Sunteți pe pagina 1din 3

Raport de cercetare – Grant CNCSIS cod 61 2

CUPRINS

Pag.
Introducere…………..
…………………………………………………. 3

1. Cinematica ºi dinamica motoarelor navale. 5


…………………………
1.1. Cinematica mecanismului 5
motor............................................…..
1.2. Dinamica mecanismului 25
motor.....................................................
Bibliografie............................................................................ 43
..............

2. Echilibrarea motoarelor 44
navale........................................................
2.1. Cauzele dezechilibrãrii 44
motoarelor..............................................
2.2. Echilibrarea motorului 47
monocilindric............................................
2.3. Echilibrarea motoarelor policilindrice în 53
linie................................
2.4. Echilibrarea motoarelor în 61
V........................................................
2.5. Echilibrarea motoarelor cu pistoane 63
opuse.................................
Bibliografie............................................................................ 64
..............

3. Fenomene dinamice de la bordul 66


navelor.......................................
3.1. Generalitãþi asupra fenomenelor dinamice de la 66
bordul navelor.
3.2. Vibraþii generate de motorul 66
naval...............................................
3.3. Vibraþii generate de elicea 71
navalã...............................................
3.4. Vibraþii datorate efectelor 73
mãrii....................................................
3.5. Interacþiunea dinamicã corp navã-motor 76
naval............................
Bibliografie............................................................................ 79
..............
Raport de cercetare – Grant CNCSIS cod 61 3

4. Vibraþiile liniilor de arbori antrenaþi de motoarele 80


navale..............
4.1. Vibraþiile libere ale liniilor de arbori ale motoarelor 80
navale..........
4.2. Analiza surselor de excitaþie a vibraþiilor liniilor de
arbori antre- 95
naþi de motoarele
navale.................................................……….
4.3. Vibraþiile forþate ale liniilor de arbori ale motoarelor 110
navale.........
4.4. Vibraþiile cuplate ale liniilor de arbori ale motoarelor 123
navale.......
4.5. Rezultate experimentale ale mãsurãrilor vibraþiilor
liniilor de arbori ale motoarelor 138
navale…………………………………………………
Bibliografie............................................................................ 141
..............

5. Vibraþiile structurilor de rezistenþã ale motoarelor 148


navale............
5.1. Sursele de excitaþie a vibraþiilor de încovoiere ale
structurilor de rezistenþã ale motoarelor 148
navale.........................................…….
5.2. Vibraþiile libere ºi forþate ale structurilor de rezistenþã
ale motoarelor 149
navale........................................................................
5.3. Rezultate experimentale ale mãsurãtorilor vibraþiilor
de încovo- 155
iere ale structurilor de rezistenþã ale motoarelor
navale..........….
Bibliografie............................................................................ 159
..............

6. Concepte moderne în modelarea, controlul ºi


ameliorarea com-portamentului dinamic al 161
motoarelor navale.................................
6.1. Noi proceduri utilizate în proiectarea sistemelor de
propulsie navalã în scopul ameliorãrii
comportamentului dinamic al aces- 161
tora……………………………………………………………………
.
6.2. Metode moderne de control al vibraþiilor torsionale ale
liniilor de arbori antrenaþi de motoarele lente de 169
propulsie.........................
6.3. Comportamentul dinamic în regim tranzitoriu al
instalaþiilor cu motoare navale de 186
propulsie........................................................
Raport de cercetare – Grant CNCSIS cod 61 4

Bibliografie……………………………... 19
…………………………………. 6