Sunteți pe pagina 1din 6

Corelarea caracteristicilor aparatelor

ALEGEREA APARATELOR ELECTRICE DE COMUTAŢIE ŞI


PROTECŢIE

7.1.1. Contactorul
Gama de contactoare CT1 de la Contactoare Buzău poate fi utilizată în instalaţiile de automatizare
a electromotoarelor cu rotorul în scurtcircuit ce lucrează în regim AC-3 respectiv AC-4.
Aceste contactoare sunt aparate electromecanice formate din:
- electromagnet cu mişcare de translaţie;
- cameră de stingere din material electroizolant, termoplast rezistent la arcul electric (poliamidă cu
fibră de sticlă);
- soclu din material electroizolant, termorigid, cu rezistenţă mecanică mărită pentru CT1 9-32 A
sau aliaj de aluminiu pentru CT1 80-125 A;
- contacte electrice din aliaj AgNi pentru CT1 9-32 A sau aliaj AgCdO pentru CT1 80-125 A;
Caracteristicile tehnice sunt în conformitate cu SF 2718/1-92; CEI 947-4-1-94; SR EN 60947-4-1-
1994; CEI 947-4-1-892 şi sunt prezentate în Tabelul 7. 1.

Tabelul 7. 1 Caracteristici ale contactoarelor CT1 (Contactoare Buzău)


Caracteristica CT1 CT1 12 CT1 16 CT1 25 CT1 CT1 CT1 CT1
9A A A A 32 A 80 A 100 A 125 A
Curent de utilizare 9 12 16 25 32 80 100 125
Putere disponibilă în 2.2 3 4 5.5 7.5 22 25 30
AC3 la 230 V
Putere disponibilă în 4 5.5 7.5 11 15 37 45 55
AC3 la 400 V
Putere disponibilă în 2.2 2.2 3 4 5.5 18.5 22 25
AC4 la 400 V
Curent termic 20 20 25 32 40 80 100 125
convenţional (A)
Cod produs pentru AC3 7362 7363 7364 7365 7366 7663 7664 7665
- - - - 7697 7698 7699

Gama de contactoare TCA de la Contactoare Buzău poate fi utilizată în instalaţiile electrice de


automatizare pentru motoare electrice trifazate asincrone în categoria de utilizare AC-3.
Aceste contactoare sunt aparate electromecanice formate din:
- electromagnet cu mişcare de translaţie;
- cameră de stingere din material electroizolant termorigid, rezistent la arcul electric;
- contacte electrice din aliaj AgNi sau AgCu;
- postament din material electroizolant termorigid cu rezistenţă mecanică mărită.
Caracteristicile tehnice sunt în conformitate cu SR EN 60947-4-1-1994; CEI 947-4-1-892 şi sunt
prezentate în Tabelul 7. 2.

Tabelul 7. 2 Caracteristici ale contactoarelor TCA (Contactoare Buzău)


Tip Cod Curentul Curentul nominal Puterea nominală a motorului Contacte Masa
nominal termic de utilizare (A) trifazat în AC3 (kW) auxiliare (kg)
(A) 230 V 400 V 500 V
TCA 6 4000 6 5 1.5 2.2 2.2 1 - 0.32
TCA 6 4001 6 1.5 2.2 2.2 2.2 2 2 0.37
TCA 10 4005 10 11.5 3 5.5 5.5 1 - 0.32
TCA 10 4006 10 11.5 3 5.5 5.5 2 2 0.37
TCA 16 4009 16 15.5 4 7.5 7.5 2 2 0.37
TCA 32 4010 32 22 7.5 11 11 2 2 1.00
TCA 40 7511 40 37 11.0 18.5 18.5 2 2 1.00
TCA 63 7552 63 60 18.5 30 30 2 2 1.00

Instalaţii electrice 1
ALEGEREA APARATELOR ELECTRICE de COMUTAŢIE şi PROTECŢIE

Gama de contactoare TCAC de la Contactoare Buzău poate fi utilizată pentru circuitele de comandă
ale echipamentelor de automatizare, echipate cu motoare ce lucrează în regim DC 13.
Aceste contactoare sunt aparate electromecanice formate din:
- electromagnet cu mişcare de translaţie;
- camera metalică pe care este fixat magnetul fix;
- camera de stingere din material electroizolant termorigid, rezistent la arcul electric;
- contacte electrice din aliaj AgCu;
- acţionare în curent continuu (4011 şi 4014).
Caracteristicile tehnice sunt în conformitate cu SR EN 60947-4-1-1994; CEI 947-4-1-892 şi sunt
prezentate în Tabelul 7. 3.

