Sunteți pe pagina 1din 2

M4: Procese de bază în alimentație Nume:

Forme de mise- en- place: mise en place-ul de întâmpinare Clasa:


An școlar: 2019-2020

FIŞĂ DE LUCRU

În imaginea următoare este prezentat mise en place-ul de întâmpinare.


Completaţi tabelul de mai jos, identificând obiectele de inventar corespunzătoare fiecărui număr,
folosite la realizarea mise- en- place-ului de mai jos şi modul de aşezare al acestora.

Nr. Denumirea obiectului de Mod de aşezare


obiectului inventar
din imagine
1

9
M4: Procese de bază în alimentație Nume:
Forme de mise- en- place: mise- en- place-ul pentru dejun simplu Clasa:
An școlar: 2019-2020

FIŞĂ DE LUCRU
În imaginea următoare este prezentat mise en place-ul pentru dejun simplu.
Completaţi tabelul de mai jos, identificând obiectele de inventar corespunzătoare fiecărui număr,
folosite la realizarea mise- en- place-ului de mai jos şi modul de aşezare al acestora.

Nr. Denumirea obiectului Mod de aşezare


obiectului de inventar
din imagine
1

10

11

12

13