Sunteți pe pagina 1din 2

AVIZUL DE INSOȚIRE A MĂRFII

1. AVIZ DE ÎNSOTIRE A MĂRFII


Este formular cu regim special intern de tipărire úi numerotare.
Serveste ca:
– document de însotire a mărfii pe timpul transportului, după caz;
– document ce stă la baza întocmirii facturii, după caz;
-dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale
aceleiasi unităti;
– document de primire în gestiune, după caz;
– document de descărcare din gestiune a bunurilor cedate cu titlu gratuit.
Se întocmeste în două sau mai multe exemplare, de către unitătile care nu au posibilitatea
întocmirii facturii în momentul livrării produselor, mărfurilor sau altor valori materiale, precum
si în alte situatii stabilite prin procedurile proprii ale unitătii

Elementele avizului de insoțire a mărfii:

 Serie si număr document


 date despre furnizor
 date despre client/comparator
 numerotarea pozitiilor completate
 denumirea mărfurilor livrate
 unitatea de măsura a marfii
 cantitatea
 prețul pe bucată
 valoarea = nr. de bucăți * prețul pe bucată
 total =valoarea intrebului lor de marfa transportat
 semnatura si stampila furnizorului
 date depre delegat
 semnatura celui ce a preluat marfa si data la care s-a predat marfa

APLICAȚIE

Se cere: Completati avizul de insoțire a mărfii seria POP NR. 45 din 02,04,2020 cu datele
de mai jos:

Furnizor: S.C. POPASUL VERDE SRL, J209/606/2009, RO18654782, ROMAN, STRADA


FLORILOR NR.5, NEAMȚ, capital socia 200 lei, cont RO45BRDE445SV66945678922 deschis
la banca BRD ROMAN

Client: S.C. ALFA SRL, J44/203/2019, RO69845678, BACĂU, STRADA PLOPILOR NR.25,
BACAU, capital socia 8000 lei, cont RO33BTRL455648769456789 deschis la banca BANCA
TRANSILVANIA BACAU

1. CAIETE DICTANDO A5, 20 buc X 1,2 lei/buc

2. CAIET MATEMATICA A5, 10 buc x 1,5 lei/buc

3. PIXURI BIC PASTA ALBASTRA, 30 buc x 0,8lei/buc

Marfa este transportată de către POPESCU VASILE având cartea de identitate seria NT nr.
454545, eliberata de politia Roman, cu mijlocul de transport auto nr. NT22POP in data de
02,04,2020.