Sunteți pe pagina 1din 114

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Ala Bujor, Eugenia Onufrei, Maria Scobioală, Zinaida Vîrlan

A1.1
LE FRANÇAIS
NIVEAU
A1.1

ISBN 978-9975-0-0326-1

9 789975 003261
Editura ARC
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Ala Bujor, Eugenia Onufrei, Maria Scobioală, Zinaida Vîrlan

U
NIVEA

A 1.1

Editura ARC
Manualul școlar a fost aprobat prin Ordinul ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1381 din
30 octombrie 2019, în urma evaluării metodico-științifice și este realizat în conformitate cu Curriculu-
mul școlar aprobat prin Ordinul ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018.
Manualul este finanțat din resursele financiare ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Acest manual este proprietatea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Școala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manualul nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anul Numele Anul Aspectul manualului
de folosire și prenumele elevului școlar la primire la returnare
1.
2.
3.
4.
5.
• Dirigintele clasei trebuie să controleze dacă numele elevului este scris corect.
• Elevul nu va face niciun fel de însemnări în manual.
• Aspectul manualului (la primire și la returnare) se va aprecia: nou, bun, satisfăcător, nesatisfăcător.

Comisia de evaluare: Angela Solcan, conferenţiar universitar, UPS „Ion Creangă” din Chișinău;
Larisa Apreutesei, profesoară, grad didactic superior, IPLT „Spiru Haret”, Chişinău;
Irina Iurin, profesoară, grad didactic superior, IPLT „Ion Luca Caragiale”, Orhei;
Stela Popa, profesoară, grad didactic I, IPLT „Boris Cazacu”, Nisporeni.
Redactori: Cezaria Vasilache, Maia Cotelea
Desene: Igor Hmelnițchi, Serghei Samsonov, Alex Dimitrov, Violeta Zabulica, Radu Diordiev,
Iurie Drăgan, Igor Vieru
Imagini: www.shutterstock.com, Mihai Mărcuță, Ala Dolgoter
Machetare computerizată, copertă: Mihai Bacinschi
Redactor tehnic: Marian Motrescu
Editura se obligă să achite deținătorilor de copyright, care nu au fost contactați, costurile de reproducere
a imaginilor folosite în prezenta ediție.
© Editura Arc, 2019
© Ala Bujor, Eugenia Onufrei, Maria Scobioală, Zinaida Vîrlan, 2019
Editura Arc, str. G. Meniuc nr. 3, MD 2009, Chişinău;
tel.: (+373 22) 73-36-19, 73-53-29; fax: (+373 22) 73-36-23;
e-mail: info.edituraarc@gmail.com; www.edituraarc.md

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții


Le français: Niveau A1.1 / Ala Bujor, Eugenia Onufrei, Maria Scobioală [et al.]; com. de evaluare: Angela
Solcan [et al.]; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – Chişinău: Arc, 2019 (Tipogr. „Balacron”). –
112 p.: fig. color, tab.
10 000 ex.
ISBN 978-9975-0-0326-1.
811.133.1(075)
L 39
Bonjour, école !

Salut, les amis !


Table des matières
L’alphabet français 6

I Moi...
LEÇON 1 Je m’appelle ... 10
LEÇON 2 Moi, j’ai ... 14
LEÇON 3 Je suis ... 18
BILAN 20

II À l’école
LEÇON 4 Les objets scolaires 24
LEÇON 5 Dans la classe 28
LEÇON 6 Sept jours 32
BILAN 37

III En famille
LEÇON 7 Ma famille 40
LEÇON 8 Les occupations 44
LEÇON 9 Ma maison 48
BILAN 52

4
IV L’année
LEÇON 10 Les saisons 56
LEÇON 11 Ma semaine 60
LEÇON 12 J’aime les fruits et les légumes 64
LEÇON 13 Mon cher animal 68
BILAN 71

V Entre nous les copains


LEÇON 14 Je présente ... 74
LEÇON 15 Je dis ... 78
LEÇON 16 Le repos 82
BILAN 86

VI La France
LEÇON 17 Un beau pays 88
LEÇON 18 Bonne fête ! 92
LEÇON 19 J’aime les contes 96
BILAN 99

Annexes 102

5
L’alphabet français

Aa Bb Cc Dd Ee

Ff Gg Hh Ii Jj

Kk Ll Mm Nn Oo

Pp Qq Rr Ss Tt

0
Uu Vv Ww Xx Yy Zz

6
Attention !

Regarde !
Lis ! Observe !

Parle !
Réponds !
Récite ! Dessine !

Écoute ! Écris !

Fais un dialogue ! Chante !

Test

7
! Salut !
Bonjour

Salut, Pif!

Bonjour! Bonjour, Pif!


Je suis Pif.

8
Moi...

I
Bonjour !

Moi, je m’appelle ... Moi, je suis ...

Merci.
Oui, ... Ça va bien. Non, ...
Au revoir !

Moi, j’ai ...

9
1 Je m’appelle ...
1
Qui est-ce ?

C’est Pif. C’est Pinocchio.


Il s’appelle Pif. Il s’appelle Pinocchio.

C’est Victor Bejan. C’est Alina Vlas.


Il s’appelle Victor. Elle s’appelle Alina.

2
Je m’appelle ...

– Bonjour. Je m’appelle Corina.


Et toi?
– Je m’appelle Alex.
Et toi?
– ..............

Comment tu t’appelles ?
10
1

!
Bonjour
3 Merc
i!

– Bonjour ! Je m’appelle Pif.


Comment t’appelles-tu ?
– Je m’appelle Victor.
– Victor, comment ça va ?
– Ça va bien, merci !
– Au revoir, Pif !
– Au revoir, Victor !

C’est Pif. C’est Victor.

4 Ça va bien.

? Au re
voir !
– Bonjour ! ?
Comment tu t’appelles ?
– Salut ! Je m’appelle ...
– ..............

11
1
Qu’est-ce que c’est ?
C’est un ... C’est une ...
5. Répète :
un ballon une balle
C’est un ballon. C’est une balle.

un sac une pomme


C’est un sac. C’est une pomme.

C’est un robot. C’est une fleur.

C’est un livre. C’est une tasse.

– C’est un sac ? oui – C’est une banane ?


– Oui, c’est un sac. non – Non, c’est une pomme.

6. Réponds :
– C’est un livre ? – C’est une fleur ? e
– Oui, c’est ... – Non, c’est ... une
balle
– C’est un robot ? tasse
– ....................... – C’est une pomme ? pomme
– Non, c’est ... banane
brosse

12
1
7. Répète :
un, une – des
des livres
un livre

une tasse des tasses

un stylo des stylos

Voici...
un ballon une brosse

un livre une montre

des stylos des balles

8
1 2 3 4 5 6

9. Complète : s
Un, deux, ... ,
C’est moi ! 4 5 des
livres
Quatre, cinq, ... ,
Je suis de service. 6 stylos
ballons
tasses
13
2 Moi, j’ai ...

1. Dis combien : un pistolet

une brosse
Pif a ...
... crayons
deux tasses

... autos J’ai ... ... ballons

2. Répète :

J’ai Il a
un robot. une balle.
Tu as Elle a

3. Complète :

J’ai un ... Il a ... auto.


Tu as une ... Elle a ... poupée.
un vélo une auto
4

o
– Tu as un lego ?
– Oui, j’ai un lego. une auto
– Tu as une balle ? un vélo
– Oui, j’ai ... un robot
– ... un sac à dos

14
2
5. Répète :
oi
C’est moi! moi
C’est toi! toi
roi
trois
noix
Moi, toi et le roi voilà
Nous sommes trois.
Nous sommes trois,
Moi, toi et le roi.
6

Voici Alex. Voilà Diana.

Voici Pif. Il a des ballons. Il a sept ballons.


Voilà Pif. Voilà des ballons.
7
2
4
1 6
8
3 5

C’est moi. J’ai des noix. J’ai huit noix.


Je compte : un, deux, trois ...

7 8. Complète :
Pif a cinq ans. ç
Alex a sept ans. Je suis un petit garçon.
Je ... Gaston. ça va
– J’ai huit ans.
J’ai ... ans et demi. leçon
Et toi ?
Voilà ma biographie. garçon
– ...
15
2
Des jouets
9. Répète :

J’ai des jouets :

un robot
une auto
un lego
un puzzle [pœzl]
un avion
une poupée
un camion
un tigre
un ourson
un jeu

10. Complète :
J’ai un ... J’ai une ... J’ai des ...
11. Réponds : J’ai un ballon, des legos et des puzzles.
Et toi ? Qu’est-ce que tu as ?

– Tu as des jouets ?
on – Oui, j’ai ...
non – Tu as des autos ?
avion – Oui, j’ai ...
ballon – Tu as une poupée ?
garçon – Oui, ...
camion
ourson 12 Un bonbon, que c’est bon !
bonbon Deux bonbons, que c’est bon !
.......................................
Huit bonbons, que c’est bon !
16
2
C’est ... Ce sont ...
13. Répète :

C’est un bonbon. Ce sont des bonbons.

C’est une pomme. Ce sont des pommes.

Ce sont des billes. Ce sont des fleurs.

14. Complète :

C’est une balle. C’est un robot. C’est une ... .


Ce sont des ... . Ce sont ... . Ce ..................... .

15. Où est l’intrus ? eu


des billes, des robots, une balle, des autos jeu
peu
deux
16 – Qu’est-ce que c’est ?
– Ce sont des gommes. fleur
– Qu’est-ce que c’est ? heure
– Ce sont des pommes. couleur
ordinateur
17

17
3 Je suis ...
Comment est-il ?
1. Répète : Comment est-elle ?
C’est un garçon. Il est ... C’est une fille. Elle est ...

petit grand joli petite grande jolie


2. Réponds : Et toi, tu es un garçon ou une fille ?
Comment es-tu ? Je suis ...
3
4
petit – petite
grand – grande
rond – ronde un ballon rond une balle ronde
blond – blonde un garçon blond une fille blonde

5. Complète :
Le garçon : J’ai des billes rondes,
une ... ronde, un gros ... rond.
La fillette : J’ai une poupée blonde,
un ... rond et ... jolis ... .
6

N D
R
G A

18
3
Il est sage. Elle est sage.
Il est triste. Elle est triste.
7. Répète : Il est gai. Elle est gaie.
Il est fort. Elle est forte.
Il est bon. Elle est bonne.

8. Réponds :
Comment es-tu ?
Je suis ...
triste
gai(e)

très gai(e)
Comment est le garçon ? Comment est la fillette ?

9 Je suis gai. Je chante. Je dessine.


Tu es gai. Tu chantes. Tu dessines.
Il est gai. Il chante. Il dessine.
Elle est gaie. Elle chante. Elle dessine.

10 11
ga

– Bonjour !
ballo ai
Comment ça va ? rand gai
– Ça va très bien. j’ai
peti j’aime
– Tu es gai ?
– Je suis très gai. français

12
– Au revoir, élèves. un ballon rond
– Au revoir, madame.

19
AUTO-ÉVALUATION

Je lis des mots :


un robot, une noix, gaie. Je nomme
cinq objets :
J’ai ... 1. .................
1. ....... 2. .................
2. ....... 3. .................
3. ....... 4. .................
4. ....... 5. .................
5. .......
6. .......

Je suis ... Je compte : 1-6.


1. ....... 4. ....... 1 ....... 4 .......
2. ....... 5. ....... 2 ....... 5 .......
3. ....... 6. ....... 3 ....... 6 .......

1
ÉVALUATION

C’est un ... . C’est une ... . Ce sont des ... .


2
B
T
O
O R

20
3
Trouve la bonne variante :
un un
C’est fillette. Ce sont livres.
une des

Il grand.
est blond. Elle est
Elle grande.

4
Complète :
A. C’est ... tigre. B. ... une poupée. C. C’est un lego.
... s’appelle Maxy. Elle ... ... . J’ai ... lego.
Il est ... . ... ... jolie. Il ... intéressant.

C’est un . Il est . Je dessine une grande .

La fillette est ? Ce sont des .

Non, est . Je mange un et une .

6
Complète :
– Bonjour ! – Qu’est-ce que c’est ?
– ... – C’est une ... . C’est la tasse
– Comment t’appelles-tu ? de la ... Mary.
– Je ... Gabriela. – Qu’elle est ... !
7
un robot
une poupée * Création (p. 22).
21
CRÉATION: Moi

Prénom Nom

C’est moi !

Je suis ... . Je suis ... . J’ai ... ans. J’ai ... , ... .
Je dessine trois jouets.

22
À l’école

II

Où ?
Combien ?

Les jours de la semaine

Moi, j’aime ...

Les objets
scolaires

23
4 Les objets scolaires
1. Répète :

un crayon une gomme


un cahier
un livre un stylo un agenda

une règle une trousse un sac à dos un cartable

2. Complète :
Qu’est-ce que c’est ?
C’est un ... . C’est une ... . Ce sont des ... .

Je vois ...
Qu’est-ce que tu vois ?
Je vois un ... . Je vois une ... .
Je vois deux ... . Je vois cinq ... .

3 – Bonjour, monsieur le professeur. 4


– Bonjour, madame la professeure. cahie
trous e
cin
c, ç artable
sac, cartable, cahier [k] sa
merci, place, cinq [s]
styl
garçon, français, ça [s]

24
4
5 Feli
cia M
ane a
le la

C’est un cahier. C’est une chaise.


