Sunteți pe pagina 1din 23

TRAINING

TEHNICI DE RECRUTARE ȘI
SELECȚIE A PERSONALULUI

CHESTIONAR PENTRU CANDIDAT

Tel: (022) 920 808 * info@hrportal.md * www.hrportal.md


(MODEL)

Pentru interviavator: Acest chestionar va va ajuta in selectia candidatilor. Utilizind acest formular in interviu, cu
fiecare candidat, puteti obtine informatii mai obiective, decit in cadrul unui interviu nestructurat.

Chestionarul poarta un caracter general, de aceea este necesar sa il ajustati in fiecare situatie specifica, trecind
peste intrebarile care nu sunt necesare si adaugind alte intrebari utile de la caz la caz.

Interesul / Motivatia pentru activitate


Nume,prenume 
Functia dorita 
Cum credeti, ce este necesar (competente,
abilitati, experienta)pentru functia data? 
Ce astepari aveti fata de serviciu? 
De ce credeti ca sunteti suficient de calificat
pentru realizarea acestei functii? 
La ce salariu pretindeti / Asteptarile dvs. fata de
salariu ?
Ce cunoasteti despre compania noastra? 
Vreti sa lucrati in compania noastra?
Statutul ocupational
Lucrati la moment? Da / Nu.

Daca nu, decit timp sunteti in cautarea


lucrului/fara serviciu?
De ce nu lucrati? 
Daca lucrati de ce pretindeti la functia data? 
Cind sunteti disponibil sa incepeti activitatea?
Experienta de munca

(Incepeti cu locul actual sau ultimul loc de munca al candidatului si evaluati, in ordine cronologica,
toate perioadele experientei lui de munca. Reveniti cu minim 12 ani in urma, in dependenta de virsta
candidatului. Includeti si perioada armatei.)

Actualul sau ultimul loc de munca / Adresa:


perioada de lucru: de la ____________
pina la____________
Functia detinuta
Ce functii / atributii functionale indeplineati? 
Ati indeplinit functiile date, pe intreaga perioada de activitate in
compania data? Da/Nu

Daca nu, descrieti sarcinile pe care le realizati, cit a durat


indeplinirea altui functional, enumerati functiile principale.
Ce salariu ati avut initial? 
Ce salariu aveti in prezent? 
Numele conducatorului dvs. nemijlocit?
Ce apreciati cel mai mult in lucrul precedent?
Ce nu va placea?
Ce credeti despre plecarea dvs.?

Tel: (022) 920 808 * info@hrportal.md * www.hrportal.md


De ce nu ati plecat pina in prezent?

Comentarii si observatii

Locul de munca anterior


Cu ce v-ati ocupat pina a va angaja la ultimul loc de munca?
Adresa:
Perioada de lucru: de la ____________
pina la____________
Functia detinuta
Ce functii / atributii functionale indeplineati? 
Ati indeplinit functiile date, pe intreaga perioada de activitate in
compania data? Da/Nu

Daca nu, descrieti sarcinile pe care le realizati, cit a durat


indeplinirea altui functional, enumerati functiile principale.
Ce salariu ati avut initial? 
Ce salariu atu avut la momentul plecarii? 
Numele conducatorului dvs nemijlocit?
Ce apreciati cel mai mult in lucrul precedent?
Ce nu va placea?
De ce ati demisionat?
V-ar placea sa lucrati din nou/in continuare in compania data?
Locul de munca anterior

(se repeta aceleasi intrebari pentru toate posturile de munca


anterioare)

Comentarii si observatii

Ce alte experiente ati ma avut?


Descrieti succinct fiecare din ele enumerind functiile principale.
Ati fost somer in ultimii 5 ani? Da/Nu
Ce ati intreprins pentru a va gasi un serviciu?
Ce alte cunostinte si competente aveti, care ar fi utile la functia
p/u care candidati?
Explicati unde si cum ati obtinut aceste cunostinte si
competente.
Studii
Ce studii de baza si complementare aveti 0pecific pentru functia
data?

Descrieti fiecare din aceste instruiri.


Hobby-uri:
Cu ce va ocupati in timpul liber?

