Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECTIE

Data: 2.12. 2004


Clasa: a IX-a
Obiectul: Logica
Subiectul: Propozitii categorice
Tipul de lectie: transmitere si insusire de noi cunostinte
Obiective de referinta:
- Identificarea structurii unui argument, a elementelor componente si relatiilor dintre acestes;
- Folosirea corecta a unor forme si operatii logice.
Obiective operationale:
O1: sa stabileasca structura propozitiilor categorice (subiect logic, predicat logic, cuantor), pe baza explicatiilor date;
O2: sa identifice tipurile de propozitii categorice (dupa cantitate si dupa calitate), cu ajutorul schemei din manual;
O3: sa exemplifice tipurile de propozitii categorice (cel putin un exemplu pentru fiecare tip), fara a avea acces la manual;
O4: sa reprezinte grafic propozitiile categorice cu ajutorul diagramelor Euler (minimum 50%);
O5: sa aduca propozitiile categorice din limbaj comun in limbaj standard (cel putin un exemplu), fara a face apel la manual.
OA: stimularea interesului pentru disciplina logica.
Strategii didactice:
Metode: explicatia, convorbirea, exercitiul, problematizarea, munca in grup;
Mijloace: plansa, manual.
Modalitati de organizare a activitatii cu elevii: frontal si individual.
Bibliografie:
Cazacu Aurel - “Logica fara profesor”, Ed. Corint, Bucuresti, 2000
Ministerul Invatamantului si Cercetarii - “Programa de logica”, 2001.
Anexa 2

Aducerea propozitiilor din limbaj cotidian


in limbaj standard

Limbaj cotidian
Limbaj standard

Toate mamiferele sunt vertebrate.


Mamiferele sunt vertebrate.
Toti elevii care absenteaza 60 de ore
Un elev care absenteaza 60 de ore nemotivati sunt exmatriculati.
nemotivat este exmatriculat. Toti oamenii patiti sunt priceputi.
Tot patitul e priceput.
Nici un elev nu este absent.
Nimeni nu lipseste. Nici un om nu este nemuritor.
Nimeni nu este nemuritor. Nici un om sincer nu este lipsit de
Cei sinceri nu sunt lipsiti de curaj. curaj.
Nici un cal nu este inaripat.
Nu exista cai inaripati.
Unele masini sunt de culoarea roz.
Exista si masini de culoarea roz. Unii muzicieni sunt filosofi.
Printre muzicieni sunt si filosofi.
Unele muste nu fac miere.
Nu toate mustele fac miere. Unele schimbari nu sunt bune.
Nu toate schimbarile sunt bune.
Elemente esentiale de continut Strategii Evaluare
Secventele Obiec- Timp
lectiei tive Activitatea profesorului Activitatea elevului
Metode Mijloace
1. Voi prezenta elevilor o serie de Elevii stabilesc daca aceste defi- 10' Conver Evaluare
Reactuali- definitii. nitii sunt corecte si identifica regu- satia, orala
zarea cu- lile care au fost respectate (daca proble-
nostintelor definitia este corecta) sau incalcate matiza-
(daca definitia nu este corecta). rea
Voi da elevilor un exemplu de Elevii identifica operatia logica
diviziune. (diviziunea), in comparative cu
operatia logica inversa (clasifica-
re).
2. Aflarea titlului noii lectii se va Elevii rezolva aritmogriful. 5' Exerci- Plansa
Anuntarea realiza cu ajutorul unui aritmo- tiul,
temei grif (anexa 1). proble-
Voi anunta elevii ca astazi vom matiza-
invata despre propozitiile catego- rea
rice:
a) definitia propozitiilor catego-
rice;
b) structura propozitiilor catego-
rice;
c) tipuri de propozitii categorice.

3. Notiunile nu se folosesc in mod 30' Expu-


Transmite izolat, ci in propozitii; intre ele nerea,
-rea cuno- se stabilesc anumite raporturi. conver

S S
stintelor Voi enunta definitia propozitiei satia
categorice, ilustrand cu un exem-
plu: “Toti elevii sunt prezenti”.
Orice propozitie categorica are
o valoare de adevar (1=adevarat,
0=fals, ?=plauzibil).
O2 Voi analiza structura propozitii- Elevii dau exemple de propozitii Exerci- Manual
lor categorice (subiect logic, pre- categorice si identifica structura tiul
dicat logic, cuantor, copula). lor.
Exista mai multe tipuri de pro-
pozitii categorice:
1) universale: enunta ceva Elevii analizeaza schema din Exerci-
O1 despre toata sfera lui S. manual care prezinta clasificarea tiul,
a) afirmative: “Toti elevii din propozitiilor categorice si dau cate proble-
clasa a IX-a sunt adolescenti”. un exemplu pentru fiecare matiza-
O3 SaP propozitie rea,
munca
pe gru-
b) negative: “Nici un om nu este puri
nemuritor”.
SeP

2) particulare: se refera doar la o


parte din elementele care for-
meaza sfera lui S.
a) afirmative: “Unii elevi sunt
sportivi de performanta”.
SiP
S
P

b) negative: “Unele pasari nu


sunt rapitoare”.
SoP
S
P
Voi prezenta elevilor o lista cu Elevii stabilesc structura si tipul Exerci- Plansa
mai multe propozitii categorice, propozitiilor categorice tiul
atat universale, cat si particulare

4. Voi da exemple de propozitii Elevii transforma propozitiile din 5' Proble- Evaluare
Obtinerea O4 categorice in limbaj cotidian, asa limbaj cotidian in limbaj standard. matiza- orala
perfor- cum apar ele in viata de zi cu zi rea
mantelor (anexa 2).
5. Voi face aprecieri finale cu pri-
Aprecieri vire la modul de desfasurare a
finale lectiei.