C’est le cahier de Felicia. C’est la chaise de Cornel.

C’est un livre. C’est un manuel.


C’est le livre de Dorina. C’est le manuel de maths.

C’est une classe.


À l’école
h
C’est la classe de français. huit
cahier

Modèle : un stylo – le stylo,


une gomme – la gomme, ch
un sac – ... sac,
6. Complète : chante
un crayon – ... crayon,
chanson
une règle – ... règle,
chaise
une fillette – ... ... .
chiffre
7
I E
V L R

25
4
L’alphabet
8
Ce sont les lettres de l’alphabet français.

C’est une lettre. Ce sont des lettres.


C’est la lettre P. Ce sont les lettres C et D.
Ce sont deux lettres :
+ la lettre O et la lettre U.
C’est un mot. C’est un mot. C’est le mot OU.
C’est le mot BON. C’est un son. C’est le son [U].

un – le une – la des – les


10. Complète : chocolat, cactus, clef, ....................

11 ABCDEFG u ou
HIJKLMNOP tu où
QRS TUV sur jour
WXYZ une bonjour
Maintenant je les connais. lune poupée
Toutes les lettres de l’alphabet. manuel écoute

26
4
12. Répète : un, une – l’
un alphabet l’alphabet
un ordinateur l’ordinateur
un agenda l’agenda
une école l’école
un élève, une élève l’élève
13 C’est un ordinateur. L’ordinateur est sur la table.
C’est une trousse. C’est ... ... de Dan.
C’est un agenda. C’est ... ... de Sabina.
C’est un livre. C’est ... ... de Gabriel.
14
Le garçon est sur la chaise.

La règle est sous le cahier. La gomme est dans la trousse.

15. Réponds :
Où ?
Où est le stylo ? Où est le livre ?
Où sont les fleurs ? Où sont les élèves?

t
mot
petit
16. Complète : robot
alphabet
Les objets scolaires sont dans le ... .
il lit
Les crayons sont dans la ... .
ils sont
La professeure est dans la ... .
17
E E L
T T R

27
5 Dans la classe
1

– Qu’est-ce que c’est ?


– ..................................
– Qui est-ce ?
– ..................................
– Où est l’élève ?
– ..................................
– Où sont ... ?
– .................................. 2
– Où est ... ? Je m’appelle Marian. J’ai huit ans.
– .................................. Je suis écolier. J’aime l’école.

un élève = un écolier
3
Dans le sac, j’ai ... , ... , ... , ... . Dans la trousse j’ai ... , ... , ... , ... .
Sur les tables, je vois ... , ... , ... et ... .

Je suis dans la classe.


La professeure est ... la classe. an
4. Complète : dans
Le vase est ... la table.
grand
Les fleurs sont ... le vase. où ? français
Les livres sont ... les tables. un banc
Les cahiers sont dans les ... . une chanson
5 je chante

– Je cherche le stylo. Où est-il ? – Je cherche le crayon. Où ... ?


– Le stylo est ................................ . – .................................................... .

6. Dictée :
C’est une classe. Elle est grande.
28
5
7. Associe :
B
Modèle : 1–A.

1. Je parle. C Parle !
A
D Chante !
2. Je chante.
3. Je dessine. Dessine !

4. J’écoute. Écoute !
F
E
5. Je lis. Lis !

6. J’écris. Écris !

8
s
vase
– Réponds ! – Je réponds. rose
– Ouvre le cahier ! – J’ouvre le cahier. chaise
– Ferme le livre ! – Je ferme le livre. poésie
– Lis la lettre ! – Je lis la lettre : O.
– Dis un mot ! – Je dis un mot : Bonjour.
9 – Pif, chante ! Tu chantes bien.
ss
– Chantons ensemble, dit Pif. classe
« Bonjour, Pierrot ! » tasse
brosse
10 Le professeur dit : « Bianca, récite la poésie ! » dessine !
Je dis : « Matei, lis ! J’écoute. » professeur
– Je dessine, je chante, je lis, j’écris, je récite
des poésies. Et toi, que fais-tu ?
– ...............................................................

11

29
5
Je chante. Nous chantons.
Tu joues. Vous jouez.
12. Répète : Il parle. Ils parlent.
Elle dessine. Elles dessinent.

Bravo !
13 Il dessine.
Les dessins sont jolis.
Il dessine très bien.
– Oh ! Que c’est beau ! Bravo !

Les garçons dessinent. Les fillettes dessinent.


Ils dessinent. Elles dessinent.

14. Complète : ou

oui
... jouent. nous
vous
sous
bonjour
... joue. nous jouons
vous jouez

... parle.

... dessinent.

Nous écoutons. ... regardons. ... chantons.

30
5
15 Je suis dans la classe. Nous avons une classe de français.
La professeure parle. Nous écoutons.
Un élève lit une poésie. – Bravo ! dit la professeure.
Puis nous récitons la poésie.

Les élèves sont dans la classe.


La classe de français commence.
La classe lit un texte.

16. Retiens le verbe « parler » :

Je parle. Nous parlons.


Tu parles. Vous parlez.
Il parle. Ils parlent.
Elle parle. Elles parlent.

17. Associe : 18. Où est l’intrus ?


Je chantons. chantons, dansez, dansons,
Tu écoutes. parlons, écoutons, jouons
Elle dansez.
Nous
Vous
regardent.
dessine.
-es -ez
Ils parle. tu parles vous parlez
tu joues vous jouez
tu danses vous dansez
19. Réponds :
Que fais-tu en classe ? Que fait le professeur ?
Que font les élèves ? Dessinez-vous en classe ?

20. Combien de mots ?


C’estlaleçondefrançais. Nousécoutonsleprofesseur.
31
6 Sept jours

7 Dimanche
1. Répète :
6
Sa i
m u nd
ed L
i 1
SEPT

n d re di JOURS 2 Ma
rdi
5 Ve

3M
i
eud

erc
2 4J

red
i
– Bonjour les élèves ! Comment allez-vous ?
– Très bien, merci. Et vous, madame, comment allez-vous ?
– Merci, bien.
– Aujourd’hui c’est mardi ou mercredi ?

3. Récite : 4. Complète :
Bonjour, lundi ! mot lettres sons
Comment ça va, mardi ?
Très bien, mercredi. jeudi 5 4
Où est jeudi ? classe
Avec vendredi. chaise
Il va samedi
jour
Voir dimanche.
alphabet
5
Modèle : lun-di
di DI 6. Écoute et chante
di le refrain :
di « Les jours
JEU de la semaine »
di
di

32
6
7. Répète : Combien de ... ?
douze 8. Écoute et calcule :
onze un
dix deux
neuf trois
huit quatre
sept cinq
six

x
9. Réponds : deux deux lettres deux ans
six [sis] six [si] mots six [siz] heures
Combien de jours dix [dis] dix [di] pages dix [diz] élèves
a la semaine ?
Combien d’élèves vois-tu sur l’image ? Combien de billes ?

10

– Combien de stylos as-tu ?


– ...
– Combien de cahiers as-tu ?
– ...

11 Problème 12. Complète :


Gabriel a quatre jouets. 2+2=4
Leonard a deux jouets. Deux et deux font ... ,
Diana a trois jouets. Quatre et trois font ... ,
Combien de jouets Huit et deux font ... .
ont les enfants ? Tu es de service !

33
6
13 14

ne ... pas Oui ou Non ?


Je suis élève. Je ne suis pas élève. A. – Tu chantes bien ?
Je suis petit. – Oui, je ... .
Je dessine bien. Je ne dessine pas bien. – Non, ... .
Je chante bien. B. Daniel danse ?
Je parle français. Je ne parle pas français. – Oui, il ... .
Je parle roumain. – Non, ... .
15 Que fait le garçon ? Vrai Faux Le garçon fait les devoirs.
1. Le garçon danse.
2. Le garçon écrit.
3. Il lit un livre.
4. Il fait un exercice.
5. Il ne joue pas.
16 6. Il apprend une poésie.

Daniel aime les maths et le dessin. 17. Réponds :


Moi, j’aime le français et le roumain. Qui aime le dessin ?
Olivia aime les maths. Qui aime les maths ?
Alex n’aime pas les maths. Qui n’aime pas les maths ?
Il aime le sport. Il est fort.

18. Complète :
Daniel apprend ... à l’école. Il lit des ... , il écrit des ... ,
il récite des ... , il fait les ... . C’est un bon ... .

19
ne danse
bien Ana pas

34
6
20
C’est la récré.
Que font les enfants ?

Ils mangent.

Ils parlent.

Ils regardent. Ils jouent.

21
mot lettres sons -e -ent
jouent 6 2 il parle ils parlent
parlent elle joue elles jouent
il adore ils adorent
dessinent elle aime elles aiment

22. Récite : 23. Dictée :


C’est la récré, Les enfants jouent.
Je suis très gai. Ils aiment les jeux.
Les enfants discutent
Cinq ou dix minutes.
35
6
24. Donne un titre
à l’image :
C’est la récré
Les filles parlent
À l’école
Les garçons jouent
Dans la cour de l’école
C’est dimanche
Les enfants sont joyeux

Décris l’image.

gai = joyeux

25. Que fais-tu ?


je mange une pomme. en
je joue. enfant
Pendant la récré je fais mes devoirs. vendredi
agenda
je regarde la télé.
apprend
je suis dans la cour. pendant
j’écoute des chansons. comment

26

– Salut !
– ...
– ...
– ...

36
AUTO-ÉVALUATION

Je décris l’image de la
page 36. ( 4 phrases )
Je compte :
7 .................
Je nomme 8 .................
des actions : 9 .................
1. ................ 10 ...............
2. ................ 11 ................
3. ................ 12 ...............
4. ................
5. ................

Je nomme des
Je donne
objets scolaires :
des ordres :
1. ....... 5. .......
1. ....... 4. .......
2. ....... 6. .......
2. ....... 5. .......
3. ....... 7. .......
3. ....... 6. .......
4. ....... 8. .......

CRÉATION L’alphabet illustré (une lettre)


Modèle :
une table

un téléphone

une télé
une tasse

37
ÉVALUATION

1
J’écris dans le . La est dans le .

2. Complète :
Sur la table je vois un ... ,
un ... , une ... , des ... .

3 A. le, la, l’, les ? B. ai, as, a ?


Je lis ... alphabet. Il ... une jolie trousse.
... garçon lit ... lettres. J’... un agenda.
... école est petite. Tu ... une gomme.
Je récite ... poésie. Elle ... un joli sac à dos.
C. -e, -es, -ent ?
Tu dessin une fleur. Pif chant . Les enfants jou .

4. Vrai ou faux ? Vrai Faux

1. Le garçon a un joli sac.


2. Dans le sac elle a des livres.
3. La fillette aime la récré.

5. Combien de syllabes ?
samedi dimanche école table

6. Réponds :
Que fait le professeur ? Que fait un élève ?
1. ............ 1. ............
2. ........... 2. ...........
3. ........... 3. ........... * Création (p. 37).

38
En famille

III
C’est ma famille.

Voici mon frère.

Voici mon père.

Voilà ma maison.

J’habite dans la ville.

39
7 Ma famille

1. Répète : le père le frère


la mère la sœur la mère j’ai
le père j’aime
Une maman et un papa, le frère je fais
Et moi, nous sommes trois !

C’est ma famille.

C’est ma mère.
C’est mon père.
Elle s’appelle ... .
Il s’appelle ... .

C’est moi.
Je m’appelle ... .

C’est ma sœur. C’est mon frère.


Elle s’appelle ... . Il s’appelle ... .

È R M E
2. Fais des mots :

E F R R È

40
7
3 Mes parents

mon père ma mère

Mes grands-parents

mon grand-père ma grand-mère

enfants ≠ parents

C’est le père de ma mère. C’est la mère de mon père.


C’est mon grand-père. C’est ma grand-mère.
Il s’appelle ... . Elle s’appelle ... .

4 A. B.
– J’ai un frère. – J’ai une sœur.
– Comment s’appelle-t-il ? – Comment est-elle ?
– Il s’appelle Alex. – Elle est petite et gaie.
Et toi, tu as un frère ? Et toi, tu as une sœur ?

5. Regarde et réponds :
Qui est-ce ? Qui est-ce ?
Que fait-elle ? Comment sont-ils ?

41
7
7. Répète :

un père le père mon père ill


une mère la mère ma mère
fille
des frères les frères mes frères
fillette
des sœurs les sœurs mes sœurs
famille
8. Complète : gentille
un ballon le ballon ... ballon
une famille la famille ... famille mon
des jouets les jouets ... jouets
9 ma
A. Mes parents ont trois ... .
La ... est grande. Nous sommes ... personnes. mes
B. Mes parents ont un enfant : une ... . C’est moi.
La famille n’est pas grande. Nous sommes ... .

10. Récite : 11. Observe :


Mon père et ma mère,
é è ê
Ma sœur et mon frère
une école un père vous êtes
Et moi, une petite fille,
C’est une grande famille.
12. Réponds :
Qui est-ce ?
C’est une ... .
Ce sont : ... .
Combien sont-ils ?
Ils sont ... .
Comment sont-ils ?
.....................
13

42
7
14. Retiens le verbe « être » :

Je suis grand. Nous sommes six. 6


Tu es élève. Vous êtes dix. 10
Il est gai. Ils sont onze. 11
Elle est jolie. Elles sont douze. 12

15. Associe :
Ma sœur sont élèves.
Mes frères est petite.
Le père de mon père suis triste aujourd’hui.
Vous est mon grand-père.
Je êtes cinq.

