Sunteți pe pagina 1din 113

Monah

S
PIMEN VLAD

MO
0

IS
Povestiri duhovnicești

EL
VOL. V

H
NG
VA
AE
UR
DIT
©E
©E
DIT
UR
AE
VA
NG
HEL
IS MO
S
S
Monah

MO
PIMEN VLAD

IS
H EL
NG

Povestiri duhovnicești
VA

VOL. V
AE
UR
DIT
©E

Editura Evanghelismos
București, 2018
S
IS MO
H EL
NG
Machetare: Mariana Răbîncă

Coperta I: Icoana Maicii Domnului Floare Neveştejită


VA

Monah Pimen Vlad


Chilia
AE

«Intrarea în Biserică a Maicii Domnului»


Schitul Lacu − Sfântul Munte Athos
P.O. Box 146 Kareia 63086
Telefon: 00306946572266
UR

© Copyright Editura Evanghelismos

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României


DIT

PIMEN VLAD, monah


Povestiri duhovnicești / monah Pimen Vlad. -
București: Evanghelismos, 2017
7 vol.
©E

ISBN 978-606-8562-44-5
Vol. 5 - 2018 - ISBN 978-606-8562-54-4
2
S
IS MO
Cuvânt-înainte

A EL
nii au trecut şi iată că Maica
H
Domnului ne-a ajutat să scriem
NG
şi volumul 5 de Povestiri duhovnicești.
Minuni se fac foarte multe şi se vor
VA

face până la sfârșitul Lumii, după


cum a spus Mântuitorul Hristos în
AE

Sfânta Evanghelie: „Iată, Eu voi fi


cu voi până la sfârșitul veacurilor.
UR

Amin“ şi în alt loc: „Pe această Piatră


voi zidi Biserica Mea şi nici porțile
DIT

iadului nu o vor birui“.


Am început să primesc mărturii
de la oameni şi de aceea mă văd silit
©E

să scriu în continuare.
6 Monah PIMEN VLAD

Maica Domnului să ne ajute,

S
ca cele scrise să fie spre folosul du­

MO
hov­nicesc al celor ce le vor citi.
Autorul

IS
H EL
NG
VA
AE
UR
DIT
©E
S
IS MO
Întoarcerea din iad

Î EL
n Constantinopol trăia o femeie
H
bogată cu numele de Ana.
Aceasta s-a îmbolnăvit atât de
NG
grav, că şi-a pierdut vocea şi toți din
jurul ei au crezut că a murit. Însă
VA

bărbatul ei lipsea de acasă şi i-au


trimis răspuns să vie să o îngroape
AE

pe Ana. Şi toată ziua aceea mama şi


sora Anei au stat plângând lângă
UR

ea așteptând pe bărbatul ei ca să se
întoarcă. Însă către seară Ana
DIT

şi-a întins deodată mâinile şi a zis


„Slavă ție Preasfântă Născătoare de
Dumnezeu“ şi imediat s-a ridicat şi
©E

a sărutat pe mama şi pe surorile ei.


8 Monah PIMEN VLAD

Ele au întrebat-o ce a pățit şi de ce

S
nu a putut să le liniștească.

MO
În dimineața următoare cineva
dintre rude s-a dus și a chemat pe

IS
duhovnicul Anei. Şi acesta cu mare

EL
greutate a reușit să o convingă pe
Ana să le vorbească: „Nu pot, sfinte
H
duhovnice, ca să-ți înfățișez preaslă­
NG
vitele minuni pe care le-am văzut.
Ascultă însă câte pot să-mi amintesc.
VA

Când am amu­țit, arătăm ca moartă,


însă auzeam plânsul rudelor mele,
AE

fără să pot să le vorbesc. Şi trecând


timp destul, am auzit de departe
unele voci şi imediat am văzut ve­
UR

nind doi bărbați cu înfățișare dum­


nezeiască care se­ mă­nau cu Sfinții
DIT

Arhangheli Mihail şi Gavriil. Însă


nimeni nu poate să descrie strălucirea
©E

înfățișării lor. Aceștia m-au luat şi


m-au ridicat spre cer şi eu le citeam
Povestiri duhovnicești 9

gândul lor şi ei pe al meu, pentru că

S
eu mă gân­deam că sunt păcătoasă

MO
şi trebuie să fiu pedepsită, şi ei vor
să mă coboare în Iad. Şi precum mă

IS
urcau peste ceruri, am văzut acolo
mulțime ne­numărată de îngeri care

EL
cântau cu mare glas: «Sfânt, Sfânt,
H
Sfânt, Domnul Savaot, plin este
NG
cerul și pă­mântul de Slavă Lui».
Şi Arhan­ghelii care mă sprijineau
mi-au zis să mă închin, iar eu din
VA

cau­za fricii am căzut şi m-am în­


chinat fără să văd la ce m-am închi­
AE

nat. Şi am auzit o voce puternică


zicând: «Duceți-o în Iad». Şi imediat
UR

m-au apucat înfri­coșați Arhanghelii


şi m-au aruncat într-un loc înfricoșat
DIT

şi întunecat şi de atunci nu i-am mai


văzut. În acel loc erau mulți oameni
şi se auzeau de la ei vaiete puternice.
©E

Şi am început să plâng şi eu, ticăloasa,


10 Monah PIMEN VLAD

dar cine să mă ajute? Şi ziceam, vai

S
de mine, ce va fi cu mine? Preasfântă

MO
Născătoare de Dumnezeu, ajută-mă
şi mă scapă din acest loc întunecat şi

IS
înfricoșat, şi dacă voi mai trăi, mă

EL
voi pocăi cu toată inima mea. Ceilalți
păcătoși îmi ziceau: Și tu ai venit
H
aici? Şi nu ai ascultat ce ziceau cărțile
NG
Bisericii, şi cuvântul Evangheliei
care ziceau să nu păcătuiești şi să te
VA

pocăiești?
Şi dacă a trecut cam jumătate de
AE

oră, am văzut iarăși pe Arhanghelii


aceia venind şi zicându-mi: «Ridi-
că-te de aici, Preasfânta Născătoare
UR

de Dumnezeu îți dăruiește viața.


Du-te şi te pocăiește pentru păcatele
DIT

tale şi să arăți dragoste către frații


bărbatului tău şi noi vom reveni
©E

peste două luni ca să te luăm pentru


totdeauna. Numai îngrijeşte-te să
Povestiri duhovnicești 11

faci fapte bune ca să te mântuieşti»,

S
și după aceste cuvinte m-am întors

MO
din nou la viață“. Atunci duhovnicul
a întrebat-o: „Şi ce dușmănie ai cu

IS
frații bărbatului tău?“ Ana i-a răs­
puns: „Am avut asupra lor atâta ură

EL
că nu puteam nici să-i văd în fața
H
mea. Dar, te rog, spune-i bărbatului
NG
meu să mă lase să mă fac călugăriță,
că după spusele Arhanghelilor, voi
muri peste două luni“.
VA

În timp ce vorbea duhovnicul cu


Ana, a ajuns şi bărbatul ei şi când a
AE

văzut-o vie s-a bucurat. Atunci i-a


zis duhovnicul: „Femeia ta ne spune
UR

lucruri înfri­coșate şi ciudate, şi te


rog să o lași să se facă călugăriță“.
DIT

Bărbatul i-a zis: „Nu este cu putință,


părinte sfinte, să-mi las femeia mea
să se facă călugăriță, iar eu să mă
©E

afund în păcate“. Atunci îi zice iarăși


12 Monah PIMEN VLAD

duhovnicul: „Ea zice că peste două

S
luni va muri, şi atunci care este

MO
folosul?“ şi soțul a răspuns: „Este
bolnavă şi nu ştie ce spune, oricum

IS
eu nu o las“, şi așa nu a lăsat-o să se

EL
călugărească.
Şi după două luni Ana a murit.
H
Şi spunea mama ei după ce a murit
NG
ea, că de atunci de când a văzut
vedenia şi până a murit nu mânca
decât puțină pâine după ora nouă
VA

seara şi făcea multe metanii în fiecare


noapte.
AE
UR
DIT
©E
S
IS MO
Milostenia

Î EL
n vremea când Patriarh al
H
Alexandriei era Preafericitul
Pavel, se afla în oraș o oarecare fată
NG
orfană de părinți, dar foarte bogată.
Într-o zi pe când se plimba pe moșia
VA

ei, vede peste drum un om care în­


cerca să se sinucidă aruncându-se în
AE

râu. Atunci fata a început să strige


ca să-l oprească, dar acela insista
UR

zicând că nu mai poate să suporte


viața că îl forțează cămătarii să le dea
DIT

datoriile cu toate că el a sărăcit.


Atunci fata i-a zis că este gata
să-i dea câți bani are nevoie ca să-l
©E

scape. Omul a primit banii şi a


14 Monah PIMEN VLAD

plecat. Fata însă dând moștenirea

S
părintească s-a aflat în mare nevoie

MO
şi a fost nevoită să devină desfrânată
ca să poată trăi.

IS
După ce a trecut un timp, s-a

EL
îmbolnăvit grav şi a început să se
adune şi să se gândească la viața ei.
H
S-a hotărât deci să se pocăiască cu
NG
toată smerenia şi a cerut vecinelor să
o ierte şi să poarte ele de grijă ca să
VA

poată fi botezată creștină de Patriarh.


Însă vecinele ziceau între ele cum că
AE

Patriarhul nu se ocupă să boteze o


păcătoasă desfrânată. Acest lucru i-a
provocat multă mâhnire şi dez­nă­
UR

dejde fetei bolnave.


Atunci i-a apă­rut în față îngerul
DIT

Domnului cu înfățișarea omului


acela căruia ea îi dăduse banii ca să-l
©E

scape de la moar­­te şi a întrebat-o de


ce se mâh­neşte şi ce vrea, fiind gata
Povestiri duhovnicești 15

să o ajute el. Şi ea i-a zis că-i pare

S
rău că este nu botezată şi nimeni nu

MO
vrea să vorbească cu Patriarhul ca să
o boteze. Şi acela a întrebat-o dacă

IS
într-adevăr vrea să devină creștină.

H EL
NG
VA
AE

„Da“, a zis ea, „foarte mult vreau


UR

şi te rog să mă ajuți acuma când am


nevoie“. Şi îngerul cu înfățișare
DIT

ome­nească i-a zis să nu se neliniș­


tească că va aduce doi oameni care o
vor duce la biserică ca să o boteze.
©E

Şi imediat a adus alți doi îngeri cu


16 Monah PIMEN VLAD

înfățișarea întocmai cu două per­

S
soane respec­ tabile din Alexandria.

