Sunteți pe pagina 1din 5

Academia de Studii Economice din Moldova

ORDIN

Nr.25 - ST din 03 februarie 2020

Despre repartizarea studenţilor anului IV,


programul de studii Drept
la practica de producție și de licență, învățământ cu frecvenţă la zi
În conformitate cu planul de studii pentru anul universitar 2019-2020, graficul procesului de
studii şi decizia departamentului, de repartizat următorii studenţi ai anului IV, învăţământ cu
frecventa la zi, programul de studii Drept la practica de producție și de licență de la 02.03.2020
până la 18.04.2020, după cum urmează:

Nr. Numele, prenumele studentului Grupa Conducătorul Locul, localitatea petrecerii practicii
practicii de la
ASEM
Anul IV, D-163
1. Arama Alina Valeriu D-163 Negru Alina, Judecătoria Chișinău, sediul
dr.,conf.univ. Râșcani
2. Atari Marianna Eugen D-163 Negru Alina, Judecătoria Chișinău,sediul Centru
dr.,conf.univ.
3. Beşan Alexandru Gheorghe D-163 Cojocaru Vladlen, Întreprinderea ,,SRL Alfa Agi”
dr.,conf.univ.
4. Beşliu Aurelia Marcel D-163 Cojocaru Vladlen, Direcția Fiscală
dr.,conf.univ.
5. Boldu Dorin Ghenadie D-163 Cojocaru Vladlen, Judecătoria Drochia, sediul
dr.,conf.univ. Glodeni

6. Brumă Marin Leonid D-163 Cojocaru Vladlen, Serviciul vamal


dr.,conf.univ.
7. Buzatu Lilia Constantin D-163 Cojocaru Vladlen, Cancelaria de Stat
dr.,conf.univ.
8. Chiţanu Cristina Vasile D-163 Negru Alina, Judecătoria Chișinău,sediul Centru
dr.,conf.univ.
9. Codreanu Danu Sergiu D-163 Negru Alina, Biroul asociat de avocați "AMI"
dr.,conf.univ. Chisinau