Tabelul 7. 3 Caracteristici ale contactoarelor TCAC (Contactoare Buzău)


Tip Cod Curent Curent nominal Puterea nominală a motorului Contacte Masa
nominal de utilizare (A) trifazat în AC3 (kW) auxiliare (kg)
termic (A) 230 V 400 V 500 V
TCAC 10 4007 10 11.5 3 5.5 5.5 1 - 0.50
TCAC 10 4007 10 11.5 3 5.5 5.5 2 2 0.53
TCAC 32 4011 32 22 7.5 11 11 2 2 2.10
TCAC 40 7627 40 37 11.0 18.5 18.5 2 2 2.10
În cazul contactoarelor de la firma Télémécanique principalele mărimi caracteristice sunt precizate
în Tabelul 7. 4.
Tabelul 7. 4 Caracteristici ale unor contactoare (Télémécanique)
LC1
Tip de contactor
D09 D12 D18 D25 D32 D40 D50 D65 D80 D95
Curent termic Ith, A 25 25 32 40 50 60 80 80 125 125
Curent de serviciu (utilizare) Is, A (a = 40°C)
AC-1 25 25 32 40 50 60 80 80 125 125
AC-3 9 12 18 25 32 40 50 65 80 95
Putere activă nominală de
utilizare (puterea
4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45
normalizată a motorului,
trifazat 400 V, AC-3), kW
Putere reactivă (capacitivă)
de utilizare (trifazat, 11 11 15 20 25 30 40 40 60 60
400 V), kVAr
Putere maximă a
transformatorului JT/JT
7 7 8 12,5 15 24 27 31 34 34
comandat (trifazat, 400 V),
kVA
Capacitate de
250 250 300 450 550 800 900 1000 1100 1100
închidere/rupere, Icon/Ir A
Curent admisibil de scurtă durată , Isd A
Pentru 1 s 210 210 240 380 430 720 810 900 990 990
Pentru 5 s 130 130 185 290 340 420 520 660 800 800
Pentru 10 s 105 105 145 240 260 320 400 520 640 640
Secţiune conductor de
4 4 6 6 10 16 25 25 50 50
racord, mm2

2 Instalaţii electrice
Corelarea caracteristicilor aparatelor

7.1.2. Siguranţele fuzibile


Valorile curenţilor nominali sunt (conform IEC 60 269-1): 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32,
40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250 A.
Curentul nominal al soclului, Ins caracterizează funcţionarea normală a soclului în care se
montează elementele de înlocuire.
Valorile celor doi curenţi variază în trepte corelate, conform cu Tabelul 7. 5 şi se indică în
scheme sub forma unei fracţii Ins/In.
Tabelul 7. 5 Trepte de curent pentru siguranţe fuzibile
Fuzibil In [A] 6 10 16 20 25 32 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630
Siguranţe 25 63 100 --
cu filet
Soclu Siguranţe 160 --
Ins[A] tip “cuţit” -- 250 --
sau tubulare -- 400 --
-- 630

Tabelul 7. 6 Codul culorilor pentru siguranţe


1,6 A negru
2A roz
4A maro
6A verde
8A verde deschis
10 A roşu
13 A bej
16 A gri
20 A albastru
25 A galben
32 A violet
40 A negru
50 A alb
63 A cupru
80 A argintiu
100 A roşu
t