MO
Şi ducând-o ei la biserică, au chemat
pe preoții însărcinați cu aşa ceva să

IS
o boteze. Şi clericii le-au cerut să

EL
devină ei garanți pentru fată şi
acceptând ei, au botezat-o în numele
H
Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh
NG
după ce mai întâi o îmbrăcaseră în
hainele albe ale celor noi luminați.
VA

Când tânără s-a întors acasă, vecinele


au început să o întrebe, iar ea le-au
AE

povestit tot ce s-a întâmplat.


Vecinele au înștiințat pe Patriarh
de cele ce s-a făcut, şi el a început să
UR

întrebe pe clerici cine au fost martorii


fetei. Atunci clericii i-au spus că
DIT

au fost doi boieri, dar numele lor nu


le cunosc. Patriarhul a cunoscut că
©E

ceea ce s-a făcut a fost lucrare dum­


nezeiască, şi nu omenească, şi a
Povestiri duhovnicești 17

întrebat-o pe fată dacă a făcut vreo

S
faptă bună în viața ei. Şi ea i-a zis

MO
că nu a făcut niciun bine în afară
de milostenia cu acela care voia să

IS
se sinucidă aruncându-se în apă, şi
când a terminat de spus acestea şi-a

EL
dat sufletul.
Mare este puterea milosteniei!
H
NG
VA
AE
UR
DIT
©E
S
ISMO
Aghiasma

EL
Sfântului Atanasie
H
NG
VA
AE
UR

U
DIT

n creștin pe nume Ioan care


vine de mulți ani în Sfântul
Munte mi-a povestit că în urmă cu
©E

mai mulți ani avea probleme cu un


genunchi. I se umfla și se umplea
Povestiri duhovnicești 19

cu apă. Şi trebuia să meargă mereu

S
la doctor ca să-i extragă apa cu

MO
o siringă. Venind odată la Sfântul
Munte a ajuns și la Aghiasma
Sfântului Atanasie, care a izvorât

IS
prin minune când i s-a arătat Maica

EL
Domnului şi i-a spus să lovească cu
bastonul în stânca din fața lui, și
H
NG
VA
AE
UR
DIT
©E

Icoana cu minunea Aghiasmei


Sfântului Atanasie
20 Monah PIMEN VLAD

S
IS MO
H EL
Aghiasma Sfântului Atanasie
NG
făcând așa a izvorât această aghiasmă
care curge de peste o mie de ani. La
VA

această aghiasmă aflându-se Ioan,


după ce a băut din ea i-a zis un
AE

părinte să se spele pe piciorul cu


probleme cu această aghiasmă şi să
se roage la Maica Domnului.
UR

După ce a făcut ce i s-a spus a


plecat mai departe. Când a ajuns în
DIT

România a văzut că piciorul s-a


desumflat şi nu-l mai durea deloc.
©E

După zece ani a început să-l


doară celălalt picior tot la genunchi
Povestiri duhovnicești 21

și i s-a umflat. Nevasta i-a spus să se

S
ducă la doctor ca să-i extragă li­chi­

MO
dul. Dar el i-a răspuns că e timpul
să meargă în Sfântul Munte la

IS
Aghiasma Sfântului Atanasie.

H EL
NG
VA
AE

Inscripția cu anul
UR

în care s-a petrecut minunea

Şi venind anul acesta în Sfântul


DIT

Munte a dormit la noi şi chiar dacă


vremea nu prea era potrivită el a
insistat că trebuie neapărat să ajungă
©E

la izvorul Sfântului Atanasie. Le-am


22 Monah PIMEN VLAD

dat maşina şi s-au dus. Iar a doua zi

S
au plecat din Sfântul Munte.

MO
După câteva zile m-a sunat ne­
vasta lui şi mi-a spus că i s-a desum­

IS
flat piciorul şi nu-l mai doare.

EL
Deci Maica Domnului l-a vin­
decat din nou prin Aghiasma Ei.
H
Acest creștin vine în fiecare an în
NG
Sfântul Munte.
VA
AE
UR
DIT

Paraclisul de la Aghiasma
Sfântului Atanasie
©E
S
IS MO
Minunea Maicii Domnului

H EL
NG
VA
AE
UR
DIT

Z ilele trecute a fost la noi un grup


de închinători care vin în fiecare
©E

an. Unul dintre ei pe nume Cristian


24 Monah PIMEN VLAD

mi-a povestit că atunci când a venit

S
prima dată în Sfântul Munte era

MO
bolnav şi avea cancer la măduva de la
coloană şi de un an de zile umbla cu

IS
pastile după el şi făcea citostatice.

EL
Venise cu un grup de închinători şi
chiar de Botezul Domnului au rămas
H
la Mănăstirea Grigoriu unde, şi după
NG
cum e obiceiul în Sfântul Munte, s-a
făcut priveghere de toată noaptea.
VA

Au mers şi ei la priveghere. Cristian,


stând de vorbă cu un părinte, i-a
AE

spus ce boală are. Atunci părintele


i-a zis să se roage la Maica Domnului
ca să-l vindece. Deci în timpul
UR

privegherii a început și să se roage


după cum se pricepea el. La un mo­
DIT

ment dat cântându-se o cântare


frumoasă, chiar dacă nu înțelegea, a
©E

simțit ca un fior şi i s-a ridicat părul


pe el şi a simțit ca o transpirație rece
Povestiri duhovnicești 25

că i se scurge de la coloană pe

S
picioare în jos. S-a pipăit pe picioare

MO
şi a văzut că e uscat cu toate că simțea
că i se scurge ceva pe picioare în jos.

IS
Cel de lângă el, văzând că se tot
apleacă şi se pipăie pe picioare, l-a

EL
întrebat dacă se simte bine. Apoi
H
încet, încet s-a liniștitși a simțit că
NG
nu-l mai doare spatele ca înainte.
A stat cât a putut la pri­veghere,
apoi s-a dus și s-a odihnit şi către
VA

dimineață a venit din nou la Sfânta


Liturghie.
AE

A doua zi a fost şi la Mănăstirea


Dionisiu şi s-a închinat la mâna
UR

Sfântului Ioan Botezătorul. Când


s-a întors în țară, s-a dus din nou şi
DIT

a făcut un RMN. Până atunci mai


făcuse multe RMN-uri şi analize.
Fusese chiar şi în Germania. Deci
©E

când i-a făcut din nou RMN-ul


26 Monah PIMEN VLAD

l-a găsit perfect sănătos. Nu mai

S
avea nimic. Se uita şi doctorul la

MO
RMN-ul vechi în care se vedea boala
şi la cel nou în care nu mai apărea

IS
nicio urmă de boală. Şi întorcân-

EL
du-se spre el, l-a întrebat ce trata­
ment a luat. Iar el scoțând din bu­
H
zunar pastilele pe care le avea şi care
NG
îi fuseseră recomandate de ace­ lași
doctor, i le-a arătat. Dar doctorul nu
s-a mulțumit cu atât, ştiind bine că
VA

pastilele acelea nu aveau cum să-l


vindece. Atunci el i-a spus că a fost
AE

în Sfântul Munte.
Şi de atunci Cristian vine mereu
UR

în Sfântul Munte ca să-i mulțu-


mească Maicii Domnului.
DIT
©E
©E
DIT
UR
AE
VA
NG
HEL
IS MO
S
S
IS MO
Cuvioasa Parascheva

H EL
NG
VA
AE
UR

A nul trecut am întâlnit o creștină


DIT

la Constanța care mi-a povestit


minunea întâmplată cu ea.
©E

La scurt timp după ce a rămas


însărcinată a făcut o pareză și i-a
Povestiri duhovnicești 29

paralizat jumătate de corp. Deci

S
jumătate de cap, o mână şi un picior.

MO
Doctorii i-au zis că trebuie neapărat
să renunțe la sarcină. Dar ea își dorea

IS
copilul şi nu a vrut. S-a întors acasă
şi era îngrijită de bunica ei. Îi făcea

EL
în fiecare zi baie de plante. Bătrâna
H
cosea fân din grădină, care era
NG
amestecat cu tot felul de flori, și
după ce le fierbea, o băga în acea apă
şi o ținea o jumătate de oră şi îi masa
VA

părțile paralizate. Mai avea şi


momente când se gândea la ceea ce
AE

au spuns doctorii, că trebuie să


renunțe la sarcină.
UR

Timpul trecea şi într-o noapte a


visat că se afla într-o biserică mare
DIT

în care se aflau două racle. Una era


frumos împodobită şi în ea se aflau
sfintele moaşte ale unei sfinte. Iar
©E

cealaltă raclă semăna cu un sicriu şi


30 Monah PIMEN VLAD

privind la ea a văzut o fetiță care s-a

S
ridicat, a venit la ea și a luat-o de

MO
mână zicându-i: „Mamă, eu sunt
Maria, să nu-ți fie frică, că eu am să

IS
te ajut şi vei naște cu bine şi te vei

EL
face sănătoasă“. Pe când o privea cu
drag pe acea fetiță s-a trezit. Dar a
H
fost foarte impresionată de acel vis.
NG
După puțin timp a deschis te­
levizorul şi tocmai arăta Biserica
VA

Cuvioasei Parascheva de la Iași.


Şi atunci a recunoscut biserica pe
AE

care o văzuse în vis, iar racla era a


Cuvioasei Parascheva.
Atunci a înțeles că sfânta o va
UR

ajuta şi va duce sarcina cu bine până


la capăt.
DIT

Sănătatea a început să i se îmbu­


nătățească şi până a ajuns în luna a
©E

noua mergea deja pe picioarele ei


fără de niciun tratament în afară de
Povestiri duhovnicești 31

băile pe care i le făcea bunica, şi

S
bineînțeles, rugăciunile făcute de ea

MO
şi de familia ei.
La timpul cuvenit a născut o

IS
fetiță căreia i-a pus numele Maria și
arăta exact ca fetița pe care o văzuse

EL
în vis.
Când fetița avea trei ani a fost cu
H
ea la părintele Arsenie Papacioc şi
NG
i-a povestit prin ce a trecut. Părintele
a binecuvântat-o şi mân­gâind-o pe
VA

cap a zis că este o fetiță deosebită şi


Dumnezeu are planul Lui cu ea.
AE
UR
DIT
©E
S
ISMO
Sfântul Antonie cel Mare

H EL
NG
VA
AE
UR
DIT

I eri m-a sunat o creștină a cărei


familie o am aproape de suflet
©E

şi mi-a spus cum i-a ajutat Sfântul


Antonie chiar de ziua prăznuirii lui.
Povestiri duhovnicești 33

Fiind plecați cu treburi în afară

S
țării, au întârziat să plătească factura

MO
la curentul electric la timp, care
ajunsese la o sumă destul de mare,

IS
2800 de lei. Au o casă mai mărișoară
şi căldura o au tot pe curent. Iar

EL
acum, pe timp de iarnă, s-a adunat
H
mai mult decât în celelalte luni.
NG
Înainte plăteau câte 1000 de lei sau
cel mult 1500 de lei. Acum fiind şi
sfârșit de an li s-a spus că s-au făcut
VA

calculele pe tot anul. Între timp le-a


venit și o scrisoare prin care erau
AE

înștiințați că le taie curentul dacă


nu-l plătesc în câteva zile. Pe 17 ia­
UR

nuarie creștina s-a dus la biserică


la Sfânta Liturghie rugându-se
DIT

Sfântului să o ajute, căci a doua zi


trebuia să plece din nou în străinătate.
Înainte de a pleca la biserică i-a
©E

dat bani unei nepoate să meargă să


34 Monah PIMEN VLAD

plătească curentul. Nepoata s-a dus

S
să plătească la un bancomat, dar

MO
când a băgat codul i-a apărut că are
datorii zero la curent. A încercat din

IS
nou, dar la fel.

