Sunteți pe pagina 1din 15

-Exerciții la, pe și cu aparate

pregătitoare
-Parcursuri aplicative
-banca de gimnastică

1
Banca de gimnastică este considerată un „aparat” auxiliar important, în lecții.
Se folosește în procesul de pregătire al elevilor, studenților, gimnaștilor,
sportivilor. La bancă se execută poziții şi mișcări standardizate şi variabile.
Orientările mai cunoscute, în privința exersării la bancă, sunt:
-realizarea încălzirii, dezvoltarea calităților motrice (forță, suplețe,
îndemânare) , exersarea deprinderilor natural-aplicative, integrarea băncii ca
obstacol în trasee (planuri înclinate, echilibrări, sărituri simple, acrobație
simplă etc.).
2
• Băncile vor fi aranjate în raport cu tema, cu intenția de a oferi în activitate un
maximum de funcționalitate.
• Exercițiile la banca de gimnastică sunt sistematizate în:

• exerciții pentru prelucrarea analitică şi selectivă a aparatului locomotor, care,


după modul de execuție, se împart în: exerciții individuale, în perechi, în grup, cu
îngreuiere (mingi umplute-medicinale, bastoane, cercuri, etc.);

• exerciții pentru formarea şi perfecționarea deprinderilor motrice de bază şi


aplicativ–utilitare, concretizate în: exerciții de mers, de alergare, sărituri, exerciții
de cățărare, echilibru, târâre, transport de greutăți, ștafete şi parcursuri aplicative.
3
Banca de gimnastică, fiind un aparat multifuncțional, oferă posibilități variate
de folosire, putând fi:
 loc de așezare pentru executanți în timpul explicațiilor;
 element de îngreuiere;
 mijloc ajutător pentru sărituri;
 suport pentru cățărări;
 suprafață de lucru pentru exercițiile de echilibru şi transport de greutăți;
 mijloc pentru organizarea parcursurilor aplicative.
La bănci se mai practică elemente simple acrobatice (exemplu: rostogolire înainte în
depărtat pe banca învelită), sărituri în adâncime pentru formarea sim țului plierii,
exerciții pentru dezvoltarea forței abdominale, a for ţei bra ţelor. Jocurile mai
cunoscute şi unele imaginate destind atmosfera şi potențează mișcarea pl ăcut ă.

4
Exercițiile pentru prelucrarea analitică a aparatului locomotor, executate la
banca de gimnastică, rezolvă în lecții o serie de obiective:
– dezvoltă şi întăresc grupele musculare şi fortifică articulațiile;
– măresc mobilitatea articulară;
– contribuie la formarea ţinutei corecte a corpului;
– dezvoltă forța şi coordonarea;
– influențează pozitiv funcțiile organelor interne (O. Bănăţean).

