Sunteți pe pagina 1din 2

Grădiniţa P.P. nr.

32
Str. C-tin Brăiloiu Nr.2
Timişoara
CHESTIONAR
(gradul de satisfacţie al părinţilor privind calitatea procesului instructiv-educativ şi progresul copilului)

Chestionarele sunt anonime, iar datele rămân confidenţiale. Vă mulţumim pentru participare şi vă rugăm să
răspundeţi la toate întrebările din chestionar încercuind varianta aleasă de dumneavoastră.

1.Cum apreciaţi condiţiile de învăţare din grădiniţa noastră? ( baza materială, regulamentul de ordine
interioară, gradul de profesionalism al cadrelor didactice).
a. baza materială Foarte bună Bună Satisfăcătoare
b. regulamentul de ordine interioară Foarte bună Bună Satisfăcătoare
c. gradul de profesionalism al cadrelor didactice Foarte bună Bună Satisfăcătoare

2. Cum apreciati activitatea didactică din grădiniţă ?


Foarte bună Bună Satisfăcătoare

3.Ce părere aveţi despre relaţia dintre copilul dumneavoastră şi educatoare?


Foarte bună Bună Satisfăcătoare

4.Copilul dumneavoastră participă cu plăcere la activităţile propuse?


DA NU
5.Consideraţi că informarea cu privire la activitatăţile ce se desfăşoară la grupă cât şi cele extraşcolare
este….?
Foarte bună Bună Satisfăcătoare
6. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu implicarea directă a părinţilor în activităţile
grădiniţei?
Foarte bună Bună Satisfăcătoare

7.Cum apreciaţi aplicarea metodelor de învăţare care facilitează educaţia individualizată şi diferenţiată?
Foarte bună Bună Satisfacatoare

8. Există o continuitate între ceea ce se învaţă la grădiniţă şi ceea ce se învaţă în sânul familiei?
Foarte buna Buna Satisfacatoare

9. Apreciati colaborarea cu educatoarea / educatoarele grupei ca fiind:


Foarte bună Bună Satisfăcătoare

10. Colaborarea cu conducerea unitătii este:


Foarte bună Bună Satisfăcătoare

11. Copilul meu este supravegheat la grădiniţă:


a) tot timpul; c) cea mai mare parte a timpului;
b) din când în când; d) nu e supravegheat deloc.

12. Doamnele educatoare îmi vorbesc despre copilul meu:


a) foarte rar; b) rar; c) des; d) ori de câte ori este nevoie;
Grădiniţa P.P. nr.32
Str. C-tin Brăiloiu Nr.2
Timişoara
13. Cred că activitatea doamnelor educatoare de la grupa copilului meu este de nota (încercuieşte cifra):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. Încercuieşte propoziţiile de mai jos dacă este cazul:


a) copilul meu nu vorbeşte despre grădiniţă;
b) copilului meu nu-i place la grădiniţă;
c) copilului meu nu i se acordă suficientă atenţie la grădiniţă;

15. Nemulţumirile mele sunt următoarele:


a) copiii nu mănâncă foarte bine la grădiniţă;
b) copiii nu se joacă mai mult afară;
c) copiii fac prea puţină mişcare;
d) copiii nu sunt supravegheaţi suficient;
e) copiii se bat sau învaţă lucruri urâte;
f) copiii se îmbolnăvesc uşor la grădiniţă;
g) copiii nu se joacă suficient la grădiniţă;
h) copilul meu nu vorbeşte acasă despre ceea ce face la grădiniţă;
i) curăţenia lasă de dorit pe unele sectoare;
j) nu-mi place atitudinea educatoarelor faţă de copii;
k) nu am nici o nemulţumire.

16. Pentru mine, cele mai importante valori în educaţia copilului meu sunt următoarele
(notează cu cifre de la 1 la 5 care sunt primele cinci dintre valorile enumerate mai jos):
..... adevărul; ..... încrederea; ..... iubirea ..... sociabilitatea;
..... autoritatea; …. jocul; ..... inteligenţa; ..... sinceritatea;
.... blândeţea; ..... libertatea; ..... frumuseţea; ..... sănătatea;
..... bunăstarea; ..... mişcarea fizică; ..... familia; ..... respectul;
..... bunul simţ; ..... modestia; ..... curajul; ..... prietenia;

17. Cheltuielile pentru frecventarea grădiniţei sunt:


a) mici; c) mari;
b) acceptabile; d) foarte mari.

18. Participati la ameliorarea bazei materiale a gradinitei prin:


Dotări cu mobilier Materiale consumabile
Sponsorizări Alte contribuţii Nu particip

19.Numiţi trei acţiuni care ar contribui la creşterea eficienţei grădiniţei:

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Vă mulţumim!

S-ar putea să vă placă și