Sunteți pe pagina 1din 5

-Creaţi perechea paronimică pentru următoarele cuvinte: numeral, prenume, solidar, text.

-Arătaţi prin subliniere, care este paronimul potrivit pentru următoarele combinaţii sintactice:
industrie carbonieră / carboniferă
reuniune familială / familiară
spectacol captivant / captivat.
În vorbirea curentă utilizăm stilul familiar/familial.
Îl enervează/inervează comportamentul său.
-Explicaţi următoarele perechi de paronime:
alineat - aliniat
a apropia – a apropria
a asculta – a ausculta
a evalua – a evolua
original – originar
-Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: a termina, a înrăutăţi, a permite, a dezgropa, a
recunoaşte.
- Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte formate cu ajutorul prefixelor: a lega, a cinsti,
moral, decent, organic, normal, prudent, continuu, înfrunzit.
- Alcătuiţi enunţuri cu antonimele cuvintelor: iubire, obraznic, aici, devreme, de-a lungul.
- Indicaţi sensurile omonimelor lexico-gramaticale şi precizaţi valoarea lor morfologică:
care, poartă, şiret, vie, fin.
- Explicaţi sensurile omonimelor lexicale următoare: bob, rom, râs, roabă.
- CURAT ( nepătat, clar, spălat, limpede, cast etc.)
- BUCUROS ( vesel, voios etc. )
- CĂLĂTOR ( drumeț, pasager, trecător etc. )
- BOGĂȚIE ( avere, belșug, abundență etc. )
- A NĂVĂLI ( a tăbărî, a ataca, a invada etc. )
- A RIDICA ( a înălța, a sălta, a sui etc. )
- SOLDAT ( ostaș, militar etc. )
- A ÎNAINTA ( a avansa, a evolua, a înmâna etc. )
- ÎNCET ( lin, domol, agale, liniștit etc. )
- GRI ( cenușiu, sur, fumuriu, plumburiu etc. )
Ex. 1: Grupați următoarele cuvinte în perechi sinonimice:
zăpadă………………………………………….aramă
drum…………………………………………...a băga de seamă
a vorbi…………………………………………a deceda
a remarca………………………………………cale
a citi……………………………………………a spune
cupru…………………………………………...lexic
a muri…………………………………………..nea
vocabular ………………………………..…….a da colțul
omăt… ……………………….…….………….a lectura
SINONIME LEXICALE – SINONIME FRAZEOLOGICE
Ex. 2: Dați câte un sinonim cuvânt și câte un sinonim alcătuit din mai multe cuvinte pentru:
A spăla putina ( a fugi, a-și lua tălpășița)
A muri ( a deceda, a da colțul, a trece în lumea celor drepți)
A-și aduce aminte ( a-și aminti, a-i reveni în gând, în memorie)
A lua foc ( a se enerva, a-și ieși din minți)
A-și lua picioarele la spinare ( a fugi, a o lua la sănătoasa).
Ex. 1: Grupați pe serii sinonimice cuvintele: îndemânare, belșug, accidental, abilitate,
abundență, întâmplător, muncă, activitate, prăpastie, accent, abis, ton.
Ex. 2: Precizați cate un sinonim pentru fiecare din construcțiile:
- a vedea lumina zilei;
- a face din țânțar armăsar;
- a sta în cumpănă;
- cu capul în nori;
- bătaie de cap;
Ex. 3: Înlocuiți în textul următor cuvintele marcate cu sinonimele lor:
E lucru tare misterios (…………..) cu pasiunile omenești, iar în cazul copiilor totul se
petrece (……………) la fel ca și în cazul celor mature (…………..). Cei copleșiți
(……………) de o pasiune n-o pot explica, iar cei ce nu au trăit niciodată ceva
asemănător(……………..) nu o pot întelege(…………….).
Ex. 4: Refaceți ordinea următoarelor cuvinte sinonime, dând prioritate celor cu sensuri
identice sau cât mai aproape de sensul termenului din context:
Făptură = ființă, om, creatură, specie, neam
Iute = sprinten, repede, fără întârziere, imediat, aprig, pișcător, întepător, caustic
Nestatornic = schimbător, maleabil, influențabil, instabil, imprevizibil, surprinzător, mobil
Răbdător = rezistent, calm, perseverent, tenace, neînduplecat
A plăcea = a iubi, a simpatiza, a agrea, a-i conveni, a spera, a dori
Bârlog = locuință, casă, culcuş, vizuină, adăpost.

1. Găsiți sinonime următoarelor cuvinte:

abătut= elevat= impietate=


abilitate= eminamente= înnămețit=
blând= fricativ (despre sunete) = întrema=
bolovan= fulminant= limitrof=
candelabru= hegemonie= luncă=
codru= huzur= maliție=
deplânge= imbold= mazilit=
deșănțat=

2. Găsiți antonime următoarelor cuvinte:

admirație= autentic= canicular=


agreabil= babalâc= celebru=
ascuțit= băștinaș= chipeș=
comunicativ= cult= evolutiv=
concordant= curabil= excedent=
corpolență= degenera= excitație=
credul= dens=
creștin= evitabil=

3. Construiți propoziții cu perechile paronimice:

cainic= crainic caramel= caramelă caston= castron


calm= calp capucin= capucino clacă= cladă
camelot= camelotă caragea= caragiu
candel= candelă casac= casap