EL
Apoi a sunat la cei cu curentul
şi a întrebat care e situația, ce se
H
întâmplă cu plata curentului. Cei de
NG
acolo i-au spus că s-a făcut din nou
o rectificare pe tot anul şi nu mai
VA

trebuie să plătească nimic. Deci


sunt la zi cu plata curentului. Toate
AE

acestea se desfășurau pe când creș-


tina era în biserică şi se ruga.
Când s-a întors acasă, i-a spus
UR

nepoata care e situația cu plata cu­


rentului. Atunci a înțeles că a fost
DIT

lucrarea Sfântului Antonie, căruia i


s-a rugat şi i-a lăsat şi un pomelnic.
©E

Chiar dacă nu s-a rugat pentru da­


toria la curent, Dumnezeu şi sfinții
Povestiri duhovnicești 35

s-au hotărât să intervină. Şi aici

S
vreau să spun că această creștină dă

MO
zilnic câte 12 pacheţele cu mâncare
la săraci. Mai mult, ajută ori de câte

IS
ori are posibilitatea. De aceea este
ajutată şi ea și familia ei de multe ori

EL
de mila lui Dumnezeu.
Pentru că a citit toate cărțile pe
H
care le-am scris, s-a gândit să mă
NG
sune şi să-mi spună cum i-a ajutat
Sfântul Antonie cel Mare.
VA
AE
UR
DIT
©E
S
IS MO
Puterea Sfintei Liturghii

EL
şi a Parastasului
pentru cei adormiți
H
A
NG
ceastă minune a fost povestită
de un preot, deci o voi scrie așa
VA

cum a fost povestită.


«După ce am ajuns la vârsta stu­
AE

denției, am făcut teologie şi mi-am


dorit să devin preot. Dar mama mea
nu era de acord şi se împotriva mereu
UR

spunând că o fac de rușine. Dar eu


mi-am urmat chemarea, m-am căsă­
DIT

torit şi am fost hirotonit preot.


La trei ani după hirotonia mea
©E

a murit şi mama. I-am făcut cele


necesare şi am îngropat-o.
Povestiri duhovnicești 37

Într-o zi, trecând pe lângă cimi­

S
tir, am intrat să-i aprind candela de

MO
la mormânt. Nu aveam epitrahilul
cu mine ca să-i fac trisaghion. I-am

IS
aprins candela şi m-am așezat pe
bordura de la mormânt şi am început

EL
să mă rog pentru ea. M-a cuprins
H
ca un fel de amețeală şi am văzut
NG
că mormintele din jur au început
să se deschidă şi ieșind cei morți,
strigau la mine: „Ajutor! Ajutor!
VA

Ajutor! Te rugăm, ajută-ne, să faci


parastase pentru noi“. S-a deschis
AE

şi mormântul mamei mele şi a în­


ceput şi ea să zică: „Ajută-mă, fiule!
UR

Te rog, ajută-mă!“
Atunci nu am mai rezistat, m-am
DIT

ridicat şi am fugit afară din cimitir.


Îmi tremurau picioarele de frică.
M-am dus acasă şi i-am zis preotesei:
©E

„De azi înainte voi sluji trei ani de zile


38 Monah PIMEN VLAD

Sfânta Liturghie zilnic şi voi face pa­

S
rastas cu colivă pentru sufletul mamei

MO
mele şi al celorlalți morți din cimitir.
Şi am început Sfânta Liturghie

IS
şi cu parastase pomenind pe toți din

EL
cimitir. După un timp, am început
să văd sufletele celor adormiți în
H
timp ce-i pomeneam şi îmi ziceau:
NG
„Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțu­
mesc! Mi-era frig şi acum mi-e bine.
Sufeream, dar acum sunt bine. Mul­
VA

țumesc pentru ajutor“.


Acum toți erau veseli și îmi
AE

zâmbeau. Atunci am înțeles cât de


mult pot fi ajutați cei adormiți prin
UR

pomenirea la Sfânta Liturghie şi la


Parastas».
DIT
©E
S
IS MO
Ajutor de Sus

H EL
NG
VA
AE
UR
DIT

A ici voi reda întocmai scrisoarea


pe care am primit-o de la o
©E

creștină.
40 Monah PIMEN VLAD

«Cu binecuvântarea Părintelui

S
MO
meu Duhovnic Bogdan Gheorghică,
eu, Simona Mierlă, mărturisesc aju­
torul Maicii Domnului.

IS
În anul 2004 aveam foarte multe

EL
datorii. Eram dați în judecată pentru
datorii mari. Într-o zi de vineri,
H
în drum spre serviciu am intrat în
NG
Biserica Cimitirului Eroilor din Bu­
curești. Am îngenuncheat în fața
VA

Icoanei Împărătești a Domnului


Iisus Hristos, am început să plâng
AE

şi am rugat-o pe Măicuța Domnului


să mă ajute să nu rămânem fără casă.
UR

Am ajuns la serviciu şi am în-


ceput să-i caut soțului un loc de
DIT

muncă în străinătate. Am dat multe


tele­foane, iar aproape la ultimul mi
©E

s-a spus să revin pe seară cu un


telefon.
Povestiri duhovnicești 41

La ora 17.00 mi s-a dat vestea

S
bună că îl angajează şi în două zile

MO
trebuie să se prezinte la muncă. Îmi
cer iertare Bunului Dumnezeu şi

IS
Maicii Domnului că am stat atâția
ani fără să dau mărturie în scris

EL
pentru ajutorul dat.
În două luni de la data angajării
H
soțului meu ne-am plătit datoria la
NG
întreținere şi nu ne-au mai evacuat.
Slavă lui Dumnezeu şi Maicii
VA

Domnului pentru tot.


Doamne, ajută-ne!»
AE
UR
DIT
©E
S
IS MO
Sfinții Rafail, Nicolae şi Irina

EL
din Lesvos
H
NG
VA
AE
UR
DIT

A m citit într-o carte scoasă de


©E

Mănăstirea Sfinților o minune,


în care mi s-a părut cunoscut un
Povestiri duhovnicești 43

personaj. L-am sunat pe prietenul

S
meu Sava din Katerini şi l-am în­

MO
trebat în legătură cu Costa despre
care am găsit scris şi mi-a zis că el

IS
este. Cu acest Costa s-au făcut multe
minuni care mi-au fost povestite

EL
chiar de el. Şi discutând cu Sava
H
despre minunile Sfinților Rafail,
NG
Nicolae şi Irina, mi-a spus că şi pe el
l-au vindecat Sfinții când era mic.
În urmă cu patruzeci de ani s-a
VA

îmbolnăvit de hepatita B într-o


formă foarte gravă, care la timpurile
AE

acelea nu avea vindecare. Se simțea


foarte rău şi văzând mama lui că
UR

doctorii nu-i dădeau nicio şansă, l-a


luat şi l-a dus în fața icoanei Sfin-
DIT

ților şi a zis: „Vouă vi-l încredințez,


sfinților, vă rog să-l ajutați“. Şi a stat
şi s-a rugat mai mult timp cu lacrimi.
©E

După ce s-au dus acasă, Sava a


44 Monah PIMEN VLAD

început să se simtă mai bine şi în

S
scurt timp s-a făcut sănătos. Când

MO
i-au făcut analizele, nu mai avea nici
urmă de hepatită. Sfinții îşi făcuseră

IS
datoria.

EL
Şi dacă tot am pomenit de acea
minune pe care am citit-o, o voi
H
scrie aici așa cum a fost povestită.
NG

Mă numesc Nicolae Ioanitis.


VA

Locuiesc în Polihni Tesalonic şi am


doi copilași, pe Nico şi pe Eva. Pe
AE

femeia mea o cheamă Maria.


În urmă cu aproximativ un an şi
jumătate, au început să-mi slăbească
UR

genunchii şi să cad fără să amețesc.


Am făcut o tomografie magnetică
DIT

şi mi-au găsit o tumoare la cap.


Am alergat pe la doctori şi până
©E

la urmă ne-am hotărât să mă operez


la Papanicolau. Am intrat în spital
Povestiri duhovnicești 45

cu multe rugăciuni şi cu multă frică.

S
Mă gândeam! Voi intra, dar cum voi

MO
ieși este problema. Mi-au adus şi o
carte a Sfântului Rafail pe care o

IS
scrisese Stareța Evghenia şi o citeam.
Ştiam, auzisem de la oameni de mi­

EL
nunile pe care le făcea Sfântul Rafail.
H
Oarecare prieteni de familie ne-au
NG
adus ulei şi aghiasmă de la Sfântul
Rafail şi în acele zile mă miruiam cu
uleiul pe cap. Mi-au zis doctorii că o
VA

să fiu operat în Marțea Mare, dar


pentru că nu erau paturi la terapie
AE

intensivă, m-au operat în Joia Mare,


de ziua Sfântului Rafail. Aveam cu
UR

mine o iconiță a Sfântului şi cu o zi


înainte de a fi operat am zis celor
DIT

din jur că mă duc să mă culc. „De ce


te duci de pe acum, Nicu, să te
culci?“ Nu le-am răspuns şi m-am
©E

dus de lângă ei ca să mă rog. Pentru


46 Monah PIMEN VLAD

că mă gândeam şi ziceam în sinea

S
MO
mea că dacă la toți care i-au cerut
ajutorul s-a dus și i-a ajutat, deci se
fac minuni, nu se poate să-i cer şi eu

IS
ajutorul şi să nu vină să mă ajute,

EL
măcar în somn. I-am cerut aceasta
pentru că trecusem prin multe şi
H
obosisem, de aceea aveam nevoie de
NG
ajutor. Şi îmi ziceam mie însumi:
nu se poate să nu vină, vor veni
VA

sfinții şi la mine. Când m-am trezit


dimi­neață, am înțeles că nu a venit
AE

ni­meni în somnul meu şi eram de­


zamăgit. Mi-am zis în sine... „Nu a
UR

venit!“ Şi totuși a venit în realitate.


Nu dor­meam, pentru că auzeam ce
DIT

vorbeau cei de la terapie intensivă.


