Sunteți pe pagina 1din 5

Pascan Iuliu Ioan

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala


Asistenta Sociala, anul II, ID

Evaluarea comunităţii Comunei DEDA

Metode de asistenţă socială: dezvoltare comunitară


1.
Literatura de specialitate oferă numeroase definiţii ale conceptului de
,,comunitate”, cea mai simplă fiind aceea de ,,grup care împarte acelaşi spaţiu.”
(Baker, 1995 apud Baciu). Pentru alţi autori, ceea ce constituie elementele definitorii
ale unei comunităţi nu se referă la spaţiul geografic, ci la aspecte precum:
solidaritatea, coeziune şi siguranţa.
Privită din perspectiva dezvoltării sociale, o comunitate este constituită din
,,grupuri cuprinse în cadrul aceleaşi arii geografice, cu o istorie comună, cu interese
comune, care împart aceleaşi resurse publice şi private şi se consideră ca făcând parte
din aceeaşi comunitate.” (Baciu 2008).
Comunitatea pe care am ales să o evaluăm este una rurala, de dimensiuni relativ
mici. Motivul principal pentru care am ales să evaluez comunitatea Deda este legat de
faptul că locuiesc in aceasta comuna si o cunosc.

Deda este o comuna în judetul Mures, Transilvania, Romania formata din satele
Bistra Muresului, Deda ( resedinta ) Pietris si Filea . În anul 2019, Deda a devenit o
stațiune turistică de interes local, având cumulat un număr de 70.000 de turiști. Deda
este un important nod de cale ferată, care face legătura între magistralele Târgu-
Mureș, Brașov, Bistrița și Miercurea Ciuc. Localitatea Deda este aşezată pe malul
drept al Mureşului, la ieşirea din defileu. Este un sat vechi, cu gospodari harnici şi
deosebit de întreprinzători, a căror ocupaţie de bază a fost creşterea animalelor (a
vacilor, a oilor în special), agricultura şi pădurăritul
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Deda se ridică la
4.113 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se
înregistraseră 4.332 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt romani (88,14%).
Principalele minorități sunt cele de romi(8,49%) și maghiari(1,05%). Pentru 2,24%
din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional,
majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (86,68%), cu o minoritate de penticostali
(7,61%). Pentru 2,8% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.
In localitate sunt 41 de prestati sociale majoritatea fiind acordate persoanelor de
etnie roma. Localitatea dispune de toate strazile asfaltate, casele oamenilor sunt foarte
bine intretinute fiind o comunitate cu oameni harnici. Accesul catre mijloacele de
transport in comun este unul usor deoarece localitaeta se afla langa un drum european
DN15.
Singura problema o reprezinta locurile de munca si asta deoarece nu exista instituti
care sa ofere locuri de munca persoanelor exista doar cateva cefenele si magazine
alimentare.
Din punct de vedere al institutiilor de sanatate exista un spital cu medici de familie,
un cabinet stomatologic, un centru pentru persoanele invarsta si de asemenea este si
un departament de situatii de urgenta SMURD. Totodata din punct de vedere religios
sun doua biserici una ortodoxa si una pendicostala.

Unul dintre cele mai importante puncte al strategiei autorităţilor locale din comuna
Deda îl reprezintă educaţia, avem un liceu ( Grup scolar Vasile Netea ), o gradinita cu
program normal si una cu program prelungit. De asemenea sunt si cateva obievtive
turistice care le apartin acestei comune si anume rezervatia natura Scaunul Domnului,
monumentul eroiilor si muzeul satului.
Pentru realizarea acestei sarcini, am decis să chestionez 6 localinici ai comunităţii
şi să intervievez 3 persoane reprezentative ale acelei comunităţi.
Am aplicat chestionarele la şase persoane, dintre care 3 persoane de sex masculin şi 3
de sex feminin, cu vârsta cuprinsă între 24 şi 56 de ani, 5 dintre ele având studii
superioare, doar o persoană având studii liceale. Dintre aceste persoane majoritatea
sunt căsătorite, în număr de 5, una singură fiind necăsătorită. Cei chestionaţi locuiesc
în acest sat de mult timp, anii de şedere.
În continuare voi trece la analiza chestionarelor, prezentând pe rând răspunsurile la
fiecare întrebare.
Prima întrebare lansată a fost: „Sunteți mulțumit de activitățile desfășurate în
localiatea dumneavoastră?ˮ 5 dintre respondenţi s-au arătat mulţumiţi, excepţie
făcând o persoană de sex masculin care este puţin mulţumită de activităţile
desfăşurate.
Cea de-a doua întrebare a fost: „Dintre următoarele activități, care sunt cel mai des
întâlnite în satul dumneavoastră?ˮ cei chestionaţi sunt de părere că agricultura este
activitatea predominantă.
Mergând mai departe mai în miezul problemei am dorit să vedem „Care din
instituțiile din localiate se implică cel mai mult în viața comunității?ˮ. La această
întrebare toţi respndenţii au oferit acelaşi răspuns considerând că primăria este
instituţia care se ocupă de rezolvarea problemelor.
În urma aplicării chestionarelor, am constatat că, în opinia localnicilor problemele
cele mai importante din cadrul comunităţii sunt lipsa locurilor de muncă şi veniturile
insuficiente.
La cea de-a şaptea întrebare şi anume „Cine credeți că ar trebui să se ocupe de
rezolvarea acestor probleme?ˮ 4 dintre cei cărora li s-a pus această întrebare au
considerat că primăria ar trebui să se ocupe de această problemă, iar 2 persoane au
ales ca variantă alte instituţii dintre cele enumerate de mine, şi anume Guvernul.