?
16. Devine : Qui est-ce ?
Nous sommes quatre, avec ma sœur. C’est ... .
Ce sont les parents de mes parents. Ce sont ... .
17 Modèles :
A. B.
– Qui est sur la photo ? – Qui est-ce ?
– C’est ma sœur. – C’est moi, petite.
– Comment s’appelle ta sœur ? Et c’est ma mère.
– ........................................ – Quel âge tu as ?
– .........................

ph [f]
une photo le téléphone
l’alphabet Sophie
un éléphant Philippe

18 Nous sommes gais.


Vous êtes élèves.
Madame, vous êtes jolie.

43
8 Les occupations
1 C’est ma petite sœur.
Qui est-ce ?
Que fait-elle ? Elle dessine.
Qu’est-ce qu’elle dessine ? Elle dessine une image.

C’est mon père. C’est ma mère.


Que fait-il ? Il lit. Elle écrit.
Il lit un journal. Elle écrit un mot.

C’est ma sœur.
Elle apporte des pommes.

C’est mon frère.


Il écoute une chanson.

2. Regarde
et pose C’est mon grand-père.
deux questions : Il regarde la télé.

3. Continue :

Papa ........... ............. . Ana ............. ............. .


1 2 3 1 2 3

Magda .......... .......... . Maman ........... ............ .


1 2 3 1 2 3
4
Marie dessine une pomme. Victor lit une poésie.

44
8
5. Fais une phrase :
qu
qui
une que
vous regardez
image quatre
quand
question
6. Associe le texte à l’image :
1. Luca dessine un avion. 2. Victor lit un livre. 3. Sabina écrit un mot.

A. B. C.
7. Réponds :
Que fait Sabina ? Que lit Victor ? Que dessine Luca ?

8. Qu’est-ce que tu dessines ? Que dessines-tu ?

Je dessine , , , et .

9. Associe :
Je mange une photo.
Tu dessines une gomme.
Il regarde quatre mots.
Elle lit une pomme.

10 – Que fais-tu ? – Que fais-tu ? – Que fais-tu ?


– Je lis. – Je mange. – Je regarde.
– Que lis-tu ? – Que manges-tu ? – Que regardes-tu ?
– ........................... – ........................... – ...........................

45
8
11. Donne A. Ma famille D. Nous sommes sept
un titre à l’image : B. C’est dimanche E. Je joue
C. Que c’est beau ! F. Une grande famille

g
gai
grand
gomme
garçon

image
page
Victor décrit l’image. Il fait trois erreurs ! mange
girafe
12. Trouve les erreurs dans le texte :
Je m’appelle Victor. C’est ma famille.
C’est mon père. Il lit un journal.
C’est ma mère. Elle regarde des photos.
Voici Veronica. Elle est ma sœur. Elle est grande.
Et voilà mes grands-parents. Mon grand-père danse.

14 Maman, ... une chanson !


13. Complète :
Papa, ... le livre !
Alex, ... une pomme !
mot lettres syllabes Cezara, ... une fillette !
dessine 7 2
image 15. Fais un collage
grande « Ma famille »
( photos, dessins, texte ).
regarde

46
8
16 Où es-tu ? Où sommes-nous ?
Je suis dans la classe. Nous sommes à l’école. à
Je suis dans la cour. Nous sommes à la maison.
Je suis dans le parc. Nous sommes à Chișinău. dans
17 – Je suis à l’école. Où es-tu ?
– ...
– Je suis dans la salle de classe. Où es-tu ?
– ...
[K]
– Je suis à ma place. Où es-tu ? kiwi
– ... cartable
cinq
quand
18. Où est l’intrus ?
je suis, elle est, il a, vous êtes,
ils sont, tu es, nous sommes
19
– Maman, où est le ballon ? – Papa, où sont les photos ?
– Il est sous la chaise. – Elles .................................. .
dans
sur – Pif, où est mon manuel ? – Je cherche Pif. Pif, où es-tu ?
sous – ............................................ . – ............................................. .

20. Fais deux phrases :

l’école à
suis je

joue la cour dans


je mardi

47
9 Ma maison
1. Répète : Oh là là ! Quelle maison !

une fenêtre une grande maison

un étage

une petite maison

une porte

2
e
– C’est une école ?
– Non, c’est une maison. le les
de des
– C’est une fenêtre ? mes
me
– Non, c’est une porte.
pe-tit ser-vice
– La porte est petite ? per-sonne
fe-nêtre
– Non, .................... des-sine
re-garde
3
La est petite. Elle a un étage.
Elle a trois . La est grande.

large
4. Comment est ... ? joli, jolie
La maison est ... . La fenêtre est ... . petit, petite
La cour est ... . La porte est ... . grand, grande

5. Fais un mot :
I
N S
A O M

48
9
6
A. – Ma maison est à un étage. Et ta maison ?
– ...................................................................
B. – Ma maison a cinq pièces. Et ta maison ?
– ...................................................................
C. – Ma maison a deux portes et six fenêtres. ien
Et ta maison ?
bien
– ..................................................................
chien
D. – Ma maison est petite.
combien
Et ta maison, comment est-elle ?
je viens
7. Dictée : tu viens
J’ai une maison. Elle est grande et jolie. il vient
Ma maison est à deux étages.

8. Décris l’image.
Qui ...? Où ... ? Que font ... ?

9 Voilà un chien.
Il s’appelle Rex. Nous
jouons à cache-cache.
Il se cache bien.
Je cherche le chien.
Où est-il ? – Rex ! Viens !

Tu viens. 10
Viens ! .!?
Viens-tu ? Sorina, viens Pif chante
Tu viens ? Sorina vient Pif, chante

11

« Jouons à cache-cache ! » 12. Dessine ta maison.

49
9
Ma chambre
13. Répète :
une bibliothèque
au eau
un bureau au eau
auto beau
faux bureau
un lit il saute cadeau
aujourd’hui beaucoup

joli = beau
jolie = belle

14. Où est l’intrus ?


un bureau, un lit, une chambre, une chaise, une bibliothèque

Le lit est grand. Les lits sont grands.


La chaise est jolie. Les chaises sont jolies.

15. Écris la bonne variante :


Ma chambre est (petite/petites). Mes jouets sont (joli/jolis).

16
Ma maison a quatre pièces. – C’est simple,
C’est ma chambre. mais beau !
C’est mon lit.
C’est mon bureau.
C’est ma chaise.
J’ai une bibliothèque : j’ai beaucoup de livres.
C’est l’ordinateur de ma famille.
Ma chambre n’est pas grande, mais elle est claire et propre.
Je range mes jouets et mes affaires.
17

50
9
18 J’habite ...
la ville la campagne

J’habite dans la ville. Ma famille n’habite pas dans la ville.


Je n’habite pas à la campagne. Nous habitons à la campagne.

19 Je n’habite pas dans une maison.


J’habite dans un appartement.
Où habites-tu ? gn
20. Retiens le verbe « avoir » : ligne
vigne
J’ai des frères. Nous avons une maison. campagne
Tu as une sœur. Vous avez un appartement. montagne
Il a un ordinateur. Ils ont des grands-parents. magnifique
Elle a un téléphone. Elles ont deux portables. champignon

21 – Ont-ils une bibliothèque ?


– ...............
– Vous avez une maison ou un appartement ?
– ...............
– Ils ont un ordinateur ou un portable ?
– ...............

22. Combien de mots ?


Ilhabitedansunpetitappartement. Ellesontunejoliechambre.

51
AUTO-ÉVALUATION

Je lis et j’écris C’est


correctement : ma famille :
L’appartement de mon 1. ................
frère a quatre pièces. 2. ................
3. ................
4. ................
5. ................
6. ................
Je récite
une poésie.

Je dis ce que fait :


Je décris 1. ma mère .......
ma maison : 2. mon père .......
1. ....... 3. ....... 3. mon frère .......
2. ....... 4. ....... 4. ma grand-mère .......

ÉVALUATION
1. Complète : Ma famille
J’ai un ... J’ai une ... J’ai des ...
................ .................. ..................
................ .................. ..................

2. Quels mots ? 3
Ma maison est petite et
jolie. Elle a deux fenêtres.
O N J’ai ma chambre.
Mon frère a un apparte-
ment de trois pièces.

52
4. Complète :
A.
C’est un ... .
C’est une ... .
C’est une ... .
C.
C’est une ... .
... est dans la classe.
B. ... suis à la maison.
Dans ou à ? ... sont à l’école.
Je suis ... la cour. ... sommes dans la cour.
Il est ... la chambre. ... es dans le parc.
Nous sommes ... la maison. ... êtes dans la chambre.

5. Réponds : Où es-tu ?
Modèle : Lundi je suis à l’école. Jeudi je .............................
Je suis dans la classe. Vendredi ...........................
Mardi je suis à .......................... Samedi ..............................
Mercredi je suis ....................... Dimanche .........................

6. Qui est dans la maison ? Qui est dans la cour ?


Dans la cour nous sommes trois :
Ma grand-mère, mon ... et moi.
Mais qui est dans la maison ?
Ma petite ... et un ... !

7. Regarde et réponds :
Vrai ou faux ?
1. La famille est à la maison.
2. Ils sont huit. 3. Papa lit.
8. Fais une phrase :

mon
dans un père
habite * Création
village
(p. 54).

53
CRÉATION : Cadeaux de Noël

C’est l’arbre de Noël. Le Père Noël apporte des cadeaux.

Noël approche.
Quels cadeaux veux-tu ?

Je veux ........................
.......................................
.......................................

54
L’année

IV
Les saisons

Les mois

Les couleurs

Les fruits
et les légumes

Mon chien Je fais ... Mes chatons

55
10 Les saisons
1. Répète :

l’hiver le printemps

l’automne l’été

Les quatre saisons de l’année sont :


l’hiver, le printemps, l’été et l’automne.
2 L’Année a quatre enfants :
Été, ... , Automne, ... ! an
L’Année a quatre garçons, J’ai huit ans.
Voilà leurs noms : année
Printemps, ... , Hiver, Automne. L’année a quatre saisons.
3
– J’aime l’été. Et toi ? – Moi, ............................................ .

4. Associe la saison à l’image :


C’est
1. l’été 2. l’hiver 3. le printemps 4. l’automne
A. B. C. D.

56
10
h 5
C’est l’hiver.
l’hiver l’homme C’est l’heure du carnaval.
l’herbe l’hirondelle L’homme est gai.
l’heure j’habite

6. Répète : 7. Donne un titre à l’image :


• L’hiver
• Dans la cour
L’hiver a trois mois : • C’est beau !
• Un enfant joue
décembre • Le bonhomme de neige
janvier • .............................
!
février
la neige
il neige

8 Le bonhomme de neige est blanc. La neige est blanche.


Les arbres sont blancs. Les maisons sont blanches.
Les garçons sont grands. Les fillettes sont grandes.

C’est l’hiver. Il neige.


Je fais de la luge.
C’est super !
9. Complète :
C’est ... . L’hiver a ... mois : décembre, janvier et ... .
La ... est blanche. Le ... de neige est gai. Les maisons sont ... .
57
10
10. Répète : En hiver : en décembre, en janvier, en février

ei
neige
beige
Il font un bonhomme de neige. Il font du ski. seize
baleine
Ah ! Que de neige ! Les enfants jouent dans la cour.

11. Réponds :
Que font les enfants en hiver ? Que fais-tu en hiver ?

12. Retiens le verbe « faire » :

Je fais de la luge. Nous faisons un dessin.


Tu fais du ski. Vous faites un projet.
Il fait le lit. Ils font du vélo.
Elle fait le devoir. Elles font un bonhomme de neige.

13. Associe : Je fais mon lit.


Je faites de la luge.
Tu fait un dessin.
Elle font du ski.
Nous fais le lit.
Vous faisons les devoirs.
Ils fais du vélo. Je fais du vélo.
14. Trouve les anomalies :
En hiver je fais du vélo. En été je fais du ski. En été je fais de la luge.

15. Dictée :
L’année a quatre saisons et douze mois.
58
10
16. Répète : « Apprendre les mois de l’année »

Le printemps L’été
mars juin

avril juillet

mai août

17. Complète :
L’automne
Les mois du printemps sont :
septembre mars, ... , mai.
L’été a ... mois : ... , juillet et août.
octobre
18
novembre
ju n, mar , sa son

En hiver En automne
Quand ?
En été Au printemps
19 Quatre saisons dansent une ronde.
C’est la ronde de l’année.
Beaucoup de lettres dansent une
ronde. C’est la ronde de l’alphabet.
Les enfants dansent une ronde.
Ils dansent la ronde en été.