Le auzeam pe asistente: „Când va
©E

veni schimbul, ce vom face, ce nu


vom face“.
Povestiri duhovnicești 47

Am intrat în operație, care a

S
ținut şapte ore. După aceea m-au

MO
dus la terapie intensivă. Doctorii ne
înştiințaseră dinainte că după ope­

IS
rație va trebui să fac și logoterapie,
pentru că după operația la cap nu

EL
ştiau în ce stare voi fi şi puteam să
H
am probleme de mișcare, de mobi­
NG
litate.
De la unsprezece seara, când
m-au dus la terapie intensivă, m-au
VA

trezit în ziua următoare. Mi-a zis


doctorul: „Nicu, trezeşte-te, toate au
AE

mers bine“. Nu vorbeam, numai pri­


veam. Deodată văd un preot foarte
UR

frumos şi slab la înfățișare că îmi


zâmbește. În clipa aceea am tușit
DIT

şi am simțit că îmi cade jumătate


de cap! Atât de tare m-a durut.
Îmi venea să tușesc, dar mă abțineam.
©E

Atunci îl aud pe preot că zice la


48 Monah PIMEN VLAD

asistente: „Scoateți-i furtunurile

S
bolnavului. O să-l sufocați!“ Şi nu

MO
numai că îl auzeam spunând, dar îl
şi vedeam. Era Sfântul Nicolae.

IS
Şi așa uitându-mă la el, îl văd că

EL
apucă furtunurile şi le scoate. L-am
simțit cum m-a atins. „Tuşeşte
H
acuma, mi-a zis el, nu te va durea
NG
deloc“. Am tuşit şi nu m-a durut.
Au venit asistentele lângă mine
VA

şi m-au întrebat: „Cine a scos


furtunurile?“ Eu nu puteam să vor­
AE

besc ca să le spun! „Păi, nu-l vedeți


pe preot?“ Şi ele se certau între ele
întrebându-se cine a scos furtunu-
UR

rile. Preotul între timp a dispărut,


a plecat. Am privit în partea cealaltă
DIT

şi le-am auzit pe asistente că discutau


că la unsprezece le va veni schimbul.
©E

Deodată s-au deschis ușile de la


terapie intensivă şi a intrat o lumină
Povestiri duhovnicești 49

puternică. Şi în lumină un preot

S
care purta o rasă neagră spre verde.

MO
Împreună cu el era şi o fetiță îm­
brăcată în alb şi îmi zâmbea. Ce

IS
frumoasă era fetiță! Şi în timp ce ve­
nea preotul auzeam paşii lui. Treaz

EL
le vedeam toate acestea. Nu dor­
H
meam. S-a apropiat de mine, m-a
NG
privit cu ochii lui albaştri-verzi şi
şi-a apropiat fața lui foarte mult de a
mea. Această privire a lui nu o voi
VA

putea uita niciodată.


Fetița era în urma lui. „Nu-ți fie
AE

frică, copilul meu“ şi mi-a pus mâna


lui pe cap. Am simțit din nou atin­
UR

gerea. „Nu-ți fie frică, copilul meu“,


mi-a zis el din nou, „eu am venit ca
DIT

să te fac bine, nu-ți va fi frică“. „Vino


încoace, Irinuca“, a zis el către fetiță.
Fetiță a venit şi a adus o geantă.
©E

O deschide şi scoate o casetă de


50 Monah PIMEN VLAD

sticlă care era făcută după măsură

S
feței mele, pentru că, atunci când

MO
mi-a pus-o, era foarte lejeră. M-am
uitat la fetiță şi i-am zis: „Ah, fetița

IS
mea, am şi eu o fetiță ca tine şi are

EL
foarte multe jucării! Să-i spun soției
mele să aducă vreo păpușică să-ți
H
dau?“ Mi-a răspuns fetița şi mi-a
NG
zis: „Da, să-mi aduci“. Şi s-a așezat
pe un scaun în fața mea. Toată
VA

noaptea împreună cu preotul mi-au


ținut tovărășie. (Acum, când am
AE

venit la Mănăstire, am adus o păpușă


şi am lăsat-o în Biserica de jos, unde
e mormântul sfintei.)
UR

Pe la ora şase dimineața le-am


auzit pe asistente zicând: „Hai, că a
DIT

venit schimbul şi plecăm“. Atunci


s-a ridicat Preotul, a venit lângă
©E

mine, mi-a zâmbit şi mi-a zis:


„Acum, copilul meu, ești bine, eu
Povestiri duhovnicești 51

voi pleca“. Şi luând-o pe fetiță,

S
mi-au zâmbit, m-au salutat şi au

MO
plecat. În acea zi la ora opt dimineața
am cerut ca să mănânc, m-am ridicat

IS
din pat şi am mers. În timp ce, atunci
când m-au dus la operație, nu aveam

EL
salivă în gură din cauza fricii. Ziceam
H
mereu: unde merg acum, unde mă
NG
duc? UNDE MĂ DUC? Şi soției
mele după operație doctorii i-au
spus că m-am trezit în timpul ope­
VA

rației şi vorbeam. I-au zis că vedeam


ceva, pentru că vorbeam cu cineva.
AE

Că am avut o întreagă conversație.


Şi erau toți doctorii emoționați.
UR

Au înțeles că ceva se întâmplă,


că aceasta nu era ceva fiziologic.
DIT

Am fost operat la Papanicolau şi


doctorul meu a fost Pavel Sachelariu.
Când am ieșit de la chirurgie am
©E

început să plâng. Eram conectat la


52 Monah PIMEN VLAD

fur­tunuri şi am zis: „Maria, am văzut

S
MO
un preot înalt cu o fetiță“. „Trebuie
să fi fost Sfântul Rafail“, a zis ea.
Mi-au găsit şi doctor logoped

IS
care m-a ajutat să vorbesc şi am ieșit

EL
vindecat. De la amândouă operațiile
nu mi-a rămas niciun defect. M-am
H
ridicat imediat şi mergeam normal.
NG
Şi, desigur, m-am ridicat singur de
pe masa de operație şi m-am mutat
VA

în patul meu. Şi doctorul când m-a


văzut a întrebat: „Ce face acesta? S-a
AE

ridicat singur? Este posibil așa ceva?


Toți nervii trec prin cap“.
UR

Vreau să amintesc că am un prie­


ten foarte bun care m-a ajutat foarte
DIT

mult duhovniceşte, pentru că şi el


avea evlavie la Sfântul Rafail şi în
©E

Sfântul Arhanghel Mihail. Este un


om cu suflet foarte bun.
Povestiri duhovnicești 53

Pe Sfântul Rafail l-am văzut

S
iarăși într-o seară. A venit la noi

MO
acasă. S-a așezat pe patul meu, m-a
privit şi apoi a dispărut. După ce am

IS
adormit, am văzut în somn că mer­
geam şi voiam să trec printr-un tu­

EL
nel. Atunci a apărut un tânăr blond
H
și înalt care ținea o suliță şi mi-a zis:
NG
„Tu unde mergi?“ I-am zis: „Vreau
să trec de partea cealaltă“. Era așa
frumos de partea cealaltă!!! „Întoar­
VA

ce-te înapoi, nu vei trece pe aici“,


mi-a zis el. „De ce?“ l-am întrebat
AE

eu. Şi mi-a răspuns aşa: „Îți voi


spune ceva. Să spui prietenului tău
UR

Costa că pentru binele mare pe care


ți l-a făcut şi te-a sprijinit atât de
DIT

mult când ai fost bolnav, va fi în­


totdeauna sub protecția mea. Dar ca
să te creadă că am venit eu şi ți-am
©E

spus, să-i amintești că în problema


54 Monah PIMEN VLAD

pe care a avut-o anul trecut pe opt

S
oc­tombrie, eu am fost cel care l-a

MO
sal­­vat“. Când am spus acest vis pri­
etenului meu, să înnebunească omul,

IS
pentru că el nu îmi spusese nimic

EL
despre cele ce i se întâmplaseră.
Şi mi-a spus că în acea zi de opt oc­
H
tom­brie a anului trecut, în timp ce
NG
con­ducea pe zăpadă, a pierdut con­
trolul ma­șinii şi a căzut în prăpastie.
VA

S-a dat de două ori peste cap şi apoi


nu a înțeles cum a ajuns din nou pe
AE

asfalt.
De atunci am tot încercat să vin
şi până la urmă ne-a învrednicit să
UR

venim să i ne închinăm Sfântului. A


venit timpul să vin şi să-i mulțumesc
DIT

şi de aproape. Aceasta este minunea


pe care am trăit-o şi nu o voi uita
©E

până voi muri. NICIODATĂ. Pen­


tru că am trăit-o foarte pe viu.
Povestiri duhovnicești 55

Mulțumesc din adâncul sufle-

S
tului meu Sfântului Rafail, Sfântului

MO
Nicolae şi Sfintei Irina pentru
ajutorul lor.

IS
Până aici a fost minunea povestită
de Nicolae. Acel tânăr blond a fost

EL
Sfântul Arhanghel Mihail, la care
Costa, de care a pomenit sfântul că
H
l-a salvat, are mare evlavie şi în fie­
NG
care an merge la Mănăstirea Sfinților
Arhangheli din Mantamados, în
VA

insula Lesvos, când este prăznuirea


lor şi stă o săptămână şi ajută acolo.
El împreună cu Sava, de care am
AE

pomenit mai sus, aprind candelele la


toate bisericuțele de pe dealurile din
UR

afara orașului Katerini.


L-am cunoscut pe acest creștin
DIT

Costa. E o fire veselă, cu o față lu­


minoasă. Am mai scris despre el şi
în alte cărți cum a fost ajutat de
©E

Sfântul Arhanghel Mihail.


S
MO
Icoana Maicii Domnului

IS
Mergătoarea

H EL
NG
VA
AE
UR
DIT

I eri m-a sunat Sava şi printre altele


mi-a zis că a întâlnit un preot
©E

care are parohie într-un sat din afara


Tesalonicului. Discutând ei mai
Povestiri duhovnicești 57

multe, Sava i-a spus o minune care i

S
s-a întâmplat anul trecut și pe care

MO
am scris-o şi eu într-o carte. Atunci
preotul i-a spus că la biserica unde

IS
slujește el se află o icoană făcătoare
de minuni a Maicii Domnului

EL
numită Mergătoarea. Şi-a primit
H
aceas­tă denumire din cauză că de
NG
multe ori Maica Domnului iese din
icoană şi merge prin biserică. Acest
lucru a fost văzut şi de preot şi de
VA

alți creștini evlavioși. Şi a spus preo­


tul că odată a venit la el un bărbat cu
AE

soția lui plângând şi rugându-l să


mijlocească la Maica Domnului
UR

pen­tru copilul lor care este pe moarte


în spital. Doctorii nu i-au mai dat
DIT

nicio şansă. I-au spus că nu cred că


ajunge până a doua zi.
Preotul i-a luat în biserică la
©E

icoa­na Maicii Domnului şi împreună


58 Monah PIMEN VLAD

cu ei a început Paraclisul Maicii

S
MO
Domnului. Pe la mijlocul Paraclisului
au primit telefon că copilul a murit
şi îi așteaptă pe ei ca să-l scoată de la

IS
aparate. Atunci preotul le-a zis să

EL
nu-şi piardă nădejdea şi să stea până
termină paraclisul.H
L-au terminat şi au plecat plân­
NG
gând spre spital.
Între timp, la spital doctorii şi
VA

ceilalți care erau lângă copil au văzut


o femeie îmbrăcată în negru trecând
AE

prin perete şi venind la copil. L-a


însemnat cu semnul crucii şi a plecat
UR

la fel cum a venit, prin perete.


