Sunteți pe pagina 1din 10

Ministerul Educaţiei Naționale

Consiliul Judeţean Cluj


Inspectoratul Şcolar Județean Cluj
Şcoala Profesională Specială “SAMUS”
400574, Str. Ialomiţei nr. 17, Cluj-Napoca, Tel.: 0264/444877, Fax: 0264/403818
Email: samsamuscj@yahoo.com;
Web: www.spsamus.ro

Regulamentul concursului

OBICEIURI ȘI TRADIȚII ROMÂNEȘTI


CONCURS JUDEȚEAN- propus pentru CAEN 2020

DOMENIUL CURTURAL-ARTISTIC- folclor, tradiții, obiceiuri

An școlar 2019-2020

INSTITUȚIA COORDONATOARE:
Școala Profesională Specială „SAMUS”, Cluj-Napoca
DIRECTOR,
Prof. CHIȘ AMBROZIE
COORDONATORI CONCURS:

- prof. BUJOR AMALIA

- prof. MĂDĂLIN IOANA ALINA

- prof. STAN DORINA

PERIOADA: Octombrie 2019- Martie 2020

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Școala Profesională Specială SAMUS, Cluj-Napoca


Ministerul Educaţiei Naționale
Consiliul Judeţean Cluj
Inspectoratul Şcolar Județean Cluj
Şcoala Profesională Specială “SAMUS”
400574, Str. Ialomiţei nr. 17, Cluj-Napoca, Tel.: 0264/444877, Fax: 0264/403818
Email: samsamuscj@yahoo.com;
Web: www.spsamus.ro

OBICEIURI ȘI TRADIȚII ROMÂNEȘTI

CONCURS INTERDISCIPLINAR- propus pentru CAEN 2020

DATELE DE CONTACT ALE COORDONATORILOR PROIECTULUI

Unitatea de învățământ aplicantă Școala Profesională Specială SAMUS, Cluj-Napoca


Adresă Cluj-Napoca, str. Ialomiței, nr.17, jud. Cluj
Telefon 0264.444.877
E-mail lazurca.alina@yahoo.com
Coordonatori - prof. Mădălin Ioana-Alina,
e-mail: lazurca.alina@yahoo.com, tel. 0740 186 706
- prof. Stan Dorina,
e-mail: xara_mea@yahoo.com, tel. 0740 258 856
- prof. Bujor Amalia Maria
e-mail: popa_amalia_maria@yahoo.com, tel. 0741 762 321

ARGUMENT
Datinile şi obiceiurile par să realizeze o misterioasă legătură între cer şi pământ. Iarna cu
albul ei imaculat ne aduce pe un tărâm de basm, iar tradiţiile şi obiceiurile lăsate moştenire de
la străbuni, ni se înfăţişează într-o frumuseţe aparte ce simţi că ,,te inspiră”.

Este de datoria noastră, a celor responsabili de viitorul generaţiilor care vin, să insuflăm
elevilor noştri încă din clasele mici dragostea şi respectul pentru obiceiuri, pentru artă, orice
formă ar îmbrăca ea. Peisajul magnific al iernii, vraja sărbatorilor acestui anotimp,
așteptarea lui Moș Craciun, ne aduce pe un tărâm de poveste, iar tradiţiile şi obiceiurile lăsate
moştenire de la stramoși , ni se înfăţişează într-o frumuseţe aparte ce simţi că ,,te inspiră”.

Acest proiect urmăreşte implicarea copiilor şi a cadrelor didactice în exprimarea


valorilor morale ce transcend timpul şi spaţiul cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, prin diferite
forme artistice ce se regăsesc şi în tradiţiile populare, cunoaşterea semnificaţiei Crăciunului, a
modului cum ele pot modela şi îmbogăţi sufletele noastre.
Ministerul Educaţiei Naționale
Consiliul Judeţean Cluj
Inspectoratul Şcolar Județean Cluj
Şcoala Profesională Specială “SAMUS”
400574, Str. Ialomiţei nr. 17, Cluj-Napoca, Tel.: 0264/444877, Fax: 0264/403818
Email: samsamuscj@yahoo.com;
Web: www.spsamus.ro

SCOP

 Relaționarea pozitivă și schimb de experiență, practici și atitudini educaționale, menite să


valorifice disponibilitățile elevului în diferite contexte educaționale;

 Cultivarea și valorificarea potențialului creator și al sensibilităților artistice a elevilor;