59
11 Ma semaine
1. Répète : Enfants, voilà le soleil !
Il est rond et jaune.
Le ciel est bleu.
L’herbe est verte.

jaune vert, verte


2. Retiens : orange gris, grise
rouge noir, noire
bleu, bleue blanc, blanche

3. Réponds : L’arbre est vert. Comment est l’herbe ?


Le soleil est jaune. Comment est la banane ?
Le ciel est bleu. Comment est la fleur ?
4. Vrai ou faux ?
Le ciel est vert. La fleur est noire.
La neige est blanche. La pomme est bleue.
L’herbe est rouge. L’orange est orange.
5. Associe :
En hiver tout est vert. t s
En été les fleurs sont gaies. vert
En automne tout est jaune. verte
Au printemps tout est blanc.
gris
6 – Je suis la couleur des fleurs, dit le ... . grise
– Je suis la couleur du ciel, dit le ... .
– Je suis la couleur de l’herbe, dit le ... .
– Je suis la couleur de l’hiver et de la neige, dit le ... .
60
11
7 Mon chat a sept habits :
Un gris pour le lundi,
Un jaune pour le mardi,
Un rose pour le mercredi,
Un bleu pour le jeudi,
Un vert pour le vendredi,
Un rouge pour le samedi
Et le blanc, qui n’a pas de manches,
C’est pour le dimanche !

La banane est jaune comme le soleil.


La fleur est blanche comme la neige. comme
La balle est orange comme l’orange.

8. Répète :
11 12 13 14 15
onze douze treize quatorze quinze

16 17 18 19 20
seize dix-sept dix-huit dix-neuf vingt

9. Compte les garçons de la classe. Compte les filles de la classe.

10 La date Samedi, le treize avril.


Aujourd’hui nous sommes Jeudi, le dix-sept janvier.
le dix-neuf janvier. Mercredi, le dix-neuf décembre.

11. Écris la date dans le cahier. 12. Fais le calcul :


Modèle :
16.02 – Le seize février
8.01 19.03 17.04 16.11

61
11
13 Samedi, Florin est à la maison.
Il regarde la télé. Il lit un livre.

en em
en-fant temps
con-tent prin-temps
ven-dre-di dé-cembre

14. Réponds :
Où es-tu ? Que fais-tu ?
Lundi, je ... Mardi, ... Mercredi, ...
Jeudi, ... Vendredi, ... Samedi, ...

15. Observe : beaucoup


peu
J’ai beaucoup de ballons. J’ai peu de ballons.

Vlad fait dix problèmes. Vlad fait un problème.


Il écrit beaucoup. Il écrit peu.

16 – J’ai beaucoup de jouets. Et toi ? – ......................


– J’ai beaucoup de livres. Et toi ? – ......................
– J’ai peu de crayons. Et toi ? – ......................
– Mardi, je joue peu. J’écris beaucoup. – ......................
J’ai beaucoup de devoirs. Et toi ? – ......................
17. Complète : beaucoup ou peu ?
Le livre a douze pages. Le livre a ... de pages.
Je mange onze kiwis. Je mange ... de kiwis.
Mardi nous avons trois classes. Mardi nous avons ... de classes.
Jeudi j’ai cinq leçons. Jeudi j’ai ... de leçons.
62
18
11

Lundi, je vais à l’école.


Mardi, Alex va à l’école.

Samedi, Alex ne va pas


à l’école. Samedi, je ne vais pas à l’école.
Je vais dans le parc.
19. Retiens le verbe « aller » :

Je vais Nous allons


Tu vas
Il va
Elle va
} à l’école. Vous allez
Ils vont
Elles vont
} dans la cour.

20. Associe et fais des phrases :


Vous allons dans le parc.
Je vas dans ma chambre.
Tu va à la bibliothèque.
Elle vont à la maison.
Nous allez dans la classe.
Ils vais au cinéma.

21. Réponds :
Où va-t-il ? Il va à ... .
Où vont-ils ? Ils vont dans ... .

22
– Tu vas à l’école ? – Ils vont à la maison ?
– Oui, .................. – Oui, .............................
– Non, ................. – Non, ............................
23
C’est vendredi. Moi, je vais à l’école. Le chien Pif ne va pas
à l’école. Il reste à la maison. Samedi, nous allons avec Pif
dans le parc. Nous jouons beaucoup.
63
12 J’aime les fruits et les légumes
1. Nomme trois fruits.
Répète :

des prunes
une poire des cerises
une orange
[z]
zoo rose
zéro fraise
une fraise zone cerise
un melon du raisin azur raisin
douze saison
2
Le melon est jaune. Les melons sont jaunes.
La cerise est rouge. Les cerises sont rouges.
La poire est verte. Les poires sont vertes.
Le melon est doux. Les melons sont doux.
La fraise est douce. Les fraises sont douces.
3. Complète :
Les fruits sont ... . rouge/rouges
Le kiwi est ... . vert/verts
Le raisin est ... . bon/bons
Les melons sont ... . jaune/jaunes

5
4. Devine :
Comptine
Qu’est-ce que je mange ? 1, 2, 3, je vais dans le bois.
Je mange sept fruits : 4, 5, 6, cueillir des ... .
un petit fruit orange, 7, 8, 9, dans mon panier neuf.
cinq fruits rouges et parfumés, 10, 11, 12, elles sont ... .
un fruit grand et jaune. 13, 14, 15, 16, voici des ... .

64
12
6
Le raisin est bon. Les melons sont bons.
La pomme est bonne. Les poires sont bonnes.

7. Complète :
Les ... sont bonnes. Les cerises sont ... .
Les ... sont jaunes. Les ... et les ... sont rouges.

po re, rai in, c rise, fr ise

8. Fais des phrases :


J’aime les poires noir. Le raisin n’est pas vert.
J’adore le melon jaunes. Il est blanc ou noir !
Je préfère le raisin doux.
Je n’aime pas les fraises rouges.

9. Retiens le verbe « aimer » :

} }
J’aime Nous aimons
Tu aimes les bananes. Vous aimez les fraises.
Il/Elle aime Ils/Elles aiment

10
11

– Pif aime les kiwis. Et toi ? « J’aime les fruits »


– ....................................... J’aime les fruits : les ... , ... ,
– Tu aimes les poires ? ... , ... .
– Oui, .......................
– Aimez-vous les fraises ?
– Oui, ................................
– Ta mère, elle aime les noix ?
– Oui, .......................................
– Que préfères-tu : les fraises ou les cerises ? le raisin blanc
ou le raisin noir ?
65
12
12. Répète :

un concombre
une pomme
une tomate un chou
de terre

une carotte un légume


des légumes

14. Réponds :
13. Nomme les légumes. J’aime les concombres. Et toi ?
Quels légumes aimes-tu ?
Quels légumes aime ton père ?

15. Jouez : Qu’est-ce que c’est ? 16. Complète :


– C’est un légume long et vert.
– C’est un concombre !
– Elle est ronde et rouge.
– .................................
– Il est rond et vert. f r a m b o i s e s
– .................................

17. Complète :
En été je mange beaucoup de fruits et
de légumes : des ... , des ... , des ... , des ... .
En automne je mange du raisin, des ... ,
des ... , des ... et des ... .

18. Dictée :
L’automne est la saison des fruits et des légumes.
66
12
19. Lisez par rôles :
– Aimes-tu les oranges ?
– J’adore les oranges.
– Tu n’aimes pas les carottes ?
– J’aime les carottes. Je n’aime pas le chou. Et toi ?

20. Retiens :
Je n’aime pas les bananes. Nous n’aimons pas le chou.
Tu n’aimes pas les prunes. Vous n’aimez pas les tomates.
Il/Elle n’aime pas les carottes. Ils/Elles n’aiment pas le raisin.

21 Modèles :
A. – Tu n’aimes pas B. – Vous n’aimez pas les pommes
le raisin ou le melon ? de terre ou le chou ?
– J’adore le melon. – Nous adorons les pommes
Je n’aime pas de terre. Nous n’aimons pas
le raisin noir. le chou.

22. Quelles phrases Je veux


pour l’image ? des tomates. S’il vous plaît !
1. Que de fruits !
2. C’est dimanche.
3. Le raisin est noir.
4. Un kilo de tomates,
s’il vous plaît !
5. J’adore les légumes.

23. Lis et observe :


une tomate des tomates 24. Complète :
un légume des légumes
une noix des noix
un chou des choux
Voici des ... . Voilà des ... .

67
13 Mon cher animal
1. Répète : J’ai un ami. C’est un animal.

– C’est mon chien !

– C’est mon chat !


– Oh là là !
Quel chien !
Quel chat !

2. Quel titre pour les images ?

1. Deux amis
2. Les trois amis
3. Quelle surprise !
4. Dimanche dans le parc
3

Sorina dit : Dan dit :


– Mon chien s’appelle Rex. – Moi, j’ai un chaton, Noir.
Il habite dans la cour. Il habite dans la maison.
Il est fort et très fidèle. Il dort beaucoup.
Je vais avec Rex dans le parc. Je joue avec mon ami, Noir.

4. Réponds : 5. Vrai ou faux ?


1. Comment est Rex ? 1. Noir est un chaton.
2. Où habite le chien ? 2. Il habite dans la cour.
3. Où vont-ils ? 3. Il dort peu.

6. Complète : c
Mon chat est blanc comme la ... .
sac banc
Mon chaton est orange comme une ... .
parc blanc

68
13
7 Gabriel dit : 8. Réponds :
– J’ai un perroquet. 1. Qui est Riquet ?
Il s’appelle Riquet. 2. Que répète le perroquet ?
Il répète beaucoup de mots. 3. Qui parle avec Riquet ?
Il adore le son R.
Je parle avec Riquet. Mer-r-r-ci, mon
J’aime mon perroquet. ami Gabr-r-riel !
Aujour-r-r-d’hui
je r-r-ris !
9. Complète :
... de Cezara est un cheval.
Il s’appelle ... . Il est ... et ... .

10
Et toi, as-tu un animal ? Que fait-il ?
Qui est-il ? Comment est-il ? Où habite l’animal ?

11 Soleil, soleil, 12. Vrai ou faux ? V F


que tu es haut ! 1. C’est l’hiver.
Soleil, soleil, 2. Deux fillettes jouent
que tu es beau ! avec un chien.
Soleil, soleil, 3. Les enfants sont gais.
que tu es gai ! 4. Quel chat !
Soleil, soleil,
apporte l’été !
Allons jouer !

13. Fais un mot :

quet ro

per
14. Dictée :
Mon perroquet est très gai.

69
13
Mon petit chien
et C’est une bande dessinée (BD).

15. Combien de personnages vois-tu ? Qui sont-ils ?


D’où est l’animal ?
Bravo ! Pas de chien
dans l’appartement !
Tiens,
un petit
chien !

Quel joli petit chien !


Que faire, Rex ? Merci, papa !
Où est papa ? Merci, maman !

Ouah ! Ouah !

16. Lisez par rôles : l’enfant, papa, maman, le chien.

17. Pose les questions :


1. Le garçon trouve un chien. Qui ... ?
2. Il vient à la maison. Où ... ?
3. Le chien est joli. Comment ... ?
4. Le garçon va dans la cour. Que fait ... ?
18. Rétablis l’ordre :
A. Le chien est sur le lit et la mère proteste.
B. Un garçon trouve un petit chien.
C. L’enfant a un ami.
D. Le père dit que le chien est joli.
E. La mère n’est pas contente : c’est un animal vagabond !
F. Le garçon est dans la cour avec le chien. Il est triste.

70
AUTO-ÉVALUATION

Je décris le dimanche : Je compte :


1. Je fais ......................... 12 ...............
2. Je vais ........................ 13 ...............
3. Je ................................ 14 ...............
15 ...............
Je nomme 16 ...............
des fruits et 17 ...............
des légumes : 18 ...............
1. ...... 4. ...... 19 ...............
2. ....... 5. ....... 20 ...............
3. ....... 6. .......

Je dis les saisons


Je nomme
et quatre mois :
six couleurs.
1. ....... 1. .......
1. ....... 4. .......
2. ....... 2. .......
2. ....... 5. .......
3. ....... 3. .......
3. ....... 6. .......
4. ....... 4. .......

1. Complète : ÉVALUATION

une fleur bleue des fleurs ... 2. mot lettres sons


un fruit jaune ... ... jaunes
une tomate ... des ... rouges couleurs 8 5
pommes
3. Fais un mot :
aiment
M A L
I A
N
4. Combien de mots ?
Lechienestfidèle. Iljouedanslacourdemamaison.
71
5. Devine : 6. Dis :
re Fé
1. Elle a sept jours. emb vri
er
Déc
2. Il a quatre semaines.
3. Elle a trois mois.
4. Elle a douze mois.

Le printemps
Les saisons

L’automne
Octobre
de l’année sont ...
7. Complète :

Avril
Les mois

Il neige. Les enfants ... de l’année sont ...

de la luge.

i
Ma
Deux garçons font
un bonhomme de ... . Ao
û t
Les ... ... gais. Juillet

8. Associe le texte à l’image :

A. B. C.
1. Le garçon est très gai. 2. Le chien de Nona lit. 3. C’est l’été.

9. Donne des titres :

A. B. C.

* PROJET: Ma saison préférée


Présentez une saison. Faites un collage + poésie, chanson.
équipe 1 - l’hiver équipe 2 - le printemps
équipe 3 - l’été équipe 4 - l’automne

72
Entre nous les copains

V
Salut,
je te présente ...

En classe
À la récré

Un ami, c’est magnifique ! Jouons au professeur !

Avec mes copains

Je t’invite chez moi.

73
14 Je présente ...
1
Salut !
Qui est-ce ?
in ine
mon voisin ma voisine
des patins il patine
un dessin il dessine

C’est un garçon. C’est une fille.