La scurt timp, copilul s-a trezit
DIT

deodată şi s-a ridicat. Şi-a scos sin­


gur furtunurile şi cablurile la care era
©E

cuplat şi uitându-se la cei din jur i-a


întrebat ce s-a întâmplat, văzân­du-i
Povestiri duhovnicești 59

pe toți speriați. Toți îl priveau neve­

S
nindu-le să creadă.

MO
La scurt timp au ajuns şi părinții
lui care, văzându-l viu şi sănătos,

IS
acum plângeau de bucurie şi mulțu­
meau Maicii Domnului care le-a

EL
întors fiul din morți.
Aceasta a fost minunea pe care
H
mi-a povestit-o Sava.
NG
VA
AE
UR
DIT

Notă: La începutul acestei povestiri este icoana Maicii


©E

Domnului «Prodromița» de la Schitul Prodromu, din


Sfântul Munte Athos.
S
MO
Minunea credinței

IS
A EL
m primit o scrisoare de la o
creștină din Italia care îmi scrie
H
permanent de mai mulți ani şi tri­
NG
mite pomelnic. Mi-a scris o minune
pe care a trăit-o dumneaei. Deci o
VA

voi transcrie așa cum mi-a trimis-o.


Eram în pelerinaj în nordul
AE

Greciei: Veria – Meteora – Katerini


– Tesalonic. Eram la Katerini –
Duminică la Sfânta Liturghie.
UR

La sfârșit, părintele grec ne-a


făcut o rugăciune pentru călătorie
DIT

şi cu cuțitaşul de la SFÂNTA
PROSCOMIDIE cu care se scot
©E

părticele ne-a făcut o SFÂNTĂ


CRUCE din creștet până la mijloc,
Povestiri duhovnicești 61

de la un umăr la altul (aceasta stând

S
în genunchi). În acea biserică sunt

MO
Sfintele Moaşte ale Sfântului Mare
Mucenic Gheorghe.

IS
H EL
NG
VA
AE
UR
DIT

A doua zi am plecat şi în drum


către Sfântul Dimitrie Izvorâtorul
©E

de Mir, un director din Şantierul


62 Monah PIMEN VLAD

Naval Galați a dorit să vadă într-un

S
MO
magazin la loc deschis plante exotice
şi să cumpere.
Era autostradă şi trebuia să treacă

IS
strada. A trecut un grup și o doamnă

EL
singură în urmă a trecut şi ea – dar
nu a mai apucat. A venit un bolid, a
H
luat-o în botul mașinii, a aruncat-o
NG
la zece metri înălțime (nu exagerez,
am văzut-o cu ochii mei) şi a căzut
VA

pe asfalt. A venit ambulanța şi a


dus-o la spital. Noi cu autocarul în
AE

urma ei.
Nu ştiu câte ore am stat (mult,
UR

enorm). Părintele vine la mine şi


zice: „Ce cărți aveți?“ Am scos tot ce
DIT

aveam şi ne-am pus la rugăciune.


Între timp mă întreabă: „Dar
©E

doamna a fost cu noi duminică la


Sfânta Liturghie? Şi i-am spus că
Povestiri duhovnicești 63

DA... Atunci am căpătat amândoi

S
încredere.

MO
Am epuizat cărțile de rugă-
ciune şi Acatiste. Atunci părintele

IS
mi-a zis: „Doamna Paula, ziceți
DOAMNE MILUIEȘTE fără să

EL
vă opriți până avem o veste“.
H
Într-un târziu, vine un doctor şi
NG
ne spune că i-au făcut toate inves­
tigațiile, RMN, raze, ecografii... NU
AU GĂSIT NIMIC... Doamna nu
VA

avea nimic... O durea doar mijlocul.


Am plecat la Sfântul Dimitrie, am
AE

făcut Acatistul, am întins un pachet


de vată pe toată racla cu Sfinte
UR

Moaşte, ca să dau la toți! Au plecat


toți, că au zis: „Este prea puternic
DIT

mirosul de mir şi nu suportăm.“


Am rămas eu şi părintele. Am
terminat, apoi i-am pus doamnei
©E

la mijloc o bucată mare de vată de la


64 Monah PIMEN VLAD

Sfintele Moaşte pe scaunul lăsat al

S
autocarului.

MO
Am ajuns acasă, dânsa era asis­
tentă medicală. Şi-a făcut toate in­

IS
vestigațiile şi a descoperit că pie­trele

EL
de la fiere şi de la rinichi dispăru-
seră şi ele...
H
Era primul ei pelerinaj – așa a
NG
luat drumul Sfintelor Mănăstiri.
VA
AE
UR
DIT
©E
S
IS MO
Mărturiile unei maici

EL
Am primit o scrisoare de la o maică
H
mai în vârstă din Ro­mânia. A citit
NG
din cărțile scrise de mine cu povestiri
duhovnicești şi mi-a trimis câteva
minuni trăite de sfinția sa. Le voi reda
VA

așa cum le-am primit.


AE

Sfântul Efrem cel Nou


UR

E ra în anul 2012. Trecuseră deja


trei ani de când eram în
DIT

mănăstire. Nimeni nu auzise de


Sfântul Efrem cel Nou, cu atât mai
puțin eu.
©E
66 Monah PIMEN VLAD

S
ISMO
H EL
NG
VA
AE

Făcând curat în chilie pe pat văd


UR

o carte. Citesc: Viața și minunile


Sfântului Efrem cel Nou. Am multe
DIT

cărți, așa că am zis: „Un Sfânt ca


oricare altul!“. Și am pus-o pe raft.
©E

După o perioadă a apărut din nou,


și a treia oară. Atunci mi-am cerut
Povestiri duhovnicești 67

iertare Sfântului că l-am ignorat și

S
am zis: „Sfântul vrea ceva de la

MO
mine.“ I-am citit viața, minunile și
Acatistul. M-am apropiat foarte

IS
mult de Sfântul Efrem. De multe

EL
ori îi simțeam prezența.
Nu după mult timp, Sfântul a
H
făcut o mare minune. Fiica mea stă
NG
la o distanță de 300 de kilometri de
mănăstirea mea. Am un nepot și o
VA

nepoată. Nepotul avea atunci doi­


spre­zece ani. Acum are cincisprezece.
AE

Mă sună fiica mea și îmi spune că


băiatul are o tuse care nu-i dă voie să
UR

respire. Fusese la doctor, luase două


antibiotice într-o săptămână și nicio
DIT

ameliorare. Eu am învățat-o să mear­


gă să cumpere o ridiche neagră, s ă o
scobească în mijloc, să pună un pic
©E

de zahăr sau miere și siropul acela


68 Monah PIMEN VLAD

să-l bea, sau ceai de coji de nuci. Așa

S
MO
ne vindeca bunica pe noi.
După două zile, seara, mă sună
și-mi spune că băiatul tușește foarte

IS
rău, ce să facă, unde să meargă pentru

EL
că respira foarte greu. Am întrebat-o
dacă a folosit ridichi. Mi-a spus că
H
nu a găsit niciunde fiindcă nu e
NG
sezonul, iar nuci nu are. I-am spus să
meargă la o vecină să ceară, că doar
VA

trăiește la țară.
Am închis telefonul și am înge­
AE

nuncheat la icoana Sfântului Efrem


și plângând strigam: „Sfinte Efrem,
UR

am citit de minunile tale, atâta lume


ai ajutat, du-te, te rog, și la nepotul
DIT

meu și dăi ceva, un sirop, pune mâna


pe el, fă ceva și vindecă-l. Nu-l lăsa,
©E

Sfântul meu drag, ajută-l.“ Strigam


plângând să mă audă.
Povestiri duhovnicești 69

După puțin timp – se înserase –

S
mă sună fiica mea plângând în

MO
hohote și îmi spune: „Mamă, m-am
dus la vecina de peste drum să-i cer

IS
câteva nuci și când m-am întors la
poarta mea erau un bărbat și o femeie

EL
pe care nu i-am văzut niciodată.
H
Aveau la ei două găleți una într-alta
NG
și, în fuga mea, când m-am uitat în
găleată erau două ridichi negre. Am
cerut și eu una spunând că am băiatul
VA

bolnav. Mi le-a dat pe amândouă.“


A făcut siropul, l-a dat băiatului
AE

și pe loc s-a tămăduit.


Am dat Slavă lui Dumnezeu!
UR

Dimineața, am sunat-o și am
întrebat-o cum arăta bărbatul de la
DIT

poartă. Mi l-a descris pe Sfântul


Efrem cel Nou. Femeia nu știu
cine a fost. Eu mulțumesc bunului
©E

Dumnezeu că a îngăduit celor doi


70 Monah PIMEN VLAD

Sfinți să facă această mare minune.

S
De asemenea, Sfântului Efrem cel

MO
Nou și Sfintei.
Amin.

IS
2
EL
U
H
n an de zile l-am rugat pe
NG
Sfântul Efrem să mă primească
la el fără bani. I-am spus Sfântului că
VA

atunci când am avut bani i-am dat


diavolului prin lucruri lumești,
AE

trecătoare, iar acum aș vrea să merg


la el, dar nu am bani. După un an a
venit un bărbat creștin, ghid. Acesta
UR

îi spune părintelui că ar vrea să fac


ceva pentru dumnealui, dar să nu dea
DIT

alimente, bani, ci altceva.


Părintele îl întreabă dacă mai
©E

face pelerinaje în Grecia. Acesta îi


spune că da. Atunci părintele mă
Povestiri duhovnicești 71

cheamă și îi spune: „Dacă vrei să faci

S
o faptă bună, ia-o pe baba asta cu

MO
tine la Sfântul Efrem cel Nou. (Am
șaizeci și patru de ani.) „Cu bucurie!,

IS
a răspuns. Pe data de 2 mai.“ Am
început să plâng și am plecat la chilie,

EL
dar apoi m-am întors hohotind și
H
spunându-i părintelui: „Părinte, un
NG
an de zile l-am rugat pe Sfântul
Efrem să mă primească la el fără bani
și m-a primit de ziua lui. Pe 5 mai
VA

sunt acolo.“
Abia așteptam întâlnirea. Am
AE

ajuns seara la Vecernie. Lume foarte


multă. Afară, la o icoană a Sfântului,
UR

am îngenuncheat și m-am rugat.