Tel: (022) 920 808 * info@hrportal.md * www.hrportal.md


Povestiti mai detaliat.
Particularitati
Ati fi dispus sa va schimbati locul de trai? Da/Nu
Ati fi dispus sa calatoriti? Da/Nu
Cit timp maxim ati putea sa calatoriti?
Sunteti dispus sa lucrati peste program? 
Dar in zile de odihna?
Ambitiozitate
Care sunt laturile dvs. Forte?.
Care sunt laturile dvs. Slabe?
Cum va vedeti / v-ar placea sa va vedeti peste 3,5 ani?

Comparati informatia obtinuta cu datele despre activitatea


profesionala. 
Notati divergentele.

La finele interviului, povestiti-i candidatului despre organizatie si perioada de integrare pe post. Daca
nu dispuneti de informatia data, povestiti despre locul de munca, timpul de munca, alte detalii care il
intereseaza.
APRECIEREA CANDIDATULUI

Apreciati fiecare din categoriile propuse dupa o scala de maxim 4 puncte. 4 – cea mai mica apreciere.
Caracteristici individuale: 
Aspect exterior 
Gesturi, postura 
Limbaj, dictie
Colaborare cu interviavatorul 
Caracteristici profesionale: 
Experienta pentru functia solicitata 
Cunostinte si competente profesionale
Relatii interpersonale 
Eficienta
Punctaj total:
1 - Excelent 
2 – Mai sus de mediu (calificare inalta)
3 - Mediu (calificare medie) 
4 - Critic (calificare joasa)
5 - Nesatisfacator

Note si comentarii

Interviavator________________
Data______________________

Tel: (022) 920 808 * info@hrportal.md * www.hrportal.md


FORMULAR

ANALIZA ACTIVITATII LA LOCUL DE MUNCA

Functia_____________________________________________

Scopul aparitiei functiei_____________________________

Functii ierarhic superioare__________________________

Angajati subordonati (numar)______________________

Periodici-
Directii de activitate ale Sarcini functionale Rezultatul Cu cine Cine evaluiaza
Indicatori de tate
companiei in care va Obiectivele functiei interaction- rezultatul si
performanta
activa noul angjat Ale noului angajat realizarii neaza ofera feed-back
de realizare

ACTUALE

Tel: (022) 920 808 * info@hrportal.md * www.hrportal.md


DE PERSPECTIVA

FORMULAR

DETERMINAREA CERINTELOR FATA DE CANDIDAT

Functia_____________________________________________

Caracteristici
Atributiile postului Competente/
individuale/aptitudini necesare Caracteristici individuale care
Experienta Cunostinte
pentru realizarea cu success a ingreuneaza activitatea eficienta
noului angajat abilitati
functiilor

Care necesita experienta

 
         

           

Tel: (022) 920 808 * info@hrportal.md * www.hrportal.md


 
         

 
         

Care pot fi insusite in procesul de activitate

 
         

 
         

 
         

Caracteristici individuale compatibile cu


conducatorul nemijlocit si/ sau subalternii Calitati pe care le poseda angajatii de success din companie
(valori corporative)

Tel: (022) 920 808 * info@hrportal.md * www.hrportal.md


CERERE DE COMPLETARE A POSTULUI Nr._______
DIN „___” ___20__ (MODEL)

DESCRIEREA POSTULUI
Denumirea postului vacant
Secţia / departamentul
Motivul apariţiei postului vacant

Relaţii de subordonare (specificaţi postul)

Subordonaţi (specificaţi posturile)

Sarcinile şi responsabilităţile de
bază ale postului

Indicatorii de performanţă după


care va fi evaluată munca

Tipul de angajare o Contract cu durată nedeterminată


(specificaţi) o Contract cu durată determinată
o Altceva _______________________________________________
Program de lucru
Deplasări
Durata perioadei de probă
Data planificată pentru începerea activităţii
Adresa locului de lucru

BENEFICIILE POSTULUI
Salariu 1. pentru perioada de probă ______________________
2. de bază __________________

Condiţii de lucru

Pachet de beneficii
(marcaţi ceea ce o Primă/bonus o Bonuri pentru masă
oferiţi) o Asigurare medicală o Transport
o Concediu o Telefon
o Altceva __________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Posibilităţi de promovare

