Sunteți pe pagina 1din 10

\

AVIZ FAVORABIL
DIRECTOR
NUME ŞI PRENUME SEMNĂTURA

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


AN ŞCOLAR 2016-2017

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: C S E I NR. 1 BISTRIŢA


ARIA CURRICULARĂ: TEHNOLOGII
DISCIPLINA: ACTIVITATI DE PREPROFESIONALIZARE
CLASA: a VIII -a C
NR. ORE/SAPTĂMÂNĂ: 5
NR. TOTAL ORE: 175
CADRUL DIDACTIC : PROF. PUIU CAMELIA

Page 1 of 10
Disciplina Activitati de preprofesionalizare
\

COMPETENTE GENERALE

1. Formarea şi exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de


explorare senzorială a mediului înconjurător
2. Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru
3. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile
4. Formarea şi exersarea gesturilor social-utile şi a deprinderilor adaptative la viaţa cotidiană

Page 2 of 10
Disciplina Activitati de preprofesionalizare
\

PLANIFICARE ANUALA

Nr. Nr. Saptamana


Crt. Unitati de invatare Competente specifice ore /Perioada Obs.
1 Evaluare initiala 1.2 ,1.3., 1 S1
2 29 S1-S6
Structuri perceptiv-motrice 1.2 Formarea şi dezvoltarea structurilor perceptiv-motrice de
de bază bază (culoare-formă-mărimeorientare, organizare şi structurare
spaţio-temporală)
1.3. Formarea şi exersarea coordonării motrice
3 30 S7-S12
Tehnici, materiale şi 2.1 Identificarea instrumentelor specifice prelucrării materialelor
instrumente de lucru 2.2 Identificarea materialelor de lucru utilizate în activitatea
practică
2.3 Formarea comportamentului de manipulare a obiectelor prin
joc
2.4 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de
abilitare manuală

Page 3 of 10
Disciplina Activitati de preprofesionalizare
\

PLANIFICARE ANUALA

Nr. Nr. Saptamana/


crt. Unitati de invatare Competente specifice ore Perioada Observatii

4 35 S13-S19 SEM I
Produse simple finite 3.1 Învăţarea etapelor/operaţiilor de realizare a unor produse
(decorative sau utile) simple
3.2 Realizarea de produse simple, utilizând tehnicile învăţate 30 S20- S25 SEM II
3.3 Analizarea, descrierea şi aprecierea produsului finit

5 33 S26 -S29
Gesturi social-utile şi 4.2 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de igienă SCOALA
deprinderi adaptative la vestimentară ALTFEL
viaţa cotidiană şi a încălţămintei
4.3 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de întreţinere şi
igienizare a spaţiului de locuit (sala de clasă, camera copilului
etc.)
4.5 Formarea şi exersarea deprinderilor simple de îngrijire a
plantelor

6 Evaluare finala Lucrare pactica 2 S36

Page 4 of 10
Disciplina Activitati de preprofesionalizare
\

PLANIFICARE ANUALA

Nr. Nr. Saptamana/


crt. Unitati de invatare Competente specifice ore Perioada Observatii

4 35 S13-S19 SEM I
Produse simple finite 3.1 Învăţarea etapelor/operaţiilor de realizare a unor produse
(decorative sau utile) simple
3.2 Realizarea de produse simple, utilizând tehnicile învăţate 30 S20- S25 SEM II
3.3 Analizarea, descrierea şi aprecierea produsului finit

5 33 S26 -S29
Gesturi social-utile şi 4.2 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de igienă SCOALA
deprinderi adaptative la vestimentară ALTFEL
viaţa cotidiană şi a încălţămintei
4.3 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de întreţinere şi
igienizare a spaţiului de locuit (sala de clasă, camera copilului
etc.)
4.5 Formarea şi exersarea deprinderilor simple de îngrijire a
plantelor

6 Evaluare finala Lucrare pactica 2 S36

Page 5 of 10
Disciplina Activitati de preprofesionalizare
\

PLANIFICARE SEMESTRIALA
Sem I

Nr. Competente NR Saptamana


crt. Unitati de invatare specifice Continuturi ORE / Observatii
Perioada
1 Evaluare initiala 1.2 ,1.3., 1 S1

2 Structuri perceptiv-motrice 1.2 ,1.3., Schemă corporală şi lateralitate ; 29 S1-S6


de bază
Culoare-formă-mărime;

Orientare, organizare şi structurare spaţio-temporală

3 Instrumente, tehnici si 2.1 ,2.2 ,2.3 Instrumente de lucru 30 S7-S12


materiale de lucru 2.4
Materiale

Tehnici de lucru

4 Produse finite (decorative 3.1 ,3.2 ,3.3 Etapele de realizare a unui produs finit 30 S13-S18
sau utile)
Realizarea unor obiecte /componente decorativedupă model