Când m-am ridicat, nu mai era ni­
DIT

meni. Eram singură. Am zis: „Acum


e momentul să merg în biserică la
Sfântul.“ M-am dus la Sfânta raclă și
©E

m-am așezat la picioare. Când m-am


72 Monah PIMEN VLAD

uitat era coadă ca la Sfânta Parascheva

S
și un grec îi trecea pe rând să sărute

MO
Sfintele Moaște. Atunci am realizat
că Sfântul îmi eliberase calea. Acolo

IS
îi mulțumeam și spuneam: „Sfinte

EL
Efrem, am venit, sunt aici că tu m-ai
primit și m-ai ajutat.“ Vorbeam cu
H
Sfântul. Nu vă imaginați ce bucurie.
NG
O măicuță ștergea geamul Sfintei
Racle și se uita tare urât la mine că
VA

stăteam acolo. Dar eu îi zâmbeam și


rugam pe Sfântul să o îmbuneze, că
AE

nu fac nimic rău. Ea nu ajungea să


șteargă geamul până la picioare și
i-am făcut semn că pot să șterg eu,
UR

dat s-a strâmbat la mine. Eu i-am


zâmbit și i-am spus Sfântului: „Sfinte
DIT

Efrem, eu nu voiam decât să șterg


unde ea nu ajunge, îmbuneaz-o tu.“
©E

Atunci îmi aruncă vata și eu i-am


mulțumit Sfântului.
Povestiri duhovnicești 73

După toate acestea, se apleacă

S
măicuța peste raclă, ia o floare și

MO
mi-o dăruiește. Am început să plâng
și am spus: „Mulțumesc, Sfinte

IS
Efrem. Aceasta este o floare de la

EL
tine prin mâna ei.“

2
H
NG

Sfântul Ioan Maximovici


VA

O dată, a venit la Mănăstirea


AE

Sfântul Pantelimon din Siliștea


Gumești, județul Teleorman, o
UR

creștină din Vălenii de Munte,


Prahova, la părintele stareț Antonie
DIT

să-l roage să facă o rugăciune pentru


ea deoarece este diagnosticată cu
©E

cancer la sân.
74 Monah PIMEN VLAD

În săptămâna următoare trebuia

S
să facă operația. Părintele o trimite și

MO
la mine pentru un cuvânt de întărire.

IS
H EL
NG
VA
AE
UR
DIT
©E

Sfântul Ioan Maximovici


Povestiri duhovnicești 75

Aveam mir din trupul Sfântului

S
Ioan Maximovici primit de la o

MO
creștină care avusese aceeași boală
și fusese vindecată cu rugăciunile

IS
Sfântului. I-am dat mir de la Sfântul,
acatistul lui și i-am spus să se roage

EL
cu lacrimi să o ajute și pe ea. A plecat,
H
cum s-a rugat ea știe, dar când a
NG
intrat la analize înainte de operație
nici urmă de nodul. Ca mulțumire,
împreună cu părintele ei duhovnic a
VA

adus la Vălenii de Munte în Sfânta


Biserică moaște ale (Bunelului meu,
AE

cum îi spun eu) Sfântului Ioan


Maximovici.
UR

Aveți încredere în Sfinți!


Întotdeauna ajută neîntârziat!
DIT

Amin.
Maica Lucia
©E

2
76 Monah PIMEN VLAD

S
M ama mea era foarte bolnavă.

MO
Am dus-o la doctor. Diag­
nostic: cancer de colon, avansat,

IS
termen de viață șase luni și dacă va fi

EL
operată s-ar putea să moară pe masa
de operație. Trei medici m-au che­
H
mat să dau semnătură și mi-au arătat
NG
radiografiile. Da, era mare ca o co­
nopidă. Le-am spus că Dumnezeu
VA

poate face minuni. M-au privit


neîncrezători. Au operat-o și a trecut
AE

cu bine. De la început m-am rugat


mult la bunul Dumnezeu și i-am
spus: „Tu, Doamne, nu poți îngădui
UR

ca mama să aibă cancer, te rog,


ajut-o!“ Multe lacrimi și rugăminți.
DIT

După operație au luat biopsie și după


o lună au spus să mergem la laborator
©E

după rezultat. Am fost, iar medicul


de acolo mi-a spus să revin peste o
Povestiri duhovnicești 77

lună deoarece nu a ieșit nimic grav.

S
M-am dus peste o lună, iar medicul

MO
îmi spune: „Doamnă, vă bateți joc de
mine. Mama dumneavoastră nu a

IS
avut cancer și nici nu are.“ I-am spus
că nu eu am pus diagnosticul, dar să

EL
creadă că a fost o mare minune. Și
H
am plecat cu rezultatul la medicul
NG
chirurg. La ieșirea din laborator,
medicul apare după mine și strigă:
„Doamnă, să țineți minte! Chiar a
VA

fost o minune!“ Ajunsă la chirurg și


arătându-i rezultatul mi-a spus să ies
AE

afară că nu-i posibil. Atunci l-am


încredințat că la Dumnezeu totul e
UR

posibil. Apoi a luat rezultatul, l-a


citit, și-a făcut o cruce mare și a zis:
DIT

„Sunt medic primar de mulți ani, dar


așa minune nu am văzut!“
Fraților și surorilor, mare este
©E

Dumnezeul nostru.
78 Monah PIMEN VLAD

Ascultă rugăciunea tuturor celor

S
care se roagă sincer și cu credință și

MO
ceea ce cerem bun ni se va împlini.
Atunci eram o creatură a lui

IS
Dumnezeu care nu postea, nu mergea

EL
la biserică. Eram în lumea păcătoasă
și îi urmam ei. Și totuși, bunului
H
Dumnezeu i-a fost milă de mine
NG
păcătoasa și mi-a ascultat rugăciunea.
Mama a mai trăit cincisprezece ani.
VA

Teodora,
acum monahia Lucia
AE
UR
DIT
©E
S
IS MO
Mărturiile unui preot

EL
Anul trecut a fost în Sfântul Munte
H
un preot din România şi a zis că o
NG
să-mi tri­mită şi el câteva minuni. Şi
într-ade­văr mi le-a trimis şi le voi
scrie așa cum le-am primit.
VA
AE

Întâmplări duhovnicești
UR

D upă mulți ani de la plecarea


mea din Bârlad, m-am întâlnit
DIT

cu fratele unui coleg de seminar.


Din discuție în discuție, mi-a
spus că are mare evlavie la Sfânta
©E

Parascheva şi că în fiecare zi îi citește


80 Monah PIMEN VLAD

acatistul. L-am întrebat care este

S
motivul acestei evlavii şi mi-a

MO
povestit.
„Eram de 5-6 ani când m-am

IS
îmbolnăvit grav. Capul mi se um­

EL
flase şi aveam dureri cumplite.
Medicii din orașul meu nu s-au
H
priceput ce am şi m-au trimis la un
NG
spital din Iași. După ce m-au con­
sultat, me­dicii ieşeni au constatat că
VA

am o boală foarte gravă şi că trebuie


să fiu operat, dar că şansele de a
AE

supraviețui intervenției chirur­gicale


erau minime.
Îndurerată, mama a mers cu
UR

mine la Mitropolie, m-a așezat lângă


moaștele Sfintei Parascheva şi mi-a
DIT

spus: «Roagă-te şi tu cum ştii, că


doar Sfânta te mai poate ajuta».
©E

M-am rugat alături de mama cum


am ştiut la vârsta aceea.
Povestiri duhovnicești 81

Cert este că în acel moment

S
durerile s-au diminuat, iar peste trei

MO
săptămâni, când m-am prezentat
din nou la spitalul din Iași, medicii

IS
au făcut două constatări:
• Eram perfect sănătos.

EL
• Era minunea Sfintei Parascheva.“
H
Anul trecut, un prieten avea ne­
NG
cazuri, fiindu-i soția bolnavă, şi mi-a
spus că a fost şi la Iași şi că medicii
i-au spus că este vorba de o boală
VA

gravă. L-am întrebat dacă a fost la


Sfânta Parascheva şi mi-a spus că nu
AE

ştie că există așa ceva în Iași. Prima


dată, le-am spus eu, mergeți la Sfânta
UR

Parascheva şi apoi la spital. S-a dus şi


prietenul meu cu soția s-au rugat la
DIT

racla cu moaștele Sfintei Parascheva.


Cu mila lui Dumnezeu şi cu mijlocirea
Sfintei Parascheva, soția prietenului
©E

este bine.
82 Monah PIMEN VLAD

S
IS MO
H EL
NG
VA

Acesta este motivul pentru care


AE

am mare evlavie la Preacuvioasa


maica noastră Parascheva.
Sfătuiesc pe toți cei care sunt în
UR

necazuri, în ispite, în suferințe să se


roage Sfintei Parascheva, pentru că
DIT

este milostivă şi mult folositoare.

2
©E
Povestiri duhovnicești 83

S
C a preot de cimitir, întâlnesc

MO
multe cazuri deosebite.
Într-una din zile a fost depus la

IS
capela cimitirului un bărbat decedat
cam de 60 de ani. Erau acolo soția

EL
şi cei patru copii ai ei. După un timp,
H
soția celui decedat împreună cu trei
NG
dintre copii a plecat, rămânând fiica
cea mai mare, care era foarte îndu­
rerată. Am căutat s-o consolez, dar
VA

ea mi-a spus: „Părinte, acesta nu este


tatăl meu“. „Bine, dar soției dum­
AE

nealui v-ați adresat ca mamei dum­


neavoastră“, am spus eu. „Așa este –
UR

a spus ea. Dar situația a fost în felul


următor:
DIT

Acum câțiva ani a trebuit ca toți


din familia noastră să facă niște
analize. Fiind medic, am constatat o
©E

nepotrivire între analizele mele şi


84 Monah PIMEN VLAD

cele ale tatălui meu, în comparație

S
cu analizele celorlalți frați. M-am

MO
dus la mama şi am întrebat-o ce s-a
întâmplat. Mi-a spus: «Când l-am

IS
cunoscut pe soțul meu eram însăr­

EL
cinată cu tine, în urma unei relații cu
alt bărbat. M-a iubit atât de mult,
H
încât s-a căsătorit cu mine în situația
NG
în care eram».
Şi acum să vă spun, părinte: omul
VA

acesta s-a purtat cu mine ireproșabil.