Il s’appelle Alex. Elle s’appelle Nicoleta.
C’est mon copain. C’est ma copine.
C’est mon ami. C’est mon amie.
2 A.
– Salut, Victor ! Comment ça va ?
– Bonjour, Pif ! Ça va bien, merci. Et toi ?
– Ça va très bien, merci. Victor, qui est-ce ?
– C’est Max.
– Enchanté ! Max, ça va ?
– Oui, ça va, merci.
enchanté = ravi – Au revoir les garçons !
– À bientôt, Pif !
B.
Nicoleta : – Salut, Alex ! Je te présente Pif. C’est un chien.
Il parle bien français. C’est un bon ami.
Alex : – Je suis ravi, Pif ! Nicoleta est mon amie.
Tu es l’ami de Nicoleta. Donc tu es mon ami !

3. Présente à Pif les trois fillettes :


C’est ...............................
Elle s’appelle ..............
Elle est ..........................

74
4
14

Salut ! Bonjour ! Merci ! Pardon !

Ça va. Ça va bien. Ça va mal. Ça va très bien.


Enchanté ! Je suis ravi ! Je suis ravie !

Au revoir !
– Allô, c’est qui ? À bientôt !
C’est Violeta ?

6. Lisez par rôles :


bien ≠ mal
Viorica téléphone à Cristian.
– Allô, Cristi ! C’est toi ? facile ≠ difficile
– Oui, c’est moi, Viorica. !
– Ça va bien ?
8. Écris les signes
– Merci,

. Et toi ?
, merci . Que fais-tu ?
de ponctuation :
.!?
Que fais-tu
– Je fais le devoir.
– C’est difficile ? Je suis ravie, Pif
– Non, c’est facile. Je demande pardon
– Au revoir, Cristi.
– , Viorica ! 9. Dictée :
– Je te présente ma copine.
7. Jouez le dialogue. C’est Olivia.
– Enchanté, Olivia.

75
14
Faisons connaissance
10. Lisez par rôles :
– Bonjour, Nicoleta. Qui est sur la photo ?
– C’est Andrei, mon frère.
Et c’est Daniel, son ami.
– Quel âge a ton frère ?
– Il a dix ans et demi.
– Et qui est la fillette ?
– C’est la sœur de Daniel, Angelica.
– Oh là là ! Qu’elle est jolie !

11. Qui est sur la photo ?

12. Associe :
1. – Voici mon père. A. – Salut, Daniela !
2. – C’est ma copine. B. – Non, c’est le copain de ma sœur.
3. – Quel chat ! Qu’il est joli ! C. – Enchanté, monsieur.
4. – Allô ! C’est toi, Bianca ? D. – Il a dix ans.
5. – Quel âge a-t-il ? E. – Oui, c’est moi. Salut !
6. – C’est ton copain ? F. – Merci.
13
? Salut,
Salut, garçons!
mes amis !

14

« Je t’aime, mon ami »

76
14
15 Mon ami
J’ai un ami. Il s’appelle Iulian. Il a sept ans. Il est poli et
intelligent. Il aime jouer, regarder la télé, dessiner, lire
des livres. Il adore les jeux vidéo. Il adore Superman.
16. Vrai ou faux ? V F
1. Iulian a douze ans.
2. Il est intelligent.
3. Il aime lire des livres.
4. Il adore Pinocchio.
17. Décris ton ami ou ton amie :

}
jouer Mon ami s’appelle ... Mon amie ...
lire Il a ... Elle a ...
J’aime danser Il est ... Elle est ...
dessiner Il aime ... Elle aime ...
Il adore ... Elle adore ...
il est elle est 19. Complète :
poli polie
fort forte Voilà, c’est mon ... !
18. Observe : Elle s’appelle Amélie.
intelligent intelligente
curieux curieuse Elle est sérieuse, ... .
sérieux sérieuse Nous aimons ... jouer,
joyeux joyeuse Dessiner, ... , danser.
20 C’est super ! Nous sommes ... !

Je présente mon ami à Pif.


Je dis merci à mon copain. À
Je donne le cahier à mon père.
L’oiseau chante une chanson à Sebi.
qui ?

21. Fais une phrase :


je un livre
Dana à
donne

77
15 Je dis ...
1 Salut mes copains !
Je suis très gai. Ah ! Quel beau jour !
A. C’est dimanche !
Je suis joyeux.
B. Aujourd’hui, je n’ai Super !
Je suis triste.
pas de bonnes notes.
Je suis enchanté.
C. Papa me fait un Je suis ravie.
cadeau – un ordinateur ! Je suis surpris.
D. Ça va bien aujourd’hui. Je suis content. Hi hi hi !...
2. Observe :

la joie la tristesse la surprise


il est gai ( joyeux ) il est triste il est surpris
elle est gaie elle est triste elle est surprise

3. Regarde et réponds :
Comment est le garçon ?
Comment sont les filles ?
Que disent-elles ?
Oh là là ! Comment es-tu ?
Quelle surprise !

4. Trouve la rime : 5. Dis le contraire :


C’est lundi – la tristesse – la ...
Je suis ... . je suis joyeux – je suis ...
C’est le printemps – elle est mécontente – elle est ...
Il est ... .
C’est le mois de mai – 6. Comment sont-ils ?
Je suis très ... .
C’est bientôt l’été –
Nous sommes ... .
content, gai/gaie,
enchantés, ravi/ravie Alina Boris Cornel Diana
78
15
7. Retiens le verbe « dire » :

Je dis : « Merci. » Nous disons : « Pardon ».


Tu dis : « Bonjour ». Vous dites : « Au revoir ».
Il dit : « S’il te plaît ! » Ils disent : « À bientôt ! »
Elle dit : « Allô ! » Elles disent : « Ça va bien ». Allô !

8. Complète :
Je ... à ma mère : « Au revoir, maman ! » Vous ... pardon ?
Les enfants polis ... merci. Elle ... un secret à Pif.

9. A. Que dis-tu ? 10. Fais des phrases :


Tu vois ton copain. Je dites mon nom.
Tu donnes un jeu à ta copine. Nous disent un secret.
B. Que dites-vous ? Vous dis merci.
Vous entrez dans la classe. Ils disons la date.
11. Réponds :
Que dit Violeta ? C’est pour toi, maman ! S’il te plaît !
Que dit Robert ? Il est très joli ! Merci, papa !
Que dit Sofia ? Nous allons à la maison. Au revoir, mes amis !

Olga et Robert Violeta Cornelia et Sofia


12. Associe : A. – Oh ! Il est super, ton robot !
1. – Maman, voilà mon dessin. B. – Que c’est beau ! Bravo !
2. – Papa, j’ai trois « très bien » ! C. – Je suis très content de toi.
3. – J’ai un robot – un cadeau
de mon frère. Allons jouer ! 13. Jouez les dialogues.
79
15
14. Que fais-tu en classe ?

Je lis.
J’écoute.
Je réponds.
Je demande.
J’ouvre le livre.
J’écris dans le cahier.
Je regarde le tableau. Je suis dans la classe.
Je récite une poésie. Je suis à ma place.
15

Jouons au professeur !
Hélène joue à faire la classe. « Je suis le professeur, ici voici
dit-elle à deux garçons. Élèves, asseyez-vous ! Regar- là voilà
dez, c’est le soleil. » Elle dessine à la craie. « Bon ! Voici
le soleil. Et voilà la lune. Regardez et écoutez ! Là, c’est la lune
le soleil. Là, c’est la lune. Tout est dans le ciel. » elle est là
D’après A. Clair

16. Dis la bonne variante :


ô
le soleil. allô
1. Hélène dessine rôle
le ciel. bientôt
cône
fillettes. trône
2. Les écoliers sont deux
garçons. hôtel
arôme
17. Dictée
J’entre dans la classe. Je salue 18. Dessine
le professeur. Je vais à ma place. le soleil et la lune.

80
15
19. Que dit le professeur ?

Regarde l’image ! Ouvrez les livres ! Ne chantez pas !


Lis le texte ! Écoutez la poésie ! Ne discutez pas !
Va à ta place ! Jouez le dialogue ! Ne jouez pas !

20. Que dit Hélène ? Joue le rôle d’Hélène.

21. Tu es professeur. Donne trois ordres à la classe :


1. Élèves, ............
2. ........................... M
oi

d
3. ...........................

ar
on
Le
22. Complète :
Nous sommes ... .
Nous ... une équipe.
Nous ... un projet en maths.
La ... explique. Je suis attentif.
Je dis : « Ah ! C’est magnifique ! » Sofia
J’... les mathématiques.
Mais Leonard est distrait. Il est très ... . attentif ≠ distrait
Sofia n’est pas ... . Elle est sérieuse.

23. Écris les signes de ponctuation : 24. Fais une phrase :


Hélène dit : « Élèves, regardez la lune »
une
Marcel demande « Qui est de service » équipe
es
Le professeur est content m
m
so
Enfants où est Pif
Ne mangez pas en classe nous

81
16 Le repos
1
– Que fais-tu en classe ? – Que fais-tu à la récré ?
– ............................................. – ..............................................

}
2
Je discute avec mes copains.
Je me repose.
Je joue dans la cour.

Je me repose. Dan se repose. Les enfants se reposent.


J’écoute des chansons. Il dessine à la craie. Ils jouent avec un avion.
3. Retiens le verbe « se reposer » :

Je me repose. Nous nous reposons.


Tu te reposes. Vous vous reposez. la récré = la pause
Il se repose. Ils se reposent.
Elle se repose. Elles se reposent.

4. Complète :
Nous ... reposons. Les élèves ... reposent.
Je ... repose : je fais un lego. Tu ... reposes dimanche ?
5. Réponds :
– Que faites-vous après les classes ? – Que faites-vous le dimanche ?
– ................................. – ......................................
6. Donne un titre à l’image :
1. C’est dimanche
2. À la grande récréation
3. Après les classes
4. Les garçons jouent
7 5. Le repos des enfants

Je me repose pendant la pause.


82
16
Samedi, c’est mon anniversaire.
8
J’invite des copains.
Je crée des invitations. tion
Je donne les invitations à mes copains. invitation
récréation
9. Qui invite ? Quel âge a Célia ?
félicitation
admiration
répétition

10. Complète
l’invitation.
11. Associe :

A. B.
1. Mes copains disent : 2. Je dis :
– Joyeux anniversaire ! – Merci, mes amis !

12. Crée une invitation 13 « Joyeux anniversaire »


pour ton anniversaire Joyeux anniversaire,
(dessin, texte). Joyeux anniversaire, ... (prénom)

83
16
J’écris un petit billet
14 Vous pratiquez ça, les petits billets ?
Je vais chez mon copain.
Je laisse un petit billet.
Voilà un petit billet de ma sœur Rodica.

Viens dans la cour. Je suis là ! C’est une très


bonne idée,
Viens vite !
merci !
Ta sœur Rodica

Samedi, je trouve un cadeau. Et un petit billet.

Mon enfant, voilà un cadeau pour toi.


C’est de la part de ta grand-mère.
Bisous. Papa
J’écris :

15. Écris-tu des petits billets ? À qui ? Qu’est-ce que tu écris ?

16. Retiens le verbe « venir » :

Je viens ma grand-mère. à chez


Tu viens chez mon ami. 17. Complète : chez ou à ?
Il/Elle vient moi.
Mes copines viennent ...
Nous venons l’école. moi dimanche. Tu viens
Vous venez à la bibliothèque. avec nous ... la bibliothèque ?
Ils/Elles viennent à Soroca. Venez-vous demain ... l’école ?

18. Fais des phrases :


Tu venez chez moi.
Nous viennent à la gare.
Vous viens aujourd’hui.
Mes copains venons dans le parc.
84
16
19. Complète :
Le téléphone sonne. C’est Sebi, mon copain. oin
– Salut ! loin
– ... soin
– Ça va ? coin
– ... point
– Viens ... . Je t’invite.
– Ah ! C’est super, Sebi ! Je viens, bien sûr ! Merci pour ... . Ciao.
– À bientôt.
Quelle ... ! Sebi a un ... . Pas un jouet. Mais un vrai cheval !
Quelle ... ! Je suis très joyeux. C’est si bon d’avoir un ami !
20 Chez mon copain
Merci, Sebi. Vite, vite, vite ! Il habite loin !
Je viens.

Quel C’est ma-gni-fique ! Au revoir, Flèche !


beau
cheval ! Merci. Au revoir.

21. Trouve le bon ordre : 22. Continue :


1. J’admire Flèche. 1. Sebi invite le garçon.
2. Je vais chez Sebi. 2. L’enfant va chez Sebi.
3. C’est magnifique ! 3. Sebi habite loin.
4. Je monte sur le cheval. 4. Il a un ...
5. Mon copain habite loin. 5. Le cheval ...
6. .............................
85
AUTO-ÉVALUATION

Je parle au téléphone : Je dis


Allô ! ................................ des formules
........................................... de politesse :
........................................... 1. ................
2. ................
3. ................
J’écris une 4. ................
invitation. 5. ................

Je présente
Je donne et j’exé- mon ami :
cute des ordres : 1. ............................
1. ....... 4. ....... 2. ............................
2. ....... 5. ....... 3. ............................
3. ....... 6. ....... 4. ............................