Posibilităţi de formare-
dezvoltare profesională
(specificaţi care, când, condiţii etc)

Tel: (022) 920 808 * info@hrportal.md * www.hrportal.md


CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAT
Studii

Specializări / calificări

Experienţa de lucru
(specificaţi domeniul şi durata)

Vârsta: Sex:
Starea civilă
Limbi vorbite

Abilităţi de lucru cu
computerul

Permis de conducere Categoria:


Posesia autoturismului propriu
Stagiul militar
PROFILUL CANDIDATULUI
Calităţi de personalitate
necesare pentru postul dat

Competenţe / abilităţi necesare


pentru postul dat:

ALTE SPECIFICAŢII RELEVANTE ÎN ALEGEREA CANDIDATULUI

Tel: (022) 920 808 * info@hrportal.md * www.hrportal.md


DEPARTAMENTUL ____________________________
CONDUCATORUL DEPARTAMENTULUI _______________ (semnătura)

DIRECTOR _________________________________________ (semnătura)

RAPORT PRIVIND PROCEDURA DE EVALUARE A CANDIDATULUI:


interviul (MODEL)

Denumire functie _____________________________________________________


Nume, prenume candidat______________________________________________
Data desfasurarii interviului________ ____________________________________
Interviavator _________________________________________________________

Criterii de evaluare (conform


Descriere
profilului de competente)

Concluzii si recomandari ale


Specialistului HR

Concluzii si recomandari ale


persoanei responsabile
(conducator nemijlocit)

Concluzii si recomandari Director


General

__________________ ____________________________ __________________________________


Data Semnatura Nume, prenume

__________________ ____________________________ __________________________________


Data Semnatura Nume, prenume

Tel: (022) 920 808 * info@hrportal.md * www.hrportal.md


__________________ ____________________________ __________________________________
Data Semnatura Nume, prenume

Tel: (022) 920 808 * info@hrportal.md * www.hrportal.md


ANCHETA DE ANGAJARE ÎN SERVICIU (MODEL)

Postul, la care pretindeţi:______________________________________________

Numele ________________________________ Adresa locului de trai conform actelor de


Prenumele _____________________________ identitate: _____________________________ Telefon:
Numele după tată_______________________ _______________________________________
Data naşterii: ___________________________ Adresa de facto a locului de trai: __________ De casa

Starea familială: ________________________ Condiţiile de trai: Mob.


Anii de naştere a copiilor: ________________ 1. Apartament propriu _____
_______________________________________ 2. Cu rudele _____
3. Apartament în chirie _____

STUDIILE

Instituţia de învăţământ Specialitatea Forma de Perioada


învăţământ (de la – pînă la)
1.

2.

3.

LIMBI POSEDATE

Limba
Nu Satisfăcător Bine Excelent
Nivel de posed
cunoaştere
Oral
L. rusă Scris
Oral
L. română Scris
Oral
Scris

Automobil propriu: Marca _________________ Anul eliberării ________ Consumul combustibilului ______

Categorii ___________________________

Aţi avut antecedente penale? Indicaţi-le:______________________________________________________

NIVELUL DORIT A SALARIULUI:

1. În perioada termenului de probă:


2. După termenul de probă:
ACTIVITATEA DE MUNCĂ (ÎNCEPÎND CU ULTIMUL LOC DE MUNCĂ)

Perioada de lucru
1. Denumirea întreprinderii
de la___________ Ramura de activitate a întreprinderii
_______________ POSTUL
Obligaţiuni de serviciu _____________________________________________________________________
până la _________
_______________

Salariul:
Motivul eliberarii_________ ______________________________________________________________

Tel: (022) 920 808 * info@hrportal.md * www.hrportal.md


2. Denumirea întreprinderii
de la___________ Ramura de activitate a întreprinderii
_______________ POSTUL
Obligaţiuni de serviciu _____________________________________________________________________
până la _________
_______________

Salariul:
Motivul eliberarii_________ ______________________________________________________________

3. Denumirea întreprinderii
de la___________ Ramura de activitate a întreprinderii
_______________ POSTUL
Obligaţiuni de serviciu _____________________________________________________________________
până la _________
_______________

Salariul:
Motivul eliberarii_________ ______________________________________________________________

Recomandări de la ultimul loc de muncă

Numele, prenumele Locul de muncă, postul Tel.