Colaje
5 Evaluare 2.1,2.3 5 S 19
2.4, ,3.2 ,3.3

Page 6 of 10
Disciplina Activitati de preprofesionalizare
\

PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE

Unitatea de invatare: Structuri perceptiv-motrice de bază


Perioada: S1-S6
Nr. Total de ore :29

Nr. Competente data Strategii Strategii de


crt. Continuturi specifice Activitati didactice evaluare Obs.
1 Schemă corporală şi 1.2,,1.3., 2 Planse conversatia
lateralitate ; Exerciţii de localizare a obiectelor prin Jucarii
raportare la schema corporală Obiecte de
Exerciţii de recunoaştere a poziţiilor mobilier din clasa
spaţiale simple (pe, sub, în faţă, în spate,
deasupra-dedesubt etc)

2 Culoare-formă- 1.2, ,1.3., 2 Creioane colorate Pe grupe


mărime; Exerciţii de modificare a relaţiilor Figure geometrice
spaţiale dintre obiecte, după anumite colorate
criterii- Culoare-formă-mărime;
3 Orientare, 1.2 ,,1.3., 2 Obiecte si Pe grupe
organizare şi Exerciţii de discriminare vizuală a poziţiei instrumente de
structurare spaţio- şi orientării obiectelor, unele faţă de lucru
temporală altele;

Page 7 of 10
Disciplina Activitati de preprofesionalizare
\

PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE

Unitatea de invatare: Tehnici de lucru, materiale şi instrumente de lucru


Perioada: S7-S12
Nr. Total de ore: 30

Nr. Continuturi Comp. spec. data Activitati Strategii didactice Strat. de Obs.
ev.
1 Conversatia frontal
Instrumente de lucru 2.1 ,2.2 ,2.3 4 Recunoasterea si numirea demonstratia
2.4 instrumentelor de lucru pensulă, foarfecă, ac,
matriţe, mosorel, planşetă,
Utilitatea fiecarui perforator,
instrument capsator, gherghef, riglă,
şablon/tipar, jocuri de
construcţie, puzzle

2 pahar, lipici, lut, ceară, frontal


Materiale 2.1 ,2.2 ,2.3 4 Recunoasterea si numirea ipsos, aluat, seminţe, hârtie
2.4 diferitelor tipuri de de mărimi şi grosimi
materiale diferite,ace de
cusut,creponată / glasată,
carton, carioci, plastilina,
mărgele, aţă, sfoară, şnur,
lână, frunze, staniol,
beţişoare, panglici, piele
observatia
Activitati de :rupere / Conversatia
3 Tehnici de lucru 2.1 ,2.2 ,2.3 10 lipire / îndoire / colaj/ / demonstratia individual
2.4 răsucire/ mulare/înşirare/ pensulă, foarfecă, ac,
şnuruire/ tăiere/ înnodare/ matriţe, mosorel, planşetă,
îmbinare/ împletire/ ţesut/ perforator,

Page 8 of 10
Disciplina Activitati de preprofesionalizare
\

cusut/ asamblare/ vopsire capsator, gherghef, riglă,


şablon/tipar, jocuri de
Acţiuni de manipulare a construcţie, puzzle
obiectelor din mediul
înconjurător, folosite ca
material de lucru

Exerciţii de trasare după


şablon, decupare după
conturul trasat şi lipire
(„Chenare din figuri
geometrice”, „Peştişorul din
carton”,„Semaforul”)

Exerciţii de cusut / ţesut cu


benzi din hârtie, împletituri
din 2-3-4
benzi („Să ţesem frumos”,
„Covoraşul” etc.)
Recunoasterea diferentelor
dintre ele, in functie de
textura si modul de
utilizare
2.1 ,2.2 ,2.3
4 Evaluare 2.4 2 Lucrare practica Foarfeca, lipici, hartie Pe echipe

Page 9 of 10
Disciplina Activitati de preprofesionalizare
\

PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE

Unitatea de invatare: Produse simple finite (decorative/utile)


Perioada: S13-S18
Nr. Total de ore 30

Nr. Competente data Strategii Strat. de


crt. Continuturi specifice Activitati didactice evaluare Obs.
1 Etapele de realizare a unui 3.1 ,3.2 ,3.3 2 Citire de imagini pentru observarea frontal
produs finit etapelor de realizare a unui produs finit Demonstratia
Carton
Exerciţii de ordonare a operaţiilor pentru Hartie lipici,
obţinerea unui produs finit aracet
2 Realizarea unor obiecte 3.1 ,3.2 ,3.3 3 Activităţi practice de realizare a unor exercitiul
/componente obiecte după model (cu sprijin) Seminte
decorativedupă model Lipici individua
Exerciţii de confecţionare a unor produse hartie l
simple: plastilina
-puzzle,
-lipitură simplă (lipirea a două hârtii
aşezate una peste alta etc.);
3 Colaje 3.1 ,3.2 ,3.3 3 Activităţi de modelare cu plastilină, lut, conversatia individua
aluat după model Demonstratia l
“Strugurele”, „Fluturele”; Seminte
Realizare de colaje, utilizând materiale plastilina
variate (hârtie, seminţe, flori presate, fire
etc.)

Page 10 of 10
Disciplina Activitati de preprofesionalizare