Sunteți pe pagina 1din 6

octaviaoouutt'

& _ w
;od.#*#",Krqrq
))
v
o,Q)e muft tot, pe c6nd {affie6 o&llrcwi{ar era tot un& cw {untea povesti{or,
cfe
'.

efistau 7fami{ii fe pitict muz'ica{i.


Cdnd oamenn a1unge6u. sert. acasd, o\osipi dupa o zi {e nwrccd, {oar
ffuierau rfe trei ori Si ca prin farrrcec se dltzed o nwzicd vrdgitd" @'it'[cii {.}
muzicafi erau Tnereu pregdti{'i sd incdnte suffete{e oamerci{or c.u'uoci{e for
minunate.
Q)ar fa un ffiamentt 6ot, au frcceput sd obcseasca S{ sd nw rnai poatd cdnta
{e cate ori erau c{iemagi. !}tlarc ft?:dz: "siyici alosit,' od,ne"fri net,tw{:,,wi:{,
(um sa rezanl0roaleffidl
!.tu--
t
T!
mi-"', jt
Fm,' r,
'',3 ...**fu..,
h
'fti
4\i

;1, .
.:
",'.'.t..

ai :','.t i ::fi./ .'t .i.:t:'


'::
'..||.i'..1|.|1.:-l

//.),.1 i-- '.'1 tt I


,. , i ,, ,/ /.- t-.,. i t. -.t, / , ,t,1, ':r.:) L-
_i-

i. ;
,) ,,,

,-.. .i
''.\ ' 1
\,.. i

.,
''',|.'
I.

1.tib 'PE\
\ rE!
{)
II l\,i
\\rr
; 11 ik

l
rc
lMarea impdrdpie a piticifor muzicafi se tmparte in cfoud. in pat"tea fe sus
soarefe fumineazd ,si fncafzeSte cu putere. lici traiesc intr-un pafat piticii-copii cu
voci subpii Si cistafine, iar mdna stdpdnd peste aceastd parte fe impdralie este
mdnafforicicd.
Qafatufare foaro uSdpe care o poti fescfiife cu cfieiamagicdfacut,ifinraze cfe
soare. Qfieiafermecatd se numeSte cfreiaSOL.

cheia So1 de la Soare

irnpiriria notelor cu vr.rci subriri


',,

s
V
mina floticici, stdp6ni a acestei impdrdlii

etajul 5
eta|ul 4
etajul 3
etairl2
etajul 1

fis
(DO1IL^rUL AO

5
4
3
2
1

5
4
3
2
7
,.;i;""5'i
L !:rqrrElrtll
'iir

iwuATAcEL'uL

t
-\
tt
o+111 ++++
al.
???? ????
a.
.t