10. Codreanu Radu Sergiu D-163 Negru Alina, Biroul asociat de avocați "AMI"
dr.,conf.univ. Chisinau
11. Cojocari Cătălin Oliviu D-163 Negru Alina, Biroul Asociat de Avocați "AMI"
dr.,conf.univ. Chișinău
12. Cojocaru Tudor Gheorghe D-163 Cojocaru Vladlen, Biroul Asociat de Avocați "AMI"
dr.,conf.univ. Chișinău
13. Crangaci Gabriel Gheorghe D-163 Cojocaru Vladlen, Judecătoria Chișinău,sediul
dr.,conf.univ. Râșcani
14. Efros Constantin Ion D-163 Codreanu Alina, Judecătoria Chișinău, sediul
asist.univ. Rîșcani
15. Fortuna Alexandru Iurie D-163 Codreanu Alina, Procuratura Chișinău, sediul
asist.univ. Сentru
16. Gadîmba Crina Valeriu D-163 Codreanu Alina, Centrul de Resurse Juridice
asist.univ.
17. Ghervas Nelea Igor D-163 Codreanu Alina, Biroul Asociat de Avocați "AMI"
asist.univ. Chișinău
18. Glavan Dana Igor D-163 Codreanu Alina, Birou de avocați, r. Drochia,
asist.univ. avocat Andrei Toderica
19. Glavan Marcel Boris D-163 Codreanu Alina, Inspectoratul General de Poliție,
asist.univ. sediul Centru
20. Lăpteanu Petru Ion D-163 Codreanu Alina, Biroul Asociat de Avocați "AMI"
asist.univ. Chișinău
21. Lefter Ioana Gheorghe D-163 Armeanic Inspectoratul General de Poliție,
Alexandru, sediul Râșcani
dr.,conf.univ.
22. Muntean Anastasia Oleg D-163 Armeanic Biroul Asociat de Avocați "AMI"
Alexandru, Chișinău
dr.,conf.univ.
23. Neamţu Cristina Serghei D-163 Armeanic Inspectoratul General de Poliție,
Alexandru, sediul Râșcani
dr.,conf.univ.
24. Negura Radu Petru D-163 Armeanic Judecătoria Chișinău, sediul
Alexandru, Râșcani
dr.,conf.univ.
25. Panciuc Mariana Ion D-163 Armeanic Biroul Asociat de Avocați "AMI"
Alexandru, Chișinău
dr.,conf.univ.
26. Pînzaru Laura Ruslan D-163 Armeanic Inspectoratul General de Poliție,
Alexandru, sediul Râșcani
dr.,conf.univ.
27. Putină Nicolae Ruslan D-163 Codreanu Alina, Direcția de poliție Chișinău
asist.univ.
28. Rudi Verginia Tudor D-163 Codreanu Alina, Notar Veverița Cristina, or. Orhei
asist.univ.
29. Rusnac Ciprian Igor D-163 Codreanu Alina, Procuratura r. Ocnița
asist.univ.
30. Rusnac Cristian Igor D-163 Codreanu Alina, Serviciul Vamal, sediul Botanica
asist.univ.
31. Sotnic Vlad Anatolie D-163 Codreanu Alina, Inspectoratul General de Poliție,
asist.univ. sectorul Centru
32. Stati Oltiţa Nicolai D-163 Armeanic Agenta Proprietății Publice
Alexandru,
dr.,conf.univ.
33. Surguci Iustinian Ioan D-163 Armeanic Procuratura r-l Dubăsari
Alexandru,
dr.,conf.univ.
34. Ursu Ianec Dorel D-163 Negru Alina, Inspectoratul National de
dr.,conf.univ. Investigație, sediul Centru
35. Voiniţchi Cătălina Iurie D-163 Negru Alina, Judecătoria Chișinău, sediul
dr.,conf.univ. Botanica
Anul IV, D-164
1. Albu Anna Serghei D-164 Negru Alina, Biroul Asociat de Avocați "AMI"
dr.,conf.univ. Chișinău
2. Arnaut Olesea Serghei D-164 Armeanic Biroul Asociat de Avocați "AMI"
Alexandru, Chișinău
dr.,conf.univ.
3. Avetisova Ruzana D-164 Armeanic Biroul Asociat de Avocați "AMI"
Alexandru, Chișinău
dr.,conf.univ.
4. Cazacu Andrei Mihail D-164 Armeanic Centru Național Anticorupție
Alexandru,
dr.,conf.univ.
5. Ceban Maia Victor D-164 Armeanic Î.C.S. Metro Cash & Carry
Alexandru, Moldova SRL
dr.,conf.univ.
6. Cebanu Elena Vitalie D-164 Armeanic Serviciul Vamal, sediul Botanica
Alexandru,
dr.,conf.univ.
7. Costov Felicia Andrei D-164 Armeanic Judecătoria Chișinău, sediul
Alexandru, Centru
dr.,conf.univ.
8. Dorogan Nicolae Vladimir D-164 Cojocaru Vladlen, ÎI Dorogan Nicolae