Unește printr-o linie cuvintele / sintagmele marcate, cu un sinonim găsit în lista din dreapta
paginii.
a. Intamplător am reținut numărul mașinii- a memora
b. De-abia ieri am făcut curat în camera ta și acum e o harababură de nedescris.- deranj
c. În sentintă s-a strecurat o greseală.- eroare
d. El are un scris neciteț.- ilizibil
e. La ora de tehnologie se vede priceperea lui-abilitate
f. Mănancă cu lăcomie fructele preferate.-devorează
g. A cumpărat cartea la un preț mic.- modic
i. A avut un atac de inimă. – cord

Alcătuiti propoziții prin care să demonstrați omonimia cuvintelor: somn, liliac, lac, meditație,
port, minte, bancă, mină, leu, râs, car.
A tras un pui de somn. – Somnul trăiește în ape dulci.
Liliacul s-a speriat de lumină. – Liliacul miroase frumos.
Mi-am dat cu unghiile cu lac. – Ieri am fost cu barca pe lac.
Ioana face meditații de matematică.- Era într-o stare de meditație când am ajuns.
Port o rochie roșie. – Portul turistic a fost închis.
El minte foarte mult. – Minte sănătoasă în corp sănătos.
Banca a fost jefuită. – Am stat cuminte pe bancă așteptând.
Oamenii au coborât în mină. – Mi s-a rupt mina creionului.
Dan mi-a cerut un leu. – Leul a rănit 3 oameni.
Avea un râs foarte zgomotos. – Râsul a fost adus ieri la zoo.
Am fost la paradă cu carul. – Maria căra toată greutatea în spate.

Scrieți sinonimul, antonimul și omonimul cuvântului mare. – imens, mic, întindere de apă.
Completați spațiile punctate cu forma corespunzătoare aleasă dintre paronimele propuse:
a. Elevului eminent i s-a acordat premiul de excelentă. eminent/ iminent
b. Confruntarea dintre cei doi rivali devenise iminentă eminentă/ iminentă
c. O operă literară se adresează sensibilitătii cititorului. literală/ literară
d. Cunoștințele elevului au fost evaluate corect. evaluate/ evaluate

Alcătuiti enunțuri cu următoarele perechi de paronime:


a preveni – a proveni
Cercetătorii au prevenit un dezastru. – El provine dintr-o familie bogată.
alineat – aliniat
Profesorul a spus să folosim alineatul. – Ne-am aliniat și am mers până în clasă.
oral – orar
Am fost asculati oral la lecție. – Schimbarea nu a fost trecută în orar.
desert – deșert
Am mâncat un desert la cantină. – Ioana a stat o săptămâna în deșert.

Marchează varianta corectă a enunțurilor de mai jos:


1. A nu privi cu ochi buni are sensul:
a). a invidia
b). a urî
c). a dezaproba *
2. A călca în străchini inseamnă:
a). a merge într-un fel ciudat
b). a face o gafă *
c). a dezaproba
3. Călcaiul lui Ahile semnifică:
a). un loc dureros
b). punctul vulnerabil *
c). laba piciorului
4. A purta pică se referă la:
a) a purta părul lung.
b) a avea un anumit tip de carte de joc
c) a urî *

Găseste câte un sinonim pentru fiecare dintre următoarele locuțiuni în componența cărora
intră cuvântul rost:
a face rost de ceva = a găsi
a lua la rost (pe cineva) = a certa
om cu rost = important
fără rost = neimportant, inutil

1. Explicaţi următoarele perechi de paronime:


Alineat – aliniat
A apropia – a apropria (a apropria= a-si insusi un bun strain)
A asculta – a ausculta ( a ausculta= A asculta cu urechea sau cu stetoscopul zgomotul inimii
și al plămânilor pentru a stabili diagnosticul.)
A evalua – a evolua
Original – originar
2. Formulaţi câte o propoziţie cu următoarele paronime:
Lacună – lagună
Stradă – estradă
A asculta – a ausculta
3. Creaţi perechea paronimică pentru următoarele cuvinte:
Oral, numeral, prenume, solidar, text.
4. Arătaţi prin subliniere, care e paronimul potrivit pentru următoarele combinaţii
sintactice:
Bazin carbonier / carbonifer
Reuniune familială / familiară
Spectacol captivant / captivat.
5. . În enunţul: Noi am convenit să revenim la locul acela, unde ne-am simţit atât de bine
şi ne-am făcut planuri de viitor, există:
6.Notaţi în spaţiile punctate formele adecvate ale paronimelor aflate în paranteze:
a. Deşi are numai doisprezece ani, este un...............................al pianului ( virtuoz-virtuos).
b. Diferenţa de fus ............................ între aceste ţări este mare( oral-orar).
c. Ne-a ajutat, a fost mereu...............................cu noi(solitar-solidar).
d. Prietenul meu este...........................................din Iaşi( original-originar)
e. Nu........................................nimic în această afacere( investise-învestise)
f. S-a instituit un tribunal....................................................care a judecat cele petrecute pe
teren ( arbitral-arbitrar)
g. I-a aruncat o privire................................. care l-a intimidat( glaciară-glacială).

S-ar putea să vă placă și