Sunteți pe pagina 1din 1

Către comisia pentru Situații

Excepționale a primăriei c. Ciobanovca


De la ___________________________
_______________________________
c/f_____________________________
tel._____________________________

Cerere
Aduc la cunoștință Comisia pentru Situații Excepționale a c. Ciobanovca, privind faptul,
ca urmare a calamităților naturale (seceta) ce au avut loc în primăvara acestui an, mi-au
fost afectate suprafețele de culturi agricole deținute pe o suprafață de _______ cu porumb
și _______ ha cu floarea soarelui, în cîmpurile _________________________________
_______________________________________________________________________

Data ____________________ Semnătura_______________________