Sunteți pe pagina 1din 5

SCALA DE EVALUARE A COMPORTAMENTELOR OBSESIV COMPULSIVE YALE-BROWN

1. Timp ocupat de gânduri obsesive


Î: Cât din timpul tău este ocupat de gânduri obsesive? (Când obsesiile
apar ca fiind trecătoare, intruzii intermitente, poate fi dificil să evaluezi
timpul ocupat de acestea în termeni de ore întregi. În asemenea cazuri
estimaţi timpul determinând cât de frecvent apar obsesiile. Consideraţi şi
numărul dăţilor în care tulburările apar şi câte ore din zi sunt afectate de
acestea.Întreabă: Cât de frecvent apar gândurile obsesive? (Aveţi grijă să
excludeţi meditaţiile şi preocupările care, contrar obsesiilor, sunt egosintonice
şi raţionale (dar exagerate).)
0=deloc
1=puţin, mai puţin de o oră pe zi sau tulburări ocazionale
2=moderat, de la o ora la 3 ore pe zi sau tulburări frecvente
3=grav, mai mult de 3 ore, până la 8 ore pe zi sau tulburări foarte
frecvente
4=extrem, mai mult de 8 ore pe zi sau tulburări aproape constante
2. Interferenţa datorată gândurilor obsesive
Î: Cât de mult influentează gndurile obsesive cu viaţa ta socială, serviciul
tău? Este ceva ce nu faceţi din cauza lor? (dacă în prezent nu lucrează,
determină cât de mult ar fi afectată performanţa sa, dacă pacientul ar fi
angajat.)
0=deloc
1=uşor, câteva interferenţe cu viaţa socială şi cu activităţile dar
performanţa nu este afectată.
2=moderat, interferenţe clare cu viaţa socială sau performanţa ocupaţiei
dar stăpânite.
3=sever, care cauzează slăbiri substanţiale în domeniul social sau
performanţa ocupaţiei
4=extrem, incapabil
3. Distress asociat cu gânduri obsesive
Î: Cât de mult te streseaza/supara gândurile obsesive? (În cele mai multe
cazuri distressul este echivalent cu anxietatea ; totuşi, pacienţii pot spune
că obsesiile lor sunt deranjante dar neagă anxietatea.Evaluaţi doar
anxietatea ce pare a fi activată de obsesii, nu anxietatea generalizată sau
anxietatea asociată cu alţi factori.)
0=deloc
1=uşor, nu prea deranjant
2=moderat, deranjant dar controlabil
3=sever, foarte deranjant
4=extreme, distress aproape constant şi incapacitate
4. Rezistenţa împotriva obsesiilor
Î: Cât efort faci pentru a rezista gândurilor obsesive?Cât de des încerci să
ignore sau să nu bagi in seama aceste gânduri ? (consideraţi doar efortul
făcut pentru a rezista, nu succesul sau eşecul în controlarea obsesiilor. Îm
ce măsură faptul că pacientul rezistă obsesiilor poate fi corelat sau nu cu
abilitatea lui/ei de a le controla? Luaţi în coniderare că aceşti itemi nu
măsoară direct severitatea gândurilor deranjante; mai degrabă el
evaluează o manifestare a sănătăţii, de exemplu, efortul pe care îl face
pacientul să contracareze obsesiile prin mijloace, altele decât evitarea sau
folosirea impulsurilor. Aşa că, cu cât pacientul încearcă să reziste, cu atât
mai puţin este afectat acest aspect al funcţionării lui/ei. Există forme de
rezistenţă passive şi active. Pacienţii în terapie comportmentală sunt
încurajaţi să contracareze simptomele obsesive nu luptând împotriva
acestora (de ex.:”lasă gândurile să vină” – opoziţie pasivă) sau prin
provocarea apariţiei acestor gânduri deranjante. Pentru scopul acestui
item, gândiţi-vă să folosiţi aceste tehnici comportamentale drept forme de
rezistenţă. Dacă obsesiile sunt minime, este posibil ca pacientul să nu
simtă nevoia să le reziste. În asemenea cazuri, scorul ar trebui sa fie „0”.)
