Sunteți pe pagina 1din 8

Data: 17.05.

2016

Ora: 10- 11

Clasa: a IV- a

Învățător: Covaciu Ana

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Vad

Aria curriculară: Matematică și științe

Disciplina: Științe ale naturii

Unitatea de învățare: Sistemul nostru solar. Lumina

Subiectul lecției: Curcubeul. Culoarea corpurilor

Tipul lecției: însușire de noi cunoștințe

Scopul lectiei: Însușirea cunoștințelor despre formarea curcubeului; efectuarea unor


experimente simple pentru a observa descompunerea luminii albe in cele șapte culori ale
spectrului.

Obiective operaționale:
O1 -să identifice materialele utlizate în experimente pe baza observării directe;

O2 -să evidenţieze culorile în care este descompusă lumina, în urma experimentelor


efectuate;

O3 - să descrie fenomenul apariţiei curcubeului, pe baza explicaţiilor învăţătorului;

O4 - să formuleze concluzii legate de fenomenul formării curcubeului pe baza observării ppt-


ului prezentat.

1
Strategii didactice:

Metode și procedee: conversatia, explicatia, demonstratia, instructajul verbal,


experimentul, jocul didactic, exercitiul , brainstorming .

Mijloace de învațare: fişe de înregistrare a datelor experimentelor, manuale, fișă de lucru,


jucării de suflat baloane de săpun, lanterne,folie plastic de culoare roșie și verde.

Forme de activitate: frontală, pe grupe, individuală

Resurse bibliografice:
 Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru ştiinţe ale naturii - clasa
a IV-a, Bucureşti, 2005
 Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Ioana Ghimbaş-Ştiinţe ale naturii,manual pentru
clasa a IV-a, Editura Aramis, Bucureşti, 2006
 Dumitru D Pârâială, Viorica Pârâială, Cristian-George Pârâială, Ştiinţe ale naturii,
auxiliar al manualelor alternative, clasa a IV-a, Editura Euristica, Iaşi, 2007
 ***, “Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar”, Editura Prognosis, 2001
 Marea carte despre experimente , Editura Litera International, 2006.

Resurse temporale: 50 minute

Resurse umane: elevii, cadrul didactic

Resurse spațiale: sala de clasă

2
Desfășurarea activității
Etapele Ob. Strategii didactice
lecției op. Evaluare
Dozare Conținutul științific Metode și Forme de Resurse
procedee organizare materiale
1.Moment Stabilesc ordinea și disciplina, pregătesc conversația frontală observare
organizatoric materialul didactic necesar, verific dacă elevii si- sistematică
1 min au pregatit cele necesare pentru lectie.
2. Captarea Joc didactic : ,,Pliculețul cu surprize” frontală bilețele orală
atenţiei La panoul cu Zâna Primăvara se află un conversația
8 min desen acoperit cu o coală albă secționată în 5 părți.
Fiecărei părți îi corespunde o cifră . jocul didactic desenîn format
Într-un plic se află mai multe bilețele cu mare
enunțuri lacunare referitoare la lecția anterioară :
,,Surse de lumină. Vizibilitatea corpurilor.
Umbra”.
Elevii au sarcina de a extrage câte un
bilețel.Cel care a răspuns corect merge la panou și
înlătură partea de coală albă ce are aceeași cifră cu
biletul extras.
În final , vor descoperi un desen ce
înfățișează curcubeul .

3. Anunţarea Se enunţă titlul lecţiei – Curcubeul. Observare


temei şi a Culoarea corpurilor conversația frontală caiete sistematică
obiectivelor Captez atenţia elevilor asupra participării

3
active şi cu interes la rezolvarea unor experimente
2 min prin care să descoperim ce culoare are lumina şi
de ce corpurile sunt colorate.
4. Dirijarea Se va prezenta în continuare, cu ajutorul
învățării videoproiectorului, un PPT – Povestea ppt
curcubeului.
20 min Le voi cere elevilor să observe lumina
naturală şi să identifice culoarea acesteia . frontală
conversația orală
Le propun elevilor să verifice veridicitatea
afirmaţiilor privind culoarea luminii printr-un
experiment: pe grupe
Experimentul nr.1
a) Ce urmărim? experimentul
O1 - Identifică paşii experimentului. baloane de
- Să observăm care este culoarea luminii . săpun
b)Ce materiale folosim?
În prima variantă a experimentului avem
nevoie de jucării ce produc baloane de săpun și observația lanterne
lanterne.
c)Cum procedăm ?
Aprindem lanterna și în lumina ei producem fișă de lucru
baloane de săpun.
d) Ce constatăm?
Culorile în care se descompune lumina sunt:
roşu, oranj, galben, verde, albastru, indigo, violet
(culorile spectrului luminii)
O2 Concluzia va fi comunicată de câte un elev