 Educarea trăsăturilor pozitive de caracter, dezvoltarea spititului estetic şi creativ, a


respectului faţă de valorile naţionale;

OBIECTIVE

 Cunoaşterea valorilor reale, autentice ale folclorului nostru, şi a felului în care se răsfrâng
obiceiurile prilejuite de sărbătorile de iarnă în sufletul poporului român;

 Să descrie sintetic cele mai cunoscute şi mai îndrăgite obiceiuri;

 Să descopere mesajul obiceiurilor de iarna cu ajutorul mijloacelor artistice;

 Să dovedească spirit de cooperare și corectitudine în activități;

 Să-și exprime sentimentele și trăirile;

 Să confecționeze obiecte decorative și felicitări specifice de Crăciun;

GRUP ȚINTĂ:

Elevii claselor: V-VIII și IX- XII, elevi cu CES;

REZULTATE AȘTEPTATE ÎN URMA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII


 Lucrările realizate de elevi;
• Dezvoltarea comunicării copiilor;
• Dezvoltarea personalităţii creatoare, a încrederii în propriile forţe şi a curiozităţii;
• Implicarea elevilor în activităţile extracurriculare;

CONDIȚII DE PARTICIPARE:
Ministerul Educaţiei Naționale
Consiliul Judeţean Cluj
Inspectoratul Şcolar Județean Cluj
Şcoala Profesională Specială “SAMUS”
400574, Str. Ialomiţei nr. 17, Cluj-Napoca, Tel.: 0264/444877, Fax: 0264/403818
Email: samsamuscj@yahoo.com;
Web: www.spsamus.ro

Participanți: elevii claselor V-VIII și IX- XII, elevi cu CES;

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.

A. SECȚIUNILE CONCURSULUI:

I. SECȚIUNEA CREAȚIE PLASTICĂ – felicitări pictură, desen (acuarelă, creion), grafică.

II. SECȚIUNEA VIDEO – ce ilustrează Sfânta Sărbătoare sau activităţi extraşcolare legate
de Craciun si Anul Nou (serbări, grupuri de colindători, urători, bucuria venirii lui Mos
Craciun, voluntariat, mascati, jocul caprei, etc.). Secvențele video să nu depășească 5 min.

III. SECȚIUNEA CREAȚIE LITERARĂ (proză, poezie) având ca temă: scrisori către Moș
Crăciun, frumusețea iernii, bogăția tradițiilor, bucuria jocurilor de iarna, etc. (maxim 2 pagini)

IV. SECȚIUNEA DECORAȚIUNI DE CRĂCIUN, orice fel, inclusiv din materiale


reciclabile.

PRECIZĂRI:
- lucrările elaborate trebuie să aibă ca temă un motiv religios din sfera sărbătorilor Nasterii
Domnului si/sau traditii si obiceiuri legate de sarbatorile de iarna: peisaje de iarna, traditii si
obiceiuri de Craciun si Anul Nou (colindatori, urători, măști și mascați), bucuria sosirii lui
Moș Crăciun, Moș Nicolae etc.

- toate lucrările trebuie elaborate în formatul ales în secţiune;

- sunt acceptate toate tehnicile de lucru (hartie, carton, etc.);

- creaţiile literare (elevi) vor fi tehnoredactate în format A4, scris la un rând, cu font Times
New Roman, caractere dimensiunea 12, marginile de 2 cm. şi să nu depăşescă 2 pagini.

Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;

La sfârșitul lucrării, se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi
judeţul, numele cadrului didactic coordonator; lucrările se transmit electronic pe adresa de e-
mail lazurca.alina@yahoo.com până la data de 20 ianaurie 2020.

- este necesar ca pe fiecare lucrare în partea din stânga, sus, pe verso) să fie o etichetă în care
se va specifica: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi
judeţul, numele cadrului didactic coordonator, secţiunea.
Ministerul Educaţiei Naționale
Consiliul Judeţean Cluj
Inspectoratul Şcolar Județean Cluj
Şcoala Profesională Specială “SAMUS”
400574, Str. Ialomiţei nr. 17, Cluj-Napoca, Tel.: 0264/444877, Fax: 0264/403818
Email: samsamuscj@yahoo.com;
Web: www.spsamus.ro

- Pentru secțiunea II, trebuie completat și semnat pentru fiecare elev participant “ Acordul cu
privire la protejarea datelor personale”, anexa 3.

Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs 3 lucrări ale elevilor, indiferent de secţiune; un
elev poate participa la mai multe secţiuni.

Lucrările pentru concurs pot fi trimise în format electronic la următoarea adresă de mail:
lazurca.alina@yahoo.com sau în plic prin poștă la adresa: CLUJ-NAPOCA, STR. Ialomiței,
nr.17, jud. Cluj, specificând pe plic “Pentru concurs OBICEIURI ȘI TRADIȚII
ROMÂNEȘTI”, pentru prof. MĂDĂLIN IOANA ALINA.

Criterii de evaluare / jurizare

* Nu se admit lucrări colective.


* Se vor premia 30% (maxim) din număul total de participanţi.

* Vor fi descalificate lucrările care nu respectă tematica concursului.

* Se va urmări exclusiv munca elevului.

* Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie pe care elevii îl dovedesc prin lucrarea


realizată (bucuria Nasterii Domnului, magia iernii).

* Se va urmări transpunerea cât mai fidelă a Sărbătorii Nasterii Domnului/obiceiurilor şi


tradiţiilor româneşti legate de sărbătorile de iarna, în viziunea proprie fiecărui participant;
peisaje de iarna, etc.

* Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă.

* Se va urmări stimularea creativităţii elevilor.

* Polularizarea se va realiza pe situl școlii, revista școlii, didactic.ro, afișe.

Program :
Ministerul Educaţiei Naționale
Consiliul Judeţean Cluj
Inspectoratul Şcolar Județean Cluj
Şcoala Profesională Specială “SAMUS”
400574, Str. Ialomiţei nr. 17, Cluj-Napoca, Tel.: 0264/444877, Fax: 0264/403818
Email: samsamuscj@yahoo.com;
Web: www.spsamus.ro

ÎNSCRIEREA se va face în intervalul 1 decembrie 2019 - 20 ianuarie 2020 pe baza fişei


de înscriere (anexa 1) și a Acordului de parteneriat (Anexa 2).

EXPEDIEREA LUCRARILOR se va face în perioada 1.12.2019- 20.01.2020 (data poştei).

Lucrările elevilor (maxim 3/ cadru coordonator) se trimit împreună cu fişa de înscriere (anexa
1) completată corect și acordul de parteneriat în două exemplare completat cu datele
dumneavoastră, precum şi un plic A4 autoadresat şi timbrat – timbru de 4 lei.

Fiecare persoana va pune plic autoadresat, timbrat corespunzator. Indicati pe plic o adresa
sigura la care sa primiti materialele. Scrieti obligatoriu adresa dumneavoastra pe plicul
autoadresat.

Persoanele care nu trimit plic autoadresat vor primi diplomele scanate pe adresa de e-mail

Toate materialele vor fi expediate într-un plic pe următoarea adresă:

Școala Profesională Specială SAMUS, Cluj-Napoca, Str. Ialomiței, nr. 17, Cod poștal 400586,
jud. Cluj, cu specificaţia pe plic ”PENTRU CONCURS OBICEIURI ȘI TRADIȚII
ROMÂNEȘTI- Prof. MĂDĂLIN IOANA -ALINA”

sau după caz pe adresa de e-mail: lazurca.alina@yahoo.com


Ministerul Educaţiei Naționale
Consiliul Judeţean Cluj
Inspectoratul Şcolar Județean Cluj
Şcoala Profesională Specială “SAMUS”
400574, Str. Ialomiţei nr. 17, Cluj-Napoca, Tel.: 0264/444877, Fax: 0264/403818
Email: samsamuscj@yahoo.com;
Web: www.spsamus.ro

ANEXA 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURS județean- CAEN
“ OBICEIURI ȘI TRADIȚII ROMÂNEȘTI”.