0=face un efort de a rezista întotdeauna, sau simptome atât de
nesemnificative nu au nevoie de o rezistenţă activă;
1=încearcă să reziste majoritatea timpului;
2=face unele eforturi să reziste;
3=cedează tuturor obsesiilor fără să încerce să le controleze, dar face
acest lucru cu o oarecare pasivitate;
4=cedează complet şi de bună voie tuturor obsesiilor;
5. Gradul de control asupra gândurilor obsesive
Î.:Cât ontrol aveţi asupra gândurilor obsesive? Cât succes aveţi în
stoparea sau distragerea atenţiei de la gândurile obsesive?Le puteţi
alunga? (În contrast cu precedentul articol despre rezistenţă, abilitatea
pacientului să-şi conroleze obsesiile este mai apropiată de severitatea
gândurilor deranjante.)
0=control complet
1=mult control, de obicei capabil să stopeze sau să-mi distrag atenţia de
la obsesii cu un anumit efort şi concentrare;
2=control moderat, uneori capabil să stopez sau să-mi distragă atenţia de
la obsesii;
3=control puţin, rar reuşesc să oprească sau să alunge obsesiile, pot doar
să distragă atenţia de la ele cu dificultate;
4=control absolut deloc, obsesiile sunt trăite complet involuntar, rar
reuşesc să le schimb doar pentru un moment (să mă gândesc la altceva pe
moment).
„Următoarele întrebări sunt despre comportamente compulsive”: (Faceţi
referire la compulsiile ţintă ale pacientului.)
6. Timpul petrecut având comportament compulsiv
Î.:Cât timp petreci având comportament compulsiv?
(Când ritualuri ce implică activităţi ale traiului zilnic sunt prezente în
principal, întreabă:)Cât timp îţi ia în comparaţie cu majoritatea oamenilor
să-ţi îndeplineşti activităţile de rutină din cauza obiceiurilor tale? (Când
compulsiunile apar drept comportamente scurte, intermitente, poate fi
dificil să evaluezi timpul petrecut dându-le curs măsurat în ore întregi. În
aceste cazuri, estimaţi timpul determinând cât de frecvent apar. Luaţi în
calcul atât numărul apariţiilor compulsiunilor cât şi numărul de ore
afectate pe zi. Număraţi separat frecvenţa comportamentelor compulsive,
nu numărul de repetări, de ex.:un pacient care merge la baie de 20 de ori
pe zi să îşi spele mâinile de 5 ori, se comportă compulsiv de 20 de ori pe
zi, nu de 5 ori sau de 5 ori x 20=100 ori.Întreabă:) Cât de frecvent te
comporţi compulsiv? (În majoritatea cazurilor, compulsiunile sunt
comportamente ce se obsservă (de ex.:spălatul pe mâini), dar unele
compulsiuni sunt ascunse (de ex.:verificarea în linişte).)
0=deloc;
1=puţin (petrece mai puţin decât o oră pe zi comportându-se compulsiv),
sau se comportă compulsiv ocazional;
2=moderat (petrece de la 1 la 3 ore pe zi comportându-se compulsiv) sau
se comportă compulsiv frecvent;
3=sever (petrece mai mult de 3 ore până la 8 ore pe zi comportându-se
compulsiv), sau se comportă compulsiv foarte frecvent;
4=extrem (petrece mai mult de 8 ore pe zi comportându-se compulsiv),
sau se comportă compulsiv aproape constant (prea des pentru a fi
numărat).
7. Interferenţa datorată comportamentului compulsiv
Î.: Cât de mult influenteaza/intervine comportamentul compulsiv cu viaţa
ta socială sau in munca ta? Este ceva ce nu faci din cauza
compulsiunilor? (Dacă în prezent nu lucrează, detemină câtă performanţă
i-ar fi afectată dacă pacientul ar fi angajat.)
