Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAÞIEI NAÞIONALE

UNIVERSITATEA MARITIMÃ din CONSTANÞA

PROIECT DE CERCETARE – GRANT NR. A/61

Modelarea numericã a fenomenelor


termogazodinamice, mecanice, a
funcþionãrii motoarelor cu ardere internã
navale ºi a sistemelor auxiliare ale
acestora

RAPORT FAZA II 2000

Modelarea ºi simularea comportamentului


dinamic al sistemelor de propulsie navalã.
Validãri experimentale
DIRECTOR DE PROIECT
Prof. univ. dr. ing. Nicolae BUZBUCHI