Sunteți pe pagina 1din 2

1.

După scopul urmărit:


- sudare de îmbinare;
- sudare de încărcare.
2. După modul de desfăşurare a procesului de sudare:
- sudare prin presiune;
- sudare prin topire.
3. După modul de execuţie:
- sudare manuală;
- sudare semimecanizată;
- sudare mecanizată;
- sudare automată.
Simbolurile procedeelor de sudare se utilizează în mod obişnuit în
desenele tehnice de
reprezentare şi notare a îmbinărilor sudate. Conform STAS ISO
4063:1993 se prevăd
următoarele simboluri în funcţie de procedeele de sudare:
1. Sudare cu arc electric
101 – sudare cu arc electric cu electrod fuzibil
111 – sudare cu arc electric cu electrod învelit
112 – sudare gravitaţională cu electrod învelit
113 – sudare cu arc electric cu electrod neînvelit
114 – sudare cu arc electric cu sârmă tubulară
115 – sudare cu arc electric cu sârmă învelită
118 – sudare cu arc electric cu electrod culcat
12 – sudare sub strat de flux
121 – sudare sub strat de flux cu electrod sârmă
122 – sudare sub strat de flux cu electrod bandă
13 – sudare cu arc electric în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil
131 – sudare MIG
135 – sudare MAG
136 – sudare MAG cu sârmă tubulară
137 – sudare MIG cu sârmă tubulară
14 – sudare în mediu protector de gaz cu electrod nefuzibil
141 – sudare WIG (TIG)
149 – sudare cu hidrogen atomic
15 – sudare cu plasmă
151 – sudare plasma-MIG
7
8
2. Sudare electrică prin presiune; sudare prin rezistenţă prin presiune
21 – sudare în puncte
22 – sudare în linie
221 – sudare în linie prin suprapunere
222 – sudare în linie prin strivire
225 – sudare în linie cu bandă
23 – sudare în relief
24 – sudare prin topire intermediară
25 – sudare cap la cap în stare solidă
3. Sudare cu gaze prin topire
31 – sudare oxigaz
311 – sudare oxiacetilenică
312 – sudare oxipropanică
313 – sudare oxihidrică
32 – sudare aerogaz
321 – sudare aeroacetilenică
322 – sudare aeropropanică
4. Sudare prin presiune
41 – sudare cu ultrasunete
42 – sudare prin frecare
43 – sudare prin forjare
44 – sudare cu energie mecanică mare
441 – sudare prin explozie
45 – sudare prin difuzie
47 – sudare cu gaze prin presiune
48 – sudare prin presiune la rece
7. Alte procedee de sudare
71 – sudare aluminotermică, sudare cu termit
72 – sudare electrică în baie de zgură
73 – sudare electrogaz
74 – sudare prin inducţie
75 – sudare cu radiaţii luminoase
751 – sudare cu laser
752 – sudare cu fascicul de lumină
753 – sudare cu radiaţii infraroşii
76 – sudare cu fascicul de electroni
78 – sudare a bolţurilor
781 – sudare cu arc electric a bolţurilor
782 – sudare electrică prin presiune a bolţurilor