Sunteți pe pagina 1din 1

Revedere

de Mihai Eminescu
fișă de lucru
- Codrule, codruțule, - Codrule cu râuri line,
Ce mai faci, drăguțule, Vreme trece, vreme vine,
Că de când nu ne-am văzut Tu din tânăr precum ești
Multă vreme au trecut Tot mereu întinerești.
Și de când m-am depărtat,
Multă lume am îmblat. - Ce mi-i vremea, când de veacuri
Stele-mi scânteie pe lacuri,
- Ia, eu fac ce fac demult, Că de-i vremea rea sau bună,
Iarna viscolu-l ascult, Vântu-mi bate, frunza-mi sună;
Crengile-mi rupându-le, Și de-i vremea bună, rea,
Apele-astupându-le, Mie-mi curge Dunărea,
Troienind cărările Numai omu-i schimbător,
Și gonind cântările; Pe pământ rătăcitor,
Și mai fac ce fac demult, Iar noi locului ne ținem,
Vara doina mi-o ascult Cum am fost așa rămânem:
Pe cărarea spre izvor Marea și cu râurile,
Ce le-am dat-o tuturor, Lumea cu pustiurile,
Împlându-și cofeile, Luna și cu soarele,
Mi-o cântă femeile. Codrul cu izvoarele.

1. Explică folosirea formei de vocativ pentru substantivul codru, precum și utilizarea


diminutivelor: codruțule, drăguțule.
2. Explică prezența formei verbale au trecut în loc de a trecut.
3. Selectează cuvântul cel mai des folosit în poezie și explică semnificația lui în cadrul
textului.
4. Arată efectul stilistic produs prin utilizarea unor propoziții scurte, de dimensiuni
reduse.
5. Identifică în text două antonime, exprimate prin adjective, și explică sensul lor în
context.
6. Explică structura poeziei.
7. Prezintă relația om-timp și codru-timp.
8. Numește patru motive tipic eminesciene prezente în poezie.
9. Identifică pentru fiecare dintre motivele poetice găsite în poezia Revedere alte 2-3
texte eminesciene.

S-ar putea să vă placă și