Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea de învăţământ:G.P.P.NR.

1
SLATINA
Nr....................../......................................
Director:Georgescu Arina Mariana

Parteneriat educațional
Grădiniță-Familie

„Împreună pentru copiii


noștri”

Inițiatori
parteneriat:
Mitru Aurelia
Ciucă Irina
An Școlar 2020-2021

Argument

Motto:
„Părinții buni le dau copiilor
rădăcini și aripi.Rădăcini care să
știe unde le este casa și aripi care să
știe să zboare în alte părțiunde să
arăte celorlalți ce au învățat.
JackCanfield

Mediul în care se naște copilul,trăieste,se dezvoltă și se formează copilul,este


familia. Învățarea primelor comportamente sociale,prin imitație și interacțiune,se produce
în mica lor copilărie și e dependentă de tipul relațiilor din familie.Dar,ca primă etapă a
învățământului preuniversitar grădiniței îi revine rolul de a contribui responsabil la
formarea personalității copiilor, de a le deschide calea spre cunoaștere, de a descoperi
lumea înconjurătoare.
Grădinița este a doua casă a copilului și reprezintă pentru el un spațiu în care se
simte ocrotit și în siguranță,însă ,în mod obligatoriu,părinții sunt partenerii educatoarei
deoarece ei își cunosc cel mai bine copiii și pot oferi cele mai multe informații despre
aceștia.Obiectivele educaționale pe care grădinița le propunenu pot fi realizateîn totalitate
fară sprijinul susținut al familiei,de aceea educatoarea trebuie să mențină o legătură
stânsă cu aceasta pentru a asigura acea continuitate de cerințe atât de necesară în
activitatea noastră.
Prin acest parteneriat educațional,părinții vor fi implicați permanent în activitatea
grădiniței,fiind priviții ca participanți activi ai mediului educațional.În acest fel părinții își
vor forma deprinderea de a se implica permanentîn toate activitățile desfășurate cu
copiii,progresele acestora,dar și percepția pe care o are grădinița despre calitățile și
problemele copiilor.
Autoarele

Scopul:
Dezvoltarea unui parteneriat real,bazat pe sinceritate cu părinții;
Implicarea și participarea efectivă a părinților în activitățile de la grupă cât și
cele extracurriculare;

Obiective:
Formarea părinților în spiritul idei de parteneri egali în educația copiilor;
Formarea unei concepții sănătoase despre grădiniță și rolul acesteia în viața
copilului;
Crearea unui mediu educațional optim,favorabil unei bune dezvoltări a
copilului,conform cu nevoile și necesitățile sale;
Implicarea părinților în acțiuni de atragere de resurse financiare și materiale
extrabugetare,în vederea îmbunătățirii mediului educațional;
Achiziționarea de către părinți a celor mai recente informații despre creșterea
și educarea copiilor,aplicarea corectă în educarea și creșterea copiilor lor.

Părți implicate:
Educatoarele de la grupă;
Părinții copiilor de la grupă;
Psihologul grădiniței;

Obligațiile părților:
Educatoarea are obligația să:
-Aducă la cunoștința părinților scopul și conținutul progamului educativ
desfășurat de grădiniță;
-Imformeze părinții despre standardele de creștere și dezvoltare ale copiilor în
funcție de vârstă;
-Contribuie la diseminarea bunelor experiențe educative în rândul părinților;
-Ascultă cu atenție și atribuie importanța cuvenită informațiilor primite de la
părinții copiilor;
-Acordă consiliere individuală și/sau grup pe teme de educație în familie bși
în instituția preșcolară
Părinții:
Să continuie în familie programul educațional propus în grădiniță;
Să participe activ în cadrul parteneriatului familie-grădiniță;
Să dea dovadă de perseverență în acțiunile educative,solicitând sprijinul
educatoarei ori de câte ori este cazul;

Obligațiicomune:
Părțile implicate trebuie să colaboreze cât mai eficient pentru a dezvolta
direcțiile de acțiune formative-categorii financiare,prectice-
aplicative,organizatorice.

Durata 1 an
Grup țintă:-Copiii grupei mari„C”
-Părinții copiilor
-Educatoarea grupei

Resurse umane: -Părinți


-Bunici
-Cadre didactice
-Psihologul grădiniței
-Copiii

Resurse materiale:
Materiale informative din domeniul educației
Reviste de specialitate
Psihologia copilului

Resurse financiare:
Donații din partea părinților
Sponsorizări
Calendarul activităților pe perioada derulării
parteneriatului

Perioada Conținuturi Modalități de Locația Responsabilităț


realizare i
Septembri „Grădinița Acțiuni Grădiniț Educatoare
e noastră,casa organizatorice a Părinți
copiilor de
dumneavoastră! rechizite,caiet
” e speciale
Octombrie „Chestionare” Culegerea de Grădiniț Educatoare
informații ă Părinți
referitoare la Psihologul
copii
Noiembrie „Ne întrebați vă Consultații Grădiniț Educatoare
răspundem!” ă Părinți
Decembrie „Vine,vine Moș Prezentarea Grădiniț Educatoare
Crăciun! de către copii ă Părinți
a Copii
unuiprogram
artistic
Părinții
pregătesc
costumațiile
Ianuarie „Disciplina la Prezentarea Grădiniț Educatoare
copii fără să îi unui referat ă Părinți
rănim” de către Psihologul
psihologul
grădiniței
Februarie „Să vă Activitate Grădiniț Părinți
cunoașteți demonstrativă ă Educatoare
copilul la pentru părinți Copii
grădiniță!”
Martie „Un fel de școală Consiliere de Grădiniț Psiholog
a părinților către ă Părinți
psihologul Educatoare
grădiniței
Aprilie „Să înroșim ouă Activitate Grădiniț Educatoare
de Paști” practică ă Părinți
împreună cu Copii
părinți
Mai „Să cunoaștem Excursie În aer Educatoare
împrejurimile tematică liber Părinți
orașului” Copii
Iunie „Adio grădiniță, Program Grădiniț Educatoare
bun găsit artistic cu ă Părinți
școală” ocazia Copii
terminării
grădinitei

Implementarea Parteneriatului:
Se va urmări:
Modul în care s-a desfășurat parteneriatul;
Atingerea obiectivelor propuse;
Desfășurarea programului de activități”
Impactul parteneriatului asupra partenerilor

Monitorizare și evaluarea parteneriatului


Parteneriatul va fi monitorizat de către partenerii și conducătorii acestei
acțiuni;
Întocmirea unui raport de evaluare a activităților desfășurate în parteneriat.

Diseminarea rezultatelor
Raportul de evaluare a parteneriatului va fipopularizatîn cadrul activităților
metodice desfășurate la nivelul unități

Finalizarea parteneriatului
„Carnavalul copiilor”

S-ar putea să vă placă și