Numele instituției de învățământ:

Adresa:

Numele si prenumele cadru didactic coordonator:

Telefon/email:

Specialitatea:

Tabel nominal cu elevii participanţi la

Concursul „OBICEIURI ȘI TRADIȚII ROMÂNEȘTI”

Nr. Numele și prenumele Clasa Numele și prenumele Școala de Secțiunea la care


crt. elevului participant profesor coordonator proveniență participă

Data: Semnătură:
Ministerul Educaţiei Naționale
Consiliul Judeţean Cluj
Inspectoratul Şcolar Județean Cluj
Şcoala Profesională Specială “SAMUS”
400574, Str. Ialomiţei nr. 17, Cluj-Napoca, Tel.: 0264/444877, Fax: 0264/403818
Email: samsamuscj@yahoo.com;
Web: www.spsamus.ro

ANEXA 2 Nr. înreg. _______

ACORD DE PARTENERIAT

Părţile contractante:
a). Școala Profesională Specială SAMUS, Cluj-Napoca, reprezentă de prof.. CHIȘ
AMBROZIE, în calitate de director şi prof. MĂDĂLIN IOANA ALINA și prof. STAN
DORINA în calitate de coordonatori ai proiectului educativ „ OBICEIURI ȘI TRADIȚII
ROMÂNEȘTI”, în calitate de Aplicant
şi
b).Şcoala....................................................................................................................................,
reprezentată de director........................................................................şi…………………..........
………………………………………… în calitate de partener.
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi
partener în vederea organizării şi desfăşurării concursului în instituţia aplicant, inclus în
proiectul „Crăciunul la români”
Obligaţiile instituțiilor partenere:
Școala Profesională Specială SAMUS, Cluj-Napoca, se obligă :
• Să iniţieze şi să organizeze activităţi educative şi culturale (concursuri, expoziţii cu lucrările
elevilor, portofolii)
• Să informeze şcoala parteneră conform regulamentului de organizare a acestor activităţi;
• Să colecteze lucrările realizate de către parteneri;
• Să asigure jurizarea lucrărilor;
• Să expedieze diplome tuturor participanţilor;
• Să prezinte, la nivel local, regional şi naţional, informări asupra activităţilor desfăşurate, prin
publicare de articole în presă;
Școala _______________________________________________________ în calitate de
partener se obligă:
• să mediatizeze concursul şi regulamentul acestuia în şcoală;
• să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
Ministerul Educaţiei Naționale
Consiliul Judeţean Cluj
Inspectoratul Şcolar Județean Cluj
Şcoala Profesională Specială “SAMUS”
400574, Str. Ialomiţei nr. 17, Cluj-Napoca, Tel.: 0264/444877, Fax: 0264/403818
Email: samsamuscj@yahoo.com;
Web: www.spsamus.ro

• să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare;


• să distribuie elevilor participanţi diplomele trimise de instituţia aplicantă;
• să mediatizeze rezultatele concursului în presa locală.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se
deruleze conform scopului stabilit. Încetarea acordului se va face la finalizarea proiectului.
Prezentul acord de parteneriat se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Director, Director,
Prof. CHIȘ AMBROZIE ____________________
Ministerul Educaţiei Naționale
Consiliul Judeţean Cluj
Inspectoratul Şcolar Județean Cluj
Şcoala Profesională Specială “SAMUS”
400574, Str. Ialomiţei nr. 17, Cluj-Napoca, Tel.: 0264/444877, Fax: 0264/403818
Email: samsamuscj@yahoo.com;
Web: www.spsamus.ro

ANEXA 3

ACORD
cu privire la secvențelelor filmate
în cadrul concursului interdisciplinar ” OBICEIURI ȘI TRADIȚII
ROMÂNEȘTI”, organizat de Școala Profesională Specială SAMUS, Cluj-
Napoca

Subsemnatul __________________________________ în calitate de părinte al


elevului ___________________________________, de la școala ________________

_______________________________ declar că sunt de acord cu filmarea video a copilului


meu, în cadrul concursului interdisciplinar ” OBICEIURI ȘI TRADIȚII ROMÂNEȘTI”,
organizat de Școala Profesională Specială SAMUS, Cluj-Napoca.

Sunt de acord ca secvențele filmate precum și înregistrările audio din timpul


activităților concursului să fie utilizate de către cadrele didactice implicate, doar în scopuri ce
țin de concursul ” OBICEIURI ȘI TRADIȚII ROMÂNEȘTI”.

Declar că am luat la cunoștință faptul că aceste materiale realizate în orice format


media, tradițional sau electronic, nu vor putea fi folosite în scopuri comerciale.

Prezentul acord este valabil pe parcursul anului școlar 2019-2020, în condițiile în


care sunt respectate dispozițiile care protejează drepturile și libertățile minorului, demnitatea
acestuia și dreptul la propria imagine, în conformitate cu reglementările legilor în vigoare.

Data……………….. Semnǎtura părinte ……………