1.
2.

De unde aţi aflat despre acest post vacant: ___________________________________________

Sunt de acord cu prelucrarea și păstrarea datelor cu caracter personal.

Data:_____________________________ Semnătura: ________________________

CHESTIONAR ANGAJARE
АНКЕТА ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ

Tel: (022) 920 808 * info@hrportal.md * www.hrportal.md


DATE PERSONALE (ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ)
Numele (фамилия) Prenumele (имя) Denumirea Funcţiei pentru
depuneţi prezenta cererea de
angajare (вакантная должность)
Data – Luna - Anul Naşterii (дата рождения) Locul naşterii (место рождения)

Naţionalitatea (национальность) Cetăţenia (гражданство)

Domiciliu (adresa) (домашний адрес) Tel. Mobil (мобильный)


Tel. Dom. (домашний)
E-mail

Starea Civila; Copii (daca da, Câţi?) Buletin de Identitate Seria; Nr.
(гражданское состояние, есть ли дети, сколько) (паспорт, серия, №)

LIMBILE (знание языков)


Indicaţi vă rog nivelul posedării limbilor folosind ratele 5  1 (5= fluent, 4= foarte bine, De unde aţi aflat despre
3= de baza, 2= puţin, 1= noţiuni). (определите уровень вашего знания языков по шкале от 5 до 1: oportunităţile de angajare în
5=беглый, 4=очень хорошо, 3=начальный уровень, 4=немного, 1=ничего) cadrul centrului
„Novostroy.md”? (из какого
источника вы узнали о вакантных
должностях в центре
„Novostroy.md”? )
Limba (язык) Citit (чтение) Vorbit (устная речь) Scris (письмо)
Presa (средства массовой
информации)
1. Româna (рум.) Web site (интернет)

2. Rusa (рус.) Prieteni / Colegi (друзья,


знакомые)
Altele (indicaţi vă rog) (если
другое, укажите пожалуйста)
3. Engleza (англ.)

4. Franceza (франц.)

STUDIILE (образование)
1. Indicaţi instituţia (instituţiile) de învăţământ pre-universitară absolvită (şcoala / colegiu). Perioada studiilor (период
Specialitatea primită (dacă e colegiu) (укажите пожалуйста оконченное вами среднее или среднее обучения)
специальное учебное заведение и полученную специальность)

2. Indicaţi instituţia (instituţiile) de învăţământ superior absolvită. Specialitatea primită. Perioada studiilor (период
(укажите пожалуйста оконченное вами высшее учебное заведение и полученную специальность) обучения)

3. Indicaţi instituţia (instituţiile) de învăţământ post-universitară absolvită. Calificarea Perioada studiilor (период
primită. (укажите пожалуйста полученное пост-университетское образование и полученную степень ) обучения)

Tel: (022) 920 808 * info@hrportal.md * www.hrportal.md


Numiţi vă rog cursurile adiţionale pe care le-aţi frecventat în afara programului academic normal (укажите пожалуйста закончили ли вы
какие-нибудь дополнительные курсы обучения ). Perioada cursurilor (период посещения курсов)

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ (профессиональная деятельность)


Perioada (годы) Denumirea organizaţiei şi funcţia ocupată Responsabilităţile şi sarcinile atribuite funcţiei ocupate
(название организации и занимаемая должность) (ваши должностные обязанности)

LUCRUL IN ECHIPĂ
Descrieţi rolul Dvs. într-o echipă. Cum contribuiţi la eficienţa lucrului echipei? (определите вашу роль в коллективе, ваш вклад в
повышение эффективности работы команды)

CARIERĂ (карьера)
1. Ce vă atrage pe Dvs. la postul la care depuneţi prezenta cerere? (что вас привлекает в должности которую вы хотели бы занять)

2. Ce credeţi ca vă face cel mai bun candidat pentru postul (funcţia) dat. (почему мы должны выбрать именно вас на данную
должность?)

