cognitive
3. argumente
4. nucleu paradigmatic
RASPUNS 4

75) Metodologia cercetarii - definitie :


1. ansamblu de etape si instrumente ale cunoasterii stiintifice
2. teorie a argumentarii
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 1

76) Este o activitate creatoare si sistematica :


1. cercetarea cantitativa
2. stiinta
3. cercetarea stiintifica
4. alegerea temei de cercetare
RASPUNS 3

77) Specificul cercetarii stiintifice :

1. sporeste volumul cunostintelor

11
2. este o activitate sistematica si creatoare
3. ambele
4. nciuna
RASPUNS 3

78) Institutul de Cercetari Juridice - apartenenta :


1. Ministerul Educatiei si Cercetarii
2. Academiei Române
3. ambelor
4. nciuna
RASPUNS 2

79) Academia Româna are în subordine :


1. Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
2. Institutul pentru cercetarea si prevenirea criminalitatii
3. ambele
4. nciuna
RASPUNS 4

80) Surse documentare bibliografice - exemple :


1. culegeri de traduceri
2. sinteze de referate
3. ambele
4. nciuna
RASPUNS 3

81) Fisele bibliografice se întocmesc :


1. în etapa de informare
2. în faza de culegere a surselor
3. ambele
4. nciuna
RASPUNS 2

82) Etapele documentarii :


1. etapa utiizarii resurselor
2. etapa studierii surselor
3. ambele
4. nciuna
RASPUNS 3

83) Documentarea prin consultarea specialistilor - specific :


1. se realizeaza în orice moment al elaborarii lucrarii;
2. se refera atât la aspectele teoretice, cât si la cele metodologice
3. ambele
4. nciuna
RASPUNS 3

84) O ipoteza îsi dovedeste valoarea stiintifica daca:


1. e raportata la numarul de subiecti din esantion
2. daca valorifica microformatele
3. ambele

12
4. nciuna
RASPUNS 4

85) Cerinte ale ipoteze :


1. sa permita previziuni
2. sa genereze un bogat continut informational
3. ambele
4. nciuna
RASPUNS 3

86) Tipuri de conexiuni între fenomenele juridice :


1. relatii de cauzalitate
2. relatii de conditionare
3. relatii de interdependenta
4. toate
5. niciuna
RASPUNS 4

87) Legatura dintre doua fenomene care se succed este o :


1. o relatie cauzala
2. o relatie de conexiune
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 1

88) Experimentul - caracteristici


1. este o observatie provocata;
2. presupune delimitarea variabilei independente de cele dependente
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 1

89) Forme ale experimentului :


1. de teren sau de laborator;
2. naturale si artificiale
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 3

90) Experimentul - avantaje :


1. posibilitatea repetarii;
2. se aplica si stiintelor juridice;
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 3

91) În domeniul criminalisticii se aplica :


1. metoda sociologica
2. experimentul de laborator
3. ambele
4. niciuna

13
RASPUNS 2

92) Simularea - caracteristici :


1. contribuie la clarificari metodologice
2. o forma particulara a experimentului
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 3

93) Etapele experimentului :


1. alegerea unitatilor de experimentare
2. delimitarea grupului de control de lotul experimental
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 1

94) Carei metode ii este proprie etapa compararii influentei variabilei


independente asupra variabilei dependente ?
1. comparatiei
2. experimentului
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 2

95) Aplicarea caror metode are ca rezultat prognoza juridica ?


1. metodei tipologice
2. metodelor prospective
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 2

96) Aplicarea caror metode are ca rezultat prognoza juridica ?


1. metodei sociologice
2. metodelor cantitative
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 4

97) Aplicarea metodelor cantitative în domeniul dreptului se concretizeaza în :


1. întocmirea statisticilor judiciare
2. elaborarea unor noi definitii
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 1

98) Metoda statistica- importanta:


Olga Dutu, Ioana-Teodora Butoi, Metodologia cercetarii stiintifice juridice , Note de
curs, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2005,pag.35

Raspuns ? Studiază fenomenele de masă ale societătii si ale statului, clasificandu-le si


14
sistematizandu-le prin retinerea elementelor fundamentale si inlăturarea celor
accidentale, păstrand doar ceea ce este reprezentativ si tipic, regularitatea
aparitieiunor fenomene, constanta acestora si aprecierea cantitătii lor.

