Sunteți pe pagina 1din 4

Aprobat ISJ.

Buzău,
Inspector Școlar General
Prof. Florina Stoian

PROIECTUL EDUCAȚIONAL CU PARTICIPARE NAȚIONALĂ


,,MICUL POMPIER”- EDIȚIA a- V –a, 27 FEBRUARIE 2020
REGULAMENT DE PARTICIPARE

ACTIVITATEA NR. 1;
- EXPOZIȚIE – CONCURS DE CREAȚIE PLASTICĂ ,,MICII POMPIERI” -
27.02.2020
SCOP:
 Cultivarea interesului și a curiozității micilor pompieri, pentru cunoașterea și
aplicarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor în drumul lor spre
grădiniță, spre casă sau în timpul plimbărilor prin oraș.
OBIECTIVE:
 Cultivarea sensibilității artistice;
 Stimularea potențialului creativ al copiilor pe teme de educație civică ;
 Valorificarea experienței pozitive a cadrelor didactice în abordarea
comportamentului eco-civic, potrivit vârstei preșcolare și școlare;
 Realizarea unei expoziții cu lucrările participanților.
Art 1. Concursul de creație plastică se adresează preșcolarilor din grupele mică, mijlocie,
mare și elevilor din cls. pregătitoare și I-IV.
Art. 2. Secțiuni:
a) Desen
b)Pictură
c) Colaj
Art.3. Fiecare grupă / clasă poate participa cu maxim două lucrări. Creațiile vor fi
realizate pe suport A4, numai pe teme de educație civică, aplicarea normelor de prevenire
și stingere a incendiilor. Pe spatele lucrării vor fi trecute următoarele date: titlul lucrării,
numele și prenumele copilului care a realizat lucrarea, grupa/clasa, școala/grădinița, loc.,
jud., cadru didactic îndrumător.
Art.4 Înscrierea concurenților și predarea lucrărilor se face în perioada:
31.01. 2020 - 25.02.2020, pe baza fișei de înscriere ANEXA 1, completată și ștampilată de
directorul unității. Cadrele didactice care doresc Acord de parteneriat vor atasa in plic 2
exemplare completate si stampilate de directorul unităţii la următoarea adresa:
G.P.N.Maxenu din cadrul Şcolii Gimnaziale Maxenu - loc. Maxenu, com Țintești, judeţul
Buzău– persoană de contact Oțelea Mihaela – Tel. 0761 803716.
Vă rugăm să ataşaţi un plic A4 timbrat şi autoadresat în valoare de 3 lei pentru
expedierea diplomelor.
ART 5. Concursul si evaluarea lucrarilor se va desfăşura la Grădinița cu Program Normal
Maxenu din cadrul Şcolii Gimnaziale Maxenu, jud. Buzău în data de 27 februarie 2020,
iar lucrările pot fi admirate de către doritori în perioada 27.02.2020 /10. 03.2020 la Şcoala
Gimnazială Maxenu Buzău.
Art.6 Juriul va fi compus din: reprezentanti din partea I.S.U. Buzău, voluntari SMURD
profesor de specialitate Brebeanu Daniela – Palatul Copiilor Buzău, Profesor de desen –
Șerbănoiu Elena, directorul unității organizatoare - Prof. Liliana Ivănel , prof. înv.preșc.
Oțelea Mihaela .
Art.7 Se vor acorda maxim: 3 premii I, 3 premii II, 3 premii III, 3 menţiuni, premii
speciale, diplome de participare şi adeverinţe cadrelor didactice îndrumătoare.

Art.8 Lucrările nu se returnează.

Art.9 Program de desfășurare:

Ora: 12.00 – 12.30 -Primirea invitaților și deschiderea festivă a expoziției;


 12.30 – 13.30 - Vernisajul expoziției;
 13.30 - 14.30 - Festivitatea de premiere;
 14.30 – 15.30 - Închiderea expoziției –aprecierile partenerilor proiectului

Nu se percepe taxă de participare

Coordonatori proiect:
Prof.înv.preșc. Oțelea Mihaela
Prof.înv.primar Șerbănoiu Elena

Grădinița cu Program Normal Maxenu


Din cadrul Școlii Gimnaziale Maxenu
Director,
Prof. Liliana Ivănel
Com. Țintești ,jud. Buzău
Tel/Fax 0238. 532445
E-MAIL – scoalamaxenu@ymail.com / maxenuscoala@gmail.com
Web- www.scoala-maxenu.ro

ANEXA 1

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
EXPOZIŢIE-CONCURS DE CREAȚIE PLASTICĂ
CU PARTICIPARE NAȚIONALĂ
,, MICII POMPIERI ”
27 FEBRUARIE 2020

Numele şi prenumele cadrului didactic………………………...……………..............................


Unitatea de învăţământ………………………………………………………..............................
Număr de telefon al cadrului didactic...........................................................................................
Adresa de e- mail………………………………………………....................................................
Adresa de corespondență................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Nr.
Crt. Numele şi prenumele Grupa/ clasa Secţiunea Titlul lucr
a,b,c,

1.

2.

Director,

S-ar putea să vă placă și