OBIECTIVE (приоритеты)
Care sânt obiectivele carierei Dvs. pe termen lung ( 5 ani)? (каковы цели вашей карьеры на ближайшие 5 лет)

OBLIGAŢIUNI (обязательства)
Aveţi careva obligaţiuni financiare la momentul de faţă (credite bancare nerambursate totalmente, contracte de leasing etc.)
(имеете ли вы какие-либо финансовые обязательства на данный момент – не полностью выплаченные банковские кредиты, договора лизинга
и т. п.)

FAMILIA (семья)

Tel: (022) 920 808 * info@hrportal.md * www.hrportal.md


Numiţi va rog membrii familiei cu care locuiţi şi rudele de gradul I (mamă, tată, frate, soră) (перечислите членов вашей семьи
проживающих с вами и ближайших родственников – мать, отец, брат, сестра)

Numele; Prenumele (фамилия, Anul naşterii Gradul de rudenie Profesia / Ocupaţia


имя) (год рождения) (степень родства) (специальность, профессия)

ALTE ÎNTREBĂRI (дополнительная информация)


Sânteţi angajat (-ă) în prezent? (работаете ли вы в настоящее время)

Motivul concedierii? (причины смены работы)


Care este salariul Dvs. lunar (net)? (какова сумма вашей зарплаты без налогов и выплат)

Alte compensaţii la salariu (bonusuri)? (другие выплаты к зарплате, бонусы)


Când puteţi începe lucrul? (когда вы могли бы приступить к работе)
Ce salariu aşteptaţi Dvs. de la ocuparea funcţiei din prezenta cerere? (назовите сумму
зарплаты которую вы ожидаете при занятии данной должности)
Ce aşteptări aveţi faţă de postul dat? (как вы себе представляете должность, на которую
претендуете?)
Cum credeţi, ce-i motivează pe oameni să lucreze eficient)? (что стимулирует людей
работать более эффективно?)
Descrieti colectivul optim pentru Dvs. (опишите оптимальный коллектив для вас)
Descrieti cum este, după părerea Dvs., un lucrător bun (опишите каким должен быть
хороший сотрудник)
Descrieţi şeful ideal (опишите идеального начальника).
Care sânt 3 cele mai bune calităţi ale Dvs.? (назовите 3 ваших лучших качества)
Care sânt punctele Dvs. slabe? (назовите 3 самые большие ваши недостатки)
Cât de bine cunoaşteţi calculatorul de la 51 (5 foarte bine;...1 foarte slab)?
(оцените степень вашего владения компьютером от 1 до 5)
Ce program de lucru aţi dori să aveţi? (какой график работы вы бы предпочли)
Sunteţi dispus sa lucraţi în afara orelor de lucru? (можете ли вы в случае необходимости
работать вечером\ в выходные дни)
Aveţi permis de conducere? (имеете ли вы водительские права, категория)
Aveţi automobil propriu? (имеете ли вы личный автомобиль)
Aţi fost supus militar? (проходили ли вы службу в рядах вооружённых сил)
Suferiţi de vreo boală cronică? (вы болеете какими-нибудь хроническими или
инфекционными заболеваниями)
Fumaţi? Daca da, atunci cât de des? (курите ли вы, если да, то как часто)

Confirm că informaţia prezentă mai sus este adevărată


(подтверждаю, что изложенная мною информация соответствует действительности)

Data ___________________ Semnătura __________________

Tel: (022) 920 808 * info@hrportal.md * www.hrportal.md


INTERVIU TELEFONIC

De ce credeti ca o sa va
ispraviti in functie de
Cum ati descrie un operator operator
Nume/Prenume Asteptari Salariul asteptat
de succes
Ce calitati credeti ca trebuie
sa aiba un Op. de succes

Tel: (022) 920 808 * info@hrportal.md * www.hrportal.md


INTERVIUL DE GRUP
METODOLOGIE

Case (studiu de caz) pentru jocul de rol


Într-o companie mare este anunţată vacantă funcţia de manager vînzări. Mangerul resurse umane în
urma interviului anunţă pe unul dintre candidaţi că este acceptat la postul dat. În legătură cu aceasta
candidatul acceptat a scris cererea de eliberare la locul actual de muncă unde îşi finisează ultimile 2
săptămîni de muncă.
După cîteva zile, la întreprindere se prezintă un alt candidat care i-a plăcut Managerului RU ca specialist
mai mult decît primul candidat acceptat. Managerul RU îl anunţă prin telefon pe primul candidat că şi-a
schimbat decizia.