99) Studiul de caz - specific :


1. se raporteaza la grupuri
2. se aplica unui individ, fenomen, norma juridica;
3. ambele
4. niciunul
RASPUNS 2

100) Incursiunea în istoricul unui fenomen, al unui caz este o caracteristica :


1. a metodei istorice
2. a studiului de caz
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 2

101) Ce metoda are ca si caracteristica incursiunea in istoricul unui


fenomen, al unui caz ?
1. stabilirea unui diagnostic pentru inculpat
2. identificarea unor asemanari între tipuri de infractiuni
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 1

102) Ce metoda se poate aplica pentru a studia personalitatea martorului sau a


victimei ?
1. metoda statistica
2. anamneza clinica
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 2

103)Cum se pot evidentia sursele disfunctiilor personalitatii infractorului ?


1. studiul de caz
2. metoda tipologica
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 1

104)Ce metoda se bazeaza pe conceptul de tip ?


1. istorica
2. experimentala
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 4

105)Care sunt formele metodei comparative ?


1. analogia;
2. argumentarea;
3. ambele;
15
4. niciuna
RASPUNS 1

106) Care este specificul metodei comparative ?


1. observarea a cel puti 2 fenomene, norme juridice, etc.
2. realizarea unor diagnoze
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 1

107) Carei metode ii este specific procedeul concordantei ?


1. metodei sociologice;
2. metodei comparative;
3. ambelor
4. niciuneia
RASPUNS 2

108) Ce procedee valorifica metoda comparativa ?


1. procedeul variatiilor concomitente
2. procedeul diferentei
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 3

109) Ce aplicatii in domeniul juridic cunoaste metoda comparativa?


1. confruntarea ipotezelor cu obiectivele
2. evaluarea unor fenomene pentru estimarea unor solutii legislative
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 2

110) Ce etape se parcurg pentru realizarea anchetei ?


1. revederea literaturii
2. culegerea si inregistrarea informatiilor
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 2

111) Care sunt tehnicile specifice anchetei ?


1. chestionarul;
2. interviul;
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 3
112) Care este scopul chestionarului :
1. evaluarea globala a unui fenomen juridic
2. identificarea genezei relatiilor criminogene
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 2

16
113) Ce ategorii de întrebari delimitam în structura chestionarului :
1. factuale si de opinie
2. închise si deschise
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 1

114) Ce tipuri de chestionare se regasesc in literatura de specialitate?


1. autoadministrate si administrate prin operatori de ancheta;
2. speciale si omnibus;
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 3

115) La ce se refera intrebarile introductive, bifurcate, de control ?


1. dimensiunile chestionarului
2. structura chestionarului
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 2

116) In ce domeniu se aplica mai mult interviul?


1. teoria dreptului
2. dreptul comercial
3. criminologie
4. toate
5. niciuna
RASPUNS 3

117) Ce tipuri de interviu se aplica in criminologie?


1. interviul formal si neformal
2. interviul direct si indirect
3. ambele
4. niciunul
RASPUNS 3

118)In ce scop se aplica interviul clinic ?


1. stabilirea relatiilor între cauzele care au generat o anumita reactie a individului ;
2. prognoza fenomenelor socio-juridice
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 1

119) Din punct de vedere al modului de relationare între cel care intervieveaza si cel
intervievat, distingem :
1. interviul sensibil si neutru;
2. interviul neutru si sever;
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 3

17
120) Sursele de analiza în cadrul tehnicii documentare sunt :
1. dosare penale, civile, comerciale, etc.
2. scrisori, jurnale, biografii;
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 3

121) Cum poate fi definit testul ?


1. un instrument de diagnoza si prognoza
2. o modalitate de verificare a variabilelor independente
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 1

122) Calitatile care certifica valoarea unui test sunt :


1. validitatea
2. fidelitatea
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 3

123) Ce metode se aplica in studiul personalitatii unui infractor ?


1. testelor de personalitate
2. probelor proiective
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 3

124) Cum se poate anticipa potentialul delincvential al unui individ ?


1. se poate realiza cu ajutorul testelor, acesta fiind scopul lor;
2. este dificil de realizat, deoarece pot interveni si factori circumstantiali;
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 2

125) Ce poate releva testul de personalitate ?


1. gradul de imaturitate social-emotionala;
2. hiperagresivitatea în relatiile cu ceilalti
3. ambele
4. niciunul
RASPUNS 3

126) Etapele cercetarii stiintifice pot fi :


1. chestionarul
2. interviul
3. ambele
4. niciuna
RASPUNS 3

18
127) Sistemul managementului în cercetarea stiintifică juridică - subsisteme:
1. organizatoric;
2. informational;
3. decizional;
4. cel al metodelor si tehnicilor specifice de gestiune;
5. toate
RASPUNS 5

19