Sunteți pe pagina 1din 1

Automotive Electronics

From/De la Operaţiile efectuate şi periodicitatea acestora la instalaţiile cu Author / Autor Page/Pagina


sprinklere
CljP/FCM3 FP_FBO 1/1

Elemente componente Operaţii (activităţi) Periodicitate (frecvenţă)

Dispozitivele de măsurare a diferiţilor parametrii


Verificare vizuala săptămânal / lunar
(manometre)

Dispozitive de semnalizare optice şi acustice Control şi verificare trimestrial

Revizii, reparatii
Conducte, armături, fitinguri curente, accidentale anual
Reparatii capitale

Hidranti Control şi verificare trimestrial


Racord de alimentare a instalaţiei
lunar
de la pompele mobile Control şi verificare
Robinete Control şi verificare lunar
Dispozitive de alarmare optică şi acustică Testări trimestrial
Dispozitive de măsurare Testări
Capete sprinklere Testări cel puţin o dată la cinci ani
Sprinklere fast response Testări
Robinete Întreţinere anual sau ori de câte ori este nevoie.

Cadru tehnic PSI

© This document is the executive property of ROBERT BOSCH CljP. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties