Sunteți pe pagina 1din 5

Tabelul 6.1.

Recomãndari pentru controlul vibraþiilor torsionale la motoarele în 2 timpi Sulzer RND, RND/M ºi RLA cu 4,5 ºi 6
cilindri cuplaþi la linii scurte de arbori
Linie de arbori scurtã
Nr. RLA 56 RND/M 68 RND/M 76
cil.
6 Zona de turaþii interzise (rezonanþa cu armonica de ordinul 6/I)
Pentru linie de arbori foarte scurtã ºi elice grea se recomandã volant+disc la capatul liber
al arborelui cotit (absorbitor dinamic cu volant). Posibil necesar un amortizor de vibraþii.
Ca regulã, diametrele minime ale liniei de arbori recomandate de societãþile de clasificare trebuie uºor mãrite.
Cu elice cu pas variabil este necesar un amortizor de vibraþii torsionale care sã permitã operarea sigurã a motorului chiar cu
elicea la pas 0 prin zona de turaþii interzise.
5 Zona de turaþii interzise nu este necesarã. Volantul este extrem de mic. Prin creºterea uºoarã a diametrelor arborilor rezultã o
creºtere a rigiditãþii lor astfel încât turaþia criticã de ordinul 5 va fi dincolo de turaþia nominalã. Cu cât este mai scurtã linia de
arbori ºi mai mic momentul de inerþie al elicei, cu atât mai puþin trebuie rigidizaþi arborii. Se recomandã totuºi ca arborele
intermediar sã aibã diametrul mai mare decât al arborelui portelice.
La MCR sunt condiþii bune de funcþionare dacã turaþia criticã de ordinul 5/I este:
n(5/I)1.22·nMCR [rot/min] n(5/I)=1.22·nMCR [rot/min] n(5/I)=1.33·nMCR [rot/min]
nMCR=170 rot/min nMCR= 150 rot/min nMCR=122 rot/min
L DAI DAPE Ielice L DAI DAPE Ielice L DAI DAPE Ielice
[m] [mm] [mm] [kgm2] [m] [mm] [mm] [kgm2] [m] [mm] [mm] [kgm2]
9.0 550 490 30000 11.5 620 540 40000 13. 750 700 90000
8.0 540 480 30000 9.0 615 530 40000 11. 750 680 90000
7.0 520 470 30000 9.0 565 530 50000 9. 740 620 90000
4 Nu este necesara o zonã de turaþii interzise. Volantul este foarte mic. Prin creºterea diametrelor liniei de arbori, rigiditatea liniei
va þine turaþia criticã de ordinul 4/I în afara turaþiei de MCR. Cu cât linia de arbori este mai scurtã, cu atât va fi mai mic
momentul de inerþie al elicei ºi necesitatea de rigidizare a liniei de arbori mai redusã. Este recomandat ca arborele intermediar
sã aibã diametrul mai mare decât al arborelui portelice.
Condiþii satisfãcãtoare de funcþionare la MCR din punct de vedere al vibraþiilor torsionale dacã turaþia criticã de ordinul 4/I este:
n(4/I)=1.3·nMCR ; nMCR=170 rot/min n(4/I)=1.3·nMCR ; nMCR=150 rot/min n(4/I)=1.4·nMCR ; nMCR=122 rot/min
L DAI DAPE Ielice L DAI DAPE Ielice L DAI DAPE Ielice
[m] [mm] [mm] [kgm2] [m] [mm] [mm] [kgm2] [m] [mm] [mm] [kgm2]
12. 530 450 25000 11.5 535 495 40000 11. 650 500 85000
9. 475 420 25000 9.0 500 480 40000 10. 620 500 85000
8. 450 420 25000 8.0 495 470 40000 9. 600 500 85000
L: Lungimea liniei de arbori; DAI: Diametrul arborelui intermediar; DAPE: Diametrul arborelui port elice; Ielice: Momentul de inertie la elicei
impreuna cu apa antrenatã