Roluri şi interese:

Managerul RU – doreşte să evite conflictul şi să-l angajeze pe candidatul 2.


Primul candidat – să restabilească dreptatea sau să obţină o compensaţie materială.
Directorul companiei – este interesat ca în compania lui să lucreze cei mai buni specilişti, şi de prestigiul
companiei.

Case (studiu de caz) pentru jocul de rol


Într-o companie mare este anunţată vacantă funcţia de manager vînzări. Mangerul resurse umane în
urma interviului anunţă pe unul dintre candidaţi că este acceptat la postul dat. În legătură cu aceasta
candidatul acceptat a scris cererea de eliberare la locul actual de muncă unde îşi finisează ultimile 2
săptămîni de muncă.
După cîteva zile, la întreprindere se prezintă un alt candidat care i-a plăcut Managerului RU ca specialist
mai mult decît primul candidat acceptat. Managerul RU îl anunţă prin telefon pe primul candidat că şi-a
schimbat decizia.

Roluri şi interese:

Managerul RU – doreşte să evite conflictul şi să-l angajeze pe candidatul 2.


Primul candidat – să restabilească dreptatea sau să obţină o compensaţie materială.
Directorul companiei – este interesat ca în compania lui să lucreze cei mai buni specilişti, şi de prestigiul
companiei.

Tel: (022) 920 808 * info@hrportal.md * www.hrportal.md


Prima etapă

Fişă de Evaluare
Nume:__________________________
Poziţia la care aplică:________________.

Manifestarea comportamentală a trăsăturii Manifestarea comportamentală a trăsăturii.


Trăsătura evaluată

Comunicabil, deschis, manifestă iniţiativă în Este închis, comunică cu greu.


Comunicabil
comunicare. Primeşte plăcere de la comunicare.
Limbaj bogat, expresiv Utilizează un limbaj sărac, se blochiază dacă nu poate găsi
Limbaj bogat, expresiv. Articulaţie verbală bună, clară.
cuvintele potrivite pentru a-şi exprima gîndurile. Are defecte
de vorbire.
Necesitate de a învinge. Manifestă insistenţă, stăruinţă în a-şi atinge scopul Cedează repede cînd întîmpină dificultăţi, obstacole. Işi
(Este motivat de succes dar stabilit. Nu cedează la provocări, obstacole. pierde repede motivaţia.
nu demotivat de insucces.)
Empatic Identifică şi înţelege necesităţile partenerului de Nu « simte », nu « aude »  care sunt necesităţile
comunicare, simte reacţia lui şi o poate interpreta partenerului de comunicare şi nu îşi modelează
adecvat şi oferi un feed-back corespunzător. comportamentul, discuţia după reacţiile şi interesele lui.
Hotărî, încrezut în sine. Acţionează promt, merge pînă la capăt. Lipsesc în Este nesigur. Ezită în acţiune şi în luarea deciziilor. Se
limbaj termeni « posibil, dacă nu mă înşel, etc. ». frămîntă mult în luarea hotărîrei.
Inteligenţă peste medie, Structurează logic informaţia. Formulează fraze Relatează informaţia haotic, fără nici o structură logică.
capacitate bine dezvoltată complexe dar inteligibile, uşor accesibile. Este Construieşte fraze simple.
de analiză şi sinteză, consecvent în relatare.
deducţie.
Îşi păstrează stăpînirea de sine în condiţii de stres, ţine Reacţionează emotiv la factorii stresanţi: devine anxios, se
Rezistenţă la stres.
situaţia sub contol indiferent de factorii stresanţi. pierde cu firea, nu ştie cum să reacţioneze sau dimpotrivă -
agresiv, nervos, brutal.
Rezolvarea constructivă a Discută problema în termeni pozitivi. Poate utiliza Strigă, întrerupe partenerul. Nu vrea şi nu acceptă
conflictelor. umorul. Nu devine agresiv. compromisuri, nu este interesat de un rezultat pozitiv şi de
păstrarea unei relaţii bune.

