Sunteți pe pagina 1din 1

-deschide fisa analiza oferta; realizeaza analiza “cererii de oferta” conform proiect (sau

documentatie pentru executie) ;


-verifica documentatia – daca este sau nu completa (piese scrise, piese desenate);
-analiza si verificarea din punct de vedere tehnic a proiectului(privind tehnologia de executie,
folosirea materialelor noi performante si uzuale, etc.)
-face propuneri de schimbare, daca e cazul, a solutiilor tehnice – adaptabile specificului si dotarii
firmei;
-emite cereri de oferte catre furnizorii de materiale, utilaje, aparate, semifabricate pentru ceea ce
este nou fata de alte proiecte;
-emite cereri de oferte catre “posibilii” subantreprenori de specialitate – privind executia unor lucrari
“de specialitate”;
-intocmire comparativa intre ofertele primite - pe specialitati;
-verificare a cantitatilor date de proiectant;
-legatura cu proiectantul lucrarii - obtine obiectiuni scrise si/sau telefonice privind suplimentarea
acestora, daca e cazul, discutarea eventualelor solutii tehnice;
-intocmeste normele locale si/sau face analiza de pret pe “activitati” (materiale, manopera, utilaj,
transport) si/sau incadrarea acestora in norme de deviz;
-intocmeste “Lista cantitatilor de lucrari” – centralizator pe investitie / obiecte / specialitati ;
-intocmeste calculul cost de santier ;
-intocmeste graficul de executie a lucrarilor ;
-intocmeste graficul de plati;
-intocmeste “dosarul ofertei” conform cererii de oferta( inclusiv fise tehnice, declaratii de conformitate
si certificate de garantie, planul calitatii,etc.);
- obtine informatii relevante pentru a se emite oferta, pentru situatii de cereri de oferta incomplete ;
- participa la licitatie pentru discutii tehnice si/sau financiare privind adjudecarea “ofetei de executie a
lucrarii”, cu proiectantul general si/sau beneficiar, dupa caz.