CRÉATION
Crée une BD : Mon anniversaire
1. 2.

– Salut ! – Merci, mes amis !

3. 4.

– Joyeux anniversaire ! – Allons jouer !

86
La France

VI
Quel grand pays !

Quelle belle ville !


PARIS

Bonne fête !

J’aime les contes

87
17 Un beau pays
1
Nous sommes en classe.
Voilà la carte de la France.
La France est un pays.
Elle se trouve en Europe.
La professeure montre sur
la carte des villes : Paris,
Strasbourg, Grenoble, Lyon,
Avignon, Bordeaux, Marseille.

!
un pays
une ville
C’est le drapeau de la France.
?
bleu blanc rouge ill
[ij]
2. Complète : fillette
1. La ... est un pays. famille
2. Le drapeau français est bleu, ... , ... . Camille
3. La capitale de la France est ... .
[il]
4. Paris est une grande ... .
ville
village
3. Fais les mots. Quelles villes ?
mille

O L N Y
4

R S « Sur le pont
I A P
d’Avignon »

88
17
5 Quel beau pays !
Ce sont des montagnes. Ce sont des plaines et des champs.
Ce sont les Alpes. Que c’est beau ! Quel joli paysage !

C’est la Mer Méditerranée. C’est Paris. Paris est beau.


C’est Nice, une belle ville. La France est belle.

6 Que vois-tu sur les images ? beau, belle ay


Nomme une mer, une ville, un beau pays
pays
des montagnes de la France. une belle ville
paysage
crayon
7. Compare : 8. Complète :
La France Mon pays À Paris, sur un cheval ... ;
Elle se trouve en Europe. ...... À Nevers, sur un cheval ... ;
Le pays est grand. ...... À Issoire, sur un cheval ... ;
À Rouen, sur un cheval ... .
La capitale est Paris. ...... Ah ! qu’il est beau ! qu’il est ... !
Le drapeau est tricolore. ...... Tiou !
89
17
9

Il est Français. Elle est Française.


Il s’appelle Elle s’appelle
Olivier Collet. Laure Durant.
Que de prénoms et de noms !

Noms de famille
Prénoms de filles Adam Prénoms de garçons
Anne Sabine Bernard Martin Jean
Marie Caroline Blanc Antoine Nicolas
Marie-Anne Béatrice Dupont Christian François
Nicole Karine Dumont Victor Robert
Claire Julie Duchamps Michel Daniel
Monique Sophie Laforêt Roger Pierre
Nathalie Louise Legrand Laurent Paul
Danielle Denise Martin Vincent Lucien
Lucie Christine Pierre Jules Gilbert
Françoise Suzanne Robert Serge Yves
Jeannette Stéphanie Simon Dominic Stéphane

10. Associe des noms et des prénoms.


Modèles : Yves Dumont, Pierre Pierre, Jules Simon.
11. Trouve des paires de prénoms des garçons et des filles.
Modèle : François – Françoise.
12. Quels jolis prénoms ! 13. Dis cinq prénoms de ton pays.

Rose
Violette 14
Iris « Frère Jacques »
Marguerite
90
17
15 Ce sont des copains de classe. Ils habitent en France.
Ils parlent la langue française.

Pablo est Espagnol. Katy est Anglaise.


Carlo est Italien. Alma est Portugaise.
Koffi est Marocain. Ewa est Polonaise.

Nhan, Albert et Koffi sont de bons amis.


Ils habitent à Lyon. Ils parlent français.

16. Observe :
C’est un enfant polonais. Il est Polonais.
C’est une fillette roumaine. Elle est Roumaine.
Ce sont des enfants belges. Ils sont Belges.

17. Complète : 18. Fais une phrase :


de
Pif est rançais. C’est un personnage est
des bandes dessinées rançaises. la sœur
Nicole
Pinocchio a un nom talien. Son père,
Nicolas
l’auteur du livre, Carlo Collodi, est talien.
Sais-tu que ... ?
19. Réponds :
Zinédine Zidane, grand
Qui est Luc ? footballeur français,
J’ai un ami français. a des parents Algériens
Il s’appelle Luc Besson. (de l’Afrique).
Il a dix ans. Frédéric Chopin, grand
Voilà Luc sur la photo. compositeur français,
est d’origine polonaise.
Il habite à Paris.

91
18 Bonne fête !
1
Bonne Fête,
Papa !

Alice compte
Bonne Fête,
Maman ! les dimanches de juin :
un, deux, trois,
c’est la fête de papa !

Mai – La Fête des Mères Juin – La Fête des Pères


Dimanche 1• 2• 3• 4• Dimanche 1• 2• 3• 4•

– Voilà mon cadeau ! – Un petit cadeau


C’est pour toi, pour toi, mon cher
ma chère maman ! papa ! Ça te plaît ?
– Quel joli cadeau !
Je t’aime !
Merci, mon enfant !
Gros bisous

2. Lis, regarde et réponds :


Je dessine, je découpe, je colle,
J’écris de doux mots, je bricole. C’est le cadeau
Et voilà mes petits cadeaux : de Marc.
Des fleurs pour maman,
pour papa – un oiseau.
1. Quand est la fête des mères ?
2. Quel cadeau fait Marc ? À qui fait-il
le cadeau ?
3. Que fait la fille ?
4. Quand disent les enfants français
« Bonne fête ! » à leurs pères ?
5. Et toi, fais-tu des cadeaux à ta mère ?
3
« Maman, je t’aime »
92
18
La Fête du Muguet

4 Le mois de mai
Commence par des muguets
Dans un petit bouquet
Pour les personnes aimées.
Voici des cartes de fête.
Bonne fête, maman ! Bon Premier Mai, papa ! Joyeux Premier Mai !

5. Réponds :

1. Quelle carte pour


• un ami • un professeur ?
2. Que dis-tu le premier mai ? A. B. C.
3. Le muguet est le symbole du bonheur ou du soleil ?
gu
6 7. Récite : muguet
1, 2, 3, marguerite
Fais une carte de fête Un bouquet de mimosa, guitare
(dessin + texte). 4, 5, 6, guirlande
Un bouquet de narcisses.

!
8 9
Le mimosa est parfumé moi mois
comme le narcisse. mai mais
Le muguet est blanc
comme la neige. Moi, j’aime le mois de mai.
Je chante bien mais je dessine mal.

10. Combien de mots ?


Sophiefaitunpetitcadeauàsonfrère.
le mimosa le narcisse Jedonnedesmuguetsàmonpapa.

93
18
11 Les enfants français vont à l’école.
Le samedi, le dimanche ou après les classes,
ils se reposent.
Ils lisent, ils regardent des dessins animés,
ils jouent. Ils font du sport.
Hélène et Catherine
jouent à la marelle.

Gérard et Maurice Léonard et Philippe


jouent à cache-cache. jouent au ballon.

12. Compare ton repos et le repos des enfants français.


Quand te reposes-tu ? Comment te reposes-tu ? À quoi tu joues ?
13. Lis les annonces. Quelles fêtes ? Où ? Quand ?
Annonce
L’école fête le 1er Mai.
Le 2 mai, après les classes,
dans la salle de fêtes.
Un petit concert, puis des danses.

14. Récite :
Comptine
Pincemi et Pincemoi
Sont dans un bateau.
Pincemi tombe à l’eau.
Qui est-ce qui reste
Sur le bateau ?
Pince-moi !
94
18
J’écris des messages
15 Je communique avec mon ami Luc par des messages.
Il écrit un petit message et je réponds.
J’écris un petit message et Luc répond.

16. Tu écris des messages ? Écrivez-vous des messages ?

17. Retiens le verbe « écrire » :

J’écris un message. Nous écrivons des mots.


Tu écris un sms. Vous écrivez une invitation.
Il écrit un petit billet. Ils écrivent des cartes de fête.
Elle écrit une annonce. Elles écrivent un livre.

18 A. Complète : B.
Nous écriv . 1. Luc ... un message à son père.
2. Nous ... une dictée.
Ils écri .
3. Elles ... une annonce.

19 Luc reçoit beaucoup Je veux être


un super héros
de messages.
Qui écrit à Luc ?

20. Vrai ou Faux ?

1. J’ai un téléphone. Où est ton téléphone ?


Tu ne réponds pas

2. C’est un cadeau
de mes grands-parents pour mon anniversaire.
3. Mes amis et moi, nous discutons par messages.
4. Aujourd’hui mon ami écrit beaucoup.

95
19 J’aime les contes
1 J’aime les contes. Je lis Le Chat Botté, un conte de Charles
Perrault. Perrault est Français. Il est l’auteur des contes
Le Petit Chaperon Rouge, Le Chat Botté, La Barbe Bleue,
Cendrillon, La Belle au bois dormant.

Le Petit Blanche-Neige
Chaperon Rouge

Le Chat
Botté

2. Retiens le verbe « lire » :

Je lis un nom. Nous lisons une poésie.


Tu lis un mot. Vous lisez une comptine.
Il lit une phrase. Ils lisent un livre.
Elle lit un texte. Elles lisent un conte.

3. Réponds :
Que lisent les enfants ?
om on
Que lisons-nous ? une comptine un conte
Que lisez-vous ? compter raconter
Que lis-tu ?
Qui est-ce ?

4. Dictée :
C’est un conte très intéressant. C’est une comptine française.
96
5
19
L’été, l’été, l’été Quelle jolie maison ! Oh ! La petite tasse
C’est fait pour À qui est-elle ? est bonne pour moi !
jouer ! Tra-la-la...

Tiens ! Trois lits ! Un lit est bon C’est la maison


pour moi ! Si je des ours ! Hé !
À qui sont-ils ? dors un peu ?...

6. Trouve la bonne variante :


une petite fille. des trois ours.
Boucle d’or est C’est la maison
une maison. du Chat Botté.
7. Trouve le bon ordre et raconte :
1. Boucle d’or saute vite par la fenêtre.
2. Elle chante. Elle est gaie. C’est l’été.
3. Elle voit trois tasses sur une table.
4. Boucle d’or va dans le bois.
5. Elle ouvre la porte de la maison.
6. La fillette se couche dans le petit lit.
7. Boucle d’or voit une maison.
8
8. Les trois ours viennent à la maison.

Boucle d’or voit une . Elle ouvre la . Elle voit une .

La fillette voit trois . Un lit est bon pour elle.

Les trois viennent à la . La fillette saute par la .

97
19
9. Vrai ou faux ?
1. C’est une famille : papa Martin,
maman Ourse et Ourson.
2. La fillette voit un petit lit.
3. Les trois chiens parlent avec la fillette.
4. Le petit Ourson est très curieux.

10. Complète :
Une ... , Boucle d’or va dans
le bois. Elle voit une petite ... .
Elle ouvre la porte. Dans une ...
grand moyen petit
elle voit une table et,
sur la table, trois ... .
Puis elle voit trois ... .
Elle se couche dans le ... lit.
La maison est à Monsieur grande moyenne petite
Ours, Madame Ourse et à ... .
11. Lisez par rôles :
Je vais à la bibliothèque.
– Bonjour, madame. Je veux un livre
en français. Un conte.
– Bonjour ! Quel conte veux-tu ?
– De Charles Perrault ou des frères
Grimm mais traduit en français.
– Tu peux lire en français ?
– Oui, un peu.
– Je cherche le livre.
...........................................................................
– Voilà. « Le Petit Chaperon Rouge »,
de Perrault. Bonne lecture ! Harap-Alb
– Merci bien. Au revoir.
13. Dis les auteurs
12. Jouez le dialogue. des contes : français
et roumain.
98
AUTO-ÉVALUATION

Je dis
des noms et
Je lis une BD. des prénoms
français :
1. ................
2. ................
C’est la fête. 3. ................
Je dis : 4. ................
1. ................ 5. ................
2. ................
3. ................
4. ................
Je nomme des
villes de France :
J’écris un message 1. ....... 3. .......
et une carte de fête. 2. ....... 4. .......

ÉVALUATION
1
un p ys un co te
une f te un bouq et

un cadea un mug et

2. Écris d’après les images : Elle .................. Elles .................

3. Continue. L’alphabet des prénoms :


Aline, Béatrice, Camille, Denise, Éveline, François, ........................

99
4. Réponds :
Quelles sont les langues
maternelles des enfants ?

Modèle :
Il parle l’italien – la langue italienne.

un ami italien un ami portugais


espagnol espagnole
roumain roumaine
italien italienne
portugais portugaise

Il parle le ... . Il parle le ... .


La langue ... . La langue ... .
Il parle l’... . Il parle l’... .
La langue ... . La langue ... . un ami anglais un ami espagnol

5. Fais des phrases :


Vous fait Polonaise.
Je lisent un cadeau.
La fillette est en classe.
Les élèves français parle à la bibliothèque.
Nous chantons dans le cahier.
Antoine allez « Maman, je t’aime ».
Tu écris des contes.

6. Complète :

Un ... va à ... Un ... va à ... Quel pays ?


C’est loin, loin d’ici ! Le ... veut voir le pont ! Quelles villes ?
Un ... va à ... Une fillette et un garçon Quels animaux ?
C’est loin, c’est dangereux ! Vont en ... par ... ! Quel transport ?

