Sunteți pe pagina 1din 10

MinisterulEducaţiei, CulturiișiCercetării al Republicii Moldova

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea INGINERIE ECONOMICĂ ŞI BUSINESS

Departamentul ECONOMIE ŞI MANAGEMENT

LUCRAREA DE VERIFICARE
LA DISCIPLINA „MERCEOLOGIE”

TEMA: ,,Funcțiile ambalajului”

A ELABORAT:

Student: (ML-18, Munteanu Veronica)

Grupa academică, Numele, Prenumele

A VERIFICAT:

Lilia Chiriac

Chişinău – 2020
Cuprins:

1. Importanța ambalajului
2. Funcţia de conservare şi protecţie a produselor
3. Funcţia de depozitare și tranport a ambalajului
4. Funcţia de promovare a mărfurilor
5. Functia de conservare si protectie a produselor
6. Concluzie
7. Bibliografie
Importanța ambalajului
Ambalajul este o componenta fundamentala in marketing, deoarece atrage si convinge
consumatorii sa cumpere un produs si este cel care permite ciculatia produselor din momentul
fabricatiei pana la consumatorul final. Dezvoltarea spectaculoasă a ambalajului este strâns legată
de evoluţia modului de viaţă şi de consum. Bazată pe tehnologii de vârf, ambalarea este însoţită
de costuri importante asociate fazei de post-comun, impact asupra mediului înconjurător şi
asupra consumatorului.

Importanta ambalajului este atat de mare, incat acesta poate contribui la succesul sau insuccesul
unei afaceri, mai ales daca se ia in calcul faptul ca o buna prezentare a produselor comercializate
creaza o prima imagine care are un rol esential in decizia de cumparare. Specialistii in domeniu
spun ca modul in care este prezentat un produs poate contribui in proportie de 20% la succesul
acestuia.

Importanta ambalajelor este evidentiata de principalele functii pe care ambalajul trebuie sa le


indeplineasca precum: conservarea si protectia produselor, manipulare, transport, depozitare,
informarea si promovarea produselor. Ambalajului, considerat parte integrantă a unui sistem,
este evidenţiată de principalele funcţii pe care ambalajul trebuie să le îndeplinească. Acestea
sunt: conservarea şi protecţia produselor, manipulare, transport, depozitare, informarea şi
promovarea produselor

Indiferent de gradul de dezvoltare economică a unei ţări, mărfurile produse şi comercializate


sunt de neconceput fără ambalaj. În momentul de faţă, la nivel mondial aproximativ 99% din
producţia de mărfuri este ambalată. Considerat mult timp ca un simplu obiect utilitar, concepţia
despre ambalaj s-a modificat considerabil, el fiind cel care permite circulaţia produselor din
momentul fabricaţiei până la consumatorul final.
Funcţia de conservare şi protecţie a produselor
Considerată funcţie elementară a ambalajelor, aceasta constă în protejarea conţinutului de
efectele mediului extern, în cazul în care există o corelare perfectă între ambalaj-produs-metodă
de conservare.

Astfel, putem vorbi despre următoarele tipuri de protecţie pe care trebuie să le asigure
ambalajul:

 împotriva factorilor fizici (acţiuni mecanice, lumină, temperatură, presiune);


 împotriva factorilor chimici şi fizico-chimici (aer, apă, vapori, oxigen, dioxid de sulf
(SO2), dioxid de carbon (CO2));
 împotriva factorilor biologici (microorganisme, insecte);

Dintre factorii fizici, solicitările mecanice la care sunt supuse produsele ambalate au efecte
variabile. Trepidaţiile din timpul transportului influenţează atât produsul, cât şi ambalajul. Ele
pot comprima, tasa produsul în interiorul ambalajului, formându-se astfel spaţiu liber care
compromite protecţia oferită de ambalaj împotriva şocurilor ulterioare.