Tabelul 6.2. Recomandãri pentru controlul vibraþiilor torsionale la motoarele în 2 timpi Sulzer RND, RND/M ºi RLA cu 46
cilindri cuplaþi la linii de arbori de lungime medie
Nr. Linie de arbori de lungime medie
cil.
RLA 56 RND/M 68 RND/M 76
6 Zona de turaþii interzise în jurul turaþiei critice 6/I
Cu o elice grea ºi, în funcþie de lungimea liniei de arbori, volant+disc la
capãtul liber al arborelui cotit pot fi necesare
În funcþie de lungimea liniei de arbori ºi momentului de inerþie al elicei, poate fi necesarã o uºoara mãrire a diametrelor minime
recomandate de societatile de clasificare
Poate fi necesar un Amortizor de vibraþii este necesar pentru instalaþii cu elice cu pas variabil
amortizor de vibraþii
pentru instalaþii cu elice
cu pas variabil
5 Zona de turaþii interzise în jurul turaþiei critice 5/I
Necesar volant Neceasar un amortizor
motor+volant la capãtul de vibraþii torsionale
liber al arborelui cotit care sã menþinã
tensiunile datorate
armonicii 5/I din linia de
arbori sub limita
admisibilã
Amortizor de vibraþii
poate fi necesar
Obligatoriu amortizor de
vibraþii pentru instalaþii
cu elice cu pas variabil
pentru operarea sigurã a
instalaþiei chiar cu
elicea la pas 0
4 Zona de turaþii interzise în jurul turaþiei critice 4/I
Amortizor de vibraþii torsionale este necesar pentru
a menþine tensiunile din linia de arbori datorate
armonicii 4/I sub limita admisibilã

Tabelul 6.3. Recomandãri pentru controlul vibraþiilor torsionale la motoarele în 2 timpi Sulzer RND, RND/M ºi RLA
cu 46 cilindri cuplaþi la linii de arbori de lungime mare
Linie de arbori lunga
Nr. cil. RLA 56 RND/M 68 RND/M 76
6 Zona de turaþii interzise în jurul turaþiei critice 6/I
(Nu este necesarã zona de turaþii interzise dacã diametrele arborilor ºi volantul
motorului sunt suficient de mari )

5 Zona de turaþii interzise în jurul turaþiei critice 5/I


4 Zona de turaþii interzise în jurul turaþiei critice 4/I
În funcþie de momentul de inerþie al elicei, o uºoarã creºtere a diametrelor liniei de
arbori poate fi necesarã.
Momentul de inerþie al elicei trebuie þinut la minimum.
Un volant masiv este necesar.
Poare fi necesar amortizor de
vibraþi torsionale pentru
menþnerea în limitele
admisibile a tensiunilor din linia
de arbori datorate rezonanþi cu
armonica 4/I.
Necesar amortizor de vibraþii torsionale pentru a permite funcþionarea sigurã a
instalaþiiilor cu elice cu pas variabil, la trecerea prin zona de turaþii interzise cu
elicea la pas 0.

Tabelul 16.4. Recomandãri privind controlul vibraþiilor torsionale ale liniilor de arbori cuplaþi la motoare Diesel în 2 timpi
Sulzer RTA62U
Nr. cil. Moment Turaþii Lungimea liniei de arbori
de interzis
inerþie e
elice
[tm2]
<10 m 1015 m 1525 m >25 m
R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3
4 2025 Da AA AA AA AA AVN AA DCLA
Nu MLA MLA MLA MLA AA AA AA AA
2532 Da AA MLA AA AA AA AA AVN AVN
Nu MLA MLA MLA MLA AA MLA AA MLA
3240 Da AA MLA AA MLA AA AA AVN AA
Nu MLA MLA MLA MLA AA AA AA AA
5 2532 Da AA MLA AA AA DCLA AVN
Nu MLA MLA AA AA AA AA AA AA
3240 Da AA MLA AA AA DCLA AA
Nu MLA MLA MLA MLA AA AA AA AA
4050 Da AA MLA AA AA AVN AA AVN AVN
Nu MLA MLA MLA MLA AA AA AA AA
6 3038 Da AVN AA DCLA AVN
Nu AA MLA AA AA DCLA AA
3850 Da AVN AA AVN AVN
Nu AA MLA AA AA AA AA
5070 Da AA AA AVN AA AVN AVN
Nu AA MLA AA AA AA AA AVN AVN
7 <45 Da DCLA
Nu AA AA AA
4560 Da AVN
Nu AA AA AA AA
6090 Da AVN AVN AVN
Nu AA AA AA AA AA AA
8 <60 Da
Nu DCLA AA
60100 Da DCLA
Nu AA AA DCLA
100130 Da AVN
Nu AA AA AA AA