5
CARACTERISTICILE EXERCIŢIILOR LA APARATE,
BANCA DEGIMNASTICĂ
Rol și caracteristici:
- banca de gimnastică are o alcătuire simplă, dar multifuncțional;
- oferă loc de așezare pentru efectuarea unor exerciții localizate pentru
partea superioară a corpului
- poate reprezenta suport, punct de sprijin pentru efectuarea unor exerciții
din poziții de sprijin mixt,
- poate constitui element de îngreuiere pentru exerciții efectuate în grup sau
cu partener cu banca de gimnastică
6
- poate constitui componentă a unor instalaţii improvizate pentru căţărări,
sărituri sau aparate combinate,
- se poate utiliza, orizontal vertical sau oblic, așezată normal sau invers cu
partea îngustă în sus pentru dozarea exercițiilor de echilibru,
- se poate folosi pe sol, cu un cap ridicat sprijinit pe scară fixă sau alte
aparate, sau la înălțime pe două aparate sau pe un aparat şi scară fixă,
- se poate folosi ca treaptă sau suprapuse ca obstacol în parcursurile
aplicative
- exercițiile cu bancă de gimnastică dezvoltă forța, mobilitatea şi coordonarea
7
Indicații metodice :
- să se asigure o gradare treptată şi o alternare a solicitărilor, pe grupe
musculare, pe poziții de lucra,
- să se asigure ținuta corporală corectă a corpului în timpul desfășurării
exercițiilor cu banca de gimnastică,
- să se asigure o alternanță a lucrului individual, pe perechi şi în grup,
- exercițiile cu banca de gimnastică necesită o bună organizare şi verificare
atentă a acestora pentru a nu prezenta defecțiuni care pot produce
accidentări.
8
Parcursurile cu obstacole şi ştafetele
Parcursurile cu obstacole (traseele aplicative, parcursurile aplicative) reprezintă o
înlănţuire de aparate (staţii) care contribuie la educarea calităţilor motrice şi la
consolidarea şi perfecționarea deprinderilor şi priceperilor motrice. Se pot folosi, de
asemenea, şi pentru verificarea capacităţii motrice a elevilor.
Reguli privind proiectarea şi aplicarea parcursurilor cu obstacole în lecția de educație
fizică şi sport:
- stabilirea clasei care va participa la parcursul cu obstacole (caracteristicile
morfofuncţionale ale vârstei).
9
- stabilirea locului şi a suprafeței de desfășurare a parcursului aplicativ
- cunoașterea nivelului existent al capacităţii motrice
- stabilirea calităților şi deprinderilor motrice care urmează a fi
influențate
- stabilirea obiectivelor pentru fiecare calitate şi deprindere motrică
necesară parcurgerii traseului.
- să aibă în conținut elemente pe care elevii şi le-au însușit anterior,

10
- dozarea efortului şi solicitarea generală a elevilor (să corespundă particularităților de
vârstă, sex, grad de pregătire, capacitate motrică)
- pregătirea materialelor
- marcarea spațiului de desfășurare
- stabilirea regulilor de parcurgere (condiții de protecție şi securitate împotriva
accidentelor)
- stabilirea regulilor de punctare şi/ sau depunctare
- să fie construite trasee care să dezvolte mai multe calităţi şi deprinderi motrice
- formarea echipelor (valoare aproximativ egală)
- acordarea de penalizări (evitarea eliminărilor) 11
Exemplu de parcurs cu obstacole (prezentare grafică: imaginea următoare)
- clasa a IV-a
- locul de desfăşurare: sala de sport
- calitățile motrice vizate a fi dezvoltate, în special sunt: viteza şi îndemânarea
- deprinderile motrice vizate a fi consolidate şi perfecţionate sunt: mersul (cu
variante), alergarea, săritura în adâncime, echilibrul, cățărarea şi rostogolirea
- materialele şi instalațiile necesare sunt: capră de gimnastică, ladă de gimnastică,
saltea, scară fixă, bancă de gimnastică.

12
13
Parcursurile cu obstacole desfășurate sub formă de concurs sunt denumite
generic ștafete. De obicei ștafetele se realizează cu un număr redus de stații
de lucru, dar nu este o regulă generală.
Exemplu de ștafetă (prezentare grafică: imaginea următoare)
- clasa a V-a
- locul de desfășurare: sala de sport
- calitățile motrice vizate a fi dezvoltate, în special sunt: viteza şi îndemânarea
- deprinderile motrice vizate a fi consolidate şi perfecționate sunt: mersul (cu
variante) şi driblingul cu mingea de baschet
- materialele şi instalațiile necesare sunt: lăzi de gimnastică şi mingi de
baschet.
- descriere: elevul va pleca din stând, deplasându-se cu mers depărtat peste
o bancă de gimnastică. Mingea de baschet trebuie rulată pe banca de
gimnastică de la un capăt la celălalt. Ajuns la capătul băncii de gimnastică,
elevul se va deplasa cu spatele spre colegul din stația intermediară, 14
executând dribling cu mingea de baschet. La stația intermediară mingea va fi
transmisă elevului care așteaptă. Acesta se va deplasa în dribling prin partea
dreaptă a băncii de gimnastică, transmițând mingea primului elev din coloana
proprie.

15