În ceea ce priveşte gradul de mulţumire cu privire la activitatea desfăşurată de


instituţiile din sat, în continuare voi prezenta părerea respondenţilor legată de fiecare
dintre instituţii. Respondenţii, în număr de 4 şi-au exprimat mulţumirea în legătură cu
activitatea primăriei, iar ceilalţi doi au avut opinii diferite unul fiind foarte mulţumit,
în timp ce unul a fost într-o oarecare măsură mulţumit. Trecând la următoarea
instituţie şi anume poliţia, respondenţii au o părere proastă despre implicarea acestei
instituţii în rezolvarea problemelor acest fapt fiind arătat de răspunsurile „deloc
mulţumitˮ, „puţin mulţumitˮ şi „într-o oarecare măsură mulţumitˮ. În continuare, am
cerut părerea localnicilor referitor la activitatea Bisericii, aceştia arătându-se ca fiind
mulţumiţi în număr de 3, unul dintre ei fiind foarte mulţumit, iar doi dintre ei au
considerat că sunt mulţumiţi într-o oarecare măsură. Mergând mai
departe 3 dintre cei cărora li s-a aplicat chestionarul s-au arătat ca fiind mulţumiţi
într-o oarecare măsură de activitatea şcolii în rezolvarea problemelor, 2 respondenţi
sunt mulţumiţi şi doar unul a răspuns că este puţin mulţumit. Din punct de vedere al
serviciilor sociale părerile sunt împărţite, un respondent fiind foarte mulţumit, 2
dintre ei sunt mulţumiţi, alţi 2 sunt într-o oarecare măsură mulţumiţi, unul singur
fiind puţin mulţumit.
De asemenea, majoritatea respondenţilor în număr de 5 se arată mulţumiţi de
serviciile medicale, în timp ce doar o persoană este puţin mulţumită. Trecând la
întrebarea numărul 9, „Când vă confruntați cu o problemă de sănătate, în ce
măsură credeți că poate fi rezolvată de serviciile medicale din oraș?ˮ, răspunsurile
sunt diverse, existând egalitate între răspunsurile respondenţilor, 2 considerând că „în
mică măsurăˮ, alţii 2 „în mare măsurăˮ, iar alţii „într-o oarecare măsurăˮ.

În ceea ce privesc interviurile, acestea au fost aplicate primarului, unui polițist și


unui asistent social. Interviul cu primarul ma ajutat să înțeleg care sunt nevoile cu
care se confruntă cetatenii, care sunt realizările localitati, care este relația instituției
cu comunitatea și s-a vorbit puțin și despre proiectele care există și care vor fi pe
viitor.
Primarul consideră că cea mai mare problemă a cetățenilor din Turda sunt
veniturile insuficiente și lipsa locurilor de muncă pentru aceștia, iar o altă problemă
este lipsa investitorilor de mare anvergură, toate acestea fac ca veniturile către
bugetul local să fie redus. Între instituția Primăriei și comunitate este o relație
deschisă, bazată pe comunicare permanentă prin informări, dezbateri publice și
primirea celor doritori în audiență. Realizările din
ultimul timp au crescut încrederea cetăţenilor în instituţia Primarului. Principalele
realizări despre care ne vorbește primarul si anume ridicarea unei gradinite cu
program prelungit, canalizare in tot satul si asfaltarea tuturor strazilor.
Serviciul de Asistență Socială are rolul de aplicare a politicilor și strategiilor de
asistență socială în domeniul protecției familiei, a persoanelor singure, a persoanelor
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie. În
aplicarea prevederilor legislației în vigoare serviciul respectă urmatoarele principii:
demnitatea umană, universalitatea, solidaritatea socială, parteneriatul și
subsidiaritatea. Problema cea mai mare, cea constatată și de asistentul social, este cea
a lipsei locurilor de muncă și veniturile insuficiente.
2. O problema pe care am reamintit-o si mai sus este lipsa locurilor de munca din
localitate, aceasta problema afecteaza in mare masura tineri care nu au loc de munca
si sunt nevoiti sa plece in alte parti sa muceasca, ceea ce inseamna ca peste cativa ani
satul o sa ramana fara tineret. Singura modalitate de a rezolva aceasta problema este
gasirea unor investitori pentru crearea unor institutii.