N-a făcut niciodată deosebire între
AE

mine și copiii lui. Dacă n-ar fi fost


analizele, n-aş fi ştiut niciodată că
nu este tatăl meu. Acum sunt îndu­
UR

rerată şi rog pe bunul Dumnezeu


să-l odihnească în pace pe robul Său
DIT

... care a fost atât de bun cu mine.“

2
©E
Povestiri duhovnicești 85

S
L a capela cimitirului unde am

MO
misiunea de preot la slujbe vin
şi cântă mai mulți studenți de la

IS
Facultatea de Teologie. Unul dintre
ei mi-a spus:

EL
„Părinte, eu trebuia să fiu avortat.
H
Mama s-a dus la spital să întrerupă
NG
sarcina. Până să-i vină rândul pentru
operație a mers într-un salon unde
erau mai multe persoane şi s-a întins
VA

pe un pat. În salon a intrat o femeie


îmbrăcată în negru, care i-a spus cu
AE

glas blând: «Să nu faci avort pentru


că este crimă şi să ştii că ai să naști
UR

un băiețel care va fi cuminte şi te vei


bucura de el». Mama nu s-a lăsat
DIT

convinsă pe moment, ci a mers în


sala de operații, unde trebuia să aibă
loc intervenția. În ultimul moment a
©E

renunțat. S-a întors în salonul unde


86 Monah PIMEN VLAD

fusese ca să mulțumească femeii care

S
o sfătuise să nu întrerupă sarcina.

MO
Nemaigăsind-o, a întrebat pe
celelalte persoane unde este femeia

IS
cu care vorbise mai devreme. Toți

EL
s-au uitat la ea mirați şi i-au spus că
permanent a fost singură şi că nu a
H
vorbit cu nimeni. Atunci mama a
NG
înțeles minunea.
Nu ştiut ce sfântă a fost aceea,
VA

dar ştiu că a fost trimisă din cer şi că


datorită ei trăiesc.“
AE

2
UR

E ram după o înmormântare,


când familia celui decedat m-a
DIT

solicitat să merg şi acasă pentru a


sfinți masa şi hainele. După ce am
©E

mâncat, gazda mi-a spus că nu mă


poate duce înapoi la cimitir cu
Povestiri duhovnicești 87

mașina pentru că a consumat câteva

S
pahare de vin, dar va chema un taxi.

MO
Taximetristul s-a arătat foarte
bucuros, spunând: „Chiar voiam să

IS
vorbesc cu un preot“. Şi mi-a spus că
are niște rude care au ciudă pe el şi îi

EL
fac tot felul de vrăji.
H
Eu i-am recomandat să meargă
NG
la o mănăstire, să se spovedească şi
să ia sfat de la duhovnic în problema
pe care o are.
VA

Mi-a spus:
„Am fost, părinte, la Mănăstirea
AE

Cernica. Părintele duhovnic mi-a


spus că, dacă mă supără diavolul,
UR

să-l cert.
Într-o noapte citeam la Psaltire,
DIT

iar în camera unde mă rugam a în­


ceput să scârțâie parchetul, să tros­
nească mobila, să foşnească niște
©E

nailoane. M-am oprit din rugăciune


88 Monah PIMEN VLAD

şi, înțelegând că este lucrarea vrăj­

S
MO
mașului, i-am spus:
„Mă, nu vezi că ești prost, că nu
ești bun de nimic, du-te la cei ce

IS
te-au trimis, iar pe mine lasă-mă

EL
în pace“. S-a făcut liniște şi mi-am
con­tinuat rugăciunea.
H
Într-o seară mergeam cu taxiul şi
NG
mi-a făcut semn să opresc un bărbat
îmbrăcat în negru şi cu pălărie neagră
VA

pe cap. După vorbă mi s-a părut că


ar fi din Basarabia. L-am întrebat:
AE

„Sunteți din Moldova“. „Nu“,


mi-a răspuns el. „Sunt din Iaşi“.
UR

„A! Sunteți de la Sfânta Parascheva“,


am zis eu. „Să nu aud de Parascheva“,
DIT

a zis el agitat. Eu, a continuat taxi­


metristul, i-am spus că mai mergem
©E

la Iaşi pe la Sfânta Parascheva ca să


mai scoată răul din noi. El mi-a zis:
Povestiri duhovnicești 89

„Dacă vrei să vezi răul, uită-te în

S
ochii mei!“

MO
Dar mie părintele duhovnic mi-a
spus să nu mă uit în ochii vrăjmașului.

IS
„Şi ce ziceai, mă“, a spus el, „că
sunt prost, că nu sunt bun de nimic

EL
şi că să mă duc la cei ce m-au trimis?“
H
Am pus mâna pe Sfânta Cruce,
NG
pe care o port mereu în stânga vola­
nului. A scuipat în dreptul ei şi a zis:
„Ce, crezi că-mi este frică?“
VA

Am oprit mașina. A coborât şi


mi-a zis:
AE

„Să-i mulțumești lui Ăl de sus,


că altfel te făceam praf.“
UR

Am povestit întâmplarea la mai


mulți preoți cu experiență. Aceștia
DIT

mi-au spus că noi nu trebuie să


ne certăm cu diavolul.
Când Sfântul Arhanghel Mihail
©E

s-a luptat cu diavolul pentru trupul


90 Monah PIMEN VLAD

lui Moise, a zis: „Ceartă-te pe tine

S
MO
Domnul.“ (Iuda 9)
Noi să ne rugăm lui Dumnezeu.

IS
2

E EL
ra în perioada Postului Mare,
H
când a venit la spovedit o femeie
NG
văduvă cam în vârstă de şaizeci de
ani. Printre altele, am întrebat-o
VA

dacă a ținut postul. Mi-a spus că de


mân­care a ținut, dar că a păcătuit cu
AE

băr­batul ei. I-am spus:


„A trecut aproape un an de când
UR

ți-ai înmormântat soțul, ori te-ai


recăsătorit fără să ştiu eu?“
DIT

„Nu, părinte“, a spus ea. „Vine


noaptea soțul meu şi păcătuim îm­
©E

preună.“
M-am îngrozit şi i-am zis:
Povestiri duhovnicești 91

„Acela nu este soțul dumitale, ci

S
diavolul!“ S-a speriat şi femeia. I-am

MO
făcut aghiasmă în casă, am învățat-o
să tămâieze prin casă, să-şi închine

IS
patul înainte de culcare.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, de

EL
atunci nu s-a mai întâmplat nimic.
H
NG
VA
AE
UR
DIT
©E
S
ISMO
Minunea Sfântului Nicolae

H EL
NG
VA
AE
UR
DIT

D espre această minune a


Sfântului Nicolae am auzit
©E

relativ recent. Mi-a povestit-o sora


mea, care a auzit-o chiar de la
Povestiri duhovnicești 93

doamna care a fost martora acestui

S
eveniment.

MO
La o colegă de serviciu a surorii
mele au venit din Basarabia –

IS
Chişinău două doamne: una de vreo

EL
72 de ani, cealaltă de 92 de ani.
Deși înaintată-n vârstă, doamna
H
de 92 de ani – Nadia – era perfect
NG
lucidă, vorbind fluent limba rusă şi
limba engleză. Doamna Nadia a
VA

povestit că prin anii 1952-1953 era


bona băiețelului unui demnitar al
AE

Republicii Sovietice Moldova. Ea


avea o valiză micuță care, pe capac,
UR

în interior, avea lipită o icoană a


Sfântului Nicolae. Băiețelul, de
DIT

4-5 ani, a văzut icoana şi a întrebat:


„Nadia, cine este acesta?“ „Acesta
este bunicul meu“, a răspuns ea. De
©E

multe ori Nadia când era singură


94 Monah PIMEN VLAD

cu copilul îi spunea: „Tu joacă-te, că

S
MO
eu mă duc să vorbesc cu bunicul“.
Într-una din zile, Nadiei i-a de­
cedat o rudă şi a fost nevoită să

IS
meargă la înmormântare luând cu ea

EL
şi valiza. În urmă, băiețelul de care
avea ea grijă a ieșit pe balcon şi a
H
căzut de la etajul patru. Au sărit
NG
vecinii, a venit salvarea şi au dus co­
pilul la spital. Spre uimirea tuturor,
VA

în urma căzăturii, copilul trăia. La


spital i s-au făcut multe investigații
AE

şi s-a constatat că nu avea absolut


nimic. Ajuns acasă, părinții l-au în­
UR

trebat: „Cum de n-ai pățit nimic,


deși ai căzut de la etajul patru?“
DIT

Copilul a răspuns: „M-a prins în


brațe bunicul Nadiei“. „Care bunic?“
©E

au întrebat părinții. „Cel din valiză“,


a răspuns băiețelul.
Povestiri duhovnicești 95

Când s-a înapoiat Nadia de unde

S
fusese plecată, părinții copilului i-au

MO
spus: „Nadia, să ne arăți ce ai în va­
liză“. Biata Nadia s-a speriat, cre­

IS
zând că va fi pedepsită pentru icoana
pe care o avea. Când a deschis valiza,

EL
copilul a arătat cu degetul şi a spus:
H
„Uitați-vă, el m-a prins în brațe“.
NG
În fața minunii evidente, deși
timpurile erau grele, copilul a fost
botezat, iar părinții lui s-au cununat
VA

şi au dus în continuare o viață creș­


tinească.
AE
UR
DIT
©E
©E
DIT
UR
AE
VA
NG
HEL
IS MO
S
S
IS MO
La editura noastră au apărut:

EL
Epistole, de Cuviosul Paisie Aghioritul
Stareţul Hagi Gheorghe Athonitul,
H
de Cuviosul Paisie Aghioritul
NG
Sfântul Arsenie Capadocianul,
de Cuviosul Paisie Aghioritul
VA

Părinţi aghioriţi,
de Cuviosul Paisie Aghioritul
AE

Crâmpeie de viaţă,
de Arhimandritul
Epifanie Teodoropulos
UR

Familiei ortodoxe, cu smerită dragoste,


de Arhimandritul
DIT

Epifanie Teodoropulos
Cu durere şi dragoste
©E

pentru omul contemporan (Vol. 1),


de Cuviosul Paisie Aghioritul
98 Monah PIMEN VLAD

Trezire duhovnicească (Vol. 2),

S
de Cuviosul Paisie Aghioritul

MO
Nevoinţă duhovnicească (Vol. 3),
de Cuviosul Paisie Aghioritul

IS
Viaţa de familie (Vol. 4),
de Cuviosul Paisie Aghioritul

EL
Patimi şi virtuţi (Vol. 5),
de Cuviosul Paisie Aghioritul
H
Despre rugăciune (Vol. 6),
NG
de Cuviosul Paisie Aghioritul
Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos,
de Arhimandritul Ignatie –
VA

Sfânta Mănăstire Paraklitu


Sfântul Nicolae Planas, de Monahia Marta
AE

Fericitul Stareţ Gheorghe Karslidis,


de Monahul Moise Aghioritul
Stareţul Varsanufie – Sfaturi către monahi
UR

şi omilii duhovniceşti,
de Mitropolitul Meletie de Nicopole
DIT

Cuviosul David „Bătrânul“,


Mănăstirea Cuviosul David, Eubeea
Acatistul şi Paraclisul Maicii Domnului
©E

Acatistul şi Paraclisul Sfinţilor Ciprian


şi Iustina
Povestiri duhovnicești 99

Carte de rugăciuni

S
Gândurile şi înfruntarea lor,

MO
de Ieromonahul Benedict Aghioritul
Patimile şi vindecarea lor,
de Ieromonahul Benedict Aghioritul

