Sunteți pe pagina 1din 2

Zavate Ana, 1 ER

TEST – GREŞELI DE LIMBĂ

Rescrieţi enunţurile de mai jos corectând toate greşelile de limbă existente în acestea:

1. Nu fii trist ci fii vesel, întru cât fii tăi ca dealtfel şi proprii-mi fii sunt copiii foarte buni.
Nu fi trist ci fi vesel, întru cât fiii tăi, ca de altfel şi proprii-mi fii, sunt copii foarte buni.

2. Cartea care am terminat-o ieri este întru-câtva interesantă, dar însă deja nu mai mi-aduc aminte
câteva amănunte aşadar trebuie ca să revin din nou asupra acelor capitole.
Cartea pe care am terminat-o ieri este întrucâtva interesantă însă deja nu-mi mai aduc aminte
câteva amănunte, aşadar, trebuie să revin din nou asupra acelor capitole.

3. Fetiţa sorei mele a câştigat în jur de vreo patru-cinci premii la concursul naţional de şah.
Fetiţa surorii mele a câştigat în jur de vreo patru-cinci premii la concursul naţional de şah.

4. Echipa oaspeţilor avea şanse efective să piardă dat find că ambi arbitrii de tuşe, a declarat
antrenorul par să fii făcut o înţelegere cu echipa adversă.
Echipa oaspeţilor avea şanse efective să piardă, dat fiind că ambii arbitri de tuşa, a declarat
antrenorul, par să fi făcut o înţelegere cu echipa adversă.

5. Funcţie de rezultate se vor distribui locurile aprobate de minister ca şi cifră de şcolarizare.


In funcție de rezultate se vor distribui locurile aprobate de minister ca cifră de şcolarizare.

6. Mijloacele mass-media au relatat pe larg cu lux de amănunte cazul demnitarului acuzat de


corupţie.
Mijloacele mass-media au relatat pe larg cazul demnitarului acuzat de corupţie.

7. În cei privesc pe prietenii mei se poate să se spună că au un program libertin.


În ce-i privește pe prietenii mei, se poate spune că au un program libertin.

8. O carte a cărui copertă arată aşa, trezeşte interes decât pentru uni dintre cititori.
O carte, a cărei copertă arată aşa, trezeşte interes numai pentru unii dintre cititori.

9. Întradevăr nu a avut mari repercursiuni demersul tău, dar să nu fi disperat, va trebui doar să fi mai
atent la argumentaţie altfel nu vei fii agreeat de comisie.
Într-adevăr, nu a avut mari repercursiuni demersul tău, dar să nu fi disperat, va trebui doar să fi
mai atent la argumentaţie, altfel nu vei fi agreat de comisie.

10. Tu nu-ţ faci temele deci dar-mi-te să mai vi şi la sesiunea de comunicări ştinţifice.
Tu nu-ți faci temele deci darmite să mai vi şi la sesiunea de comunicări ştiințifice.

11. I-am răspuns promt aceleeaş colege care mai mă deranjase în trecut că nu este normal cum
procedează.
I-am răspuns prompt aceleași colege, care mă mai deranjase în trecut, că nu este normal cum
procedează.
12. Nu-ş amintii cei spusese iei, şi nu se sfiii săi întrebe iar din nou, cine este principalul protagonist al
filmului anglofrancez.
Nu-și aminti ce-i spusese ei și nu se sfii să-i întrebe iar cine este principalul protagonist al filmului
anglo-francez.

13. De câteva ori mingiile au trecut milimetric pe lângă poarta echipei oaspeţilor.
De câteva ori mingile au trecut milimetric pe lângă poarta echipei oaspete.
Zavate Ana, 1 ER

14. În magazinele centrale au fost aduse decât mărfuri calitative.


În magazinele centrale au fost aduse numai mărfuri calitative.

15. Este salutar să acorzi locul celor vârstnici în autobuz, bine înţeles dacă ai cei şapte ani de acasă.
Este salutar să acorzi locul celor vârstnici în autobuz, bineînțeles, dacă ai cei șapte ani de acasă.