dr.,conf.univ
9. Dosca Ionela Ilarion D-164 Cojocaru Vladlen, Judecătoria Chișinău, sediul
dr.,conf.univ. Centru
10. Eni Lorena Marian D-164 Cojocaru Vladlen, SRL PRO GEST GRUP
dr.,conf.univ.
11. Fetcu Valentin Gheorghe D-164 Cojocaru Vladlen, Procuratura sec.Râșcani
dr.,conf.univ.
12. Fricaţel Maxim Andrei D-164 Cojocaru Vladlen, Biroul Asociat de Avocați "AMI"
dr.,conf.univ. Chișinău
13. Gavriliţa Stanislav Mihail D-164 Cojocaru Vladlen, Centru Național Anticorupție
dr.,conf.univ.
14. Ispir Inga Vitalie D-164 Cojocaru Vladlen, Biroul Asociat de Avocați "AMI"
dr.,conf.univ. Chișinău
15. Iurcu Sofia Arcadie D-164 Negru Alina, Biroul Asociat de Avocați "AMI"
dr.,conf.univ. Chișinău
16. Lisu Serghei Alexei D-164 Negru Alina, Judecătoria Chișinău, sediul
dr.,conf.univ. Centru
17. Litra Elena Ruslan D-164 Codreanu Alina, Birou Notarial Tatiana Cristina
asist.univ.
18. Nani Ana-Maria Igor D-164 Codreanu Alina, Ministerul Justiției RM
asist.univ.
19. Negura Ion Mihail D-164 Codreanu Alina, Biroul Asociat de Avocați "AMI"
asist.univ. Chișinău
20. Olari Andrei Mihail D-164 Codreanu Alina, SC Gospodina Casei SRL
asist.univ.
21. Pascari Vladislav Leonid D-164 Codreanu Alina, Procuratura Buiucani
asist.univ.
22. Popuşoi Vera Vitalie D-164 Negru Alina, Judecătoria Chișinău, sediul
dr.,conf.univ. Botanica
23. Reniţa Mihai Alexandru D-164 Negru Alina, Agenția Servicii Publice
dr.,conf.univ.
24. Savin Alexandru Andrian D-164 Negru Alina, Biroul Asociat de Avocați "AMI"
dr.,conf.univ. Chișinău
25. Spînu Ecaterina Alexei D-164 Negru Alina, Procuratura pentru combaterea
dr.,conf.univ. criminalității organizate.
26. Stavila Nicoleta Valeriu D-164 Codreanu Alina, Inspectoratul Național de
asist.univ. investigații
27. Stoian Ana Serghei D-164 Codreanu Alina, Judecătoria Chișinău, sediul
asist.univ. Centru
28. Supilneac Larisa Iurie D-164 Codreanu Alina, Procuratura municipiul Chișinău,
asist.univ. sec.Râșcani.
29. Timuş Mariana Nicolae D-164 Codreanu Alina, Biroul asociat de avocați "AMI"
asist.univ. Chisinau
30. Tocan Victoria Victor D-164 Codreanu Alina, Procuratura municipiul Chișinău,
asist.univ. sec.Râșcani.
31. Turculeţ Cristian Ion D-164 Codreanu Alina, Judecătoria Drochia
asist.univ.
32. Ursu Valeria Valeriu D-164 Cojocaru Vladlen, Inspectoratul de Poliție Ialoveni
dr.,conf.univ.
33. Vicol Dionisie Vladimir D-164 Cojocaru Vladlen, Inspectoratul General de Poliție,
dr.,conf.univ. sediul Centru
34. Zacrevschi Adrialina Aleftim D-164 Codreanu Alina, Pretura, sediul Centru
asist.univ.
35. Zlatov Nadejda Iurie D-164 Negru Alina, Biroul asociat de avocați "AMI"
dr.,conf.univ. Chișinau
&2

Despre recunoaşterea drept practică de producție și de licență, activitatea de bază cu condiţia că pe parcursul
anului studenţii au reuşit să îmbine studiile cu munca, cumulativ, nu mai puţin de 6 luni, cu prezentarea copiei
carnetului de muncă sau certificatul de angajare în câmpul muncii.

Nr. Numele, prenumele Conducătorul Locul de muncă Angajat în calitate de


studentului practicii de la
ASEM
Anul IV, D-163
1. Trutnev Alexandr Alexandr Cojocaru Judecătoria Cahul, sediul Asistent judiciar
Vladlen, dr., central
conf.univ.
2 Buhnă Vasile Vasile Cojocaru INCASO Colector
Vladlen, dr.,
conf.univ.

Prim Prorector ASEM


Dr. hab., prof. univ. Cotelnic Ala

Decanul facultăţii
Dr. hab., prof. univ. Bîrcă Alic

Şef departament „Drept”


Dr. în drept, conf. univ. Armeanic Alexandru