IS
Parastasele şi folosul lor,

EL
de Ieromonahul Benedict Aghioritul
Jertfă pentru viaţă
H
Părintele Paisie mi-a spus,
NG
de Atanasie Rakovalis
Bătrânul Arsenie Pustnicul,
de Monahul Iosif Dionisiatul
VA

Stareţul Efrem Katunakiotul,


de Ieromonahul Iosif Aghioritul
AE

Sfaturi duhovniceşti ale unui stareţ


de la Optina
UR

Ecumenismul, Sfânta Mănăstire Paraklitu


Povăţuire către pocăinţă –
Îndreptar de spovedanie,
DIT

de Arhimandritul Atanasie Anastasiu


Karyes – Colina Sfinţilor –
©E

Sfinţii Rafail, Nicolae şi Irina,


de Vasiliki Rallis
100 Monah PIMEN VLAD

Tâlcuirea Sfintei Liturghii,

S
Sfânta Mănăstire Paraklitu

MO
Viaţa Cuviosului Paisie Aghioritul,
de Ieromonahul Isaac Aghioritul

IS
Stareţul Haralambie –
Dascălul Rugăciunii minţii,

EL
de Monahul Iosif Dionisiatul
Mersul la Biserică,H
Sfânta Mănăstire Paraklitu
NG
Cele două extreme,
de Arhimandritul
Epifanie Teodoropulos
VA

Pocăinţa, Sfânta Mănăstire Paraklitu


Sfânta Nina cea întocmai cu apostolii,
AE

Sfânta Mănăstire Paraklitu


Ortodoxia: nădejdea popoarelor Europei,
de Arhimandritul Gheorghe Kapsanis
UR

Ca aurul în topitoare,
de Anastasie Malamas
DIT

Despre purtarea crucii,


de Sfântul Teofan Zăvorâtul
Ereziile contemporane –
©E

o adevărată ameninţare,
de Monahul Arsenie Vliangoftis
Povestiri duhovnicești 101

Răspuns la o ficţiune (Codul lui Da Vinci)

S
Îndumnezeirea – scopul vieţii omului,

MO
de Arhimandritul Gheorghe Kapsanis
Cuviosul Paisie Aghioritul –
Mărturii ale închinăto­rilor,

IS
de Nicolae Zurnazoglu

EL
Picături de înţelepciune
Greşit-am Ţie, Dumnezeul meu,
H
primeşte‑mă pe mine cel ce mă pocăiesc!,
de Ieromonahul Cosma
NG
Despre ispite, întristări, dureri şi răbdare,
de Sfântul Isaac Sirul
VA

cel de Dumnezeu-insuflat
Bolile şi credinciosul,
AE

de Ieromonahul Grigorie
Sunt anticalcedonienii ortodocşi?,
de Arhimandritul Gheorghe Kapsanis
UR

Fiţi gata!,
de Ieromonahul Grigorie
Patericul Maicii Domnului,
DIT

de Arhimandritul Teofilact Marinakis


Părintele Matei de la Karakalu –
©E

Un lucrător tăcut al virtuţii,


Sfânta Mănăstire Karakalu
102 Monah PIMEN VLAD

Biblia pentru copii,

S
de Zoe Kanava

MO
Învăţături,
de Sfântul Nectarie al Pentapolei

IS
Părintele Ieronim Simonopetritul –
Stareţul Metocului

EL
„Înălţarea Domnului“,
de Monahul Moise Aghioritul
H
Asceţi în lume (I),
NG
de Ieromonahul Eftimie Athonitul
Asceţi în lume (II),
de Ieromonahul Eftimie Athonitul
VA

Îndrumar pentru restabilirea sănătăţii,


de Preotul Mihăiţă Popa
AE

Cuviosul Iosif Isihastul,


de Monahul Iosif Vatopedinul
Praznicele Împărăteşti,
UR

Praznicele Maicii Domnului


şi minunile lui Iisus Hristos,
DIT

de Sofia Guriotis
Sfântul Cosma Etolianul,
de Constantin V. Triandafillu
©E

Iannis cel nebun pentru Hristos,


de Dionisios A. Makris
Povestiri duhovnicești 103

Viaţa, Acatistul şi Paraclisul

S
Sfintei Mare Muceniţe Eufimia

MO
Stareţul meu Iosif Isihastul,
de Arhimandritul Efrem Filotheitul
Viaţa Sfântului Sava Vatopedinul

IS
cel nebun pentru Hristos,

EL
de Sfântul Filothei Kokkinos
Sfânta Lumină – Minunea din Sâmbăta
H
Mare de la Mormântul lui Hristos,
de Haralambie K. Skarlakidis
NG
Sfântul Nectarie, Făcătorul de minuni
De ce Papa şi supuşii lui s-au despărţit
VA

de Biserica lui Hristos (I),


de Sfântul Nectarie de Eghina
AE

Sfântul Munte Athos – album


Mărturisesc un Botez,
de Părintele Gheorghe Metallinos
UR

Preotul Nicolae Koghionis (1928-2006),


de Vasilios Petrolekas
Povestiri dionisiate,
DIT

de Monahul Lazăr Dionisiatul


Sănătate cu mâncăruri de la mănăstiri
©E

din Muntele Athos și din România,


de Tudor Osiac
104 Monah PIMEN VLAD

Viața Sfântului Marelui Mucenic

S
Dimitrie Izvorâtorul de Mir

MO
și aflarea Sfintelor sale Moaște,
de Mitropolitul Panteleimon al Veriei

IS
Cugetări duhovnicești,
de Monahul Marcel Karakalinul

EL
Povețe părintești,
de Arhim. Efrem Filotheitul
H
Cuviosul Petru de Atroa
NG
Preotul Ioan Kalaidis (1925-2009)
Păstorul cel bun – Viața și minunile
Sfântului Spiridon, episcopul
VA

Trimitundei, făcătorul de minuni,


de Arhimandritul Antonios Pakalidis
AE

Omorârea patimilor. Chemare la pocăință


în vremuri de criză,
de Monahul Moise Aghioritul
UR

Cuvinte din inimă,


de Stareța Macrina Vassopoulos
DIT

Cu taxiul pe străzile orașului,


de Monahia Porfiria
Din tradiția ascetică și isihastă
©E

a Sfântului Munte Athos,


de Ieromonahul Eftimie Athonitul
Povestiri duhovnicești 105

Viața Sfântului Gheorghie cel Nou,

S
de Monahul Moise Aghioritul

MO
S-a luptat cu valurile,
de Monahia Porfiria
Ascultă-mă!, de Monahia Porfiria

IS
Patriarhii sau Pământul Canaanului

EL
Istoria sfântă a Vechiului Testament (I) –
Facerea, de Protoiereul
H
Constantinos Papaianis
Mărturii ale experienței monahale,
NG
de Cuviosul Iosif Isihastul
Iertarea, de Monah Pimen Vlad
VA

Sfântul Munte Athos – Grădina Maicii


Domnului, de Monahul Pimen Vlad
AE

Am fost la Sfinții Rafail, Nicolae și Irina,


de Monahul Pimen Vlad
Povestiri duhovnicești, vol. I,
UR

de Monahul Pimen Vlad


Povestiri duhovnicești, vol. II,
de Monahul Pimen Vlad
DIT

Povestiri duhovnicești, vol. III,


de Monahul Pimen Vlad
©E

Povestiri duhovnicești, vol. IV,


de Monahul Pimen Vlad
106 Monah PIMEN VLAD

Un înger rănit, de Nikita T. Teodoridi

S
Mustrări și mângâieri pentru românii

MO
plecați în străinătate,
de Monahul Pimen Vlad

IS
Din nou la Sfinții Rafail, Nicolae și Irina,
de Monahul Pimen Vlad

EL
Arta mântuirii,
de Starețul Efrem Filotheitul
H
Sfântul Iacov de la Mănăstirea Cuviosului
NG
David din Evia,
de Profesorul Stelian G. Papadopulos
VA
AE
UR
DIT
©E
Povestiri duhovnicești 107

S
În Colecţia „Muzică Bizantină“

MO
au apărut:

Buchet muzical athonit (Vol. 1) –

IS
Dumnezeiasca Liturghie

EL
Buchet muzical athonit (Vol. 2) –
Vecernia
H
Buchet muzical athonit (Vol. 3) –
Utrenia
NG
Buchet muzical athonit (Vol. 4) –
Polieleele
VA

Buchet muzical athonit (Vol. 5) –


Anastasimatarul
AE

Buchet muzical athonit (Vol. 6) –


Psaltirionul
Buchet muzical athonit (Vol. 7) –
UR

Stihirarul,
de Schimonahul Nectarie Protopsaltul
Buchet muzical athonit (Vol. 8) –
DIT

Doxastarul (I), de Petru Filanthidis


Buchet muzical athonit (Vol. 9) –
©E

Doxastarul (II), de Petru Filanthidis


Paraclisul Maicii Domnului
108 Monah PIMEN VLAD

Slujba Învierii

S
Prohodul Domnului,

MO
de Monahul Nectarie Prodromitul
Slujba Sfântului Acoperământ

IS
H EL
NG
VA
AE
UR
DIT
©E
S
IS MO
Cuprins

H EL
Cuvânt-înainte / 5
NG
Întoarcerea din iad / 7
Milostenia / 13
VA

Aghiasma
Sfântului Atanasie / 18
AE

Minunea Maicii Domnului / 23


Cuvioasa Parascheva / 28
UR

Sfântul Antonie cel Mare / 32


Puterea Sfintei Liturghii
DIT

şi a Parastasului pentru cei adormiți / 36


Ajutor de Sus / 39
Sfinții Rafail, Nicolae şi Irina
©E

din Lesvos / 42
110 Monah PIMEN VLAD

Icoana Maicii Domnului

S
Mergătoarea / 56

MO
Minunea credinței / 60
Mărturiile unei maici / 65

IS
Mărturiile unui preot / 79

EL
Minunea Sfântului Nicolae / 92

H
NG
VA
AE
UR
DIT
©E
©E
DIT
UR
AE
VA
NG
HEL
IS MO
S
S
IS MO
H EL
NG
VA
AE

Centru de difuzare:
Editura Evanghelismos
UR

Str. Ionescu Gheorghe nr. 5,


Bl. 141, Sc. 1, Ap. 2, Sector 4, Bucureşti
Tel./fax: 021 331 10 22
DIT

e-mail: contact@evanghelismos.ro
www.evanghelismos.ro
©E

S-ar putea să vă placă și