Sunteți pe pagina 1din 1

Sensul cuvintelor, clasa a V-a Name:

1. Alege răspunsul corect și complet!


6. „Am primit o ploaie de
Ce sensuri poate să aibă un
aprecieri”, cuvântul „ploaie” are
cuvânt?
A Sens propriu
A sens propriu și sens
figurat B Sens figurat

B Sens figurat și sens secundar


7. Sensul propriu de bază se
C Sens principal și secundar
mai numește

A Sens obișnuit
2. În care dintre următoarele
propoziții, cuvântul „braț” are B Sens expresiv
sens propriu?

8. În enunțul: „Albina se
A M-a îmbrățișat cu
îndreaptă către o mare de
brațul fermecat.
flori”, cuvântul
B Stă cu brațul ridicat. „mare” are

A Sens propriu
3. „Are o față rotundă și părul de
aur”, cuvântul „față” are B Sens figurat

A Sens figurat 9. În care dintre următoarele enunțuri,


cuvântul „oglindă” are sens figurat?
B Sens propriu
A Vede o umbră în oglindă.

4. Sensul figurat se mai numește B Se uită în oglindă de


dimineață până
A , neobișnuit seara.

C Copilul este
B sens obișnuit oglinda părinților
săi.
5. Pentru a stabili sensul unui
cuvânt, ținem cont de:
10. Sensul figurat este adesea întâlnit
în operele literare.
A context (enunț, text)
B numarul de litere și A Fals B Adevărat

sunete C gen și număr