Tel: (022) 920 808 * info@hrportal.md * www.hrportal.md


ALTE COMENTARII
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________

Se recomandă pentru următoarea etapă: ○ DA ○ NU


Data: _____________________:Evaluat de: ____________________________

Tel: (022) 920 808 * info@hrportal.md * www.hrportal.md


OFERTA DE ANGAJARE
(MODEL)
06.11.201__ mun. Chisinau

Stimata, ……

In decursul procesului de recrutare ai dovedit a fi o persoană cu inalte


competente profesionale, cu tendinta spre autodezvoltare, ştiind cum să coopereze în
mod eficient cu ceilalţi.

Ai abilităţle necesare cerute pentru angajarea in cadrul companiei noastre.

Prin prezenta, iti aducem la cunoştinţă oferta de lucru pentru poziţia de Inspector
serviciu personal.

Mai jos sunt menţionate cele mai importante elemente ale ofertei

1. Angajat din data de: 21.11.2012

2. Perioada de proba este: 3 luni (21.11.2012 – 21.02.2013)

3. Salariu iniţial (in perioada de proba) constitiuie : 4 000 lei, net


3.1. Salariul dupa perioada de proba constituie : 5 000 lei, net

Salariul primit de la companie este confidenţial. Toate problemele legate de acest


subiect trebuie să fie discutate cu seful serctiei resurse umane sau cu directorul general.

Această ofertă de muncă a fost făcuta pentru tine, deoarece suntem siguri că abilităţile
şi capacitaţile tale te vor ajuta să desfăşori munca în mod conştiincios, să te dezvolţi
profesional şi să ajutaţi în mod eficient la dezvoltarea companiei noastre.

Suntem convinşi că cooperarea noastă va fi cu succes

Director General Accept oferta:


………………….. …………. ___________

Sef Sectie Resurse Umane

……………….____________
RAPORT EVALUARE CANDIDAT (FINAL)
MODEL

Tel: (022) 920 808 * info@hrportal.md * www.hrportal.md


Denumirea postului (vacant): __Manager vinzari
Nume, prenume candidat : ………………………
Data interviului:26.07.2013

Grila de apreciere: criteriile cu valoare mai mare se apreciaza de la 1 la 5 puncte, unde 5


– un nivel foarte inalt al competentei, caracteristicii.
Criteriile cu valoare mai putin semnificativa, marcate cu „*” se apreciaza de la 1 la 3
puncte, unde 3 – nivel inalt.
Nota
Criterii conform Harta competentelor
(de la 1 la 5)
Initiat in vinzari; cunoasterea ciclului de vinzari. 0
aptitudini de comunicare : capacitate de a identifica si intelege necesitatile 4
clientului
capacitate de convingere 5
capacitate de rezolvare constructiva a conflictelor 5
orinetare spre rezultat 4
capacitate de intocmire a rapoartelor, de analiza si sinteza a datelor 5
INDIVIDUALE (inclusiv date din ancheta)
Experienta de lucru cu clientii min.1 an; 0
capacitate de exprimare si limbaj bine articulat (in limbile romana si rusa) 3*
aspect exterior placut 3*
Total: 29 din 36 (80 %)
Laturi forte: este placuta, predispune spre comunicare. Are un
comportament etic corespunzator si tact in comunicare. Logica
buna si capacitate de a se orienta in situatii necunoscute (desi
nu are experienta in vinzari are o viziune adecvata despre
sarcini, functie si despre procesul de deservire a clientilor). Este
Concluzii si recomandari ale Managerului insistenta, necatind la obstacole gaseste multiple argumente
resurse umane pentru a convinge.
Laturi slabe: nu are experienta in vinzari.
Riscuri/amenintari: nu s-au evidentiat la primul interviu.
Concluzie: Se recomanda pentru functia de Manager vinzari,
salonul de mobila , or. Comrat.
Concluzii si recomandari ale sefului
nemijlocit
Concluzii si recomandari ale Directorului
General
_________________ ____________________________
________________________________

Tel: (022) 920 808 * info@hrportal.md * www.hrportal.md


Data semnatura Nume prenume
__________________ ____________________________
_______________________________
Data semnatura Nume prenume
__________________ ____________________________
______________________________
Data semnatura Nume prenume

Tel: (022) 920 808 * info@hrportal.md * www.hrportal.md

S-ar putea să vă placă și