100
Les grandes vacances
Récite :
L’été, l’été, l’été
C’est fait pour jouer
L’été, l’été, l’été
C’est fait pour se reposer
Répétez et imitez :
Et tu chantes, chantes, chantes sur la route des vacances
Et tu tapes, tapes, tapes, tapes, tapes dans les mains
Et tu chantes, chantes, chantes sur la route des vacances
Et tu tapes, tapes, tapes, tapes, tapes dans les mains

À la campagne Les grandes vacances commencent.


Ou à la mer Je fais des projets.
À la montagne Nous faisons des projets.
Ou dans le désert Où ? Quand ? Avec qui ?
Chez la Nounou
Ou chez Grand-Mère « Si tu aimes le soleil »
Qu’est-ce qu’on va faire ?
Gilles Diss

Au revoir
les enfants !
Vive l’été !

Au revoir, mon école !


Bonjour
les grandes
vacances !

101
ANNEXES
Audition
Test III p. 53
Unité I
Dans la cour nous sommes trois :
1 p. 13 Un, deux, trois,/ C’est moi ! Ma grand-mère, mon frère et moi.
Quatre, cinq, six,/ Je suis de service ! Mais qui est dans la maison ?
2 p. 15 Je suis un petit garçon. Ma petite sœur et un ourson !
Je m’appelle Gaston.
J’ai huit ans et demi.
Unité IV
Voilà ma biographie.
3 p. 18 Le garçon : J’ai des billes rondes, une 10 p. 56 L’Année a quatre enfants : Été, Hiver, Au-
balle ronde, un gros ballon rond. La fillette : J’ai tomne, Printemps ! L’Année a quatre garçons, Voilà
une poupée blonde, un ballon rond et un joli leurs noms : Printemps, Été, Hiver, Automne.
ourson. p. 59 Les mois du printemps sont : mars, avril, mai.
Test I p. 21 L’été a trois mois : juin, juillet et août.
– Bonjour ! 11 p. 60
– Salut ! – Je suis la couleur des fleurs, dit le rouge.
– Comment t’appelles-tu ? – Je suis la couleur du ciel, dit le bleu.
– Je m’appelle Gabriela. – Je suis la couleur de l’herbe, dit le vert.
– Qu’est-ce que c’est ? – Je suis la couleur de l’hiver et de la neige, dit le
– C’est une tasse. C’est la tasse de la poupée Mary. blanc.
– Qu’elle est jolie ! 12 p. 64
1, 2, 3, je vais dans le bois.
4, 5, 6, cueillir des cerises.
Unité II
7, 8, 9, dans mon panier neuf.
4 p. 27 Les objets scolaires sont dans le sac. 10, 11, 12, elles sont douces.
Les crayons sont dans la trousse. 13, 14, 15, 16, voici des fraises.
La professeure est dans la classe. 13 p. 69 Cezara : Mon ami est un cheval. Il s’appelle
5 p. 28 Mars, comme la planète. Il est beau et fort.
Je suis dans la classe. Test IV p. 72
La professeure est dans la classe. Il neige. Les enfants font de la luge. Deux garçons
Le vase est sur la table. font un bonhomme de neige. Les enfants sont gais.
Les fleurs sont dans le vase.
Les livres sont sur les tables.
Unité V
Les cahiers sont dans les sacs.
6 p. 33 Deux et deux font quatre,/ Quatre et trois 14 p. 77
font sept,/ Huit et deux font dix./ Tu es de service ! Voilà, c’est mon amie !
p. 34 Daniel apprend bien à l’école. Il lit des Elle s’appelle Amélie.
textes, il écrit des mots, il récite des poésies, il fait Elle est sérieuse, polie.
les devoirs. C’est un bon élève. Nous aimons beaucoup jouer,
Test II p. 38 Dessiner, chanter, danser.
Carolina a un joli sac à dos. Dans le sac elle a des C’est super! Nous sommes très gaies !
livres, des cahiers, une trousse. Elle aime l’école. 15 p. 81
Nous sommes trois. Nous sommes une équipe.
Nous faisons un projet en maths. La professeure
Unité III explique. Je suis attentif. Je dis : « Ah ! C’est magni­
fique ! » J’aime les mathématiques.  Mais Leonard
7 p. 42 A. Mes parents ont trois enfants. La famille
est distrait. Il est très gai. Sofia n’est pas distraite.
est grande. Nous sommes cinq personnes.
Elle est sérieuse.
B. Mes parents ont un enfant : une fille. C’est moi.
16 p. 85
La famille n’est pas grande. Nous sommes trois.
– Salut, Sebi. – Oui, merci. – Viens chez moi.
8 p. 46 Maman, chante une chanson ! Papa, ferme
– Merci pour l’invitation.
le livre ! Alex, mange une pomme ! Cezara, dessine
Quelle joie ! Sebi a un cheval. Quelle surprise !
une fillette !

102
Unité VI
17 p. 89 19 p. 98
À Paris, sur un cheval gris ; ... vert ; ... noir ; ... blanc. fillette, maison, chambre, tasses, lits, petit, Ourson.
18 p. 95 Test VI p. 100
Mon téléphone est un cadeau de mes grands- Un chien va à Paris/C’est loin, loin d’ici !
parents pour mon anniversaire. Mes copains et Un chat va à Bordeaux/C’est loin, c’est dangereux !
moi, nous discutons par messages. Aujourd’hui Un cheval va à Avignon/Le cheval veut voir le pont !
j’écris beaucoup à mon ami. Mais il ne répond pas. Une fillette et un garçon/Vont en France par avion !

Matériel sur Youtube


p. 6 Foufou - Écrire l’Alphabet pour les enfants ( Learn the Alphabet for kids - Serie 03 )
4K - https://www.youtube.com/watch?v=xz0ATvW6L0I
p. 26 ♫ La Chanson de l’Alphabet ♫ French ABC Song ♫ French Alphabet ♫ Les Lettres
de l’Alphabet ♫ - https://www.youtube.com/watch?v=5xuZxGirWQI
p. 26 Foufou - Mots commençant par C pour les enfants ( Learn words starting with C for
kids ) 4k - Foufou Channel https://www.youtube.com/watch?v=In3ShoSm1m4
p. 32 Les jours de la semaine ( Pierre Lozère, www.Papaclown.com - https://www.youtube.
com/watch?v=BiHYehk0tYo )
p. 33 Les chiffres (FLE en vidéos) - https://www.youtube.com/watch?v=5jZYjzyAcWY
p. 43 Verbe être au présent de l’indicatif - Alain le Lait - https://www.youtube.com/
watch?v=z2IrJ0DB0Xg
p. 51 Verbe avoir au présent de l’indicatif - Alain le Lait - https://www.youtube.com/
watch?v=MnUWNIN3zss
p. 58 Verbe faire - Présent de l’indicatif - Alain le Lait - https://www.youtube.com/
watch?v=Ulw2HkqKaiQ
p. 59 Apprendre les mois de l’année - https://www.youtube.com/watch?v=dG0dWF42rv0
p. 61 ♫ FRENCH Numbers Song 1-20 ♫ Compter jusqu’à 20 ♫ Comptine des Chiffres ♫
Learn French - https://www.youtube.com/watch?v=dhj9SqrIZqI
p. 63 Le verbe Aller - Présent de l’indicatif - Alain le Lait - https://www.youtube.com/
watch?v=D4ktRrWUzCw
p. 65 J’aime les fruits ( J’aime les fruits - Alain le Lait - https://www.youtube.com/
watch?v=nJ03KjwiIVM )
p. 76 Je t’aime, mon ami ( Je t’aime mon amie ( chanson pour enfants ) par Gribouille édu-
catif, https://www.youtube.com/watch?v=zu5zdiEGOdU )
p. 83 Joyeux anniversaire ! ( https://www.youtube.com/watch?v=SPgLPGNsfH0 )
p. 88 Sur le pont d’Avignon ( https://www.youtube.com/watch?v=uJKfxtYAt0s )
p. 90 Frère Jacques ( https://www.youtube.com/watch?v=BC6rvbxdywg )
p. 92 Henri Dès - Maman je t’aime ( https://www.youtube.com/watch?v=-R3jFuni3Ck )
p. 101 Si tu aimes le soleil ( https://www.youtube.com/watch?v=VZITe0-UD50 )

103
SUPPORT PHONÉTIQUE

Lettre(s) Son Exemples

1. è – ê – ai – ei [¥] père, fête, maison, neige

2. eu, œu [œ] fleur, sœur

3. i, y [i] dire, bicyclette

4. o, ô, au, eau [¬] [o] école, rôle, auto, drapeau

5. u, û [y] sur, sûr

6. ou, où, oû [u] rouge, où, goût

7. in, im, ain, aim [¥] cinq, simple, copain, faim

8. an, am, en, em [a] dans, lampe, enfant, printemps

9. on, om [¬] bonbon, nom

10. ill [ij] fille, famille

11. oi [wa] moi, noix, joie

12. g/e, i, y [½] page, girafe, gym

13. g, gu [] grand, langue

14. z, s, x [z] zéro, rose, exercice

15. ch [∫] chat, chocolat

16. f, ph [f] fleur, photo

17. gn [²] campagne, espagnol

18. c/e, i, y; ç [s] place, cycle ; garçon, leçon

19. qu, c, k [k] qui, quand, carte, kiwi

104
SUPPORT GRAMMATICAL
Tableau des verbes
Verbe Forme affirmative Forme négative

jouer Je joue Je ne joue pas


Tu joues Tu ne joues pas
Il/elle joue Il/elle ne joue pas
Nous jouons Nous ne jouons pas
Vous jouez Vous ne jouez pas
Ils/elles jouent Ils/elles ne jouent pas

avoir J’ai Je n’ai pas


Tu as Tu n’as pas
Il/elle a Il/elle n’a pas
Nous avons Nous n’avons pas
Vous avez Vous n’avez pas
Ils/elles ont Ils/elles n’ont pas

être Je suis Je ne suis pas


Tu es Tu n’es pas
Il/elle est Il/elle n’est pas
Nous sommes Nous ne sommes pas
Vous êtes Vous n’êtes pas
Ils/elles sont Ils/elles ne sont pas

aller Je vais Je ne vais pas


Tu vas Tu ne vas pas
Il/elle va Il/elle ne va pas
Nous allons Nous n’allons pas
Vous allez Vous n’allez pas
Ils/elles vont Ils/elles ne vont pas

se laver Je me repose Je ne me repose pas


Tu te reposes Tu ne te reposes pas
Il/elle se repose Il/elle ne se repose pas
Nous nous reposons Nous ne nous reposons pas
Vous vous reposez Vous ne vous reposez pas
Ils/elles se reposent Ils/elles ne se reposent pas

105
SUPPORT LEXICAL

Je suis petit/petite. J’ai une mère.


comment ? grand/grande. un père.
bon/bonne. un frère.
joli/jolie. une sœur.
poli/polie. des parents.
fort/forte. un grand-père.
curieux/curieuse. une grand-mère.
courageux/courageuse. des grands-parents.
gai/gaie. un ami.
triste. une amie.
joyeux/joyeuse. un copain.
surpris/surprise. une copine.

Je suis Dan/Dana. Je dessine une maison.


qui ? (un) garçon/(une) fille. une porte.
(un) enfant/(une) enfant. un lit.
élève. une table.
écolier/écolière. une chaise.
professeur. une tasse.
Roumain/Roumaine. un vase.

Je suis en classe. J’aime l’hiver.


où ? en ville. l’été.
dans la maison. le printemps.
dans la chambre. l’automne.
dans la cour. le dimanche.
à la campagne. les jeux.
à Soroca. les vacances.
chez mon ami. les fêtes.
chez ma grand-mère. Noël.

Je joue avec un jouet. Je joue au ballon.


avec une poupée. à cache-cache.
avec un chat. à la marelle.

106
J’achète un cahier. Je mange une pomme.
une gomme. une poire.
une règle. une prune.
un stylo. des fraises.
un marqueur. des cerises.
des crayons. des fruits.
une trousse. des légumes.
un manuel. une carotte.
un agenda. une tomate.
un cartable. un concombre.
un sac à dos. des pommes de terre.

Je regarde une image. Je fais un exercice.


une carte. un devoir.
un film. un dessin.
la télé. un projet.
le ciel. une carte de fête.
le soleil. un cadeau.
la lune. une surprise.
une fleur. du sport.

Je lis un mot. Je veux un téléphone.


une phrase. un robot.
un texte. une bicyclette.
un nom. une auto.
un message. un lego.
un billet. une montre.
une poésie. une trottinette.
un livre. un ordinateur.
un journal. un chien.
un conte. un perroquet.

Je vais à l’école. Je vais dans le parc.


à la maison. dans le bois.
à la mer. chez mon copain.