Lumina este un factor fizic care produce decolorări şi degradări profunde ale mărfurilor.
Numeroase produse sunt sensibile la lumină care are rolul de a iniţia reacţii fotochimice,
responsabile de alterarea culorii, pierderea vitaminelor. Rolul ambalajului în acest caz este fie de
a filtra lungimile de undă care produc deprecierea produselor, fie de a opri pătrunderea luminii în
interiorul ambalajului (ambalajul opac).

În vederea conservării, numeroase produse necesită o stabilitate relativă la temperatură.


Ambalajul trebuie să protejeze produsul de impactul cu temperaturi ridicate, deoarece mai mare
de 400 C, poate provoca deformarea produselor, sau stimulează reacţii chimice care duc la
descompunerea produsului, modificarea gustului sau mirosului.

În acest scop se utilizează ambalajele din materiale plastice, lemn sau protecţii suplimentare
cu rumeguş, fibre de bumbac, folii de aluminiu.

Protecţia chimică trebuie să răspundă necesităţii unor produse de a nu veni în contact cu


anumite substanţe chimice agresive: H2, NH3, SO2, CO2

. În acest scop, ambalajul joacă un dublu rol:

 rolul de barieră la transferul de gaze din exterior către interiorul ambalajului;


 rolul de barieră la oxigen şi vapori de apă pentru protecţia produselor sensibile la oxigen
(riscul dezvoltării mucegaiurilor sau bacteriilor aerobe;
 riscuri datorate oxidării produselor, riscul formării de soluţii saturate cu produse
zaharoase sau sărate);
 rolul de barieră la transferul gazos din interior către exterior, pentru a evita: pierderea
aromelor specifice produsului; deshidratarea produsului; pierderea gazelor sau amestecul
gazos care a fost introdus în interiorul ambalajului în scopul conservării produsului (CO2,
N2, vapori de alcool).;

Prin protecţia fizico-chimică se protejează mărfurile ambalate de acţiunea mediului extern


(aer, umiditate, lumină). Calitatea protecţiei fizico-chimice depinde de materialele utilizate în
confecţionarea ambalajelor, fiecare material, având o anumită permeabilitate care depinde de
caracteristicile structurii.

Protecţia împotriva factorilor biologici are drept scop menţinerea calităţii igienice şi
microbiologice a produselor alimentare.

Astfel, rolul ambalajului este:

 de a realiza o barieră fizică între microorganismele prezente în atmosferă şi produsele


ambalate, împiedicând astfel recontaminarea sau supracontaminarea acestora;
 de a limita sau împiedica schimburile gazoase susceptibile de apariţia şi dezvoltarea
germenilor patogeni;
 de a asigura o etanşeitate perfectă la toţi germenii microbieni şi de a suporta condiţii de
sterilizare în cazul produselor care necesită acest tratament;
 de a împiedica un contact direct între produsele sterile: pâine, zahăr, paste şi persoanele
care le manipulează;
 de a evita riscurile de intoxicaţie alimentară produsă de flora microbiană patogenă
conţinută în produsele nesterilizate: carne, peşte.

Protecţia şi rezistenţa termică a ambalajelor ţine seama de faptul că numeroase produse


necesită, în vederea conservării, o stabilitate relativă într-un anumit domeniu de temperatură. În
acest sens, ambalajul contribuie la conservarea produselor congelate şi trebuie să aibă o
rezistenţă termică bună, ţinând seama de următorii factori:

 rezistenţa la şocuri termice;


 rezistenţa la căldură, dacă produsul necesită sterilizare;
 rezistenţa la temperaturi scăzute, atunci când condiţiile de conservare a produsului
necesită temperaturi scăzute sau dacă produsul este comercializat în ţări unde temperatura
exterioară atinge valori foarte scăzute (de exemplu, anumiţi polimeri devin fragili la
temperaturi joase, cum ar fi policlorura de vinil (PVC) la o temperatură de –100C.

Funcţia de depozitare și tranport a ambalajului


Aceasta functie are ca scop facilitarea transportului, manipularii, stocarii si distributiei
produselor, fiind in stransa legatura cu functia de protectie deoarece produsele ambalate sunt
supuse unor solicitari mecanice, care le pot deteriora.