I
Fig. 7. 1 Caracteristicile tip-curent ale siguranţelor fuzibile gG

Instalaţii electrice 3
ALEGEREA APARATELOR ELECTRICE de COMUTAŢIE şi PROTECŢIE

7.1.3. Întreruptoarele automate


Alegerea întreruptoarelor automate se bazează pe anumite criterii şi anume:
- locul unde sunt utilizate (accesibile nespecialiştilor, supuse normelor europene EN 60898
sau accesibile doar personalului calificat supuse normelor europene EN 60947);
- tipul de reţea în care vor funcţiona, sistemul de tratare al neutrului în reţea (TT, TN, IT),
curentul de scurtcircuit în punctul în care se află întreruptorul, tensiunea nominală a reţelei;
- tipul de circuit pe care îl protejează (curba B, C sau D);
- numărul de poli necesari pentru întreruptor în funcţie de tipul consumatorului.
Întreruptoarele automate produse de firma Merlin Gerin sunt prezentate în funcţie de locul
unde sunt utilizate şi parametrii lor în Tabelul 7. 7 şi Tabelul 7. 8.
Tabelul 7. 7 Întreruptoare automate ale firmei Merlin Gerin – Gama Multi 9 – EN60898
Tip întreruptor Curentul nominal (A) Tensiune Capacitate de Curba de
nominală (Vc.a.) rupere Isc(kA) declanşare
DPNa 6; 10; 16; 20; 25; 32 230 4,5 B sau C
DPN N 1; 2; 3; 4; 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40 230 6 B sau C
230 – 1 pol,
C60a 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40 3 B sau C
400 – 2,3,4 poli
230 – 1 pol, D
C60N 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 6
400 – 2,3,4 poli
0,5; 0,75; 1; 2; 3; 4; 6; 10; 16; 20; 230 – 1 pol, D
C60H 10
25; 32; 40; 50; 63 400 – 2,3,4 poli
Tabelul 7. 8 Întreruptoare automate ale firmei Merlin Gerin – Gama Multi 9 – EN60947
Tip întreruptor Curentul nominal (A) Tensiune nominală Capacitate de Curba de
(Vc.a.) rupere Isc(kA) declanşare
130;230;400 – 1 pol,
C60a 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40 10; 5; 3 B sau C
230;400;440 – 2,3,4 poli
0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 10; 16; 130;230;400 – 1 pol, 20; 10; 3 B, C sau
C60N
20; 25; 32; 40; 50; 63 230;400;440 – 2,3,4 poli 20; 10; 6 D
0,5; 0,75; 1; 2; 3; 4; 6; 10; 130;230;415 – 1 pol, 30; 15; 4 B, C sau
C60H
16; 20; 25; 32; 40, 50, 63 230;400;440 – 2,3,4 poli 30; 15; 10 D
0,5; 0,75; 1; 2; 3; 4; 6; 10; 230;400 – 1 pol, 25; 6 B sau C
16; 20; 25 230;400;440 – 2,3,4 poli 50; 25; 20
230;400 – 1 pol, 25; 5 B sau C
C60L 32; 40
230;400;440 – 2,3,4 poli 40; 20; 15
230;400 – 1 pol, 15; 4 B sau C
50; 63
230;400;440 – 2,3,4 poli 30; 15; 10
130;230;415 – 1 pol, 20; 10; 3 B, C sau
C120N 63; 80; 100; 125
230;400;440 – 2,3,4 poli 20; 10; 6 D
10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 130;230;415 – 1 pol, 30; 15; 4,5 B, C sau
C120H
63; 80; 100; 125 230;400;440 – 2,3,4 poli 30; 15; 10 D
10; 16; 20; 25; 32; 40, 50, 230,400 - 1 pol 25, 6 C sau D
63; 400 – 2 poli 25
NG125N
10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; C sau D
400 – 3,4 poli 25
63; 80; 100; 125
10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 230,400 - 1 pol, 36,6 C
NG125H
63; 80 400 – 2,3,4 poli 36
10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 230,415 - 1 pol, 50,12,5 C sau D
NG125L
63; 80 400 – 2,3,4 poli, 50

