Sunteți pe pagina 1din 3

Model de test pentru admitere la Academia de Politie- 2018.

Tema Autonomii locale și instituții centrale în spațiul românesc


Propunator:Prof. Jeny Ghioc,Colegiul Pedagogic”Stefan Cel Mare” Bacau

I. Marcați litera corespunzătoare răspunsului pe care îl considerați corect:

1. În 1230 izvoarele istorice menţionează: a. Ţara Cărvunei; b. Ţara Vrancei; c. Ţara


Severinului; d. Ţara Loviştei.
2. În sec. XIII teritoriul danubiano-pontic a fost stăpânit vremelnic de: a. asăneşti; b.
bulgari; c. bizantini; d. turci.
3. Nucleul viitorului stat Dobrogea se afla localizat între: a. Mangalia şi Varna; b.
între Mangalia şi Ţara Căvurnei, c. între Dunăre şi Mare; d. între Constanţa şi
Mangalia.
4. Pe parcursul a trei secole teritoriile dintre Dunăre şi Marea Neagră au fost
invadate de : a. tătari, pecenegi, cumani; b. uzi, pecenegi, cumani; c. bulgari,
pecenegi, uzi; d. tătari, maghiari, cumani.
5. Moldova s-a aflat sub stăpânirea Hoardei de Aur, până în anul: a. 1371; b. 1360;
c. 1370; d. 1376.
6. Cronica lui Nestor a fost redactată în secolul: a. XIII, b. XII, c. XIV, d. IX.
7. Formațiunile politice prestatale de la sud de Dunăre, apar menționate în izvoare și
cu numele de: a. Terra Blacorum; b. Terra Cumania; c. Terra Transalpină; d.Tările
românilor.
8. Cnezatul Haliciului a rezultat ca urmare a farâmițării : a. statului asanestilor; b.
Poloniei; c. Ungariei; d. statului kievean.
9. Un rol important în oprirea expansiunii maghiare la est şi sud de Carpaţi l-au avut
și: a. voievodatele româneşti; b. voievodatele bulgare, c. tătarii, d. descendenţii lui
Attila implicaţi în lupta pentru tron.
10. Autonomiile româneşti au supravieţuit după cucerirea Transilvaniei în: a. nordul
Transilvaniei, b. sudul Transilvaniei, c. teritoriile de margine ale acesteia; d. atât
în centrul cât şi în vestul Transilvaniei.
II. Analizați conținuturile enunțurilor și marcați:
a- dacă ambele enunțuri sunt adevărate și există legătură cauzală între ele;
b- dacă ambele enunțuri sunt adevărate, dar nu există legătură cauzală între ele;
c- dacă primul enunț este adevărat, iar al doilea este fals;
d- dacă primul enunț este fals, iar al doilea este adevărat.
11. Autonomia,, ţărilor’’ locuite de români în Transilvania era menţinută cu condiţia
ca acestea să apere graniţa teritoriului; între 1271-1272 are loc marea invazie
tătară: a. b. c. d.
12. Voievodul Transilvaniei avea atribuţii politice, militare, administrative, juridice;
în 1176 în Transilvania este menţional Leustachius Voyvoda: a. b. c. d.
13. După cucerirea Transilvaniei de către Ungaria, aceasta este organizată conform
modelului politic occidental; în 1111 documentele îl menţionează pe Mercurius
Princeps Ultrasilvanus: a. b. c. d.
14. Primul voievod numit de rege în Transilvania apare într-un document din 1199;
Leustachius Voyvoda era de origine română: a. b. c. d.
15. Cucerirea Transilvaniei de către Ungaria începe oficial după 1003; în 1111 este
menţionat în documente ,, Leustachyus Ultrasilvanus’’: a. b. c. d.
16. Cavalerii teutoni au fost colonizaţi în Transilvania de către Andrei al II- lea;
cavalerii teutoni au fost instalaţi în Ţara Bârsei: a. b. c. d.
17. Transilvania este definitiv încadrată structurilor politico-administrative maghiare
până la sfârşitul secolului XII-începutul secolului XIII; în 1303 este introdusă
funcţia de principe: a. b. c. d.
18. Secuii s-au bucurat în Transilvania de autonomie; au fost colonizați în acest ținut
pentru a contribui la dezvoltarea economiei: a. b. c. d.
19. În jurul anului 1100 ungurii ajung în Valea Târnavei Mari; în 1150 ungurii ating
linia Oltului: a. b. c. d.
20. Fiefurile se bucurau de o importantă autonomie faţă de regalitatea maghiară;
fiefurile s-au constituit pe structurile vechilor formaţiuni politice premaghiare
care au fost cucerite: a. b. c. d.

III. Marcați litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o considerați corectă;


21. A Atingerea linei Oltului de către Ungaria;
B Maghiarii ajung la Someşul Mic;
C Maghiarii cuprind Valea Mureşului.
a. ABC; b. BAC; c. BCA; d. ACB
22. A Gyla este învins;
B Gelu este învins;
C Colonizarea saşilor.
a. ABC; b. CBA; c. BAC; d. ACB
23. A Colonizarea Cavalerilor Teutoni;
B Colonizarea Cavalerilor Ioaniţi;
C Litovoi este ucis.
a. ABC; b. CBA; c. BCA; d. ACB
24. A Marea invazie a tătarilor;
B Menţionarea primului voievod în Transilvania;
C Menţionarea cnezatelor lui Farcaș și Ioan.
a. ABC; b. CBA; c. BAC; d. ACB
25. A Sunt menționați Seslav, Satza și Tatos;
B Este atestat jupan Dimitrie;
C Sunt menționați ,, puternicii acelor locuri”.
a. ABC; b. BAC; c. BCA; d. ACB
26. A Voievodatul lui Menumorut;
B Răscoala lui Petru şi Asan ;
C Voievodatul lui Ahtum.
a. ABC; b. CBA; c. BCA; d. ACB
27. A Seslav, Satza şi Tatos;
B Întemeierea Themei Paristrion;
C Jupan Gheorghe.
a. ABC; b. CBA; c. BCA; d. ACB
28. A Legenda Sf. Gerhard;
B Diploma Cavalerilor Ioaniţi;
C Gesta Hungarorum.
a. ABC; b. CBA; c. BCA; d. ACB
29. A. Răscoala vlaho-bulgarilor;
B. Este menționat Leustachyus Voyvoda ca și comite de Dabâca;
C. Este menționat Simion episcop catolic.
a. ABC; b. CBA; c. BCA; d. ACB
30. A.Condiționarea statutului de nobil de apartenența la catolicism;
B Rascoala lui Bogdan în Maramureș;
C Formarea Unio Trium Nationum.
a. ABC; b. CBA; c. BAC; d. ACB

Răspunsuri:1-a, 2-a, 3-a, 4-b, 5-c, 6-a, 7-a, 8-d, 9-c, 10-c, 11-c, 12-d, 13-a, 14-c, 15-c,
16-b, 17-c, 18-c. 19-b, 20-b, 21-c, 22-c, 23-a, 24-c, 25-b, 26-d, 27-c, 28-d, 29-b, 30-c.

S-ar putea să vă placă și