În timpul depozitării, ambalajul este acela care preia presiunea rezultată în urma operaţiei de
stivuire a produselor. De aceea, cerinţele faţă de ambalaj ţin seama de următorii factori:

 ambalajul să fie uşor de aranjat în stivă;


 să fie precizate condiţiile în care poate fi depozitat şi eventualele precauţii în manipulare;
 să reziste la variaţii de temperatură şi umiditate atunci când depozitarea are loc în spaţii
deschise.

Toate aceste cerinţe sunt posibile numai prin fabricarea unor ambalaje corespunzătoare, care să
poată fi preluate de mecanisme speciale fără a suferi deteriorări sau să poarte pe suprafaţa lor
semne avertizoare cu privire la indicaţiile de stivuire. Utilizarea raţională a spaţiilor de
depozitare, ca şi cerinţele consumatorilor necesită fie divizarea cantităţilor mari de produse în
unităţi mici, fie gruparea cantităţilor mici în unităţi mari.

Ambalajul trebuie sa permita adaptarea la conditiile de transport a produselor pentru ca


acestea sa isi pastreze forma initiala. Forma si marirea ambalajelor utilizate pentru transport si
depozitare trebuie sa permita stivuirea usoara a acestora in depozite, precum si manevrarea lor cu
mecanisme speciale. In plus, ambalajul de depozitare trebuie sa contina si inscrisuri referitoare la
conditiile de depozitare, indicatiile de stivuire si eventualele precautii de manipulare.
 

Funcţia de promovare a mărfurilor


Ambalajul are un rol important in ceea ce priveste informarea consumatorilor despre
caracteristicile unui produs prin informatii cu privire la pastrare, preparare si utilizare,
modalitatea de deschidere a ambalajului, dar si avertizari prinvind produsul. Acestea este o
interfaţă, un mediu, între produs şi utilizator. Rolul său nu se limitează numai la acela de a
conţine şi proteja produsul, ci şi de a facilita vânzarea acestuia prin declanşarea actului de
cumpărare.  Ambalajul prezintă produsul şi contribuie substanţial la vânzarea acestuia. Adevărat
„vânzător mut” al produsului, informează şi „seduce” consumatorul.

In plus, consumatorul gaseste pe ambalaj si informatii privind ingredientele, caracteristicile si


beneficiile produsului, dar poate contine si informatii cu privire la modul de gestionare a
ambalajului cand acesta de vine deseu dupa utilizarea produsului continut.

(De exemplu: Dupa golire, ambalajul se pliaza si se depune in containerul albastru).


Fiind o interfata intre un produs si utilizator, rolul ambalajului nu se limiteaza numai la a contine
diverse informatii, ci reprezinta si un mod facil de vanzare a produsului.

Ambalajul trebuie sa fie eficient in promovarea produsului continut, iar acest lucru se poate
realiza prin utilizarea unor imagini atragatoare, diverse culori sau desene sau o grafica expresiva
si ilustratii compatibile cu produsul ambalat. Pentru obtinerea unui produs ambalat unic, se
recomanda optarea pentru ambalaje personalizate. In functie de tipul produsului, se poate opta fie
pentru ambalaje fie pentru pungi personalizate din polietilena.

Elementele definitorii ale funcţiei de promovare a produsului, cuprind:

- identificarea şi prezentarea produsului;


- informarea cumpărătorilor;
- crearea unei atitudini pozitive faţă de produs;
- modificări în mentalitatea şi obiceiurile cumpărătorului;
- comunicarea cu clientul.

Elementele prin care un ambalaj poate atrage atenţia cumpărătorului asupra unui produs, sunt:
modul de realizare al ambalajului, eticheta, marca de fabrică sau de comerţ, estetica ambalajului.

Informaţiile pe care le conţine ambalajul permit:

- identificarea produsului, prezentarea caracteristicilor sale şi a condiţiilor de


utilizare, cum ar fi: denumire, marcă, provenienţă, mod de utilizare, compoziţie,
durata de conservare, toxicitate, impactul ambalajelor asupra mediului
inconjurator.