4 Instalaţii electrice
Corelarea caracteristicilor aparatelor

Domeniile de declanşare pentru diverse întreruptoare automate ale firmei Merlin-Gerin


sunt prezentate în Tabelul 7. 9, iar curbele de declanşare ale întreruptoarelor C60a, C60N,
C60H sunt prezentate în Fig. 7. 2.
Tabelul 7. 9 Întreruptoare automate ale firmei Merlin Gerin – domenii de declanşare
Tip întreruptor Domeniul de declanşare Locul de utilizare
DPNa, DPN N Curba B între 3In...5In
accesibil nespecialiştilor
Curba C între 5In...10In
C60a Curba B între 3In...5In
accesibil nespecialiştilor
Curba C între 5In...10In
C60N, C60H Curba B între 3In...5In
Curba C între 5In...10In accesibil nespecialiştilor
Curba D între 10In...14In
C60L Curba B între 3,2In...4,8In
accesibil specialiştilor
Curba C între 7In...10In
C120N, C120H Curba B între 3In...5In
Curba C între 5In...10In accesibil specialiştilor
Curba D între 10In...14In
NG 125N, NG 125L Curba C între 8In±20%
accesibil specialiştilor
Curba D între 12In±20%
NG 125H Curba C între 12In±20% accesibil specialiştilor

a) Curbă B b) Curbă C

c) Curbă D
Fig. 7. 2 Curbe de declanşare pentru întreruptoarele C60 situate în circuite accesibile
nespecialiştilor

Instalaţii electrice 5
ALEGEREA APARATELOR ELECTRICE de COMUTAŢIE şi PROTECŢIE

Întreruptoarele automate prezentate mai sus asigură funcţiile de protecţie la suprasarcină şi


de protecţie la scurtcircuit. Există însă întreruptoare automate care asigură doar funcţia de
protecţie la scurtcircuit; de obicei acestea sunt utilizate în circuitele motoarelor. Funcţia de
protecţie la suprasarcină trebuie asigurată separat de către alte aparate cu care se asociază, de
exemplu contactor şi releu termic. Acestea din urmă sunt prezentate în Tabelul 7. 10.
Tabelul 7. 10 Întreruptoare automate pentru motoare – Gama Multi 9 – EN60947
1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 12,5; pentru
230;400 – 2,3 poli 50; 25
16; 25 motoare
C60LMA
pentru
40 230;400 – 2,3 poli 40; 20
motoare
4; 6,3; 10; 12,5; 16; 25; pentru
NG125LMA 230;400 – 2,3 poli 50
40; 63; 80 motoare

7.1.4. Releele şi declanşatoarele termice


Curentul de reglaj Ir reprezintă un curent ce poate fi stabilit în circuit pe baza curentului
nominal sau de serviciu al releului.
Curentul nominal al blocului Inb reprezintă curentul maxim ce poate trece printr-un releu
care conţine un ansamblu de lamele.
Gama de curenţi nominali ai releelor termice produse de firma Ganz KK din Oradea
cuprinde un număr de valori discrete (Tabelul 7. 11).
Tabelul 7. 11 Trepte de curent pentru relee termice
Lamelă In [A] 0,16 0,25 0,4 0,6 0,9 1,3 1,9 2,8 4 6 9 11 14 16,5 25 32 40 43 63 75 113 168 250
Bloc Inb [A] 14 32 75 250

De la un tablou de distribuţie cu tensiunea nominală 3x400/230 V se alimentează


următoarele receptoare:
- un cuptor electric cu rezistenţe, trifazat, cu putere activă nominală Pn = 12 kW şi factor
de putere cosn = 0,95;
- un încălzitor electric, monofazat, cu putere activă nominală Pn = 5,4 kW şi factor de
putere cosn = 0,95;
- un motor asincron trifazat cu rotor în scurtcircuit, cu pornire directă cu putere activă
nominală Pn = 13 kW, factor de putere cosn = 0,89; randament  = 90% şi raportul dintre
curentul de pornire şi cel nominal Ip/In = 6,8.
Să se prezinte schema electrică de alimentare a receptoarelor şi să se dimensioneze
circuitul de alimentare, elementele de protecţie şi comutaţie în următoarele ipoteze:
a) cabluri de alimentare individuale pentru fiecare receptor pozate liber în aer (cu traseu
individual), cu conductor din aluminiu, temperatura mediului ambiant 30°C;
b) 3 cabluri pe traseu montate pe consolă, pe perete, temperatura mediului ambiant 40°C,
conductoare din Al.

6 Instalaţii electrice

S-ar putea să vă placă și