0=deloc;
1=puin, o mică interferenţă cu socialul sau activităţile zilnice dar în
general performanţa nu este afectată;
2=moderat, interferenţă clară cu performanţa socială şi a activităţii, dar
controlabilă;
3=sever, cauzează afectare substanţială în performanţa socială sau a
acivităţii;
4=extrem, incapacitate.
8. Distress asociat cu comportament compulsiv
Î.: Ce ai zice dacă ai fi împiedicat să îţi urmezi compulsiunile? (Pauză)
Cât de anxios ai deveni? (Evaluaţi gradul de distress pe care l-ar simţi
pacientul dacă satisfacerea compulsiunii ar fi întreruptă brusc, fără
oferirea unei posibilităţi de calmare. În majoritatea, dar nu în toate
cazurile, satisfacerea compulsiunilor reduce anxietatea. Dacă, în opinia
intervievatorului, anxietatea este efectiv redusă de împiedicarea
compulsiunilor în modul descris mai sus, atunci întrebaţi:) Cât de anxios
deveniţi atunci când vă urmaţi compulsiunile până când sunteţi satisfăcuţi
că acestea au fost complet îndeplinite?
0=deloc;
1=puţin, anxios puţin dacă compulsiunile nu au fost îndeplinite, sau doar
puţin anxios când îşi urmează compulsiunile;
2=moderat, raportează că anxietatea creşte, dar rămâne controlabilă dacă
compulsiunile au fost împiedicate sau anxietatea creşte dar rămâne
controlabilă în timpul îndeplinirii compulsiunilor;
3=sever, proeminentă şi foarte deranjantă, creşte în anxietate dacă,
compulsiunile sunt întrerupte sau proeminentă şi foarte deranjantă creşte
în anxietate în timpul îndeplinirii compulsiunilor;
4=extrem, anxietatea care împiedică orice intervenţie ţinteşte să modifice
activitatea sau anxietatea care te paralizează şi desfăşoară în timpul
îndeplinirii compulsiunilor.
9. Rezistenţa împotriva compulsiunilor
Î.: Cât efort depui pentru a rezista compulsiunilor? (Evaluaţi doar efortul
făcut de a rezista, nu succesul sau eşecul de a controla compulsiunile.
Rezistenţa unui pacient la compulsiuni poate fi sau nu corelată cu
abilitatea lui de a le controla. Aveţi grijă că acest item nu măsoară direct
severitatea compulsiunilor; mai degrabă, el evaluează o manifestare a
sănătăţii, de ex.: efortul pe care îl depune un pacient pentru a contracara
compulsiunile. Deci, cu cât un pacient încearcă să reziste, cu atât mai
puţin este afectat acest aspect al funcţionării lui. Dacă compulsiunile sunt
reduse, pacientul poate să nu simtă nevoia să le reziste. În acest caz,
trebuie să se dea un scor de „0”.)
0=face un efort să reziste întotdeauna, sau simptomele sunt atât de reduse
încât nu se simte nevoia de a rezista activ;
1=încearcă sp reziste în majoritatea timpului;
2=face unele eforturi să reziste;
3=cedează la aproape toate compulsiunile fără să încerce să le controleze
dar o face cu o oarecare nepăsare;
4=cedează complet şi de bună voie la toate compulsiunile.
10.Gradul de control asupra comportamentului compulsiv
Î.: Cât de puternică este „nevoia” de a te comporta compulsiv? (Pauză)
Cât de mult control ai asupra compulsiunilor? (În contrast cu itemul
precedent despre rezistenţă, abilitatea pacientului de a-şi controla
compulsiunile este mai îndeaproape legată de severitatea
compulsiunilor.)
0=control complet
1=control important, experienţele presează satisfacerea
comportamentului, dar de obicei este capabil să exercite un control
voluntar asupra lui;
2=control moderat, presiune ridicată de satisfacere a comportamentului,
poate fi controlat cu dificultate;
3=control redus, dorinţă foarte mare de a-şi satisface comportamentul,
trebuie dus la îndeplinire, se poate doar amâna cu dificultate;
4=fără control, dorinţa de a-şi satisface comportamentul experimentată
drept complet involuntară şi atotputernică, rar capabil să amâne măcar
momentan activitatea.