Informaţiile pot fi prezentate sub diferite forme: texte, etichete, pictograme şi coduri de bare.

Tendinţa generală în privinţa formei vizează simplitatea pentru o percepţie mai uşoară şi cu
valoare informaţională maximă. Forma aleasă pentru ambalaj trebuie să ţină seama de ambianţa,
locul şi modul de utilizare al produselor, condiţiile de păstrare, modul de recuperare al
ambalajului.

Alt element important este culoarea. Prin caracteristicile sale, culoarea permite identificarea
uşoară a produsului ambalat. Atracţia exercitată de culoare depinde de psihicul cumpărătorului.
S-a demonstrat practic, că, în momentul vizualizării produsului, cumpărătorul sesizează mai întâi
culoarea, apoi desenul şi marca.

Grafica este un alt element important în realizarea ambalajului. Pentru ambalaje se impune o
grafică simplă, expresivă, iar ilustraţia oferită trebuie să fie compatibilă cu produsul ambalat. O
grafică modernă se caracterizează prin sobrietate, echilibru, elemente coloristice, alegere
judicioasă a caracteristicilor, cât şi punerea în valoare a unor elemente ca: denumirea produsului,
modalităţi de utilizare, recomandări, marca de fabrică.

Adesea, singura verigă de legătură între producător şi consumator, ambalajul trebuie să


acţioneze în sensul creării unei imagini favorabile a produsului.
Comunicarea cu consumatorul se realizează în următoarele direcţii:

- identificarea rapidă a produsului


- ambalajul trebuie să conţină informaţii cu privire la: marcă, compoziţie, condiţii
sau sugestii de utilizare, garantarea calităţii, data limită de vânzare pentru
produsele perisabile.

De asemenea, ambalajul trebuie să permită situarea produsului într-o grupă de referinţă


(produs de lux, produs alimentar, produs menajer) cât şi în universul specific mărcii: de exemplu,
ciocolata Valrona, pastele făinoase Barilla.

Concluzie

Elementele prin care un ambalaj poate atrage atentia cumparatorului asupra unui
produs sunt: modul de realizare al ambalajului, eticheta, marca de fabrica sau de
comert si nu in ultimul rand estetica ambalajului.

Toate produsele realizate din orice materiale, de orice natură, utilizate pentru a
conține, proteja, manevra, furniza și prezenta bunurile, de la materii prime la
bunuri prelucrate, de la producător la utilizator sau consumator. Ambalajul este
învelişul exterior al unui produs destinat vânzării cumpărării şi constituie un
important promotor al desfacerii, denumit şi “vânzătorul mut”. Ambalajul
produsului îndeplineşte mai multe funcţii; chiar dacă nu toate cu aceeaşi
importanţă.

Ambalajul trebuie sa asigure consumatorului posibilitatea de a identifica


produsul si de a-l recunoaşte, chiar fora a-i citi numele. Aceasta funcţie este
asigurata prin folosirea unor coduri de culori sau a unor elemente distinctive de
grafica.

Este importanta identificarea si recunoaşterea produsului, deoarece adeseori


mărcile de prestigiu sunt obiectul imitării sau al contrafacerii.
Bibliografie

https://www.rasfoiesc.com/business/economie/merceologie/AMBALAREA-MARFURILOR24.php

https://administrare.info/economie/12153-func%C5%A3iile-%C5%9Fi-importan%C5%A3a-ambalajelor

https://www.rasfoiesc.com/business/economie/merceologie/AMBALAREA-MARFURILOR24.php

https://conspecte.com/Bazele-merceologiei/definirea-ambalajului-si-a-operatiei-de-ambalare-a-
marfurilor.html

https://conspecte.com/Merceologia-marfurilor-alimentare/definirea-si-clasificarea-ambalajelor.html

https://conspecte.com/Bazele-merceologiei/functiile-ambalajelor.html

http://www.plastinvestsrl.ro/importanta-si-functiile-ambalajelor

S-ar putea să vă placă și