Sunteți pe pagina 1din 4

Probleme la Genetică

MONOHIBRIDAREA
(I şi II lege ale lui Mendel)

Boinceanu Galina
M-1 Culoarea căpruie a ochilor la om domină pe cea albastră . Ce culoare a ochilor
vor avea copiii într-o familie unde ambii părinţi st heterozigoţi după culoarea
ochilor.

M-2 Gena culorii negre a vitelor mari cornute domină gena culorii roşii. Ce
culoare a vor avea viţeii născuţi din încrucişarea unui taur roşu cu vaci
heterozigote.

M-3 La mere culoarea roşie a fructelor domină culoarea galbenă. Ce descendenţă


se poate obţine la încrucişarea unei plante heterozigote cu o plantă cu fructe
galbene.

M-4 La mere forma rotundă a fructelor domină forma ovală . Ce descendenţă se


poate obţine în urma încrucişării plantelor heterozigote după acest caracter.

M-5 Polidactilia domină asupra structurii normale a mîinii . Într-o familie unde un
părinte este sănătos iar altul are polidactilie este un copil cu structura normală a
mîinii. Care este probabilitatea naşterii altui copil sănătos în această familie?

M-6 În rezultatul încrucişării dintre două plante de roşii ce au tomate rotunde cu


plante de roşii ce au tomate ovale s-au obţinut 3 părţi de plante cu fructe rotunde şi
1 parte de plante cu fructe ovale. Scrie schema încrucişării ştiind
rezultatul.Determină caracterul dominant.

M-7 La tomate culoarea roşie a fructelor domină culoarea galbenă. În rezultatul


încrucişării dintre două plante s-au obţinut o parte de pante cu fructe roşii şi o parte
de plante cu fructe galbene. ( raportul de 1:1 ) Scrie schema încrucişării ştiind
rezultatul.

M-8 Polidactilia este un caracter dominant ; structura normală a mîinii – caracter


recisiv. Determină probabilitatea naşterii copiilor sănătoşi într-ofamilie unde ambii
părinţi st hetrozigoţi după acest caracter.

M-9 În urma încrucişării femelelor de şoareci cu dinţii normali cu masculi cu


dinţi lungi s-au obţinut 75% de şoareci cu dinţi normali şi 25% de soareci cu dinţi
lungi. Determină care este caracterul dominant şi scrie schema încrucişării ştiind
rezultatul.

M-10 La încrucişarea femelelor de şoareci cu ochi roşii cu masculi cu ochi albi s-


au obţinut în F1 100 % de şoareci cu ochi roşii. Încrucişarea indivizilor di F1 a dat
rezultatul de : 75% - şoareci cu ochi roşii şi 25 % de şoareci cu ochi albi.
Determină caracterul dominant şi scrie schemele încrucişărilor ştiind rezultatele.
M-12 Un bărbat cu ochi albaştri părinţii căruia aveau ochi albastri s-a căsătorit cu
o femeie cu ochi căprui , al cărei tată are ochi albaştri, iar mama – căprui. Ce
culoare a ochilor vor avea copiii dacă se ştie că genele culorii căprui st dominante
faţă de cele a culorii albastre.

M-13 La încrucişarea drozofilelor cu aripi normale s-au obţinut 3565 de


musculiţe dintre care 2673 de musculiţe aveau aripi normale , iar 892 – cu aripi
reduse. Identifică care este caracterul dominant şi scrie schema încrucişării
formelor parentale.

M – 14 La vulpi blana roşcată este caracter dominant iar blana neagră – brună este
caracter recisiv. Avînd la dispoziţie femele cu blana roşcată şi masculi cu blana
neagră-brună alcătuieşte schema încrucişării conform căreia se poate obţine o
cantitate maximală de descendenţi cu blană neagră – brună, deoarece ese mai
solicitată.

M – 15 La păun se deosebesc femele pestriţe – caracter dominant şi masculi cu


penajul alb – caracter recisiv. Cum vor fi descendenţii în F1 şi F2 în urma
încrucişării dacă femela este homozigotă după caracterul dominant iar masculul
este homozigot – după caracter recisiv.

M – 16 O plantă de laur cu flori purpurii în urma autopolenizării a dat în


descendenţă 30 plante cu flori purpurii şi 9 plante cu flori albe ( raporti 3:1) .
Determină caracterul dominant şi scrie schema încrucişării .

M – 17 La ovăs coacerea devreme este caracter dominant , iar coacerea tîrzie este
caracter recisiv În urma încrucişării a două plante de ovăs s-a obţinut segregarea
descendenţilor în raport de 1:1 . Scrie schema încrucişării formelor parentale.

M – 18 Imunitatea ovăsului faţă de tăciune este determinată de o genă dominantă ,


iar sensibilitatea la această îmbolnăvire – de o genă recisivă. Ce descendenţi se vor
obţine în urma încrucişării plantelor imune hetrozigote cu plante afectate de
tăciune.

M – 19 În procesul selecţiei artificiale au fost obţinute tomate cu fructul de formă


sferică şi piriformă. Gena care codifică forma sferică este dominantă. Deduceţi
schema încrucişării formelor parentale , dacă în descendenţă au fost obţinute plante
cu fructul sferic şi piriform în raport de 50% : 50%

M – 20 La grîu gena nanismului domină gena cresterii normale . Dedu scema


încrucişării formelor parentale dacă în decendenţă 25% de plante s-au dovedit a fi
cu creştere normală.