4
din fiecare echipă şi este notată pe fişe.( Anexa 1)
frontală
Se prezintă un material Power Point despre observația flip-chart
curcubeu, modul în care el se produce, când se
O4
poate observa cel mai bine,cum se vede etc. orală
În urma celor constatate după efectuarea
primului experiment,eleviii își vor nota în caiete ppt
schița lecției de pe tablă.
caiete

Se efectuează și al doilea experiment


referitor la culoarea corpurilor.
Le propun elevilor să verifice veridicitatea
afirmaţiilor printr-un experiment:
Experimentul nr.2 experimental
a) Ce urmărim?
- Identifică paşii experimentului. lanterne
- Să observăm cum se amestecă culorile.
O1
b)Ce materiale folosim? plastic
Avem nevoie: două lanterne, două bucăţi de roșu și verde
plastic transparent ( unul roșu și unul verde)
două bucăți de elastic, un carton alb. elastic
c)Cum procedăm ?
1.Fixăm pe lanterne cu ajutorul elasticelor cele carton alb
două bucăți de plastic colorat.
2. Aprindem lanternele și le îndreptăm spre
cartonul alb suprapunând cele două fascicule de
lumină.

5
d) Ce constatăm?
Zona în care cele două fascicule se suprapun
apare galbenă.
Elevii vor nota pe fișa de lucru ce au observația
O3 constatat în urma celui de-al doilea experiment.
În continuarea lecției se vizionează o
secvență dintr-o prezentare Power Point.
Elevii vor nota observațiile în urma calculator
efectuării experimentului. videoproiector
În urma celor constatate după efectuarea
experimentului nr.2 eleviii își vor nota în caiete caiete
continuarea schiței lecției referitoare la culoarea
corpurilor. manual

5. Obținerea În continuarea lecției vom completa o conversația frontală planșă orală


performanței O3 planşă (organizatorul grafic – MINTE
LUMINATĂ) În fața clasei pe o planșă sunt
10 min notate idei personale la care elevii vor enumera exercițiul
ideile proprii, constatate despre curcubeu și culori.

6.Retenția și Elevii vor extrage dintr-un plic bilețele pe conversația frontală plicul cu evaluare orală
transferul O4 care vor avea scrise enunțuri lacunare. Ei vor întrebări
completa acele enunțuri si vor merge la tabloul cu exercițiul
8 min Zâna Primăverii și vor lipi acele imagini pe tablou
.În final vor obține la tablou Soarele și norii.

7.Aprecieri și Tema pentru acasă : căutarea altor conversația frontală caietul de


recomandări informații despre curcubeu și culorile ce-l științe
1 min formează .

6
Fac aprecieri generale asupra activităţii şi
asupra conţinuturilor învăţate și voi recompensa
elevii pentru participarea activă la ora de științe.

7
Anexa 1
GRUPA ....................
CURCUBEUL. CULOAREA CORPURILOR
FISĂ DE LUCRU

EXPERIMENTE De ce avem Cum se Ce constatăm ?


nevoie ? procedează ?
1.,,Ce culoare *Jucării ce a)Se aprinde _____________
are lumina ?” produc lanterna și în
baloane de raza ei se _____________
săpun produc _____________
baloane de
*lanternă _____________
săpun.
_____________
_____________
_____________
_____________
2.,,Cum se pot * 2 lanterne Se atașează în _____________
amesteca culorile fața
* două bucăți _____________
?” lanternelor
de plastic
cele două _____________
transparent
bucăți de
unul roșu și _____________
plastic, apoi se
unul verde
luminează
_____________
*un carton alb cartonul.
_____________
* 2 elastice
_____________
______________
______________
______________
______________