107
Vocabulaire français – roumain – russe
A bonbon (m.) • bomboană • конфета
à bientôt • pe curând • до скорого bonhomme de neige (m.) • om de zăpadă
à cache-cache • de-a v-ați ascunselea • снежная баба
• в прятки bonjour ! • bună ziua! • здравствуйте!
à la marelle • șotron • в классики bouquet (m.) • buchet • букет
à qui ? • cui? • кому? bravo! • bravo! • молодец!
âge (m.) • vârstă • возраст bricoler • a meşteri • мастерить
agenda (m.) • agendă • дневник brosse (f.) • perie • щётка
aider • a ajuta • помогать bureau (m.) • birou, masă de scris • пись­мен­­
aimer • a iubi, a place • любить ный стол
alphabet (m.) • alfabet • алфавит
ami (m.) • prieten • друг C
amie (f.) • prietenă • подруга cadeau (m.) • cadou • подарок
an (m.), année (f.) • an • год cahier (m.) • caiet • тетрадь
animal (m.) • animal • животное camion (m.) • camion • грузовик
anniversaire (m.) • zi de naștere • день campagne (f.) • sat • деревня
рождения capitale (f.) • capitală • столица
annonce (f.) • anunţ • объявление carotte (f.) • morcov • морковка
appartement (m.) • apartament • квартира cartable (m.) • geantă • портфель
apporter • a aduce • приносить carte (f.) • hartă • карта
apprendre • a învăța • учить carte de fête (f.) • felicitare • открытка
asseyez-vous • aşezaţi-vă • садитесь c’est • acesta/aceasta este • это
attentif, -ve • atent, -ă • внимательный, -ая ce sont • aceștia (acestea) sunt • это (есть)
au cinéma • la cinema • в кино cerise (f.) • cireașă • черешня
au revoir ! • la revedere! • до свидания! chaise (f.) • scaun • стул
aujourd’hui • astăzi • сегодня chambre (f.) • cameră • комната
auteur (m.) • autor • автор champ (m.) • câmp • ïîëå
auto (f.) • automobil • автомобиль chanson (f.) • cântec • песня
automne (m.) • toamnă • осень chanter • a cânta • петь
avion (m.) • avion • самолёт chaperon (m.) • scufiță • шапочка
chat (m.) • pisică • кошка
B cher, -ère • scump, -ă • дорогой, -ая
balle (f.) • minge • мяч chercher • a căuta • искать
ballon (m.) • balon; minge • шар, мяч cheval (m.) • cal • лошадь
beau, belle • frumos, -oasă • красивый, -ая chez • la (cineva) • к кому-то, у кого-то
beaucoup • mult • много chien (m.) • câine • собака
bien • bine • хорошо chou (m.) • varză • капуста
bien sûr • desigur • конечно ciel (m.) • cer • небо
bille (f.) • bilă, minge mică • шарик clair, -e • luminos, -oasă • светлый, -ая
bisou(s) • pupici • поцелуй, целую classe (f.) • clasă; lecţie • класс; урок
blanc, -che • alb, -ă • белый, -ая coller • a încleia • клеить
bleu, -e • albastru, -ă • голубой, -ая, синий, combien ? • cât? • сколько?
-яя commencer • a începe • начинать
blond, -e • blond, -ă • светловолосый, -ая comment ça va ? • cum o duci? ce mai faci?
bois (m.) • pădure • лес • как дела?
bon, -ne • bun, -ă • хороший, -ая comment? • cum? • как?

108
comprendre • a înțelege • понимать F
compter • a număra • считать facile • uşor, -oară (de făcut) • легкий, -ая
comptine (f.) • numărătoare • считалка faire • a face • делать
concombre (m.) • castravete • огурец faire de la luge • a se da cu săniuța •
connaissance (f.) • cunoştinţă • знание, зна­ кататься на санках
комство famille (f.) • familie • семья
conte (m.) • poveste • сказка faux • fals, neadevărat • неверно
content, -e • mulțumit, -ă • довольный, -ая fenêtre (f.) • fereastră • окно
copain (m.) • prieten, coleg • приятель fermer • a închide • закрыть
copine (f.) • prietenă, colegă • приятельница fête (f.) • sărbătoare • праздник
corde (f.) • coardă • скакалка fidèle • fidel,-ă • верный,-ая
cour (f.) • curte • двор fille, fillette (f.) • fată, fetiţă • девочка
courageux, -se • curajos, -oasă • смелый, -ая fleur (f.) • floare • цветок
craie (f.) • cretă • мел fort, -e • puternic, -ă • сильный, -ая
crayon (m.) • creion • карандаш fraise (f.) • căpşună • клубника
cueillir • a culege • собирать framboise (f.) • zmeură • малина
curieux, -se • curios, -oasă • любозна­тель­ frère (m.) • frate • брат
ный, -ая fruit (m.) • fruct • фрукт
D G
dans • în • в gai, -e • vesel, -ă • весёлый, -ая
de service • de serviciu • дежурный,-ая garçon (m.) • băiat • мальчик
demander • a întreba • спрашивать gare (f.) • gară • вокзал
dessin (m.) • desen • рисунок gâteau (m.) • prăjitură, tort • пирожное; торт
dessiner • a desena • рисовать gomme (f.) • radieră • резинка
devoir (m.) • temă pentru acasă • домашнее grand, -e • mare • большой, -ая
задание grand-mère (f.) • bunică • бабушка
difficile • greu, grea (de făcut) • тяжелый, -ая grand-père (m.) • bunic • дедушка
dimanche (m.) • duminică • воскресенье grands-parents (pl.) • bunici • дедушка и
dire • a spune • сказать бабушка
discuter • a discuta • поговорить gris, -e • gri, cenușiu, -e • серый, -ая
distrait, -e • distrat, -ă • невнимательный, -ая
H
donner • a da • давать
habiter • a locui • проживать
d’or • de aur • золотой,-ая
herbe (f.) • iarbă • трава
doux, douce • dulce • сладкий, -ая
hiver (m.) • iarnă • зима
drapeau (m.) • drapel • флаг
I
E
il • el • он
école (f.) • școală • школа
il neige • ninge • идёт снег
écouter • a asculta • слушать
ils • ei • они
écrire • a scrie • писать
intelligent, -e • inteligent, -ă • умный, -ая
elle • ea • она
invitation (f.) • invitaţie • приглашение
elles • ele • они
inviter • a invita • приглашать
enchanté, -e • încântat, -ă • восхищённый, -ая
enfant (m.) • copil • ребёнок J
équipe (f.) • echipă • комманда jaune • galben • жёлтый, -ая
espagnol, -e • spaniol, -ă • испанский, -ая je • eu • я
été (m.) • vară • лето jeu (m.) • joc • игра
étranger (m.) • străin • иностранец jeudi (m.) • joi • четверг
exercice (m.) • exerciţiu • упражнение joie (f.) • bucurie • радость

109
joli,-e • frumos,-oasă • красивый,-ая moyen, -ne • mijlociu, -ie • средний, -ая
jouer • a se juca • играть(ся) muguet (m.) • lăcrămioară • ландыш
jouet (m.) • jucărie • игрушка
jour (m.) • zi • день N
joyeux, -euse • vesel, -ă • весёлый, -ое narcisse (m.) • narcisă • нарцис
nationalité (f.) • naţionalitate • националь­
L ность
langue (f.) • limbă • язык neige (f.) • zăpadă • снег
leçon (f.) • lecţie • урок noir, -e • negru, neagră • черный,-ая
lecture (f.) • lectură • чтение noix (f.) • nucă • орех
légume (m.) • legumă • овощ non • nu • нет
lettre (f) • literă • буква nous • noi • мы
lire • a citi • читать
lit (m.) • pat • кровать O
livre (m.) • carte • книга objet (m.) • obiect • предмет
loin • departe • далеко objets (pl.) scolaires • rechizite şcolare
luge (f.) • sanie • санки • школьные принадлежности
lundi (m.) • luni • понедельник oiseau (m.) • pasăre • птица
lune (f.) • luna • луна orange (f.) • portocală • апельсин
orange • portocaliu,-ie • оранжевый,-ая
M
ordinateur (m.) • computer • компьютер
madame • doamnă • госпожа
ordre (m.) • ordine • порядок
magnifique • minunat, -ă • прекрасный, -ая
ou • sau, ori • или
maison (f.) • casă • дом
où • unde • где
maître (m.) • învățător • учитель
oui • da • да
maîtresse (f.) • învățătoare • учительница
ours (m.) • urs • медведь
mal • rău • плохо
ourson (m.) • ursuleţ • медвеженок
manger • a mânca • кушать
manuel (m.) • manual • учебник P
mardi (m.) • marţi • вторник pardon • scuzaţi! • извините
marguerite (f.) • margaretă, romaniţă • мар­ parents • părinţi • родители
гаритка, ромашка parler • a vorbi • говорить
marqueur (m.) • cariocă, marcher • фло­мас­ pause (f.) • pauză • перерыв
тер pays (m.) • țară • страна
maternel, -le • matern, -ă • родной, -ая paysage (m.) • peisaj • пейзаж
melon (m.) • pepene galben • дыня pendant • în timpul • во время
mer (f.) • mare • море père (m.) • tată • отец
merci • mulţumesc • спасибо perroquet (m.) • papagal • попугай
mercredi (m.) • miercuri • среда personnage (m.) • personaj • персонаж, герой
mère (f.) • mamă • мать petit billet (m.) • bileţel • записка
message (m.) • mesaj • сообщение petit, -e • mic, -ă • маленький, -ая
moi • eu • я peu • puţin • мало
mois (m.) • lună (a anului) • месяц (года) photo (f.) • fotografie • фотография
monsieur • domn • господин phrase (f.) • propoziţie • предложение
montagne (f.) • munte • гора pièce (f.) • încăpere, cameră • комната
monter sur • a urca pe • подниматься, place (f.) • loc • место
сесть на plaine (f.) • câmpie • равнина
montre (f.) • ceas • часы poésie (f.) • poezie • стих
montrer • a arăta • показать poire (f.) • pară • груша
mot (m.) • cuvânt • слово poli, -e • politicos, -oasă • вежливый, -ая

110
pomme (f.) • măr • яблоко son (m.) • sunet • звук
pomme de terre (f.) • cartof • картошка souris (f.) • șoarece • мышка
porte (f.) • ușă • дверь sous • sub • под
portrait (m.) • portret • портрет sport (m.) • sport • спорт
poupée (f.) • păpușă • кукла stylo (m.) • stilou, pix • ручка
préférer • a prefera • предпочитать sur • pe • на, над
présenter • a prezenta • представить surpris, -e • mirat. -ă • удивленный, -ая
printemps (m.) • primăvară • весна surprise (f.) • surpriză; mirare • сюрприз;
projet (m.) • plan; proiect • план; проект удивление
propre • curat, -ă • чистый, -ая
T
prune (f.) • prună • слива
table (f.) • masă • стол
Q tableau (m.) • tablă; tablou • доска; картина
question (f.) • întrebare • вопрос tasse (f.) • ceașcă; cană • чашка
qu’est-ce que c’est ? • ce e (aceasta)? téléphoner • a telefona • звонить
• что это? terre (f.) • pământ • земля
qui est-ce ? • cine e? • кто это? titre (m.) • titlu • заголовок
toi • tu • ты
R
tomate (f.) • roșie • помидор
raisin (m.) • struguri • виноград
traduit, -e • tradus, -ă • переведенный, -ая
ranger • a aranja; a face ordine • рас­став­
très • foarte • очень
лять; приводить в порядок
triste • trist, -ă • грустный, -ая
ravi, -e • încântat, -ă • восхищённый, -ая
tristesse (f.) • tristeţe • грусть
récré(ation) (f.) • recreație • перемена
trousse (f.) • trusă • пенал
regarder • a privi • смотреть
trouver • a găsi • находить
règle (f.) • riglă; regulă • линейка; правило
tu • tu • ты
répéter • a repeta • повторять
repos (m) • odihnă • отдых V
rond, -e • rotund, -ă • круглый, -ая vase (m.) • vază • ваза
ronde (f.) • horă • хоровод vélo (m.) • bicicletă • велосипед
rose (f.) • trandafir • роза vendredi (m.) • vineri • пятница
rouge • roșu, -ie • красный, -ая vert, - e • verde • зелёный, -ая
rue (f.) • stradă • улица village (m.) • sat • село
ville (f.) • oraș • город
S
violette (f.) • violetă, toporaş • фиалка
sac à dos (m.) • ghiozdan • рюкзак
vite • repede • быстро
sage • ascultător, -oare • послушный, -ая
voici (voilà) • iată • вот
saison (f.) • anotimp • время года
voir • a vedea • видеть
salut ! • salut! • привет!
vous • voi; dumneavoastră • вы
samedi (m.) • sâmbătă • суббота
vrai • adevărat • верно
sauter • a sări • прыгaть
se coucher (v.) • a se culca • ложиться
j’ai • eu am • я имею
se reposer • a se odihni • отдыхать
je dors • eu dorm • я сплю
se trouver • a se afla • находиться
je m’appelle • mă cheamă • меня зовут
semaine (f.) • săptămână • неделя
j’ouvre • eu deschid • я открываю
sérieux, -se • serios, -oasă • серьезный, -ая
je peux • eu pot • я могу
s’il te (vous) plaît • te (vă) rog • пожалуйста
je réponds • eu răspund • я отвечаю
simple • simplu,-ă • простой,-ая
je vais • eu merg (la) • я иду (в)
sœur (f.) • soră • сестра
je veux • eu vreau • я хочу
soleil (m.) • soare • солнце

111
Imprimat la Tipografia Balacron
Chișinău, str. Calea Ieșilor nr. 10
Com. nr. 810
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Ala Bujor, Eugenia Onufrei, Maria Scobioală, Zinaida Vîrlan

A1.1
LE FRANÇAIS
NIVEAU
A1.1

ISBN 978-9975-0-0326-1

9 789975 003261
Editura ARC

S-ar putea să vă placă și